close
Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!
Zjistit více

Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!

Září 2014

Nejasnosti stran budoucnosti.

30. září 2014 v 5:37 | Petr |  Filosofování
Maďarsko bylo koncem bolševika nazýváno "gulášovým socialismem" a Maďaři byli poněkud zmlsaní, neboť při průmyslové výrobě zcela stejné jako ostatní komunistické státy byli zvyklí na životní úroveň, která se velmi velmi velmi vzdáleně blížila západu - rozhodně několikanásobně převyšovala výkonnost tamější ekonomiky. Jako děcko si nemohu nevzpomenou na davy turistů z Československa, kteří si jeli do Maďarska "koupit svetřík" nebo jiné u nás zcela nesehnatelné spotřební zboží.

Maďaři do nedávna měli pověst "země tisíce a jedné sociální dávky" protože při celkovém počtu 10 miliónů obyvatel mají 3 miliony starobních a 1,2 milionu invalidních důchodců !!! Tyto okolnosti vytvářejí značný tlak na výkonnost ekonomiky a není se čemu divit, že Maďarsko, ač se o tom nemluví je od 80. let periodicky více, nebo méně - na hraně státního bankrotu. Tudíž se není čemu divit, že současný "mimořádně populární premiér" / "zárodek diktátora" Viktor Orbán - podráždil celou evropskou intelektuální elitu výroky o tom, že liberální demokracie se přežila a je třeba hledat vzory ve vysoce ekonomicky efektivních státech rozvojového světa. Jelikož nejsem rozčilený kavárenský intelektuál - položíl bych si otázku - do jaké míry Orbán vlastně říká "demokracie je na nic", a do jaké míry říká vlastním flákačům "poženu vás do práce", ale tato otázka zdaleka není tak důležitá jako úvahy a otázky, které je nutno si položit nad Maďarskem jako součástí evropského západu.


Tedy Orbán - de facto - válčí s neustálým nedostatkem příjmu daní, které okamžitě přerozdělovává do sociálních dávek. Je to začátek procesu kdy "nepracující většina" která (zdánlivě) má všechna práva i peníze garantovány "sociálním státem" začíná prosazovat svá práva na úkor menšiny, která je živí ???

Tím se opět vnucuje otázka, zda je cílem společnosti vysoká produktivita práce a neustálý růst ekonomiky ? OK pokud není - znamená to, že nezaměstnanost je akceptovatelná ? OK pokud je akceptovatelná - jak vyřešit to, že schopní lidi - kteří by hladce zvládli "akceptovatelnou nezaměstnanost" pracují, zatímco neschopní - nezaměstnaní - mají "nevybitou energii" - jejíž kriminální i jiné negativní projevy - si můžete u nás na prochlastaném východě přijet detailně prohlédnout ?

Paralelně s tím jde otázka po "úloze sociálního státu" ? Mají mít lidi "garantovaný minimální příjem" ? Co udělá garantovaný příjem s dnešními "nevybitými nezaměstanými" ? Většina z nich stejně jsou pobírači dávek. Co by udělal s konkurencí na trhu práce ? Nedostali bychom se do situace pozdního komunismu typu "nie sú robotníci" ? Kdy se opravdu nido nepředřel ? Otázka zní: Nejsme v takové situaci skrytě už teď ? Měl by stát ty, kteří si nenajdou vlastní práci, honit do nějakého "státem garantovaného" pracovního poměru ?

Napříč těmito otázkami jde proud "technologické nejistoty" z budoucnosti : Kdo bude vyrábět, co bude vyrábět, kde bude vyrábět ? Kde vezme suroviny, kde vezme energii, jak naloží s odopady ? Jak se bude jezdit, čím se bude jezdit, kam se bude jezdit, na jaké palivo se bude jezdit ? Co se bude léčit, jak se bude léčit čím se bude léčit ? Jak se bude pěstovat to, co se bude jíst ? A nakonec bude se vůbec jíst (jezdit, léčit, vyrábět) ???

Fundamentálních otázek technologického typu byste našli ještě více, ale celá věc je mnohem horší : Nejsme totiž v roce 1776 kdy otcové zakladatelé založili U.S.A. na ideji svobody, právního státu a podnikavosti (!!!) - jsme v roce 2014, kdy - zavařit a prodat na tržišti okurky z vlastní zahrady - je hrubé porušení asi tak 499 právních předpisů. Z právního hlediska - je totiž téměř stejný průser jestli amatérsky vaříte a prodáváte marmeláru, pervitin, nebo TNT. Tudíž, až přijde krize a nutnost reagovat rychle - můžeme si být 100% jistí, že jediný, kdo je rychlé reakce schopen - je organizovaný zločin. Státy a jejich složky to rozhodně nejsou a navíc jejich snaha "regulovat vše" povede k tomu, že lidi škovní a poctiví - budou na začátku průseru - za boj proti průseru - trestáni, z malicherných důvodů - stejných, proč prakticky nelze dnes legálně prodávat vlastní marmeládu nebo zavařené okurky !!!

Není tedy divu, že se o věcech intenzivně diskutuje, protože tím se nemůže nic zkazit. Na druhou stranu někdy situace vypadá jako "poslední dnové říše Římské" kdy senátoři tiše seděli a parlamentu a čekali až se Alarich I. prohlásí králem, protože nic jiného se stejně nedalo dělat. Přemýšlejme, přemýšlejme, ale než se ponoříme do úvah o budoucnosti dovolil bych si poslední štiplavou poznámku na adresu diskusí na intermetu a to totiž "jedna dlažební kostka je mocnější než 100 000 lajků"...

Chemie pro šílence 35. Sladké mámení.

28. září 2014 v 6:21 | Petr |  Chemie pro šílence
Biochemie - pokdud se v ní zrovna nekradou veřejné peníze - je neuvěřitelně zajímavá. Představte si například následující situaci : Celý energetický metabolismus veškerého živova na zeměkouli je založen na tom, že substráty z potravy rozštěpíte až na vodíkové protony a vodíkové protony proháníte enzymovým systémem zvaným ATP syntáza - který funguje tak trochu jako vodní elektrárna - z "přetlaku" vodíkových protonů vně a uvnitř baktérie (nebo mitochondrie) se vyrábí sloučenina zvaná ATP - adenosin trifosfát - která slouží jako v civilizaci elektřina - univerzální zdroj energie pro všechny ostatní chemické reakce.


Podobnost ATP syntázy s turbínou nebo s "něčím z filmu Matrix" je az zarážející. Tento způsob výroby energie má ale malý problémeček - pokud štěpíte vodík na H+ - zůstávají vám elektrony, kterých se musíte nějak zbavit. Matička příroda to dělá tak, že přenese elektrony na organické zbytky metabolismu a ty vyloučí - v případě organismů dýchajících kyslík je to právě kyslík, který přijme elektrony a sloučí se s uhlíkovými zbytky za vzniku CO2.

