close
Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!
Zjistit více

Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!

Prabulhaři, Bulhaři. Maďaři, Židé, Cikáni

19. září 2011 v 4:17 | Petr |  Svět okolo
Zdráhám se používat slovo Rom od doby co mi v "Sherwoodském lesíku" před Hlavním nádražím v praze jeden Rom vysvětloval, že "Cikáni jsou ti co pracují a nekradou a Rómové jsou všichni ostatní". Tak Nevím ....
Dnes se pokusíme dojít k tomu, že Romové se chovají tak jak se chovají, protože kdyby se chovali jinak už dávno by tu nebyli.

Příklad 1: Na území dnešního Bulharska se v ranném středověku dostal středoasijský kmen kočovných Bulharů, které pro odlišení od dnešních Bulharů nazýváme Prabulhaři. Prabulhaři se usadili na břehu Černého moře a navázali čilé kontakty s místním Slovanským obyvatelstvem. Výsledkem je že za pár století s místními slovany zcela splynuli a nezbylo po nich nic krom názvu Bulhar a některých zvláštností v gramatice Bulharštiny (jediný slovanský nesklonný jazyk).

Příklad 2: Maďaři mají osud téměř stejný s Bulhary - přijeli na koních z Asie v roce 895, usadili se v Panonské nížině a de facto splynuli s místním Slovanským obyvatelstvem - dokonce v Bulharsku se na obyvatelstvu dá vystopovat více genetických stop po Prabulharech než v Maďarsku po "Pramaďarech" - rozdíl je v tom, že Maďaři si zachovali původní turkický jazyk - proč asi ?
Patrně na rozdíl od Prabulharů lpěli na jeho používání a lpí dodnes - viz záchvaty Maďarizace a hypertrofická (nacionalismem zavánějící) národní (jazyková) identita.

Příklad 3. Židé - obrovská relativně rozprášená skupina lidí, kteří ač je jejich společný původ sporný (Aškenázové, Sephardové, Mizrahové a další nebyli ve větším kontaktu od biblických dob). Ztratili společný jazyk (Moderní Hebrejština je více-méně rekosntruovaný jazyk Starého zákona) - mají společnou a velmi silnou národní identitu - vyplývající právě ze společného náboženství.

Prozatímní závěr : Aby určitý národ (etnikum ) nesplynulo s okolními musí mít nějaký výrazný odlišující znak, který přijímají všichni členové a na základě kterého se příslušníci toho národa poznají - žení se mezi sebou a žijí společenský život. Ztratí - li skupina rozlišující znak - zanikne - viz Prabulhaři.

Rómové : Jelikož ani za tisíc let neasimilovali s okolním obyvatelstvem je patrné, že také mají nějaký výrazný rozlišující znak. Kdybych se pouštěl do rozboru co by to mohlo být myslím, že bych se brzy dostal za hranu rasismu, takže je to na vás. Nicméně ať je to cokoliv - Romové nemohou tyto znaky opustit - jinak splynou s většinovou populací.

Z toho důvodu křiklouni, kteří žádají aby Romové "konečně pochopili" a přizpůsobili se vlastně (nevědomě?) volají po jejich zániku, a ze stejného důvodu to Romové neudělají. Úkolem státu je pak nastavit pravidla tak, aby nedocházelo ke konfliktům národností s různě nastavenými "národními pravidly"
Jinými slovy - složitě jsem dovodil, co řekl Masaryk úplně jednoduše - národy se udržují ideami, kterými vznikly - tak jenom aby to v případě nás "spravedlivých Čechů" nebyla idea plného břicha za málo práce a za mírného kradení.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama