close
Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!
Zjistit více

Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!

Únor 2016

Matematika v robotice 24. ANO nebo NE

25. února 2016 v 5:07 | Petr |  Roboti a Matematika
Přestože jsem prohlašoval, že s robotickými a elektronickými články je konec, mám tady "jeden takový projekt" při jehož zpracovávání jsem si vzpoměl na to, že jsme sice probírali "oscilující" rozhodování jestli A = B nebo A > B, ale neprobrali jsme to nejjednodušší - jak přiměřeně "bezpečně" alias "blbuvzdorně" alias "robustně" programovat jednoduché dvoustavové rozhodování - tedy máte teplotu a rozhodujete zda je "horko" nebo "zima" - máte světelnou intenzitu a rozhodujete zda je "světlo" nebo "tma" neboli máte analogový - numerický - signál z čidla a vy musíte dynamicky rozhodnout zda je to "málo" nebo "hodně".

Při té příležitosti bych si dovolil upozornint, že už kdysi dávno jsem prohlašoval, že čidlo, které produkuje jenom informaci ANO nebo NE - je nebezpečné a nemělo by se v robotech používat. A taky jsem kdysi prohlašoval, že veškerá čidla, která jsem kdy postavil dávala dokonce až DVĚ výstupní hoddnoty
 1. Samotnou "intenzitu signálu" ( ne ANO / NE ) ale v analogové škále
 2. Analogovou informaci o "kvalitě" tedy jak mnoho je si dané čidlo touto hodnotou jisto.
Takže si modelově ptředstavme tu nejjednodušší situaci - robot má měřič intenzity světla a má určit zda je "na slunku" nebo "ve stínu". Předpokládejme, že měřič má jednoduchý AD výstup, kde 0 je "absolutní tma" a 255 je "absolutní světlo". Taky si představme, že vůbec netušíme jakou hodnotu má stav "trochu šero" nebo "docela jasno" a přesto musíme nějak rozhodnout. Ba dokonce si představme, že hodnota "středně šero" nemusí být 128 - jak bychom naivně očekávali.
Víte co potom ? Opět částečně naivní postup je získat nějakou "rozhodovací mez" tedy třeba "pod 60 je to ve stínu", ale jak se k takové mezi dopracovat ? Dosti často se používá "startovní kalibrace" tedy změří se hodnota "než se vyjede" a od ní se pak odvodí rozhodovací limit. Někdy to funguje, ale představte si robota, který startuje a netuší jestli přitom stojí ve stínu, nebo na slunku. A potom některá čidla, aby zvládla třena venkovní světelné intenzity, mohou mít velice úzké rozmezí jako 63 je světlo a 58 je už tma ?

Předpokládám, že jste právě propadli nihilismu a odpovědí na mé otázky je prohledat "Aliexpress" s příslušným čtyřdírkovým modulem pro "Arduííno" a pokud Číňani nic nevymysleli ( neukradli chytřejším ), máte tendenci předvést, že nejste chytřejší než Číňani - a na všecno se vykašlat ?

Nicméně to by nebyl tento blog, aby nějaké "vidlácké" ba dokonce "assemblerové" východisko nebylo. Berte tedy tento článek jako informaci, jak v mých robotech probíhá ( probíhalo ) jednoduché rozhodování typu SVĚTLO / TMA nebo prostě ANO / NE.

Celé kouzlo je v tom, že není jedna rozhodovací mez, ale DVĚ, který říkejme INTENZITA_SVĚTLA a INTENZITA_TMY. Pokud tedy předpokládáme vstup v hodnotách 0-255 je dobré obě intenzity na začátek nastavit na střední hodnotu 127.

Pak přijde nějaká hodnota z AD převodníku a pro rozhodování obecně platí
 1. Pokud NOVÁ_HODNOTA <= INTENZITA_TMY pak je výsledek TMA
 2. Pokud NOVÁ_HODNOTA >= INTENZITA_SVĚTLA pak je výsledek SVĚTLO
 3. Pokud je výsledek uprostřed mezi oběma "intezitami" - rozhodne se podle toho zda je NOVÁ HODNOTA blíže k hodnotě INTENZITY_SVĚTLA nebo k hodnotě INTEZITY_TMY
Mimochodem "numerická vzdálenost" na jednorozměrné číselné ose se počítá jako ABS ( NOVÁ_HODNOTA - INTENZITA_SVĚTLA ) případně jako ABS ( NOVÁ_HODNOTA - INTENZITA_TMY ). Takto složitě to však dělat nemusíme, porotože vyloučením varianty 1 a 2 víme. že NOVÁ_HODNOTA je uprostřed tedy naše zjednodušená podmínka bude

IF ( NOVÁ_HODNOTA - INTENZITA_TMY ) > ( INTENZITA_SVĚTLA - NOVÁ_HODNOTA ) THEN světlo ELSE tma

Co dělat v případě, že NOVÁ_HODNOTA je naprosto přesně uprostřed - nevím, ale v reále to za mně vyždy vyřešily nestability hodnot čidel, které způsobily, že výsledek se vždy nakonec "někam skulil".

Doposud se to zdá být jenom příliš složité řešení prajednoduché věci, ale teď přijde "genialita Cimrmanovy myšlenky" - poté co jsme rozhodli zdali výsledek je SVĚTLO nebo TMA - vezmeme příslušný limit a jeho hodnotu "updatujeme" nějakým třeba - dosti dlouhým exponenciálním klouzavým průmerem.

Příklad - vyšla nám "tma" tak provedeme následující výpočet
INTEZITA_TMY = ( 7 * INTENZITA_TMY + HODNOTA ) >> 3
neboli bez assemblerovských bitových posuvů
INTEZITA_TMY = ( 7 * INTENZITA_TMY + HODNOTA ) / 8.
totéž s INTENZITOU_SVĚTLA, pokud je výsledek "světlo".

Matematikům mezi vámi, což jsou ostatně všichni - je to jasné. Kouzlo je totiž v tom, že po čase se INTEZITA_SVĚTLA dostane na typické hodnoty pro výsledek SVĚTLO a INTENZITA_TMY se dostane na hodnoty typické pro výsledek TMA.

To stále vypadá jako zbytečná kravina, ale není. Používání dvou limitů tímto způsobem má v sobě to kouzlo, že rozdíl mezi nimi nám dává potřebnou informaci o "kvalitě" neboli "blbuvzdornosti" rozhodování. Takže pokud po nějaké době jízdy je INTENZITA_TMY = 30 a INTENZITA SVĚTLA = 210 - je jasné, že čidlo je kvalitní a robot je si svými rozhodnutími perfektně jistý.

Pokud naopak i po nějaké době jízdy platí že INTENZITA_TMY ( téměř ) = INTENZITA SVĚTLA je jasné, že čidlo i jeho závěry nestojí za nic. Ba dokonce, pokud budeme úplní matematici - můžeme si krom "průměrných intenzit" počítat i jejich směrodatné odchylky a podle nich určit s jakou "statistickou významností" se obě intenzity liší a tudíž určit jestli "nejistota rozhodnutí" je 20, 10, 5, 1, nebo ještě méně procent. To je složitost, kterou sice umím, ale nikdy jsem ji v robotech nepoužíval, tudíž bych ji nechal na někdy jindy.

Detailisti mezi čtenáři jistě namítnou, že ani tento způsob není chráněn před špatnými rozhodnutími, hlavně na samém začátku. Ano je to pravda - tento algoritmus má potenciál rozhodovat stejně špatně jako prosté porovnání proti jednomu limitu. Na druhé straně chyba rozhodnutí v tomto algorimtu není "překvapivý zásah nepříznivého osudu" a dá se dopředu odhadnout, pokud se oba limity liší jenom málo. Což mimochodem vzhledem k nastavení obou "doprostřed škály" - je pravda i na začátku, při startu robota.

Jasné ?

Japonská školní klička.

23. února 2016 v 5:55 | Petr |  Svět okolo
8. června loňského roku rozeslal japonský ministr školství dopis všem japonským univerzitám, které dostávají státní příspěvek na svůj provoz, že pokud do začátku školního roku 2016 nezruší, nebo radikálně neomezí své fakutly a obory zabývající se "humanitními studii" nedostanou pro školní rok 2016 státní dotaci, na kterou jsou zvyklé.

Jako oficiální důvod tohoto kroku uvedl, že japonská vláda neustále vyhodnocuje efektivitu peněz vynaložených do školství, a že odpovědnost v nakládání s penězi daňových poplatníků brání japonské vládě nadále finacovat humanitní škoství, které se ukázalo jako málo užitečné pro ekonomiku v situaci, kdy daleko užitečnější technické školy nejsou plně obsazeny.

Humanitní fakulty si bude moci ponechat pouze 7 tradičních "imperiálních univerzit" a soukromé školy, které nepobírají příspěvky od japonského státu. Ostantí školy mají své humanitní fakulty transformovat na "střediska praktického vzdělávání". Japonské ministerstvo školství soudí, že tento krok povede k poklesu počtu studentů humanitních oborů o 50% ve školním roce 2016/17 a následujících.
HUH - toto je tedy téměř doslovný překlad oficiálních zpráv, které jsou více než půl roku staré. Jelikož Japonsko bezprostředně nesleduju - tak mi tato převratná novinka doposud unikala. Přesto, když jsem četl tyto zprávy - a rozčilené reakce na ně. Nemohl jsem se ubránít pocitu - Japonsko má rozum a pokud by se tento krok dostal do hledáčku evropských médií - patrně by Japonci byli obviněni z tak oblíbeného fašismu, nacionalismu, a ač se to zahraničí mimo Japonsko netýká - možná i z rasismu a xenofobie. Zatím místo xenofobie jsou Japonci pouze obviňování, že "nepochopili" vývoj dějin a že se vracejí k "zastaralému modelu" společnosti, kdy prosperita je založena na práci a výrobě, což prý je typické pouze pro rozvojové země.

V pravdě se nejedná o likvidaci humanit, jako takových, ale o zavedení zásad - chceš být "genderový specialista" - můžeš, ale za své na soukromé univerzitě. Ty jistě přijmou i propuštěné vyučující a tím jejich úroveň vzroste nejméně na úroveň rušených, státem financovaných, humanitních fakult.

Než skončíme dnešní krátký, ale šokující příspevek jenom sugestivní otázky - dovedete si představit, že by takový krok udělal "hrdina Bohouš" ? Jsou české peníze vynaložené na specalisty v "evropských studiích" efektivnější než japonské peníze vynaložené na specialisty v "japonských studiích" ? Dovedete si představit, co by se stalo v české / evropské společnosti pokud by takový krok udělalo česko / EU ?

Opravdu jsem šokován, a doufám, že tato zpráva se v česku přece jenom dostane ve všeobecnou známost, protože naznačuje možnost probuzení zdravého rozumu, poklidnou cestou, bez krvavé mezihry ve jménu Alláha.

Poznámka při druhém čtení - máme ve Frýdku celkem pochvalovanou úklidovou agenturu LESK - už jsem jednomu religionistovi a jednomu "manažerovi veřejné správy" vystavoval zdravotní potvrzení, že tam mohou pracovat - jako uklizeči. Zcela vážně a bez nejmenší nadsázky !!

Poznámka při třetím čtení - podle zpráv z poslední doby se zdá, že české školství má úplně jiné problémy - opice ovládly ZOO a ošetřovatelé se třesou o život. Učitelka na pražské průmyslovce zemřela - de facto stresem ze šikany svých žáků - už teď čteme články "vždyť to jsou jen děti". Omyl - školství má být lehká - státem provozovaná a hlavně státem kontrolovaná - šikana na žáčcích, nikoliv naopak. Kantor s rákoskou v ruce - ví kdy přestat. Druhá strana - to jest děcka ( hajzli ) - to nevědí a výsledek se dostavil.

Možná ale souvislost s humanitním vzděláním v Japonsku tu je. Pokud je váš hlavní obor pajdák / ulejvárna. Obor typu "každý kdo neumře před promocí - odejde s červeným diplomem" - odkud máte brát autoritu ? Navíc v době kdy "společenská smlouva" neexistuje. Rodičovské schůzky jsou inkviziční tribunál blbých a agresivních rodičů, kteří hájí geny svých potomků. Školství řídí vaši ještě hloupější spolužáci ze zašívárny, kteří ani učit neumí - jen vypracovávat "směrnice", které přikazují nestresovat "citlivou dětskou dušičku" žádnými požadavky. Pak se nelze divit že učitel je tlačen do pozice "ovce" a na prázdné místo pastýře se tlačí "vlci".

Jinými slovy - školy mají být přísné a o něčem, nebo ať radeji nejsou vůbec ! Což platí nejenom pro školy !

Bezdrátové peklíčko

18. února 2016 v 5:59 | Petr |  Elektro
V 90. letech kupovaly komerční televize kdejaký americký odpad, takže v televizi běžel ne tak úplně špatný seriál "Outer limits" - jeden z dílů byl už tehdy pozoruhodný : dětičkám se hned po narození implatnoval čip, kterým byly připojeny na tedhejší sci-fi představu dnešního Internetu. Jednomu děťátku však čip zhnisal a tak zatímco ostatní prostě jenom přivřeli oči a informace byla v mozku - on - chudáček - chodil na zvláštní školu mezi blbečky, co se ještě učili z knih. Všichni ho strašně litovali, ale pak začali lidé "s čipem" umírat za záhadných okolností na "informační přetížení" - až vzniklo podezření zdali "tehdejší představa Internetu" nenabyla vědomí a nezačala lidi zabíjet schválně. Když "hromadná úmrtí" nabyla charakter apokalypsy - "blbeček" se zhnisaným čipem našel ve staré knize, že existuje heslo, které stačí přečíst do kterékoliv z mnohočetných šmírovacích / "bezpečnostních" kamer, ktéréžto heslo deaktivuje systém čipů - tak to okamžitě udělal a lidstvo zachránil - sláva sláva.

Kouzlo je v tom, že kolega Zbynhěv říká "nikdy nevysvětluj spiknutím, co lze vysvětlit blbostí", takže my máme stejně dokonalý systém napojení na "centrální mozek" a ani k tomu nepotřebujeme čipy v mozku. Akorát tento systém vzniká z blbosti a chamtivosti - proto nemáme ( bohužel ) žádné univerzální "deaktivační heslo", až se situace zvrhne.

A věřte tomu, že systém se zvrhne - a bude to peklo, že se možná rádi uchýlíme do náručí Talibanské negramotnosti. Co se tedy stane ? Jenom taková ochutnávka : firma Mattel vyrobila "smart" panenku Barbie. Děcko na ni mluví, ona je připojená na WIFI - posílá MP3 stream někde do Mattelovské "serverové farmy", kde probíhá analýza hlasu a zpět jde MP3 stream, toho co barbína "odpovídá" - skvělá idea ne ? Ani ne - problém tohoto typu "elektroniky" nebo "internetu věcí" je extrémní tlak na cenu a tím nulová pozornost, která je věnována vývoji. Ergo chybička se vloudila a WIFI barbínu se podařilo hacknout a na Internetu kolují streamy z pokojíčků "majitelek barbíny" a protože má barbína i kameru - jsou tam i fotky. Nechci být pesimista, ale jaký je rozdíl mezi databází "dat ukradených z barbín" a pedofilovým rájem ?
OK kde se tedy stala chyba ? Hardware pro barbínu je extrénně laciný - nejaký pár-centový ARM + WIFI modul + kamerka + mizerný software, který ani nemůže být pořádný, protože zajistit bezpečnost takové aplikace je otázka měsíců až let vychytávání "vulnerabilit". Otázka však zní "zaplatí to kupci barbíny" ? Jasně že NE - stejně tak, jako nikdo nebude chtít za domácí spotřebiče platit podstatně více než dnes "kvůli ladění softwaru", který tam ani není kvůli funkci, ale čistě, aby "hipsteři sedli na prdel". A to si piště že v nastávající éře bude na stejném principu - tj. laciný ARM + WIFI + mizerný software - založeno úplně všechno...

Moje paranoidní fantazie má úplné orgie - kdybych se chtěl spojit s "temnou stranou síly" už dneska bych v podsvětí šířil informace o své nové firmě "Likvidace bez rizika s.r.o". Naštval vás soused ? Kupte si prolomení jeho "Smart baráku" a udělejte mu peklo - topení topí v létě na 40, sklep je zaplaven vodu ze "šílicího čerpadla" lednička mrazí na -50, trouba se sama zapne az vyšlehnou plameny - hezká představa ne ? Jestli máte PC s internetem a žaludek na takové věci - hrr do nového "podnikání".

OK - takže lze očekávat peklo "vulnerabilit", ale to zdaleka není všechno - představte si : už dnes CASIO vyrábí hodinky, které se nenastavují "čudlíkem" jako za časů našich dědečků, ale přes Bluetooth "Appkou" ze smartfounu - sláva to je pokrok přesně ve stylu toho co miluju : - místo jednoho "čudlíku" a 10 mm dlouhé hřídelky, co hýbe ručičkama tu máme : Displej, ARM, Bluetooth modul na straně Smartfounu a skoro to samé jenom s krokovým motorem navíc na straně hodinek. Místo životnosti baterie několik let - máme životnost několik dní, takže se musíme pravidelně smolit s nabíjením hodinek, abychom se nemuseli občas smolit s točením čudlíkem při nastavování času - O hosana - konečně jsem osvícen, co to znamená pokrok.

Samozřejmě budete namítat, že hodinky jsou "smart" - že třeba vibrují když vám přijde hovor na mobil, ale on Smartfoun nevibruje ? Tuším i další krok "do peklíčka" časem bude všechno mít "appku na smartfounu" - takže klasické ovládací prvky začnou mizet - protože "katování kostů". Když máte sporák řízený WIFI - proč by tam měly být ještě nějaké mechanické "čudlíky", kterými se sporák vypne, když "plameny šlehaji z pánve až do stropu a smartfoun je vedle v pokoji" že ? Takže nakonec pokud se vám "Smartfoun" rozbije - poznáte důvěrně pocity toho "blbečka", co mu zhnisal čip z amerického seriálu - jenom opakuju znovu : "deaktivační heslo" není ....

OK takže rekapitulujeme - je rok 2030 - žijeme ve světě plném "internetu věcí" které přes "appku" reportují každý váš pohyb korporaci, která appku naprogramovala a díky "směrnicím EU" jde kopie záznamů místnímu "výboru pro dodržování islámského práva" a pokud se znelíbíte, tak ilegální / státem sponzorovaná hackerská skupina vám cestou nejaké "zatím" neodstraněné "vulnerability" / zadních vrátek zatopí obrazně i v reálu. Skvělé ne ?

Ale abyste nebyli tak smutní, dám k dobru nedávnou "historku se smartfounem". Rozčilil jsem mladou švagrovou zpochybňováním funkcí jejího "smartfounu s androidem" až mi celá zuřivá řekla - "předveď mi co dovede tvůj mobil a můj ne" - tak jsem vzal služební Nokii 1661 z roku 2009 a praštil s ní o zem - což prestála asi tak po 333. - zcela bez úhony. Fungující mobil jsem zvedl a prohlásil : "a teď ty" - a ona : "néé rozbil by se mi displej" - takže tohle je přesně ten rozdíl mezi technickou vyspělostí "vidláckého" a "skutečného" typu....

Schengenský prostor a pláč fabiánských socialistů.

16. února 2016 v 5:12 | Petr
Schizofrenie začíná "bludnou náladou". Jdete po ulici a najednou pochopíte "smysl všehomíra" všechno začne do všeho "tak nějak zapadat", červený panáček na semaforu vám vykládá o plánu UFOnů na ovládnutí Zeměkoule a díra do kanálu vám vysvětluje plán útěku. Pak se svěříte příbuzným a sanita vás odveze ve svěrací kazajce.

Přesně takový stav mám už mnoho let. Všechno do sebe "tak nějak zapadá". Příklad : NIKDY se nemluví o podstatě věci, jenom o nepodstatných parametrech. Třeba : ani pravicové strany nenastolí téma - "má stát živit lidi, kteří nejsou ochotni naznačit zájem, postarat se o vlastní obživu ?" Místo toho se řeší "parametrické otázky" : Zvedneme příspěvek v hmotné "nouzi" o 5 nebo 10% - pravice zablokuje variantu 10% a tluče se v prsa : ""Svoboda a kapitalismus byly, naší rukou, opět zachráněny". Přitom ani neví, že slouží jenom jako dobře namazané kolečko ve stroji "Fabiánského socialismu".

Fabiánský socialismus je politické hnutí, které nenápadně pracuje už přes 100 let, podle zásady hezky popsané v tomto odstavečku :
Komunistická revoluce může být společností vnímána jako něco nebezpečného a cizího a v důsledku může ztroskotat, jelikož nebude společností nikdy plně akceptována. Pozvolné zavádění komunistických myšlenek ve správný čas však povede k jejich nadšenému přijetí, přičemž veškerá kritika těchto dílčích opatření bude zadupána ve jménu přílišného idealismu a nedostatečného pragmatismu.

To zadupání kritiky ve jménu "nedostatečného pragmatismu" dnes vidíme všude kolem sebe, třeba v souvislosti s mým příkladem - ani katolíci v KDU-ČSL se neodváží vyslovit nahlas billický citát : "Kdo nepracuje ať nejí" a místo toho navrhují zvýšení dávek o "kompromisních 7,5%" a ještě si z toho udělají reklamu, jaká že nejsou "klidná síla" a "strana kompromisu - pravice - myslící na lid" ! ( Poznánka pro nedovtipné - toto je "ideový" příklad - neočekávejte že 14. příštího měsíce vám sociálka pošle o 1500 více ! )

Jinými slovy - současné elity společnost mění "salámovou technikou" k obrazu svému. Mlčení o postatě věci je nutnou součástí tohoto procesu. Díky tomu chybí "absolutní měřítko" a vše se posuzuje pouze relativně k minulému "salámovému kolečku". Bez toho by nebylo možné letos utánout šroubek o závit, napřesrok zase a zase, protože pokud by základní pricnipy společnosti byly jasné a předem prodiskutované - bylo by dětsky snadné po pár otočkách šroubu poznat, že "už je toho dost a dále už ne."

Tím, se dostáváme k otázce kam se "salámovou technikou" posouvá celá Evropa a proč jsou, zcela rozumné, pokusy států chránit své území přijímány s takovou nevolí. Baba Dymáková by si totiž mohla říci - co je špatného na tom, že lidé přecházejí hranice jen po silnici - nikoliv lesem ? Co je špatného na tom, že cizinci mimo Schengen musí mít ke vstupu doklady ? Co je na tom, že státy mají mít o cizincích a jejich identitě na svém území stejný přehled, jako mají o vlastních občanech ? Navíc pokud se tváří, že odpovídají za bezpečnost svého území ?
Vše je špatně. Pokud budujete Evropský Svaz Sovětských Socialistických Republik "fabiánskou salámovou metodou", proti vůli obyvatelstva - musíte mít ve svých plánech stovky a stovky "koleček salámu" na léta dopředu. Zrušení "vnitřních hranic" už jste měli vyřešené a teď se objeví nějací "trpící Syřani", které jste navíc sami pozvali k "naředění" evropského obyvatelstva, protože toto vám ( trochu ) vidí do karet a najednou se vše začne hatit. Lidi ukolébaní desítkami let "postupných změn" se polekají a najednou se začnou ptát : "Chceme to takto" ? Nač si platíme stát ? Kde jsou hranice ? Kde je státni suverenita ? Je Schengen svoboda, nebo bordel ? Je svoboda svoboda, nebo bordel ? Samé "otázky po podstatě", nikoliv jako doposud - neškodné, avšak halasnou propagandou probírané "parametrické" otázky typu : "Pohneme támhle tím čudlíkem o 3, nebo o 4 čárky" ?

Tím se celý projet tajného budování občany opakovaně odmítnuté "Evropské federace" začne hroutit - všechny kartičky se stovkami naplánovaných "postupných kroků" musíte schovat zpátky do trezoru a proti SVÉ vůli začít dělat, k čemu jste byli zvoleni : plnit vůli VOLIČŮ, nebo to alespoň realisticky předstírat.

Takže opakované výroky ve stylu : "Konec Schengenu je koncem EU" - jsou 100% pravdivé. Jenom se nejedná o konec "současné Evropské unie". Evropští politici totiž žijí o mnoho desítek "salámových koleček" napřed a volání po zavedení pořádku "tady a teď" tragicky zviditelňuje celou skrytou strukturu postupně budovaného státu, a tím činí další budování obtížným. Proto frustrace a pláč nad novým zaváděním starých hraničních mechanismů, přestože tyto bez obtíží fungovaly nejméně od Vídeňské konference v roce 1815.

Chemie pro šílence 65. Vyžít z mála 3.

11. února 2016 v 5:13 | Petr |  Chemie pro šílence
Doprava materiálu na oběžnou dráhu kolem Zeměkoule je extrémně drahá - až 20 000 dolarů za kilo, proto kosmické agentury při zásobování kosmonautů na oběžné dráze extrémně šetří na váze. Díky tomu je známo, že k udržení jednoho člověka naživu na ISS na jeden rok stačí tuna ( kapalného ) kyslíku a 500 kilo dokonale dehydratovaných potravin.

To bychom mohli vzít za bernou minci a dále o tom nediskutovat, ale musím přece jenom trochu počítat. Energetická hodnota tuků je 30 MJ/kg, energetická hodnota sacharidů a bílkovin je 20 MJ / kg. Pak tu máme druhou stranu mince - dřevorubec kácející sekerou stromy v lese má spotřebu až 25 Mj za den, naopak "bazální metabolismus" - tedy energetický výdej nehybně ležícího člověka je 8 MJ za den. "Zlatý střed" to jest úředník jezdící do práce autem má energetický výdej 10-12 MJ za den.

Suma sumárum nejoptimističtější až nejpesimističtější verze vychází na 100 - 460 kilo potravin na rok na jednu dospělou osobu. Tím máte hrubý obrys kolik by bylo potřeba "nakřečkovat" abyste přežili období od okamžiku "kdy to praskne" do okamžiku kdy nastanou "normální poměry". Aby to nebylo tak pesimistické - k zásobě potravin připočtěte ještě nadváhu všech členů rodiny - která se v podobě tuku určitě do značné míry "rozpustí".

Dostáváme se k tomu "jak donutit organismus šetřit". Především, pokud chcete "hladovět inteligentně" je nutné se zbavit představy afrického děcka, které žvýká kořínky. Má-li organismus vyžít z mála - musí toto málo být "biologicky hodnotné".