4 miliardy let zpátky byla zemská atmosféra složena z dusíku, CO2, methanu a nějakých par čpavku a tak takže "přijetí elektronu kyslíkem" nebylo možné - ergo tehdejší prababičky baktérie měly tzv. "anaerobní metabolismus" při kterém předávaly elektrony pestrému spektru molekul "co se namanuly" Pro zájemce ZDE je fascinující tabulka, kde zjitíte, že žít se dá i na "oxidaci uranu" a tak.

Pak některé baktérie "objevily" - lépe řečeno se u ní darwinisticky vyvinul - nový způsob obživy - "žraní světla". Dnes tomuto procesu říkáme fotosyntéza - ale původě a v principu o žádnou syntézu nejde - právě naopak základem je "fotolýza vody" tedy "světelné štěpení" vody. Které probíhá dle zjednodušené rovnice

2 NADP+ + 2 H2O + světlo → 2 NADPH + 2 H+ + O2

NADP+ je nikotin-adenin-dinukleotid-fosfát - což je molekula sloužící k přenosu vodíku a elektronů - podobně jako ATP slouží k přenosu energie. (Organismy mají na všecho specializované sloučeniny !)

OK takže absorbovali jsme pár fotonů a zbyly nám vodíkové protony (které se ihned využijí na syntézu ATP) a molekula NADPH kterou musíme nějak recyklovat zpátky na NADP+. Vodík a elektrony, které tato molekula nese musíme někam "uložit". Čeho bylo kolem nás před 4 miliardami let nejvíce ? CO2 ! Ergo tady máme druhý stupeň fotosyntézy - uložení přebytečné energie do cukrů a regeneraci NADPH
NADPH + H+ + CO2 → C(H2O) + H20 + NADP+

Levá strana rovnice je jasná tam vstupuje, krom kyslíku, všechno, co vzniklo fotolýzou. Pravá strana rovnice je jasná jenom částečně - H20 je voda, ale co je záhadné C(H20). Správněji bychom měli psát [C(H2O)]x - jakože člen C(H20) se v molekule vyskytuje vícekrát.

Tedy v přírodovědě 7. třídě se učí obecná rovnice fotosyntézy
6 C02 + 6 H20 → C6H12O6 + 6 O2

která je samozřejmě "součet a vykrácení" vzorečků které jsme si popsali, a to záhadné C6H12O6 je totéž co moje [C(H2O)]6 tedy 6 uhlíkatý cukr, v našem případě autor myslel nejspíše glukózu, ale všechy 6 uhlíkaté cukry mají stejný sumární vzorec - tak se to vlastně ani nedá poznat.

Pozoruhodné je že fotosyntetizující organismy - dnes známé pod nepřesným označením '"rostliny" uvolňují do vzduchu kyslík. To není "životadárný kyslík" jak tvrdí Greenpeace a baby čarodějnice. To je toxický kyslík, jehož nadprodukce zelenými rostlinami způsobila několik obrovských vln vymírání na Zeměkouli - první už v době "bakteriální existence" života před 3,5 miliardami let - vedla k vyhynutí převážné většiny života na zeměkouli a k desítky milionů let (!!!) trvající době ledové. Pak se totéž několikrát opakovalo a naposledy proběhla "kyslíková krize" na hranici prvohor a druhohor, kdy kyslíku bylo v atmosféře až 40% a z poklesu hladiny CO2 nastala obrovská celoplanetární doba ledová, která opět zahubila téměř vše živé a nechala nám jen pár přeživších a obrovské zásoby uhlí. Zajímavé ne ?


Takže máme nějaké záhadné [C(H2O)]6 ale jak ta molekula vypadá ve skutečnosti ? Glukosa je syntezována jako 6 uhlíkatý řetězec vlevo, ale ihned po sytnéze dojde k vnitřní cyklizaci molekuly, takže v organismu glukóza většinou vystupuje jako cyklická sloučenina vpravo.

Původně jsme se měli dostat až k polymerům které se z glukózy v organismech syntezují, ale předpokládám, že jste už naprostí jeleni a taky já jsem s myšlením v koncích proto si dneska dáme už jenom oblíbenou radu robotům ke zničení lidstva - "toxický kyslík" sice způsoboval a může zplůsobit i dnes ekologickou katastrofu, ale člověka kyslíkem neotrávíte - ač mu to příliš nesvědčí snese pobyt ve 100% kyslíku dost dlouho aby přišel na to jak vás přechytračit. Takové CO2 je daleko lepší už 4% ohrožují člověka bezvědomím a poškozením mozku a to jsme se ani nezmínili o CO.

Opět chybějící elektronika !!!

25. září 2014 v 6:05 | Petr |  Počítače etc...
Ještě než se rodzepíšu - podotýkán, že jsem "spíše na ty drátečky" a proto nemohu vyloučit, že mi chybí něco, co je běžně dostupné, proto dávám předem výzvu - drazí čtenářové - hrr na mně v diskusi - dneska snesu označení "zaostalý blb" i horší....

Takže výsledek - minule jsem si chválil IP kameru od Edimaxu - a haněl jsem obslužný software, který - ač téměř nepoužitelný - je Edimaxem vynášen do marketingového nebe. Tedy Edimaxovský "camera cloud" který vám má umožnit sledovat vlastní IP kameru dokudoliv je opravdový shit - pravděpodobnost že tato "přenositelná JAVOVÁ aplikace" bude fungovat je u náhodného PC tak 1% - takže mě přestalo bavit vykládat všem jak hlídáme psa IP kamerou a pak se omlouvat "pardon u vás mi to nefunguje".....

Tedy jsem pronikl do kamery a vytvořil tam účet "Tchýně" - se silně omezenými právy - a pak jsem pronikl do routeru a HTTP port 80 z venku jsem přesměroval na WWW stránku v kameře s videostreamem - pod účtem "Tchýně"...... Když jsem to předváděl známým - prohlašovali, že mám svoji IP adresu a heslo zveřejnit zde na blogu, aby mi psa hlídala celá republika.


Vtip je v tom, že paní Kubáčová občas zapomene a vyběhne zcela nahá z koupelny, aby psíkovi vyměnila vodu - takže vážení soudruzi - nic nebude - protože stačí, že mě zanedbává kvůli psisku - ne tak aby provozovala ještě nechtěný erotický videochat zadarmo.

Nicméně při té příležitosti jsem si uvědomil sílu internetu - vstutku můžete za pár peněz nejenom sledovat, co se doma děje, ale i ovládat nějakou tu domácí automatizaci, nebo si vytvořit domácí WWW server, nebo domácí FTP - přístupné odkudkoliv ze světa - vskutku možnosti neuvěřitelné, které my drátečkáři ani neumíme docenit. ALE ....

