close
Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!
Zjistit více

Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!

Listopad 2019

Bludy o budoucnosti civilizace.

26. listopadu 2019 v 5:34 | Petr |  Příroda
Nedávno jsem si pěkně naběhl. S kolegy jsem žertoval u oběda, že opravdu chronické choroby by se snad ani neměly léčit, když ZeměKoule za 12 let ( vlivem vysokého CO2 ) chytne a shoří plamenem. A ještě jsem jedovatě poznamenal, že CO2 tvoří hlavní náplň sněhových hasicích přístrojů, takže ten mechanismus vznícení by mě opravdu zajímal. Jenomže liberální doktoři se na mně vrhli - jak prý můž znevažovat kritickou situaci celé planety !!!! Tak jsem kontroval protiútokem - jakože jediný, kdo jezdí zcela rutinně do práce na kole jsem já, a jestli oni se vzdají svých leasingových SUV-vehiklů "v plné palbě", kterými se vzájemně trumfují. Nakonec kolegové krčili rameny a museli na plnou hubu přiznat, co se tak honí v hlavě každému. Tedy životní prostředí by se mělo chránit, ale jak to udělat, když opravdu účinná ochrana, zejména řízená dnešními ekologickými aktivisty = návrat do Afriky před evropskou kolonizací = "trochu lepší doba kamenná", protože ne ochrana přírody, ale bída a zaostalost, která nedovolí 99% "plebsu" vzdorovat hornímu 1% ( mezi které se ekologisti - mylně - počítají ) - to je hlavní smysl jejich činnosti.

Takže jako "jednooký mezi slepými", z pozice člověka, který se vyzná v chemii, fyzice, a dalších věcech o něco více, než je ve zdravonictví obvyklé jsem začal kolegům vysvětlovat "Kubáčovu představu světa". Vykládáním pro inteligentní publikum jsem musel vážit každé slovo, až se mi to v hlavě tak pěkně utřídilo, že ještě za čerstvé paměti z toho musím udělat článek, přestože mnohé věci tady už v nějaké podobě zazněly. Takže kdo nechce číst několik tisíc slov Kubáčoých bludů o budoucnosti má poslední šanci kliknout na tlačítko "zpět" :

1. Je Železo "neobnovitelný zdroj" ?

I já naprostý anti-ekologista uznávám, že s "neobnovitelnými" přírodními zdroji se musí zacházet daleko šetrněji než s "obnovitelnými". Oblíbená otázka Sci-Fi fanoušků ( = geeků ) je totiž: "Co vezla kosmická loď Nostromo ?" ze sci-fi hororu Vetřelec. Odpověď zní : ropu, protože můžete mít všechno na solární / (termo) jadernou elektřinu ale "boty z elektriky nevyrobíte", alespoň pokud se pohybujeme v oblasti zatím známé fyziky.
Takže je železo (ne)obnovitelný zdroj ? Když uvážíme, že železo je nejhojnější prvek na ZeměKouli, že celé roztavené a tekuté jádro o poloměru 4000 kilometrů ( ze 6378 km ) je žhavá směs železa, kobaltu, niklu, křemíku, manganu a hliníku ( přesné složení se liší podle hloubky ). Jinými slovy. Není na ZeměKouli zviřátko nebo rostlinka, které by produkovaly železnou rudu "z ničeho" ale na planetě jejíž 1/3 hmotnosti tvoří železo se těžko dá o železe mluvit jako o "neobnovitelném" vzácném zdroji v aktivistickém slova smyslu. Neboli méně konfliktně řečeno - pravděpodobnost, že nám dojde železo je zanedbatelně malá ( noviny občas píšou něco jiného, ale to je pláč těžebních a hutních firem nad nedostatkem hyper-laciné rudy, která slibuje hyper-vysoké zisky )

2. Je Uran "neobnovitelný zdroj" ?

Když mluvíme o roztaveném jádře a polotekutém plášti planety ZeměKoule - je třeba zmínit čím je to způsobeno, že Měsíc a Mars, ba dokonce i Merkukr jsou uvnitř vychladlé, u Venuše se zatím neví, ale ZeměKoule je už 4 miliardy let uvnitř roztavená a žhavá jako povrch Slunce. Odpovědí je teplo z radioaktivního rozpadu Draslíku40, Thoria232 a Uranu235 Mimochodem Draslík40 je obíbený strašák biomatek (ne)dávajících dětičkám banány, protože rostlina - banánovník miluje radioaktivní draslík40 ( nevíme proč ) a vychytává jej z půdy přednostně místo běžného ne-radioaktivního draslíku38. Proto banány jsou velmi mírně radioaktivní na úrovni 1 banán = celodenní dávka záření dle amerických norem. Jestli právě přestáváte jíst banány - buďte v klidu - brambory, fazole a ořechy jsou na tom stejně.
Ale pokračujeme : když radioaktivní rozpad udrží 4 miliardy let žhavou ZěmeKouli jsou prvky jejichž rozpad žene tuto "pec" vzácné a neobnovitelné suroviny ? A ještě poznámka - USA mají ve svých skladech 450 000 tun Uranu238 jako "odpad" po separaci více-radioaktivního Uranu235 kterého je v ložiscích průměrně 0,7%. Předpokládané celosvětové těžitelné zásoby uranu238 jsou 4,6 miliardy tun. Tento Uran se dá přeměnit na Plutonium239 a to se dá spálit v jaderné elektrárně. Těžitelné zásby by stačily na 70 000 let současné spotřeby. Proč se Uran238 nevyužívá ? Protože z Plutonia239 se dá vyrobit atomová bomba. Takže jediný kdo "spaluje" Uran238 v elektrárnách je Rusko, brzy tak budou činit Čína, Indide, možná Irán, možná Pákistán a další problematické státy. Zato my v EU budeme mít chatrnou elektrickou soustavu založenou na solárech a větrnících, vysoké "ekologické " daně a ( falešný ) dobrý pocit, který na nás budou "vrhat aktivisti" - jak jsme jim to "natřeli" a jsme s naší drahou a vratkou energetikou "daleko vpředu".
Draslík40 má radioaktivtu srovnatelnou s Uranem235, ale není zdraví tak nebezpečný, protože, na rozdíl od Uranu, se rozpadá na dva ne-toxické a ne-radioaktivní izotopy : Vápník40 a Argon40 . Též kvůli rozpadu na stabilní iozotopy ( = které se dále neštěpí ) má Draslík40 mnohem nižší energetickou hustotu než Uran, takže mimo "reaktor velikosti planety" se jeho využití nevyplatí, přestože on je hlavní palivo zemského jádra.
Naopak Thorium je vzácnější než Draslík, ale mnohem běžnější než Uran, prvek tak energeticky bohatý, že příznivci thoriové jaderné enegetiky používají divoká srovnání, jakože dlažební kostky obsahují díky Thoriu v žule více energie než stejná váha uhlí. Zásoby Thoria se odhadují na 40 000 let VEŠKERÝCH energetických potřeb lidstva !!!
Jinými slovy Uranu, a Thoria pro jadernou energetiku je tolik, že jejich "neobnovitelnost" je ( skoro ) lež - motivovaná nutností zkreslit realitu ve prospěch anti-jaderné ideologie.

3. Kubáčovy Jaderné cementáry

Problémem jaderné energetiky je silně zastaralý princip výroby elektřiny nelišící se zásadně od parních turbín ženoucích válečné lodě 1. světové války. My jsme schopní všechno dělat pomocí elektřiny. Ocel se ze surového železa vyráběla v elektrických Martinských pecích ( a dodnes se "fajnové" oceli takto dělají ), hliník se rovnou vyrábí elektrolýzou taveniny bauxitu ( hliníkové rudy ). Nebyl by problém vyrobit elektrickou vysokou pec, nebo elektrickou cementárnu. problém je v tom, že účinnost parního soustrojí v jakékoliv, i jaderné elektrárně nepřesahuje 40% neboli pokud těchto 40% jako elektřinu spotřebujeme v huti, cementárně, nebo jiné výrobě "na veliko" musíme vymyslet jak se zavíme zbylých ( a odpadních ) 60% energie, které mají podobu obrovského kvanta horké elektrárenské vody. Takže v případě provozování "elektrické cementárny" by odpadního tepla bylo tolik, že pro okolí elektrárny by to byl závažný ( a na na rozdíl od CO2 skutečně existující problém ). Proto je nutno "obrátit výrobu" - z budoucího jaderného reaktoru půjde ( podle konstrukce ) buď roztavená sůl ( typu floridu lithného ) o teplotě kolem 900 stupňů nebo Helium o teplotě až 1400 stupňů. Tento materiál bude pohánět příslušnou chemickou nebo hutní výrobu ( např. výrobu vodíku z vody, nebo tepelný rozklad odpadních plastů ) a teprve odpadní teplo vzniklé chlazením této chemické výroby bude pohánět parní soustrojí elektrárny. Elektřina z odpadního tepla může na oplátku "přihřívat" vysokou pec na teplotu ještě vyšší než 1400 stupňů z reaktorového Helia.
A když jsme u toho : "v disentu" se bádá nad přímou redukcí oxidů železa horkým vodíkem vyrobeným rozkladem vody teplem reaktoru - takže výroba železa z rudy by možná šla i bez tavení rudy za astronomických teplot.

4. Kubáčovy solární hutě.

Ano, nemusíte čistit brejle ani klikat na "obnovit", čtete dobře. ERGO - teplota kolem 900 stupňů výstupu z reaktorů stačí na převážnou většinu průmyslové chemie. Tam kde je to málo dá se dosáhnout i bez fosilních paliv obrovských teplot ( až 2500 stupňů ) pomocí farmy otáčivých zrcadel a "terčové věže" na kterou tato zrcadla vrhají "prasátko". Konstrukce je notoricky známá a po světě běží pár elektráren na tomto principu, které oproti ubožácké fotovoltaice mají tu výhodu, že zásoba sluncem roztavené soli vydřží produkovat elektřinu ještě krátce po západu slunce, kdy je potřeba elektřiny největší.
Nás však nezajímá tavení soli v ohnisku takové elektrárny, ale tavení skla, kovů, konec konců i pálení cementu by takto šlo udělat prakticky bez fosilních paliv.

5. Pyrolytický rozklad čehokoliv.

Představte si že máte jadernou vysokou pec, cementárnu, nebo jakoukoliv jinou chemickou výrobu, kde "teplo dodává atom". Kouzlo takových výrob je v tom, že nejenom z energetického, ale i z chemického hlediska potřebují nějakou tu "uhlíkovou vsádku" - třeba výroba oceli potřebuje něco koksu k vytvoření té správně směsi, kde uhlík z koksu na sebe váže kyslík z oxidů železa. Kouzlo takových výrob je, že pokud máte zajištěn zdroj tepla odjinud můžete jako zdroj uhlíku používat prakticky cokoliv - třeba odpadky. Teplota je tak vysoká, že typ "vsádky" prakticky nemá vliv na chemické složení zplodin.
Takže odpadky můžete sypat do cementárny, nebo do vysoké pece. Plasty můžete tepelně rozkládat na původní monomery, nebo při ještě vyšší teplotě na kapalné uhlovodíky ve stylu německé válečné výroby "syntetického benzínu" Fischer-Tropschovou syntézou. Příklad už z dneška - spalovna ve Vřesové u Sokolova "přepracovává" rakovinotvorné dehtové kaly z Ostravy na syntetický plyn využívaný v ( ekologisty milovaných ) plynových elektrárních.
Kouzlo házení pastu do hutě nebo cementárny je v tom, že tím vlastně redukujeme produkci CO2 na polovinu, protože uhlík projde dva cykly - nejprve je využit v plastu a pak v cementárně.

6. Syntetická kapalná paliva

Opakovaně píšu na tomto blogu - vodík se vyrobí jaderným teplem a reakcí se vzdušným CO2 se z vodíku vyrobí methanol, který má daleko výhodnější vlastnosti, včetně vyššího obsahu vodíku než samotný kapalný vodík. Methanol byl palivo vozů Formule 1 v době kdy to ještě nebyla "ekologická rallye". Co bylo dobré pro Formuli bude dobré i pro vidláky - neboli už současná auta po lehkém poladění motorů mohu na toto "palivo budoucnosti" jezdit, mohou jej za pár minut načerpat na pumpě ( spotřeba methanolu je jen o pohlavek větší než benzínu, či nafty ) a nemusí s sebou vláčet drahý neekologický, nebezpečný, 500 kilo těžký lithiový akumulátor. Navíc vyrobený methanol ( a tím nepřímo i vzdušný CO2 ) se dá táákhle dlouho skladovat v táákhle velikých cisternách - na rozdíl od elektřiny pro elektromobily
Tedy rekapituluju :
 • Současná civilizace má dvě techologické "achillovy paty" - energetiku a chemické výroby včetně hutnictví a cementárenství. Problém je v nutnosti spotřebovávat ( vzácná ) fosilní paliva pro tak "nízkou věc" jako je výroba tepla pro daný proces.
 • Jaderného paliva využitelného v současných elektrárnách je alespoň na 40 000 let při vyšší než současné spotřebě energie a do té doby snad lidi konečně vyvinou termojaderné elektrárny, které už jsou doopravdy neomezený zdroj energie.
 • Proto by se mělo šetřit fosilními uhlovodíky, ne kvůli CO2, ale protože tyto jsou jen obtížně nahraditelným materiálem pro chemický průmysl.
 • Je nutno vymýšlet, ne jak všechno pohánět elektřinou, ale jak maximálně využít přímého tepla jaderných reaktorů a elektřinu vyrábět až z odpadního tepla chemičky, hutě, skláren, cementáren....
 • Je nutné zbavit se připosranosti a uvažovat v řádu dnešní ( nebo vyšší ) spotřeby pro všechny lidi na světě ( nebo o něco více ) - nikoliv v řádu horské komuny zelené zlaté mládeže - žijící na úrovni středověku s kozami, drogami a loučemi.
 • Z toho vyplývá, že by bylo vhodné vrátit se k moderní verzi některých starších chemických výrob ( Fischer-Tropschova výroba paliv z odpadků )
 • A když jsme u toho - je třeba se vyrovnat s názorem, že : "výbuchy atomových elektráren nás všechny zabijou". Takže i dle eko-aktivistického WHO - jaderná energetika je nejbezpečnější lidstvu známá technologie výroby elektřiny 2x méně mrtvých než u větrných elektráren, 6x méně než u solárů ( pády montérů ze střech ), 11x bezpečnější než vodní elektrárny ( 171 000 mrtvých při protržení přehrad v Číně ) a 300x méně mrtvých než u elektráren na fosilní paliva ( nespočetné rakoviny z exhalací )
Teď bych mohl šířit paranoiu, jakože "obecný názor" ( hlav v televizi ) je v mnoha směrech 100% opačný, ale to není smyslem dnešní pohádky. Přesto bych si dovolil upozornit, že mnoho věcí je v realitě právě naopak, než v novinách píšou a je jistou povinností každého vidláka alespoň povrchně tušit, jak je to doopravdy.

Processing - programovací jazyk pro děti a důchodce.

19. listopadu 2019 v 5:38 | Petr |  Počítače etc...
Kdysi jsem měl CB radiostanici na stole v kuchyni zatímco počítač jsem měl v pokoji svého "po-rozvodového 1+1". Proto jsem koupil notebook Siemens-Nixdorf PCD-4ND, který původě stál kolem 200 000 ale v roce 2000 uz byl - plně funkční "na radioburze" za 1500. Tenhle notebook jsem dal do kuchyně a surfoval na něm po "Packet radiu" - které bych mládeži ( drze ) popsal jako pra-pra-babičku bezdrátového internetu dneška.

V okrese jsme měli jeden z nejlepších serverů packet radia v republice, kde jsme mohli do Internetu posílat maily a dokonce v textovém režimu surfovat po Webu. Než se rychlostí 1200 bitů za sekundu načetla stránka IDNES.CZ - trvalo to kolem 5 minut - tudíž u notebooku vznikaly značné prostoje. Proto jsem do něj postupně přesunul veškerou svoji roboty-konstruující činnost. DOSovský editor plošných spojů "Ferda Mravenec" verze 3.5, kompilátor AVR assembleru, který jsem psal ve vestavěném editoru "ortodoxního" souborového manažeru zvaného DOS navigator, který už tehdy měl zvýrazňování syntaxe a makra která umožňovala programovaný soubor "na jedno kliknutí" přeložit slinkovat a vypálit do procesoru robota.

Ladění softwaru pak vypadalo takto - robot vysílal po RS232, já jsem přijímal terminálem vestavěným do DOS navigatoru, pak jsem uložené soubory přehrával Lap-Linkem do "velkého PC", kde jsem je převáděl do Excelu a v něm analyzoval. Celý tento řetězec fungoval naprosto bezvadně, lépe než dnešní "softwary s přesýpacími hodinami". Přece jenom ale narazil na své limity a to bylo v době kdy jsem "ladil" stereofonnní sonary, kde jsem potřeboval poměrně složitě analyzovat přijaté ultrazvukové odrazy a sestavovat z nich mapy "ultrazvukové odrazovosti" a to už bylo pro Excel, jeho makra a jeho ( značně úchylnou ) variantu Visual Basicu příliš.

Takže jsem už od roku 2008 přemýšlel o "programování pod Windows", abych mohl data ze svých robotů zpracovávat svým softwarem. Tu variantu "pro Windows" jsem uspokojivě nevyřešil nikdy. Měl jsem sice nainstalované C++ ale programy pro Grafické rozhraní systému WIN32 - jsou naprostá úchylárna pro schisofreniky. Kdy software je "bordel" různých call-backových funkcí, smyček obsluhy událostí, sáhodlouhých deklarací knihovních funkcí, kde nevíte co je kód a co je makro a k tomu ( pro mně - Pascalistu ) "bordel" jazyka C++. Takže jsem nějakou dobu neprogramoval pro PC vůbec a mezitím nám WIN32 tak nějak "umřelo". Přesněji řečeno doma mám už jenom jeden WIN-počítač - notebook z roku 2007 o kterém jsem psal minule, takže učit se ( znovu ) programovat pro WIN32 je prostě nesmysl. Windows jako takové jsou nesmysl a technologie, která sahá vysoko, ale kořeny už má uhnilé a sám Microsoft neví co s desktopovým softwarem dělat, proto do něj "pro jistotu" tlačí Linuxové komponenty.

Takže jsem chtěl nějaké "multiplatformové" programátorské prostředí aby se dalo volně přecházet z Windos na Linux. Pro robotiku se dosti často používá Python, ale ten se mi moc nelíbíl, protože od dob Turbo Pascalu jsem zvyklý, že programovací jazyk má jasně definované vývojové prostředí a že běží rychle i na mých, naprosto zastaralých počítačích. Navíc Python je pro mně "objektový až moc" - nikdy nepoznám co je kód a co jsou data. A navíc oddělování procerdur a funkcí pomocí "odsazování textu" - četli jste někdy něco po mně ?

Takže jsem jistou dobu ze zoufalství cvičil "takové to domácí programování" na Visual Basic Scriptu a JavaScriptu. Zejména ten JavaScript s internetovými prohlížeči, které podporují HTML5 a tím pádem i "canvas" - silně připomíná psaní softwaru pro Atari 800XL / Sinclair Spectrum - což je pro počítačového důchodce nekonečně příjemné. Takže jsem naprogramoval dva "velké programy" - šifrované rozesílání laboratorních výsledků mailem podle databáze doktorů a automatické každodenní zálohování laboratorního softwaru a pak spoustu blbostí : vlnící se "wireframe" 3D krajiny, skákající míčky a další, které se daly "rozkliknout" v Internetovém prohlížeči a bezvadně ( a překvapivě rychle ) fungovaly. Jenomže JavaScript nemůže jen tak snadno překonat svůj Internetový původ - dostat do prográmku v JavaScriptu, který běží v prohlížeči data z robota posílaná po sériovém portu - pravděpodobně jde ( pomocí volání Microsoftích COM komponent ), ale jednak je to zase Microsoft - a za druhé množství "černé magie", které to vyžaduje - neodpovídá dosaženému výsledku.

Takže jsem měl opět mnoho měsíců pauzu až jsem začal letos znovu "vrtat v počítačích". Zejména pod dojmem té úvahy, že když mi manželka a dítě nedává dostatek času na "dělání hardwaru", stále bych s sebou mohl tahat na USB flahce nějaké to "dělání softwaru", abych nevyšel ze cviku. Takže jsem si už už už-už chtěl do PC nainstalovat Code::Blocks a znovu se pokusit o C++, ale něměl jsem vyřešenu fundametnální otázku "pro jaké prostředí programovat". Asi tedy pomocí nějaké "multiplatformí knihovny" typu vxWidgets, nebo Qt ale to jsou "obrovské softwary". A pod pojmem "obrovské" se kromě gigaBajtů na disku mysli i fenomén :"po 30 letech studia umím napsat prográmek s 3 tlačítky YES_NO_CANCEL".

Při tomto rozvažování a sepisování srovnávacích tabulek do starého kalendáře mi náhoda přihrála do rukou Processing - což je "vývojové prostředí", které je samostatné - nikam se neinstaluje, dá se nosit a spustit z USB Flashky a v tomto vývojovém prostředí můžete programovat v jazyce, který syntaxí silně připomíná ( je to ) Java.

"Opravdoví ajťáci" teď umírají smíchy pod stolem, protože z "Processingu" vznikl jazyk Wiring a z něj vzniklo "Arduíno IDE". Tedy Kubáč skončil u "PC verze" věci, které v mikrokontrolérech hluboce pohrdá. Jen na svou obhajobu bych poznamenal dvě věci - jednak "odříkaného chleba největší krajíc". A potom - celé řízení robota pro mini Sumo psané v AVR assembleru jsem měl kratší než je standardní kód v C++ pro otevtření ( prázdného !! ) okna pod WIN32.

Processing si od "matky Javy" nese multiplatformovost a překvapivě slušnou výkonnost Interpretovaného / JIT kompilovaného kódu. Protože je pro programátorsky negramotné je programování ultra-jednoduché - pokud kliknete na SPUSTIT - tak se vám "spustí", v podobě prázdného okna, i prázdná stránka bez jediného písmenka zdrojového kódu. Na druhé straně je možné programovat překvapivě mnoho - 2D grafiku, 3D grafiku pomocí OpenGL, vestavěny jsou knihovhy pro práci se zvukem, s obrázky, s videem ( bohužel jen ve formátu Quick Time), se sériovým portem ( skutečně fungující ) abyste se mohli spojit se "synovcem" Arduínem. Vše funguje z USB Flashky a to i na počítačích kde žádná Java nainstalována není. Mimochodem "pocit programování pro Atari 800" je silně přítomen i zde, protože autoři přímo nutí uživatele zkoušet polo-rozdělané prográmky a pozorovat "co to dělá".
Takže posmívejte se jak chcete, ale pokud potřebujete z robotického čidla vytáhnout dva buffery ultrazvukového echa a ty vzájemně "autokorelovat" abyste spočetli souřadnice objektu odkud se echo odrazilo - strávíte při pokusu dělat to Excelem ( příliš daleko od sériového portu ) nebo C++ ( příliš blízko chaotickým vnitřnostem Windows ) daleko více času než u těchto "prototypovacích" programovacích jazyků.

Znamená to že "Processing" je denfinitivní řešení mých PC - programátorských potřeb ? Pokud se jedná o 30 minutový úsek od usnutí dítěte do okamžiku, kdy psi chtějí venčit - rozhodně ANO. Čímž se dostáváme k tomu proč ( pro fotry středního věku ) nedoporučuju Python a vlastně ani C/C++ :
 1. Python má své zvláštnosti, které pochopí jenom mládež, nebo matematici - 1.add (2) = 3, nebo for X in ("hrušky", "švestky", "jabka") print (X) - jinými slovy mlhavě tušítě, co by se mělo dělat, netušíte jak a doufáte že to tuší alespoň počítač.
 2. C++ - ani středověký mnich by se za celý život nenaučil nazpaměť deklarace typu : wincl.lpszClassName = szClassName; ani vy se to nikdy nenaučíte a prohospodaříte nad tím léta. ( chtěl to tak Microsoft ? )
 3. JavaScript - je na úsečce Python - C++ v 1/3 cesty - blíže k Pythonu, protože v něm taky máte podivuhodnosti jako funkce, které jako výsledek vrací objekty a tak.
 4. Java je na úsečce Python - C++ v 1/3 cesty - blíže k C++. Jak říkají "velcí ajťáci" - je to zjednodušený programovací jazyk pro blbečky z korporátu a pro nás, co jsme mentálně zůstali v Turbo Pascalu pro MS-DOS a odtud se nemůžeme hnout už 30 let.
Jinými slovy JavaSctipt i Processing - jsou "někde mezi kozy" s ještě rozumnou úrovní abstrakce a zároveň s ještě zvládnutelným množstvím deklarací a "věcí okolo" které musíte udělat aby se prográmek vůbec rozběhl. Takže Hrr na to stáhnout Processing a hrát si po večerech. Konec konců i své současné místo ve zdravotnictví (!!) jsem získal větou - drze napsanou do kolonky "znalost PC" : "Všichni umí PC používat. Já umím PC programovat !" což tehdy byla ještě pravda.

Poznámka při druhém čtení - mládež ani netuší jak opojné může být 32 bitové programování pro "flat memory model", kde máte k dispozici 4 gigabajty adresového prostoru a stejně veliké mohou být datové struktury, které používáte. V 16 bitovém DOSu byl systém Segment + Offset, kde největší datová struktura mohla být jen 64 kilobajtů - takže třeba už obrázky větší než asi 150x150 pixelů se složitě načítaly do paměti - po jednotlivých řádcích do "pole polí" a práce s takovými daty byla čistokrevná pruda. Výsledkem "flat memory" je, že dnešní programátoři otázku použití a spotřeby paměti ( bohužel ) vůbec nevnímají. Zatímco my dědci se nemůžeme zavit nutkavého počítání : 800x600xTrue color bitmapa = 800x600x3 = 1.44 megaByte - mohu si dovolit použít 2 najednou že ?

30 let blbé nálady.

12. listopadu 2019 v 5:28 | Petr |  Filosofování
Nedávno jsem četl zajímavý článek s tímto srováním : Prakticky pár let po roce 1918 byla První republika - světová průmyslová velmoc, 7. nejbohatší stát na světě, bohatší než Francie a Německo ( obě zničené válkou ). Dokonce 20 let po komunistickém převratu - v roce 1968 - vrcholila "zlatá šedesátá" - období ( relativní ) svobody a ( skutečné ) umělecké "kreativity" - šílenostem a vraždění bolševických 50. let navzdory.

Letos máme 30 let od ( údajného ) anti-komunistického převratu a nějaké vzepětí společnosti - nikde. Havlem vyhlášená "blbá nálada" trvá už od roku 1997 - a konce nevidět - spíše naopak. Cesty jsou rozbité ( více než za bolševika ). Kolegu - milovníka porevolučních vlád - ať už byly jakékoliv - s oblibou dráždím otázkou : "Dožiješ se, až "svaté ministerstvo", nebo "svatá EU" opraví dálnici D1 ?" Když sedím v ambulanci - nechávám babinám listovat 5 stránkovým seznamem léků, které mají "výpadek výroby" ( "jen" 150 přípravků z 5000, ale jsou to ty nejpoužívanější a za 60 z nich ani není žádná náhrada...) U toho vzpomínám jak máti vykládala o "VIP lékárně" za bolševika, což byla železná skříň s "nedostatkovými léky" pro "nemocné funkcionáře" - od které měl klíče jenom primář.... Společnost více nebo méně viditelně řídí společenská vrstva "nových papalášů", vzniklá rozkrádáním veřejných peněz, o jaké se "starým papalášům" - komunistického typu - s jejich vilami na Ořechovce, "medvědy" a Tuzexovými konty - nezdálo ani po nejdivočejší vodkové pitce v Moskvě. A tak dále a tak podobně....

Možná nyní - před velkými oslavami "převratu" je na čase popřemýšlet kam bychom se dostali, kdyby převrat nenastal a kam jsme se dostali, když převrat nastal.

Tedy otázka - co kdyby "převrat nenastal" je poměrně jednoduchá - máme dva státy - Severní Koreu a Čínu, které jsou moderní verze společností, kde "převrat nenastal" - lišící se jenom tím jakou míru "perestrojky" si tyto komunistické státy pustily do své společnosti. Tedy někde tam - na ose od opravdového teroru a hladu po "reálný socialismus" s divokým podnikáním, kde politika je 99,99% Číňanů úplě fuk - bychom se pohybovali. Problém je v tom, že už "sametová revoluce" naznačovala třetí směr vývoje. Komunistická věrchuška by vycítila spřízněnost se západními "pokrokovými intelektuály", takže bychom tu dnes měli "státní podníkání" - "se šmírovací prudou" jako v Číně a k tomu navíc "boj proti klimatu, boj proti letadlům, boj proti automobilům, boj proti masu a dětem" a vůbec boj proti všemu za co stojí žít a pracovat. K tomu by nám lidi jako Vasil Mohorita, Miloslav Štěpán nebo Marián Čalfa vykládali, že mizerné výsledky evropské ekonomiky jsou OK, protože "globální oteplování vyžaduje, abychom se uskromnili."

Jenomže převrat nastal a po 30 letech se zdá že "demokracie" nebo - nedej Bože - "liberální demokracie" má nějaké problémy projevující se nekonečnou "blbou náladou". Třeba současná (post)komunisitická věrchuška vycítila spřízněnost s "pokrokovými intelektuály" na Západě, takže tu máme euro-dotované ( = státní ) podnikání s nesmysly. Kolik "manažérů" v Praze žije jenom z plýtvání daňovými penězi ? Máme tady "šmírovací prudu" ba dokonce i boj proti letectví, automobilismu a z pohledu světové ekonomiky - mizeré ekonomické výsledky evropských států - které jsou OK, protože "globální oteplování vyžaduje, abychom se uskromnili". Naštěstí tady jsou ještě nějaké věci navíc :
 • Máme svobodu slova asi jako v notoricky známém Reaganovském vtipu : Američan říká : "Můžu přijít do Bílého domu a říct : Pane prezidente děláte to úplně špatně!" Rus říká : "Já můžu taky přijít do Kremlu a říct : Americký prezident to dělá úplně špatně!"... Tedy můžete veřejně kritizovat společenský (ne)řád, avšak jen ve stylu : "mírného pokroku v mezích zákona" - než vás Google, Twitter, Facebook nebo "údy" našeho laskavého státu "zakleknou".
 • Můžete před bolševickou euro-bahňačkou utéct kamkoliv, kde je situace ( kvůli "mezinárodní spřízněnosti pokrokových intelektuálů" ) stejná, nebo ještě horší.
Poslední výrazný rozdíl oproti "reálnému socialismu". Ten totiž měl svá hrůzná "aktivistická" 50. léta již za sebou. Proto lpěl na striktním rozdělení : "co je tajemníkovo - tajemníkovi, co je vidlákovo - vidlákovi". Ve společosti byla ostrá hranice mezi ideologickými "zlatými telaty" o kterých se nediskutovalo a mezi "zbytkem světa", kde mělo obyvatelstvo relativě volný prostor k existenci. Stejné to bylo i v oblasti "státního podnikání". Komunistický režim neměl peněz nazbyt, proto je vynakládal ( na dnešní dobu ) neobvykle racionálně. Proto se nám dodnes zachovaly sjízdné okresní silnice, mosty, přehrady, venkovské hasičárny, kulturáky a hospody, vysmívané paneláky, (o které začíná být znovu rvačka), fugující jatka, pekárny, mlýny, chemičky, ( které stály za "privatizaci" Babišovi ), hutě, ( které stály za "privatizaci" Chrenkovi ), doly, ( které stály za "privatizaci" Bakalovi ) , elekrárny ( které ČEZ opravil, odsířil a provozuje jako "rodinné stříbro" ). Naopak nikdy nevznikly předražené "tunelové stavby", dotovaná golfová hřiště, rozhledny v údolí, cyklostezky do nikam, pole zabraná "vilami" z provlhllého sádrokartonu, "logistická centra" skladující čínský šunt, nebo málo účinné leč silně dotované sluneční elektrárny...
Ostré dělení na "ideologickou" a "neideologickou" část společnosti bylo zcela univerzální - a skýtalo únik před ( tehdejší ) blbou náladou. Naopak smyslem existence "pokrokových aktivistů" dneška je "nedat plebsu úniku". Tím se dnešní "demokracie" vzdáleně podobá tehdejším 50. letům. Minus justiční vraždy a gulagy, na které už jsou dnešní bolševici příliš líní a zbabělí.... Měli jste v poslední době vepřo-knedlo-zelo ? Prděli jste po něm blaženě ? Jak jste mohli !! Víte kolik jste vyprodukovali skleníkového methanu !? Víte o kolik se tím přiblížil "konec světa" !? Víte co by na to řekla Greta Thurnbergová !? Ani šťourátka do ucha, ani igelitky v sámošce, ani ojetina koupená od souseda - nic nesmí zůstat ušetřeno, aby si plebs nemyslel, že před "převýchovou", "pokrokem" ( a blbou náladou ) tentokrát někam uteče.

Nejsem si jistý jestli obvyklá rada "kašlete na ně a žijte si svůj život" povede k lepšímu. Hrozí totiž, že současný prohnilý systém svým salámovým aktivismem pronike úplně všude, že nakonec i na vepřo-knedlo-zelo od manželky ( kvůli vepřovému masu a oteplování z prdění ) bude nějaká povolenka. Takže z jisté opatrnosti doporučuju opačný postup - seberte veškerou odvahu a řeknětě debilům, že jsou debili. Osobně a zejména u voleb, dokud si vrchnost na ně ještě hraje. Protože dnešní vrchnost to je stále ta stará, bolševická vrchnost, vkusně namaskovaná. Jen kabelky a Channel 5 už nekupují v Tuzexu ale za "diety" na cestách pro rozkazy do Belína a Bruselu.

V Chile se globálně oteplilo - až příliš.

5. listopadu 2019 v 5:38 | Petr |  Svět okolo
Je notoricky známo, že převážnou většinu televizních zpráv u nás doma supluje YouTube - z cvičných důvodů zásadně nikoliv v českém jazyce. To vede k tomu že mé informace se někdy liší od oficiálních informací českých médií. Jeden z těchto případů je situace v Chile, která českým "pokrokovým" novinářům příliš nevoní, proto o ní informují stylem : "Putin odjel z Budapešti" - tedy nekompletní útržky "prohlášení zpravodajských agentur", které ( úmyslně ? ) zanedbávají otázku příčin a následků - výbuchu občanské nespokojenosti. Ti nejodvážnější na naší zpravodajské scéně ke zmínce o "krvavých protestech" přidají zkratkovité heslo : "Jiho-americké žluté vesty", nebo tak , které věc taky příliš neobjasní.

Tedy : Brazilská vláda měla letos v Rio de Janeiro hostit "klimatickou konferenci" plánovanou již mnoho let. Jenomže mezitím byl prezidentem Brazílie zvolen ( hlasy frustrovaných nevzdělanců ) - Jair Bolsonaro zvaný "brazilský Trump", který o pořadatelství konference prohlásil: "jen přes moji mrtvolu!" Proto pořadatelství převzalo sousední Chile, které tím chtělo demonstrovat, že jsou lepší než Brazilci, a zejména že jsou "na špici pokroku" v otázce boje proti globálnímu oteplování. Takže za necelý měsíc měl v Santiago de Chile být "klimatický summit", na který se se ( boháči nenáviděnými milovanými ) tryskovými letadly měly sletět ekologické a politické celebrity celého světa. Možná měla ( kevlarovou miliardářskou jachtou ) připlout i Greta Thurnbergová !

To je jasná příležitost udělat nějaký "symbolický krok", a taky že se tak stalo. Radnice v Santiago de Chile nechala sešrotovat ty nejstarší naftové autobusy a místo nich koupila čistotné a ekologicky šetrné akumulátorové elektrobusy, které mají jedinou vadu : Jsou na pořízení, stavbu sítě nabíječek a provoz přibližně 3x dražší než moderní naftové autobusy - byť i ty naftové splňují veškeré emisní normy.

Takové "zvýšení kvality" veřejné dopravy - musí někdo zaplatit, proto byla cena jízdného zvýšena o nepříliš dramatických 30 pesos což je asi 4%. Problém těchto 4% je v tom, že tím se "dolní polovina plebsu" dostala do situace, že buď budou mít na jízdné do práce, nebo na nájemné, nebo na elektřinu a otop ( s nově zavedenou uhlíkovou daní ), nebo na jídlo ( zdražené nově zavedenou uhlíkovou daní ) . Na všechny tyto komodity DOHROMADY však již mít nebudou....
A když k tomu připočtete všudypřítomnou jihoamerickou kriminalitu, korupci v řadách všech státních i nestátních organizací, nevymahatelnost práva, bezmocnost "obyčejného člověka" i napjatou situaci přicházející globální krize - prostě tohle dohromady jednoho naštve a vyžene do ulic proti "helmutům", kteří v Jižní Americe bijí a střílejí demostranty obzvláště brutálně. A klimatický summit ? Ten byl podle posledních zpráv zrušen - což patrně ušetřilo tolik CO2 z leteckého paliva, že staré ( nebo i nové ) naftové autobusy by v hlavním městě mohly jezdit ještě léta.

Tolik informace z Chile. Už jsem naznačoval že "dekarbonizace", pokud není provázena opravdovou technologickou změnou, která zatím není na obzoru kvůli připosranosti ekologistů - je synonymum pro ( úmyslné ? ) "uvrhnutí do bídy". V Chile, které je nejbohatší zemí latinské Ameriky, avšak mnohem chudší než bohaté státy Evropy to vidíte v přímém přenosu.

Přesto - pokud náhodu jsem zcela mimo a naše na 999% dokonale nezaujatá a vyvážená veřejnoprávní média uvedla už několik reportáží o výhodách bez-emisních chilských elektrobusů a neschopnosti tamních frustrovaných nevzdělanců tyto ocenit - ignorujte prosím tento článek a přijměte moji hlubokou omluvu.

Poznámka při druhém čtení : "klimatický summit" se stěhuje potřetí, tentokrát do Madridu. Ve Španělsku protesty nehrozí, protože v tomto "demokratickém" státě dostanete za pořádání referenda víc než v Jižní Americe za terorismus a vraždy. Takže letecké palivo přece jen bude spáleno. Pozoruhodná je situace Grety Thurnbergové, protože plout na plachetinici ( i miliardářské kevlarové ) Atlantikem do Evropy v listopadu je poukázka na smrt v bouři. Proto bude zlý skřítek šetřit CO2 tak, že přijme španělskou pomoc a pojede jejich velkou, železnou ( patrně vojenskou ) lodí s táákhle velkým naftovým motorem běžícím nepřetžitě během celé ( více než ) týden trvající cesty.

Pokud to není marketingový trik jak "na ubohé dítě" zase soustředit mediální pozornost - je pozoruhodné, že její loutkovodiči, kteří se smolí do plánování budoucnosti ZeměKoule na desítky let dopředu - neumí zařídit ani její návrat do Evropy ! Jaký byl původní plán po summitu v Chile ? Jachtou s s větrem v zádech - na Markézy a dále na Tahiti. ( Oblíbená plachetní dovolenka boháčů během zimy na severní = léta na jižní polokouli ? ) Předvést plebsu - sužovanému anti-CO2 daněmi, že staré bolševické : "všichni jsme si rovni, jen někteří jsme si rovnější" - platí víc, než kdy dříve ?