Ale představte si tuto situaci - v polici v obyváku sídlí router a sídlí tam ethernetový síťový disk, pokud bych chtěl možnosti, které jsem právě ochutnal využít naplno - tak by tam sídlil i nějaký mini linuxový stroj alá Raspberry PI (minimálně), k tomu všemu ethernetové kabely, k tomu všemu napájení k tomu prodlužovačka s několika adaptéry a další moře drátů. Takže výsledek - pokud tohle chcete udělat a nejste nejmenovaný kolega, co má serverovnu v garáži - patrně budete vyhozen manželkou i s domácí automatizací.

Tedy proč není ke koupi bedna která je zároveň Router, Switch , WIFI access point, NAS, pár USB portů (nebyl by marný ani UART / RS485 pro tu domácí automatizaci) a navíc na něm běží nějaký uživateli prístupný a uživatelem konfigurovatelný Linux , aby se daly dělat i ty ostatní blbosti ?
 • Že by to bylo nekonfigurovatelné monstrum, které by uživatelé měli tendenci rozhrkat a už nedat dohromady ?
 • Že by tahle věc spadla do kategorie "special technology" za dlóóóuhé prachy ?
 • Že by to podrylo prodeje ve 4-5 dalších kategoriích "plastových krabiček" ?
 • Že si něco takového můžu už teď postavit ? Mimochodem ukažte mi motherboard s alespoň 4 portovým svitchem na palubě ?
 • Že to už existuje a já jsem blb ?
Poslední odpověď by mě potěšila nejvíce, ale vzhledem k tomu, jaké síťové vybavení stejné má doma každý - si myslím že tato "univerzální bedna" snad jednou příjde. Dokud to nenastane berte to opět jako další příspěvek do kategorie "open source nápadů" a opokud tohle začnete vyrábět - nezapomeňte dát vědět - kde je to ke koupi, nebo na které Crowdfundingovém serveru to mám podpořit.....

Základy výrokové logiky

23. září 2014 v 5:13 | Petr |  Filosofování
Psychologové tvrdí, že paranoidní konspirační teorie vznikají, aby ulevily úzkosti ze skutečného stavu věcí. Patrně na tom bude mnoho pravdy, protože kdykoliv sleduju zprávy a to zejména v televizi a to zejména na stanicíh PRIMA a NOVA - sedí mi na hrudi úzkost z představy, že nedostatek elementární logiky není způsoben UFOuny, kteří televizního redaktora ozařují "paprsky Q", ale že prostě "takový je stav myšlení" současné společnosti.

Příklad : Vědec v pořadu ČT 24 prohlásí "Technika nemůže vyřešit všechny problémy lidstva". Redaktor - "kinderžurnalista" se ptá - "Znamená to že rozvoj techniky je k ničemu ?" Touto logickou chybou pak dojdeme až ke článkům ve "Chvilce pro tebe" typu "Očkování zabíjí děti !"

Proto je na čase zabývat se otákou, která je extrémně UN-COOL a to je výroková logika z oblasti matematiky. Tedy kapitola první : výrok a jeho negace.

VýrokNegace dle časopisu BLESKNegace dle matematiky pro 4. třídu
Všichni Češi kradouŽádný Čech nekradeAlespoň jeden Čech nekrade
Žádný politik nekradeVšichni politici kradouAlespoň jeden politik krade
Všechny labuťě jsou bíléŽádná labuť není bíláAlespoň jedna labuť není bílá
Technika neřeší VŠECHNOTechnika neřeší NIC???

Jasné ? Ergo "Technika nevyřeší všechny problémy lidstva" = "Nejméně jeden problém lidstva budeme muset vyřešit bez ní" - takže to vlastně neznamená, že technika je k ničenu a díky ní bude ze Zeměkoule jenom díra do Vesmíru, co z ní čmoudí radioaktivní odpad. Osobně mám pocit, že hlavní problém je v tom, že svět, ve kterém se používají správné negace - je mnohem komplikovanější a méně jednoznačný, než svět, který používá negace z časopisu BLESK.

Nicméně abychom postoupili dále - vezmeme si "implikaci" tedy stav kdy z výroku A vyplývá výrok B. Takže :
"Když prší, je mokrý chodník" - pravda.
"Když prší, je suchý chodník" - nepravda,
"Když neprší, je suchý chodník" - pravda
ale pak se nám to zejména v oblasti médií začíná komplikovat :
"Když neprší, je mokrý chodník" - to je pro TV Nova jasná nepravda a důvod pokusit se rozpoutat alespoň malinkatý mediální skandál. Ale ve skutečnosti je tento výrok pravdivý - protože jak říkala naše učitelka matematiky "mohl projet kropicí vůz"


Čímž se dostáváme do oblasti obrácené implikace
"Když je suchý chodník, neprší" - Pravda
"Když je mokrý chodník, prší" - toto je přesně ta obrácená implikace, která v médiích dělá největší problémy - tento výrok nemusí platit, protože "mohl projet na kropicí vůz".

Patrně mě máte za naprostého blbla, který se s matematikou pro 4 třídy kasá na lidi, kteří si nepamatují ani to, ale budete se divit - elementární logika dosti často chybí i v medicíně. Chyba s obrácenou implikací je v lékařském myšlení zcela běžná. Stejně tak chyba s negacemi - lékařská literatura je plná tvrzení " když je příznak A, pak je choroba B", pokud se ale zeptáte - co znamená - "když není příznak A" - všichni na vás budou koukat jako na neprostého šílence, který nepochopil ani elementární základy oboru, když však budete na otázce trvat často se vám dostane jenom pokrčení rameny, protože i slovutní profesoři začnou matně tušít, že "mohl projet kropicí vůz".

Ale asi se zase rozčiluju zbytečně - logické chyby tohoto typu jsou tak běžné, že se řeší už v Medvídkovi Pú - Medvídek a Prasátko stopují neznámou stopu v zasněženém lese a Prasátko říká: "Co když je to liška ??" a Medvídek Pú říká: "A co když to není liška ??" Autor Medvídka Pú A.A. Milne byl v Cambridgi vystudovaný matematik, tedy už ve staré Anglii 20 let 20. století jej tato "rozbředlost myšlení" štvala.

Problém naší společnosti je že rozbředlost myšlení tohoto typu jde od médií do politiky až k rozhodování o opravdu důležitých věcech, ale na to nemohu než reagovat mým oblíbeným "co společnost žádá, to společnost dostane". Tvrdit že "blbost široké populace je pro někoho výnostná" by totiž zavánělo dalším uvolňováním úzkosti - "co s námi bude" - pomocí další spiklenecké teorie.

Chemie pro šílence 34. Soda nad zlato.

21. září 2014 v 5:28 | Petr |  Chemie pro šílence
Neustálým evergreenem mého blogu je věta "lidi mají málo informací o chemii". A vskutku paranoik by řekl, že "to je pro někoho výhodné" ale to nemusíme být paranoici, abychom mohli připustit že neinformovanost veřejnosti nahrává prodejcům leštěných prdů a jiným agentům s teplou vodou. Nicméně, pokud už se stane ta nehoda, že se díváte na TV Nova, kde dlouhé úseky reklam jsou střídány krátkými úseky filmu - někdy vám z drzosti "inzerentů" leštěných prdů prostě stéká pot po čele.

Tedy už jsem to tu uváděl, že magický preparát jménem VANISH není v práškové formě nic jiného než SODA a pak nepatrné příměsi nějakého parfému (aby to nesmrdělo jako soda) a nepatrné příměsi nějakého tenzidu (aby jste nemohli firmu žalovat, že vám prodává předraženou sodu). No a když už tak sledujete ty reklamní spoty - je dobré se zmínit o podstatě věci - kilo SODY stojí kolem 20 kč. 1,5 kg práškovéh Vanishe - jako "rodinné balení" stojí kolem 190 kč. Je vám po úvodním vysvětlení jasné proč se dnešní článek jmenuje "soda nad zlato" ???

Bylo by pěkné se jako klasický nerudný dědek rozčilovat nad tímto jdením přikladem okrádání veřejnosti, ale pak přijdou další - SOMAT - tablety do myčky - složení identické jako Vanish - to jest 99% soda a 1% nějaké zbytečnosti, které nádobí nemyjou. cena za balení 60 talblet - taky kolem 200 kč.

Prací prášky - je jasné, že prádlo je po nich "ultra bílé" nebo naopak "barvy jsou obnoveny" (někdy obojí se stejným práškem) a že obsahují "magické enzymy", které fungují už od 30 stupňů, ale základem je SODA, fosfáty a tenzid.

Alkalizační tablety do bazénu - cena 90 korun / kilo - složení 100% SODA bez jakýchkoliv příměsí..... Mám pokračovat, nebo věříte, že některé reklamní relace jsou pro chemika s lehkým odporem k podvádění - ryzí utrpení ?


Zbývají dvě otázky
 1. Co to je SODA, že ji máme téměř v každé pixle, co doma máme ?
 2. Jak se bránit podvodníkům

Tedy Ad 1 Soda je uhličitan sodný Na2CO3 - sůl extrémně slabé kyseliny s extrémně silnou zásadou - jestli čtete "chemiky" tak vítě, že ač z teorie roztoky solí jsou neutrální - v praxi soli slabých kyselin se silnými hydroxidy jsou zásadité. Uhličitan sodný má přesně ty vlastnosti, že je silně alkalický, ale ne tak alkalický aby byl nebezpečný jako Hydroxid sodný. Proto se používá všude tam, kde bychom mohli - s rizikem použít i hydroxid a to je v domácnosti zejména rozpouštění organických nečistot. Soda bílkovinnou složku nečistot hydrolyzuje a tukovou složku zmýdelňuje. Dalo by se říci že soda je základní surovina moderních chemických výrob a není divu, že třeba fabrika BASF - se plným jménem jmenuje Bayerische Anilin und SODA fabrik.

Ad 2. Máme vzácnou příležitost využít moderního EU blbismu proti korporacím, které jej jinak hojně podporují. Každý výrobek v EU musí mít "bezpečnostní list" anglicky MSDS neboli "material safety data sheet". Pokud chchete ušetřit v domácnosti - při sebemenších pochybnostech zadávejte do BINGU heslo XXXXXXXXX MSDS kde XXXXXXXXX je název patřičného reklamou opěvovaného "zázračného produktu". Výrobci, ač neradi, musí v "MSDS" složení svých "zázraků" zveřejňovat.

Dnes výjimečně mám neodolatelnou chuť místo rady robotům dát radu pro žeby obecně - dělejte to jako vaše (pra)babičky. Kupte si sodu a dávkovací lopatičku. Obojí dohromady se dá koupit do 30 Kč - a na podvodníky s "čistým nádobím" a s "odolnými skvranami" se vykašlete.....

Poznámka při druhém čtení - pokud koupíte "výhodné" 9 kg balení pracího prášku - nemyslete si, že máte 9 kg sody - tak vysoká koncentrace by prádlo při opakovaném praní poškodila. Výrobci proto sodu "ředí" dalšímí sypkými, ve vodě rozpustnými bílými prášky - nejoblíbenější je křemičitan sodný známý v tektuté formě jako "vodní sklo" a rozpustné zeolity - obojí fungují jako slabé povrchově aktivní látky, které praní neškodí, ale prášku je díky nim "véééliká bedna".

Čínská logika a záhady v elektronice

18. září 2014 v 5:10 | Petr |  Počítače etc...
Již jsem psal, že máme nového člena domácnosti - psa - švyckého honiče Maxíka. Ten pochází z velkého chovu a tak má občas záchvaty "separační úzkosti" kdy hrůza z toho, že je sám vede k tomu, že vyje a vyje a vyje. Abychom měli přehled, co se děje doma - rozhodl jsem důrazně - nainstalujeme do chodby kameru a budeme se koukat, co pejsek dělá.

Tak jsem hledal a hledal a pro provizorní řešení do pejskovy dospělosti se mi jevila jako ideální kamera Edimax IC-7001 která má otáčení, WIFI, přisvětlení IR LEDkami, slibuje obousměrný přenos zvuku a neurazí vzhledem ani cenou. Jako obvykle jsem dostal kameru, na které je zjevné vidět, to co je vidět na celém IT byznysu. Hardwaroví inženýři na ní pracovali mnohem usilovněji než softwaroví inženýři.

Nesouhlasíte s tímto pravidlem - podívejte se do domácího PC - multi core procesor, kde každé jádro je paralelní out of order, superpipelined obvod, který přes několik levelů cache komunikuje s mnohakanálovou RAM pamětí - a na tom všem běží javová hra na Facebooku, kterou napsal nějaký jouda, protože má pocit že je COOL IMAGE když navštevuje seance "startupistů" a na krku se mu komíhá poslední model iPhonu.....


Tedy Hardware kamery - skvělý - díky IR přisvětlení nemá kamera anti IR filtr a tudíž barva divanu v našem obýváku - vymalovaném oranžvě je divná, ale tohle může vadit snad jedině paní Kubáčové. Pak ovšem dojdeme k softwaru a najednou to dostane spoustu děr.
Celý zvukový modul softwaru je TODO - a vzhledem k tomu že kamera už je nějaký pátek na trhu - patrně TODO zůstane, takže nečekejte že budete poslouchat, nebo nedej bože mluvit na "hlídaný objekt".
Aby Edimax usnadnil uživatelů průnik videostreamu přes domácí routery nabízí "Edimax Cloud" kdy kamera informume server Edimaxu o své existenci a vy zadáte XXXXXXXXXXXX.myedimax.com - kde XXXXX je MAC adresa vaší kamery a na této stránce se vám stáhne JAVA applet kterým koukáte na video - odkudkoliv.
JAVA Applet - je typické čínské dílo - ve stylu kamenných chránů držených ve vzpřímené poloze rákosem svázanými bambusovými tyčemi. Tedy ač "přenositelná" JAVA - aby té přenositelnosti nebylo příliš - volá WINDOSOWSKÉ DLL - takže na Linuxových počítačích "si nevrznete". Navíc to DLL volá tak, že pokud nejste přihlášen jako admin volání skončí chybovou hláškou. (Obvyklý stav ve Widlích)....

Takže výsledek je jasný - nějaký manažer v Edimaxu křičel rychle rychle rychle - a "IT CROWD" mu předvedl že (na jediném počítači v budově) jim všechno funguje a tak byl produkt vypuštěn na trh. Přesně stejné je to i z uživatelského hlediska - se všemi destíkami a desítkami počítačů ke kterým mám přístup mi jejich "cloud" funguje na jdenom PC v práci a na WIN_XP notebooku doma, kde jsem pod účtem administrátora změnil přístupová práva k "p2pMGR.dll" abych pod účtem usera mohl sledovat "co dělá Maxík"

Tedy shrnuji - kvalita obslužného softwaru je v kategorii "hnus velebnosti" a zcela vážně přemýšlím, že bych překonfiguroval router abych se k videostreamu dostal z Internetu přímo do kamery - což v lokální síti je dětsky snadné a pohodlné.

Po rozčilování se softwarem nastala instalace fyzická. Takže jsem již jedoucí kameru položil v chodbě na židličku. Jenomže jak jste si všimli kamera má čtvercovou základnu a kulovitou "hlavu", která se svojí velikostí velice blíží rozměru tenisáku..... ERGO kamera v mozečku psíka spustila nějaký "hravý" podmíněný reflex a psisko ji "chytilo za kouli" a radostně s ní pohazovalo po chodbě. Tak jsme psíka okřikli, uslintanou čočku vyčistili a co dále ? Přišroubovat na strop !
Tedy jsme hledali místo odkud "je vidět všechno" a stále jsme buď neviděli koutek kam psisko chodí trhat boty, nebo koutek kam chodí dělat loužičky. Po několikanásobném a velmi nepohodlném přesouvání se se štokrletem po chodbě se žena zeptala : "A proč nejdělají kamery na robotickém podvozku ?"

To skutečně udeřila hřebík na hlavičku - protože ona moc dobře zná mé "diferenciálně řízené roboty". A když se nad tím zamyslíte - co má kamera : kamerový modul, 2 motorky s převodovkami, a motherboard s WIFI a nějakým Linuxem na ARMu. Co by měl "hlídací robot" ? Kamerový modul, 2 motorky s převodovkami, motherobard s WIFI a nějakým Linuxem - a ještě by měl baterku navíc. Takže opět otázka : Proč nejsou ?

Problém je v tom, že jsou, jenom v jiné kategorii. Kamera s motorky uvnitř je v kategorii "PAN/TILT camera" asi tak za 2000-5000 korun. Kamera s motorky (a kolečky) venku může být buď "security robot" nebo pokud vezmeme v úvahu "two way audio" může takové zařízení spadnout i do kategorie "telepresence device", takže cena pak "může spadnout" kamkoliv od 2000 Eur do nekonečna ( v případě IT zakázky pro náš laskavý stát - i víc než to ).

Smamozřejmě se vnucuje otázka - je "security" robot o tolik technologicky náročnější aby to obhájilo nárůst ceny ? Nikoliv, ale je "security" - tedy je nutno připočítat cenu za naleštěné prdy, které se prodávají spolu s ním. Nicméně "security robot" by se dal postavit i na základě Raspberry PI a Webkamery za 199. Takže až na Kickstarteru odstartujete kampaň na finacování jeho výtoby - hlavně mě nezapomeňte upozornit - okamžitě beru jeden kus....

Mlč a nic se ti nestane !

16. září 2014 v 5:54 | Petr |  Filosofování
Moje drahá tchýně a její tří dcery - tedy mladší švagrová, starší švagrová a moje manželka, přestože na svůj způsob života vzájemně poněkud nevraží, přesto se sobě podobají jako obraz v zrcadle čtvercové zrcadlové místnosti. Ergo citát z nadpisu : "mlč a nic se ti nestane" slýchám doma i "u nich", častěji než byste si mohli představit.

Nicméně to není jádro dnešního příspěvku - tím je článek, který, už trošku starší, vyhrabal jsem v Blogové sekci serveru Aktuálně.cz, kde si velice rád čtu, protože blogy - to jsou dneska užitečné informace - zatímco tzv. "vyvážené" nebo dokonce "veřejnoprávní" zpravodajství je často jenom propaganda nějaké skryté zájmové skupiny, případně v zájmu "vyrovnanosti" je to 100x destilovaný odvar bez výživné hodnoty.

Oč se jedná ? Jako na majitele drzé huby - se na mě obrací spousta známých - kteří z různých důvodů nemají chuť ke stejné intenzitě zabíjení "posvátných krav" a ke stejně riskantnímu odhalování že "císař je nahý" - a jejich otázka je vždy stejná : "Nemáš pocit, že už je to zase jako za bolševika ?" A něco na tom je ? Sám si zcela přesně pamatuju ten úsek tak od 1980-1989, kdy "Pšššš však víte co žejo ? Ale nikomu to neříkejte aby nebyl průser !"......

Dneska je to opravdu tak trochu podobné. Společenská debata se nenese ve stylu Voltairovského : "nesouhlasím s vaším názorem, ale do smrti budu hájit vaše právo jej říkat". Místo toho se "bubliny nafukují pocitem vlastní důležitosti" a když do nich píchnete kritikou je průser - jako mraky. A mnoho jiných věcí : Dostavte se v 03.30 na nádraží Ostrava-Přívoz - zůstaňte tam do příchodu první ranní policejní hlídky v 06.30 a zkuste věrohodný popis událostí poslat jako článek do novin. Víte jak budete označem - "rasista" a bude to !!! Plus mnoho dalších věci, které "všichni vědí, ale PŠŠŠT aby nebyl průser !!!"....


Je známo, že diagnozou lékaře choroba dostane jméno a už tím se pacientovi uleví - ergo četl jsem TENTO příspěvek občanského aktivisty Romana Krištofa a choroba dostala jméno - NEONORMALIZACE..... Tedy 1972 - 1989 jsem žil v NORMALIZACI bolševického typu. Pak nastalo období revoluce, zmatku a pokusu o demokracii a nyní 1994 - 2014 žiju v NEONORMALIZACI rádoby demokratického typu.

Omlouvám se autorovi, ale nemohu necitovat rozsáhlé pasáže :

Neonormalizace tlumí všechny tvůrčí projevy a vede k formalizaci a vyprázdnění veřejného života, zčásti také k jeho zdivočení a zplanění. Prudce stoupá tlak na konformismus a člověk vlastně musí 'prodávat duši', aby se ve strukturách vůbec udržel. Zároveň nastupuje jakási nehybnost a touha vše svázat a zreglementovat, v podstatě zárodek nějakého budoucího kolapsu... Většina překážek není faktická, ale formální, je kombinací sytosti s pocitem frustrace a marnosti, stále se rozšiřující plejádou témat, o nichž se 'nesmí mluvit', či lépe řečeno se smí mluvit jen v jednom předem daném stylu, ač všichni vědí, že pravda je jinde."

Povědomé ? Mně teda to připadá jako relativně přesný popis stavu společnosti, ale nemohu si pomoci a cituju dále :

"Relevantní zprávou o světě je pouze překlad do jazyka expertní objektivity, do údajně nestranné řeči 'tvrdých faktů'. (...) Jazyk 'nestranné expertizy' je přitom jazykem politického statu quo, který definuje normalitu, vůči níž se jiná, kritická stanoviska jeví jako nekompetentní, irelevantní či extremistická." ...... "Otázka, proč je to, co je, a zda by to nemohlo či přímo nemělo být jinak, je vytlačena do sféry bláznovství a extremismu

Více než zvláštní, ale je to tak - zkoušeli jste někdy argumetovat na úřadě ? Nebo se pokusit zjevné nesmysly dnešní doby vyvrátit autoritám, které je udržují v chodu ? V Česku - v zemi zbabělého práskačství a připosranosti i před naprosto vratkými autoritami má NEONORMALIZACE živnou půdu jako nikde na světě.

Takže prosím, abych zase nebyl obviňován z překrucování faktů přečtěte si podrobně PŮVODNÍ článek a hlavně "Mlčte a nic se vám nestane ! "

Vidlákovo elektro 85. pH metry

14. září 2014 v 5:57 | Petr |  Vidlákovo Elektro
Ač elektronický seriál tak jsme se minule hluboce zahloubali do chemie kolem měření pH až jsem se začal stydět. Takže dnes je na čase probrat elektroniku pH metrů - což nejjednodušeji učiníme tak, že do BINGu zadáme heslo "Arduino pH probe" a tím pádem nám zbbývá už jenom rada paní Kubáčové novomanželkám .....

Pro případné trpělivější čtenáře, kteří by přece jenom chtěli přečíst nějaké mé výplody kolem - tak pokračujeme podrobněji.


Tedy Z hlediska vnitřního odporu vypadá pH metr jako schémátko na obrázku. Tedy měřící elektroda má vnitřní odpor ve stovkách megaohmů a s tím jsou trošku problémy, pokud ale máte gigaohmový multimetr - úplně stačí ten přímo připojit na pH a referenční elektrodu a můžete měřít.


Pokud nemáte Gigaohmový multimetr - zásadní pro vás bude "Buffer amplifier" alias JFET/CMOS operační zesilovač, který vám gigaohmy vnitřního odporu pH elektrody převede na impedanci, se kterou se dá pracovat. Z jistých důvodů doporučuju spíše JFEtové operační zesilovače - a to z těch důvodů, že JFET přece jenom lépe odolává statické elektřině zatímco u CMOS obvodů byste se mohli zaplést do komplikací kolem designování "ochranných obvodů" na vstupu - nicnéně to, co vidíte na obrázku je plně funkční pH metrický předzesilovač, na který připojíte už jenonm multimetr a ze "surových dat" si na kalkulačce spočtete pH.


Drobný problémeček je v tom, že ač jsme minule tvrdili, že Nernstova rovnice, která nám popisuje závislost signálu na pH vypadá, jako vzoreček nahoře.


Realita je trochu složitější - skutečná rovnice jak ji vymyslel pan Nernst je zde - a jak vidíte tak v ní figuruje i teplota. Tedy vysněných 59mV na jednotku pH má sklěněná elektroda jenom při 25 stupních celsia, při ostatních teplotách musíme teplotu měřit a podle aktuální hodnoty změřené pH korigovat.


Což většinou vede ke konstrukci jako na obrázku nahoře - kromě předzesilovačů, které dodávají surová data a nějakého toho "Arduína" které počítá Nernstovu rovnici není v pH metru už nic.

Skutečně musím připustit, že komerčně dostupné pH metry se řadí do tří kategorií
 1. Single point calibration - namočíte pH metr do kalibračního pufru a trimrem točíte dokud na displeji není správné pH - jaký parametr trimrem nastavujete nikdo neví a tudíž je doporučeno aby rozdíly v teplotě i pH mezi kalibračním pufrem a měřeným roztokem byly co nejmenší,
 2. Dual point calibration - má dva trimry - jedním se dle Nernstovy rovnice nastavuje E0 - neboli "napěťový offset" pH elektrody a druhým se kompenzuje Nernstovo napětí (těch 59mV) dle teploty. Práce s ním probíhhá tak, že namočíte do jednoho pufru nastavíte E0 pak namočíte do druhého pufru a točíte druhým trimrem, tím se vám zase poněkud "rozšteluje" E0 tak dáte zpět do privního pufru atd - několik kol až v obou roztocích pH metru ukazuje, co má i bez "štelování".
 3. Temperature compensated - kalibruje se dvoubodově + pH elektrody pro tyto pH metry mají teplotní čidlo rovnou někde v elektrodě - v "dřevních dobách" to byl přímo termistor, který se zapojil do zpětných vazeb operačních zesilovačů kde sám kompenzoval napětí dle teploty roztoku.
Varianta 3 je dnes problematická, protože máme milion teplotních čidel a taky milion "teplotně kompenzovaných" pH elektrod, ale postavit funkční předzesilovač s "dvoubodovou kalibrací" - není díky konstatntí laboratorní teplotě "nic proti ničemu" ani dnes. Jako obvykle - se můžete pohybovat na křivce složitosti takového zapojení od "primitivismus" až k "monstrum". Jaké funkční bloky tedy potřebujeme
 • impedanční měnič s terraohmovou vstupní impedancí
 • zesilovač "nernstova" napětí
 • odečtení "offsetu elektrod"
Další bloky, které se hodí
 • frekvenční filtr proti vysokým frekvencím (asi tak nad 3 Hz - pH elektroda je pomalá )
 • generování záporného napětí / virtuální země pro operační zesilovače
 • Druhý kanál pro referenční elektrodu při "třídrátovém měření"
Počkat - jaké třídrátové měření ? - Běžné pH elektrody mají měřící i referenční elektrodu v jednom pouzdře s BNC konektorem, kde na středovém pinu je pH elektroda a na stínění BNC je připojena referenční "kalomelová" elektroda. U ciítlivějších přístrojů to tak není a tam je referenční a "uzemňovací" elektroda rozdělená asi jako vidíte na následujícím obrázku.


ještě se zastavím u zesliovače "nernstova napětí" - je totiž otázka jaký výstpu chceme - klasikou bylo že 0-14 pH odpovídalo 0-1V nebo 0-14V nebo 0-10V, ale od dob 3,5 místných multimetrů které zobrazí 0000 - 1999 mi jako nejlepší připadá pouštět z pH meru napětí 0 - 1400 mV


Takže vítězem se stává zapojení na obrázku, které mi připadá jako "přiměřeně vidlácké", protože obsahuje i frekvenční filtr R1, C1, ale zároveň to není "houšť" operačních zesilovačů s nepochopitelně složitými zpětnými vazbami. Pro kalibraci pH metrů se dnes používají nejčastěji pufy o pH 4; 7 a 10. Pufr s pH 7 je "povinnost" mít, protože při tomto pH mají pH elektrody napětí blízké 0, proto ponoříme elektrodu do pufru 7 a trimrem R5 nastavíme na displeji pH 7. Další pufr máme podle toho jestli častěji měříme v kyselé nebo zásadité oblasti takže nastavujeme trimem R3 buď na 4 nebo na 10. Tímto postupem ušetříme několik kol "štelování" a máčení elektrody do roztoků. Je však třeba pamatovat na to, že pufr i měřený roztok by měly mít stejnou teplotu a že mezi ponořením elektrody z roztoku do roztoku je třeba ji opláchnout destilovanou vodou.

Čistě jenom pro hnidopichy mezi čtenáří - po prvním namočení se pH elektroda uchovává vhlká - jsou na to spec. roztoky, ale pufr 7 taky vyhoví (neskladujte v destilce skleněná "membrána" se v ní pomaličku rozpouští).

Tím jsme pH (i mně) vyčerpali a Zbývá už jenom rada paní Kubáčové novomanželkám : JFEtové operační zesilovače jsou přece jenom poněkud citlivé na statickou elektřinu - je proto lepší když vaše erotické outfity jiskří v ložnici - nikoliv v robotické pracovně vašeho manžela.

Ubožáci a radary

11. září 2014 v 5:56 | Petr |  Elektro
Výhodou situace, kdy člověk má milion relativně zajímavých koníčků je, že nemá čas řešit "detaily" jako jsou mindráky a závist. Tudíž mé sebehodnocení nijak neutrpělo tím, že jsem koupil pro mně nejlepší auto na světě - Dacii Logan MCV - zdejšími čtenáři a mnohými dalšími známými nazývané "rumunský pastevec". Princip byl totiž v tom, že toto auto mělo vozit - pět smradlavých chlapů s bagáží a koly do Srbska a čtyři mokré smradlavé chlapy s milionem anténních stožáru po kopcích na radioamatérské soutěže. Mimo to se měly 2x do roka opřít o zadní nárazník 2 fošny, po kterých měl vyjet do zavazadlového prostoru robot - jet zvítězit v robotické soutěži ;-)). Pro tyto účely samozřejmě stačí i jiné auto, ale Dacia je ideální, protože je veliká, za pár korun, zadní dveře se otevírají do stran jako skříň a "nemá image" tudíž neláká zfetované smažky, bratry Rómy, ani jiné zloděje.

Kupodivu nic z toho se neralizovalo, protože než se to stačilo realizovat, tak jsem byl sbalen a oženěn a manželka prohlásila, že naopak Dacia má v jejich očích větší image nez Ferrári, protože Ferrári neuveze kočár na trojčata. Alespoň víte proč opálení seladoni v kabrioletu - jezdí vždy jen se silně použitými botoxovými blondýnami - protože neuvezou z IKEA postel, ani kočár na trojčata - tudíž si jich normální holky nevšímají....

Nicméně je pozoruhodné sledovat jak na "rumunského pastevce" reagují řidiči v běžném provozu - skoro by stálo za to důkladně obejít auto kolem dokola a tu nálepku "jsem vůl, který se nechá beztrestně ohrožovat" odlepit. Vskutku je to legrace, když blátem držící roztřepaná Škoda 120, nebo ještě starší "bávo s 20 bratry Rómy" uvnitř - se vás do kopce snaží předjet - i za cenu narušení "strukturální integrity vozu" - protože všichni jasně vědí, že " na pastevce mají". Ale já jezdím volně a s myšlenkou - "klidně si mě předjeďte - i prostředník ukažte" - co bych neudělal pro rasový klid v republice.


Tudíž se dostáváme k meritu dnešního článku a to jsou policejní radary. Ubožáci v kabrioletech neví kolik tisíc by dali za "antiradar", aby mohli jezdit jako prasata i nadále, a ze snahy obelstít polici se stal velmi prosperující byznys, do kterého bych rád zasáhl s námětem na "vidlácký pokus". Specializované "firmičky" nadávají na to, že české policejní radary jsou úzkopásmové, mají úzký paprsek a pracují na neobvyklé frekvenci 34,3 GHz tudíž na kvalitu "antiradarů" jsou extrémní požadavky pochopitelně za extrémní cenu.

Vidlácký přístup k radaru je - ne antiradar - naopak - jedu si jak umím a všechny radary moji rychlost naměří jako 50,000 km/hod. Tušítě jak na to ? Princip je v tom, že radar měří na dopplerově principu - tedy vyšle k vašemu vozu 34,3 GHz a odražený signál míchá s vysílaným - rozdílový signál je pak dle vzorečku

F = 2 * F0 * V / C

Tedy F0 je 34,3 GHz, V je 50,000 km/hod tedy 13,88888 m/sec a C je rychlost světla - počty počty počty a vychází nám - 3176 Hz. Našim úkolem tedy je na frekvenci policejního radaru namodulovat signál 3176 Hz a vyslat zpátky aby elektronika radaru ukázala policajtům 50,000 km/hod bez ohledu na skutečnou rychlost auta.

No přijímač na 34,3 GHz, směšovač, vysílač na 34,3 GHz - není nakonec lepší zaplatit pár tisíc a koupit antiradar ? Kupodivu náš modulátor může klidně být pasivní - ergo vyrobíme "koutový odražeč" - tedy desku z plíšků na sebe kolmých - jako bývají odrazky na kole. Tím zajistíme, že naše auto bude na policejním radaru "zářit" jako supernova už z dálky. A přimixování frekvence 3176 HZ do signálu zajistíme tím, že koutový odražeč přiděláme místo membrány reproduktoru, který budeme touto frekvencí budit. Deska odražeče tedy bude vibrovat na frekvenci 3176 Hz čímž odražený signál získá, dopplerovým efektem, žádoucí parazitní modulaci, a protože odraz od koutového odražeče je silnější než od zbytku auta - tento signál zahltí elektroniku policejního radaru....

Vyrobit oscilátor 3176 HZ z NE555 se nezdá být problém, sehnat vysokotónový reprák pro tuto frekvenci taky nebude těžké, přesto má úloha tři drobné problémečky:
 1. Vibrující koutový odražeč bude dělat nezanedbatelný hluk na frekvenci 3176 Hz
 2. Jak postavit koutový odražeč pro danou frekvenci 34.3 GHZ, která má vlnovou délku těsně pod 10 mm ?
 3. Jak celé zapojení vyzkoušet bez rizika pokuty - nota bene nějakého (soudního) šikanování od rozzuřených policajtů.
Bod 1 je neřešitelný - snad jen mechanicky zabalit utěsnit do molitanu , který je průsvitný pro radar ale ne pro zvuk - to je maximum, co můžete udělat.
Bod 2 - vyřežte si cuprextitu čtverečky, které by měly být alespoň 2-4x větší než vlnová délka - tedy 20-40 mm a spájejte je do žádoucího "odrazkového tvaru" stejnou technologií jak jsem pájel krabičky ZDE.
Bod 3 - každá obec má dneska "varovnou tabuli" s nápisem "Motoristo zpomal !! Jedeš XX.X km/hod", kde XX.X je měnící se číslo, které měří dopplerovský radar. Ten sice pracuje na frekvenci 25 GHz ale jeho vlastnosti jsou policejnímu adaru dosti podobné, proto pokud NE555 "přeladíte" na 2315 HZ - můžete tuto "tabuli" použít k ladění celého zapojení.

Berte to jako další "open source" nápad z kategorie "drobného technologického terorismu" - osobně jsem coby cyklista jezdil s velkým koutovým odražečem přidělaným na přilbě ( babina v Hrabové pustila vidle, ale psychiatry naštěstí nevolala ). Fyzikální koncept je tedy reálný ale detailně nevyzkoušený.

Z důvodu naprostého vyčerpání už zbývá jenom tradiční a oblíbená rada pro blondýny : I když jste chamtivá blbka propíchaná botoxem, která se považuje za krasavici - až se budete "chtít usadit", budete muset z majitelu Ferrári přesedlat na nudné majítele vozidla kombi, co uveze kočár na trojčata - nebo si myslíte že dosavadního prošukaného seladona dotáhnete k oltáří a on "pochopí a po svatbě se změní" ???

Okovy biochemiků opět praskají !!

9. září 2014 v 5:31 | Petr |  ČSKB
Máme po prázdninách a je čas pustit se opět do práce - takže aby hned od začátku školního roku byla nějaká sranda, napsal jsem už v polovině srpna dopis řediteli Asociace Českých a Moravských nemocnic. V tom dopise jsem popsal celý "systém" akreditací laboratoří a problémy a neoprávněné zisky / náklady, které tento systém s sebou nese. Přitom jako základ celého dopisu jsem použil tuto odpověď Ministerstva zdravotnictví na můj dotaz - jestli řádění / podnikání "neziskové" a obecně "prospěšné" firmy ČIA ve zdravotnictví - není náhodou více než si náš zdravotní systém může dovolit.

Je otázkou proč jsem psal "nějaké asociaci' - tohle sdružení středních a menších nemocnic je totiž významný hráč na zdravotnickém poli. Jenom pro méně informované zrekapituluji : Platby ve zdravotnictví určuje pro každý rok tzv. "úhradová vyhláška" na které se musí shodnout zástupci zdravotních pojišťoven, zástupci poskytovatelů zdravoní péče a Ministerstvo zdravotnictví.

Jistě tušíte, že AČMN není ani zdravotní pojišťovna ani Ministerstvo - tedy je to zástupce "poskytovatelů" tedy v tomto případě nemocnic. Nyní si prosím sedněte a přečtetě odpověď ředitele asociace MUDr. Fialy :


To koukáte jak sůvy na drát že ! Pro lidi, ve zdravotnickém systému neorientované, se pokusím shrnout, co jsme vlastně četli : Došlo k tzv. "nedohodě" účastníků "dohodovacího řízení". V takovém případě má poslední slovo a definitivní text vyhlášky určuje Ministerstvo zdravotnictví. JENOMŽE v oblasti "laboratorních akreditací" došlo k dohodě - to jest ani zástupci nemocnic ani zástupci pojišťoven už v "úhradové vyhlášce" pro rok 2015 paragrafy o žebráckých platbách pro laboratoře, které se nedají "dobrovolně" akreditovat - nechtějí .....

Tedy dvě strany ze tří už "akreditátory" ve zdravotnictví nechtějí. Zbývá názor Ministerstva, který je dle dopisu, který mi poslali - liberální, ale naladěný taky spíše proti těmto "finančním únikům" ??!!

Dva jsou proti - třetí váhá - takže se zdá, že zdravý rozum a poctivost pro tuto chvíli vitězí ? Pokud ano - a příští rok už žádné zmínky o akreditacích v "úhradové vyhlášce" nebudou - budu současného ministra zdravotnictví už navždy nazývat "Prorokem a Osvoboditelem biochemiků" !!!

Předtím než vstanete a začnete jástat - dovolil bych si připodotknout jenom několik nepatrných poznámeček :
 1. Chamtiví gauneři spojení s "Temnou stranou Síly" určitě nespí a mají na Ministerstvu zdravotnictví své - velmi silné - páky.
 2. Zmizení "akreditátorů" z úhradové vyhlášky může být jen dočasná událost sezóny 2015, až příslušné obecně "prospěšné" firmy zjistí jaký to má vliv na jejich zisk - udělají možné nemožné, aby se navrátily "staré zlaté časy".
 3. Nezanedbatelným problémem takového návratu je touha po moci a mstivost institucí, které jsou "držitelem kulatého razítka" - takže stále trvá důvod k obezřetnosti.
 4. Likvidace "výnosného paragrafu" z úhradové vyhlášky neznamená konec laboratorních akreditací - je to pouze návrat do roku 2003 - do období skutečně dobrovolných akreditací....
Kromě pár vyhrůžek mým zaměstnavatelům ze strany jistých osob v konfliktu zájmů - zatím jde vše až obdivuhodně snadno - což mi naznačuje, že problémy teprve přijdou. Nicméně se velice těším na to jak budou muset "akreditátoři" změnit rétoriku - ze současného nenápadného vyhrožování - na upřímné a pravdivé přesvědčování biochemické veřejnosti o smysluplnosti svých služeb - to bude taková prča, že si to snad pojedu na nějaké školení poslechnout.....

Poznámka při druhém čtení - firma ČIA konečně vydala výroční zprávu - loni nově akreditovala 65 zdravotnických laboratoří - což při obvyklých cenách této firmy stálo naše zdravotnictví přibližně 16 miliónů korun. 186 již akreditovaných laboratoří se muselo "reakreditovat" nebo absolvovat "dozorový audit" což stálo přibližně dalších 19 miliónů korun - jenom na poplatcích této "obecně prospěšné" firmě. Celkem tedy 35 miliónů ! Celkový obrat této firmy činil 91 miliónů - jenom abychom měli "měřítko". Není nad výhodné soukromé podnikání s veřejnými penězi.