Především převážmnou většinu živin nedovede organismus skladovat a z toho vyplývá smutný poznatek zvaný Rubnerův zákon limitní aminokyseliny, který by se pro potřeby situace "až to praskne" dal přeformulovat na "zákon limitní živiny obecně". Tedy "jídlo je jenom tak výživné, kolik je v něm živiny, které má organismu největší nedostatek".
Nerozumíte ? V pondělí se nažereme masa "at jsme tlustý na tři prsty" - problém je v tom, že maso má málo fenyalaninu, proto organismus může nasyntezovat jen tolik bílkovin kolik má fenylalaninu, zbytek přemění na sacharidy a spálí, nebo v horším případě vymočí. V úterý žereme čočku - fenylalaninu je dosti, ale chybí methinonin, na kterém troskotá proteosyntéza dnes. Jasné ?

Ergo - "až to praskne" - budete jíst tako : "Lžičečka" sacharidů v podobě rýže nebo těstovin. K tomu "lžičečka" luštěnin : vždy sója + další luštěnina, která se bude pravidelně střídat - na chuť. K tomu "lžičečka" masa z konzervy a k tomu "lžičečka" nějakých mastných semen nebo ořechů.

Připomíná vám to "pestrou stravu" kterou doporučují doktoři i nejrůzenjší "výživoví pomatenci" - zapomeňte - teprve teď se ten návod začne pořádně lišit - COKOLIV SNÍTE - BUDETE VŽDY JÍST VAŘENÉ. Důvody pro toto jsou dva
 1. Bezpečnost před střevními infekcemi - což je paradoxně ten méně závažný důvod
 2. Vyšší stravitelnost vařených jídel. Rozdíl ve využitelnosti energie ze syrové potraviny a vařené potraviny je až 1 : 3. Proto různé blijící shoppaholičky tak milují "syrovou zeleninu" - vy budete milovat zeleninu taky ( protože vám poroste na zahrádce) ale do měkka uvařenou + všecho ostatní. I olejnatá semena lze "nahňahňat" do hrnce a dusit s ostatními. Proč si myslíte, že to Číňani dělají právě takto ?
Jistě si říkáte, že ta válka s mohamedány bude docela selanka, když budou "tři teplá jidla denně". Takhle to bohužel nebude, výraznou součástí signálu "je nouze" - pro náš organismus je jedno jídlo denně. Optimální bude jíst k večeru, aby klidnější tělesný režim v této době přispěl k efektivnějšímu trávení těch "lžičeček" , ze kterých se bude "večeře" skládat.

Poznámka k pojmu "lžičečka" - berte to jako relativní jednotku, jejíž velikost závisí na poměru mezi ještě zbývajícími zásobami a předpokládanou dobou nouze. Celková velikost porce se tedy může měnit od normální dávky "mírového typu" po úplné nic. Přitom je dobré poznamenat, že i naprosté málo potravy zabrání chátrání organismu lépe než úplné hladovění. Pokud hrozí nouze, je rozumnější snižovat dávky spíše dříve, nežli později.

Samozřejmě budete dostatečně pít. Armádní norma ČS armády - za mé vojny byla - 8 litrů pitné vody denně a v "době útoku" bylo povoleno max na 48 hodin dodávat jen 2 litry pitné vody. Samozřejmě, že tohle je teorie, kterou snad ani naše vojsko nemyslí vážně. Už od Švejka je známo, že vojsko i koně buď žízní, nebo pijí z kaluže, ale pro obrysovou představu to stačí. Pokud by se vám to ani tak nezdálo - zde poznámka cyklistického kolegy : cyklista má spotřebu jako "žigulík" - 8 litrů ( vody ) na 100 kilometrů - je třeba něco dodávat ?

Když se hubne - je občas dobré dát "šlehačkový den". Během toho se hubnoucí člověk přežere. Jednak tím krátkodobě zažene frustraci a jednak tím vyšle organismu signál "nešetřit". Vy to budete dělat zrcadlově obráceně - občas - jednou za dva týdny - bude "hladový den" aby se vyslal signál "šetřit". To možná nemusím ani zdůrazňovat, protože lze očekávat že o jídlo bude stejná nouze, jako o vodu, takže "hladový den" půjde více než snadno.

Jelikož ve vaší dietě nebude nic, než vařené věci - a nebudou to brambory - je třeba se zabývat ještě poslení otázkou a to jsou vitamíny rozpustné ve vodě - zejména vitamin C. Ten si opatříte tak, že po dočtení tohoto článku vstanete a půjdete si do obchodu koupit veliké množství tub nějakého "šumivého multivitamínu" který pak budete dělit asi tak na čtvrtky a každý den jednu čtvrtku pozřete ( vypijete rozpuštěnou ).

Doposud jsem všechny rady měl prakticky vyzkoušené na cyklisitických výpravách ( kvůli váhy bagáže ). Teď se se dostáváme k otázce opravdové nouze. Platí univerzální rada - "rostlinný materiál" rozmělnit a povařit na hustou ( hnusnou ) kaši. Rád bych poradil "výživné rostliny" ale tak dobrý botanik bohužel nejsem, proto bych rád zaměřil vaši pozornost ještě jiným směrem.

Pokud v době krize budete za cenu nasazení života hlídat vlastní zahradu s plodinami pěstovanými pro svou obživu - přidávám jenom jednoduchou tabulku s výnosem plodiny na hektar pole, abyste viděli, co vás uživí a co ne.
 • Obiloviny obecně - 5,4 t/hektar
 • Kukuřice na zrno - 6,7 t/ha
 • Hrách - 2,5
 • Sója - 2,1
 • Slunečnice na semeno - 2,3
 • Brambory - 23,8
 • Zelí - 39,1
 • Květák - 12,6
 • Mrkev - 31,3
 • Cibule - 19,7
 • Rajčata - 25,1
 • Salátové okurky - 43,7
 • Kukuřice na siláž - 32,5
 • Řepa cukrovka - 54,2 t/ha
Než nakonec zjistíte, že jsem se opravdu zbláznil - dovolil bych si upozornit, že v případě opravdové nouze je i řepa cukrovka, nebo "kukuřice na siláž", což je de-facto kukuřice i se stonky a listy - kvašená ve stylu kyselého zelí - jedlá, zdravá a nelákající zloděje a kořistníky. Jinak pohledem na tabulku je jasné, proč, i v míru, máte na zahrádce mrkvičku a zelí, a taky je jasné, že do obilovin se nemá smysl pouštět pokud nemáte opravdu pořádné lány. Pokud máte pořádné lány je to naopak vhodné, protože suché zrno, dobře uložené je ( prakticky ) neomezeně trvanlivé.

Tolik tedy miniseriál o hladovění, jenom doufám, že jej NIKDY nebudete potřebovat.

Odkazu 17. listopadu věrni zůstaneme !

9. února 2016 v 5:47 | Petr
Proč píšu o 17. listopadu v únoru ? Jsem dalek tomu, abych komentoval aktuální události, ale věci se vyvíjejí takovým tempem, že původní dnešní článek o hlubším smyslu Schengenského prostoru si prostě přečtete za týden.

Tedy všechny evropské velké monarchie měly svůj systém tajné policie, fízlů a provokatérů. Carské Rusko mělo svůj systém, který převzaly a zkokonalily všechny sovětské tajné služby. Staré C. a K. Rakousko-Uhersko mělo nejenom komickou postavu "tajného" Bretschneidera ze Švejka, ale i Karla Sabinu, a "proces s Omladinou", což už taková sranda nebyla.

Ergo se nelze divit, že po únoru 1948 naši i sovětští tajní zjisitili, že vlastně vycházejí ze stejných základů a tudíž si pěkně notovali - Horákovou a později Slánského, Londona a další "zpracovali" tak dokonale, že tito jako roboti obviňovali u soudu sami sebe z nejhorších "ideozločinů". Pak bolševici postavili ve vnitrozemi kousek od Domažlic falešnou státní hranici, na které chytali "uprchlíky". Agenty STB infiltrovali svobodnou Evropu a jelikož "finis coronat opus" - největším dílem tajné policie u nás byl 17. listopad 1989.

Student Matematicko fyzikální fakulty "Martin Šmíd" - ve skutečnosti agent STB Ludvík Zifčák - zavedl průvod studentů z Albertova ( kde byla demonstrace komunisty povolena ) na Národní třídu, kde byli všichni zmlácení a samotný Šmíd / Zifčák zůstal ležet na zemi "mrtev". Zpráva "zmlátili nám naše děti a jedno dokonce zabili" obletěla republiku a umožnila "sametové" převzetí moci z rukou bolševiků neschopných ničeho - do rukou bolševiků schopných všeho. Pamatujete si na to ještě ?

Myslíte si, že tím historie "tajných" v Česku skončíla, že teď už je jediný tajný - "Martin Psík", který se pod vlastním jménem jede nechat unést do Libanonu? Ale vůbec ne. Přece jsmě měli demonstrace na "sídišti Máj" v Českých Budějovicích. Dokonce i samotný Ludvík Zifčák je stále nažívu a je to ctihodný podnikatel, vlastník lázeňského domu v Karlově Studánce. Stejně tak jemné umění policejní provokace nezaniklo, jenom se transformovalo pro nové podmínky.
Tedy - celý víkend jsem maloval budoucí dětský pokoj a naprosto neměl čas na "drobný ruch" v Praze nicméně při nedělním surfování po Intermetu jsem paní Kubáčové říkal : Je pozoruhodné, že pražští demonstranti - "xenofobové a fašisti" - mají na kusu lepenky fixem napsané "muslimy ne", zatímco "ti správní demonstrantí" - "Hate free" - některými ironiky překládané jako "nenávist zdarma" - mají krásné, velkoformátovými plotry natisknuté transparenty z laminované polyesterové tkaniny - zjevně dosti drahé.

Mimochodem, když se podíváte na obrázek - sledujte osoby nesoucí transparent : vlevo zmalovaná padesátnice, maskovaná černou parukou, v teplákovce po dceři / vnučce, vpravo borec středního věku, "military" sestřih na ježka, v kabátě avšak s baťůžkem, "aby se neřeklo" ? Jsou tohle spíše tajní, nebo takhle vypadají anarchisti verze 2016 ?

Než jsem se v pondělí vrátil z práce a zjistil, že "to mám flekaté" - už je to tady - objeví se video na YouTube, kde "maskovaní demonstranti" - xenofobové a fašisti - vycházejí z domu, který patřil STB a nyní patří "nástupnické organizaci" - Ministerstvu vnitra. "Pán v hnědé bundě" velice podezřelým způsobem organizuje "správnou i špatnou stranu" demonstrace - "fašisty", anarchisty, televizní reportéry, "hod falešnou dlažební kostkou".... Přitom je s policajty nejlepší kamarád. Média se rozčilují, ministr spravedlnosti slibuje, že "případ prošetří". Už dnes s jistotou vím, že zjistí, že "k pochybení nedošlo" - to všechno jsou zcela obvyklé věci, na které je dobré si zvyknout, neboť se časem stanou běžnou součástí "moderní demokracie" u nás.

Pozoruhodné je něco jiného - i pro zaneprázdněné - věnujte tomu 6 minut 38 sekund a prohlídněte si zmíněné video - zejména "Hate free" demonstranty v první minutě. Očekávali byste, že anarchisti, kteří demonstrují za své přesvědčení a vedou svatou válku proti fašismu - projdou s otrávenými ksichty, maskování černými brejlemi, co nejrychleji, s hlavou skloněnou do země ? Takhle nevypadá boj za vlastní názor - takhle vypadal "pochod kolem tribuny" se stranickými funkcionáři za komunistického prvomájového průvodu ! Byla to ostuda a kolaborace s režimem, ale jít se muselo, protože udavači bedlivě sledovali, kdo "se nezapojil" a téměř nikdo si to nechtěl s komunisty zbytečně rozházet.

Co tedy "hate free" bojovníci ? Byli i mezi nimi tajní ? Tvořili většinu "průvodu", proto hlavy do země ? Jak se to srovnává s anarchisty deklarovanou "nespoluprací s režimem" ? Jak se to srovnává s jejich svědomím '? Nebo je to tak, že i oni už tuší, že pouštění muslimů do Evropy je nesmysl, ale na demonstraci - jakkoliv zneužitou a špinavou - prostě musí - jinak by prachy pro neziskovku nepřišly a nakonec by museli nastoupit do ( skutečné ) práce ?

A pak další zajímavé myšlenky. Lze předpokládat, že všechny strany všech demonstrací jsou bohatě infiltrovány a režírovány agenty tajné policie. Jaký je tedy rozdíl mezi "mediální realitou" v česku a "reality show" ve stylu filmů Running man nebo "Hunger games" ? A kdo vlastně určuje "která strana je která" ? Opravdu nevím - nicméně v rámci vzpomínek na průběh událostí 17. listopadu nezbývá než citovat větu z Žebrácké opery Václava Havla : "kdo neví, že slouží, slouží nejlépe".

Poznámka při druhém čtení - Z videa a fotek na Internetu je jasné že 20 údajných pravicových extremistů vychází z domu patřícímu Ministerstvu vnitra. Pak tito "radikálové" poslouchají "pána v hnědé bundě" jako pejsci. Večer se 20 pravicových radikálů pokouší vypálit anarchisty osídlenou bývalou Žižkovskou polikliniku. Tutéž, kterou se předloni pokoušeli zlikvidovat policejní těžkooděnci. Je dopoledních 20 radikálů identických s nočními 20 radikály se zápalnými lahvemi ? A měli vůbec to žhářství dovolené / nařízené od "pána v hnědé bundě" ?

Chemie pro šílence 64. Vyžít z mála 2.

4. února 2016 v 5:01 | Petr |  Chemie pro šílence
Minule jsem si dovolil upozornit na to, že není hladovění jako hladovění a že pokud chceme vyžít s málem - alias přežít, co nejdéle na co nejmenší porcí - je třeba dělat to s rozmyslem. Dnes bych se soustředil na opačný konec problému. Před pár lety WHO vydalo práci, ze které vyplývalo, že Zeměkoule je při současné zemědělské produkci schopna uživit 10 miliard lidí, kteří se stravují jako Číňani, ale jenom 2,5 miliardy lidí, kteří se stravují jako Američani.

Přestože Američani ( v průměru ) jsou ti nejtlustší lidi na Zeměkouli - rozhodně to není tím, že by oni sami jedli příliš - je to tím, že oni jsou opravdu velcí milovníci masa a k výrobě 1 kila masa potřebujete podle druhu zvířete 10 - 100 kg rostlinných krmiv, které za určitých okolností mohou lidé zkonzumovat přímo. Přesněji řečeno - plochu polí mohou osít něčím, co lze zkonzumovat přímo.

Z tohoto hlediska je třeba na stravování v době "až to praskne" nahlížet celkem ze čtyř pohledů
 1. Dostupnost - neboli "něco jako cena" potravin.
 2. Uchovatelnost potravin
 3. Energetická hodnota
 4. Bilogická hodnota
Všechny 4 body zdají se býti elementárními, ale nejsou. Mohou totiž nastat okolnosti, kdy pytel hrachu bude, z hlediska všech 4 bodů, hodnotější, než celá lednice zkaženého masa.

Dnes bych nerad zabíhal do detailů bodů 3 a 4 nicméně, když budete nyní ( ještě ?) v době míru plnit svoji "krizovou krabici SAMLA" už teď je potřeba držet se jistých zásad a tak trochu počítat.

Především energetická hodnota téměř všech potravin založených na škrobech je - v suchém stavu 20 MJ / kg. Tato energetická hodnota se týká, rýže, těstovin, pečiva, "suché frakce" brambor a čehokoliv jiného.

Energetická hodnota jakéhokoliv tuku od vepřového sádla po panenský olivový olej je 30 MJ / kg. Zdánlivě je možné naplnit "krabici Samla" samým sádlem a lebedit si jak jsme vydrbali se systémem. Realita ovšem tak optimistická není - savčí metabolismus, aby mohl metabolizovat tuky, potřebuje k tomu malé množství sacharidů / škrobů. To je důvod proč Irští hladovkáři z roku 1922 ( z minulého dílu ) zemřeli dříve než vyčerpali tělesné tukové zásoby.

ERGO - pokud máte 30 kilo nadváhy - nemá smysl k tomu přidávat ještě dalších 30 kilo sáda v krabici - protože stejně bez sacharidů nemůže váš metabolismus cizí ani vlastní sádlo řádně využít.

Poslední skupinou potravin jsou potraviny, ktré jsou založeny na vysokém množství bílkovin. Je třeba poznamenat, že energetická hodnota (suché) stravy bílkovinného typu - čímž jsou konkrétně myšleny luštěniny a maso je podobná jako energetická hodnota škrobovin tj 20 MJ/kg. Opět se tedy zdá že "na fazole se můžeme vykašlat". A opět to není pravda. Princip tohoto druhu potravy je právě v bílkovinách, které jsou nezbytné pro udržení svalstva ve funkčním stavu.
Vypadá to složitě ? Chtěli byste na to jít nějakou zjednodušenou variantou - typu "nakoupím hromadu masových konzerv a budu mít klid" - špatně. Problém je v neefektivitě takového postupu - vezmeme li 500g pytlík sójových bobů - takový pytlík obsahuje kolem 200 gramů čisté bílkoviny + několk gramů samotného obalu - vezmeme - li 500g i toho nejkvalitnějšího masa - je v něm maximálně 100 g bílkovin + nezanedbatelná váha konzervy. Pokud by tedy "průser nastal" a vy byste museli utíkat - je batoh plný luštěnin z hlediska přežití daleko efektivnější než batoh plný konzerv.

Dostáváme se k otázce uchovatelnosti potravin. Zapomeňte na cokoliv, co je nutné chladit. Vizte Krym - elektrika bude první věc, která přestane fungovat. je tedy třeba se soustředit na "vysoce konzervované" horku odolné, přirozeně dehydratované potraviny.
 • Sacharidy - v podobě rýže a těstovin - je třeba preferovat těstoviny, které jsou kompaktní jako jsou třeba špagety, ne zaplnit "nouzovou krabici Samla" vzduchem uvnítř pytlíku s "kolínky".
 • Bílkoviny rostlinné - luštěniny všeho druhu v přibližně stejných poměrech - luštěninám dominuje sója, ze které my ve střední Evropě nedovedeme příliš chutně vařit, proto teoreticky by tato měla převažovat, ale vzhledem k výše uvednému - jenom mírně.
 • Bílkoviny živočišné - nebudou tvořit základ jídelníčku ve stylu "oběd = brambory + maso", ale spíše budou "vzácným vitamínem" doplňjujícím spektrum aminokyselin, k čemuž se dostaneme příště.
 • Tuky - ano tuky - jsou natolik energeticky bohaté "v kompaktním balení", že je nelze pominout. Plechovka sádla nebo flaška oleje se ale za chvíli stane spíše bakteriologickou zbraní, je třeba skladovat "jinou formu tuku" - v podobě tučných semen - slunečnicového semínka, buráků ( zejména nesolených ) a všech ostatních ořechů, které se namanou. Výhoda tohoto způsobu "balení" tuků je v nezanedbatelném obsahu bílkovin v těchto semenech.
 • Glutamát sodný - neboli nějaké laciné koření pro chudinu z Kauflandu "Podravka", polský "Kucharek", nebo úplné no-name typicky žluté kořenící směsi - vychází ze zkušeností II. světové války, kdy američtí vojáci preferovali ukořisěné japonské konzervy - právě kvůli obsahu glutamátu, který jednotvárnou stravu přece jenom učiní poživatelnější.
 • Chrornan sodný - neboli SAVO - neboli překlad názvu výrobce "SAnace VOdy" - nemá smysl kupovat drahé "tablety na čištění vody" z outdoorového obchodu - doporučená dávka je 1 litr běžného, komerčně dostupného 5% "bělidla" na 4-5 m3 vody - takhle jsem dezinfikoval vodu za povodní na vojně v roce 1997. Sice "v mém rajonu" byly stížnosti na "vodu jako na sídlišti", ale průjem nebyl ani jeden. Jenom nepatrná poznímka - voda musí být čirá ničím nezapáchající z co nejčistšího zdroje - a potom - po nalití SAVA do cisterny ( nádoby ) - promíchat a počkat alespoň 30 minut.
Dostáváme se k otázce "záruční doby" potravín. Zapomeňte na ni - pro potřeby krize lze potraviny nashromážděné podle výše uvedeného návodu považovat za neomezeně trvanlivé. Semena a těstoviny je nutno chránít před vlhkem a hmyzem. Plastová krabice, pevně uzavíratelná, případně plastové vědro s víkem + skladování "mimo kaluž" udělá svoje. Pokud jste paranoidní doporučuju "proložit" suché potraviny mýdlem, které je výrazně "hygroskopické" - jímá vhlkost z krabice a navíc svou parfemací udrží hmyz z dosahu. Navíc mýdla z "vyžraných beden" můžete použít pro praní a mytí.

Pokud to přece jenom nedopadne - je li jídlo plesnivé - raději se mu vyhněte, pokud naopak jsou v něm ( mouční ) červi - zavřete oči a šup s nimi do vařícího kotle - rýže, nebo čočka s občasným křidélkem, nebo nožičkou vůbec nevadí.

Jistě jste četli dramatické historky o "otravách konzervami", proto na adresu konzerv musím výslovně zmínit - jejich životnost je neomezená, pokud jsou hermeticky uzavřené a nejsou nafouklé. Pracovníci Britského muzea v roce 1932 otevřeli konzervy z polární výpravy z roku 1822 - a ve spolupráci s tehdejčí britskou hygienickou službou konstatovali, že jejich obsah i po 110 letech vyhovuje - tehdejším - předpisům pro stravování.

Tím jsme probrali otázku co uchovávat a nakousli otázku proč - příště snad dojdeme ke stavu kdy se "všechno spojí" a konečně začne dávat smysl.

Dřevěný jazyk.

2. února 2016 v 5:24 | Petr |  Filosofování
Moji čtenářové mě inspirují - když ve tři v noci dokončíte článek, udělá vám ohromnou radost, když vám k němu ve tři odpoledne někdo napíše : "máte tam 37 chyb v čárce mezi souvětími, 14 velkých písmen tam být nemá a 12 tam být má" - skvělá známka toho, jak čtenáři jdou po obsahu, nikoliv po formě, která je nepodstatná. Nicméně ta inspirace spočívá v tom, že je třeba probrat otázku jazyka.

My na prochlastaném východě žijeme v oblasti "jazykového kontinua" - někde severně od Olomouce se mluví 100% česky a někde jižně od Katowic se mluvi 100% Polsky. Mezi tím je to "kontinuum" různých slezských a "po našimu" nářečí - viz populární "Ostravak ostravski" nebo Ladislav Větvička.

To máme směr sever / jih. Pak tu máme směr západ / východ. V prostoru mezi Opavou a Ostravou je bývalé německé východní Prusko, kde babiny mluví výlučně Německy. V Čadci zase mluví babiny výlučně Slovensky a mezi tím je druhé "jazykové kontinuum". ERGO pro rozumné domluvení na prochlastaném východě je doporučeno ovládat češtinu, Polštinu, Slovenštinu, Ukrajinštinu / ruštinu, Němčinu a "po našimu". Mimimálně je vhodné ovládat pasivně - to jest perfektně rozumět, aby oba mohli mluvit vlastní jazykem, ale přesto rozuměli řeči toho druhého.

Myslíte si, že to není normální - Pchá - nenormální jsou "velké jazyky", ohraničené hranicemi moderních států. Představte si třeba Vulgar Latin ve starověkém Římě, nebo třeba jazykovou situaci středověké Evropy. Kolika jazyky se mluvilo ve Francii za stoleté války ? Normansky, Francouzsky, Occitáštinou, Provensálsky, Baskicky, Aragonsky, Kastilsky. Nebo v Anglii ? Normansky, Velšsky, skotové z údolí mluvili Scotts z hor Gaelic. Němci měli v každém knížectví jinou Němčinu a Švýraři měli své "po našimu" dokonce v každém alpském údoli. Bylo to špatně ? Kolik řečí uměl negramotný středověký Evropan ? Více než naši dnešní "mladí dynamičtí a flexibilní Angličtináři", kterým chyby v Curriculum Vitae opravuje "kontrola pravopisu" ve WORDU ?

OK takže máme na prochlastaném východě mnoho jazyků, což je, ve zbytku republiky, nevídané - taky proto tu sem tam máme přebytek "panských slouhů", kteří považují některou z jazykových forem za chybnou, nespisovnou a vůbec méněcennou. Ono taky, když slyšíte od "omy", jak mluví stylem "Torbe mom v Třyncu na banhofě." ( za úkol přeložit !! ) Tak vás to prostě nemůže nezarazit. Nicméně v čem jsou "strážci jazyka" nesmírně škodliví a měli by se na potkání střílet, je že, kvůli neustálému upozorňování a popichování stran formální správnosti jazyka, nakonec méně oprsklí jedinci prostě umlknou a přenechají ''umění řeči i písma" knížepánovi a jeho slouhům, ať už to je kdokoliv.
Pak tady máme české neštěstí a to je výuka cizích jazyků - sám jsem zářný příklad - rusky jsem nebyl schopný ani pípnout, dokud jsem nebyl za trest poslán do Sovětského svazu, kde mě Larisa Jurievna Belenikina naučila mluvit ( a líbat ) během 3 týdnů, a pokud bych nebyl pohlavně stydlivý, mohl jsem se v ruštině naučit mnohem více.

Druhý příklad - Anglicky jsem nebyl schopen promluvit ani pochopit jedinou větu až do "operace pouštní bouře", kdy neustálým posloucháním CNN se to prolomilo. Při té příležitosti mám legrační historku, asi tak v roce 1993 si bratr přivedl "spolužáka z USA" což byl 2,2 metrů vysoký a 160 kilo těžký černoch - student práv s ambicí soudce.
Vykládali jsme ( anglicky ) právě o Sovětském svazu a bratr - produkt našeho školního systému, mě pořád opravoval "much / many" nepravidelná slovesa "předpřítomný čas" a další, až se černoch naštval a prohlásil, ať mě bratr neopravuje, že on tomu rozumí, protože "můj jazyk" připomíná "ebonics" neboli "black english" neboli "AAVE African American Vermacular English". Ano takže pokud posloucháte rappery ( a rozumíte tomu ), jistě víte, že existuje druhá angličntina, kterou mluví černoši, která je daleko podobnější slovanským jazykům než ta první - méně časů, dvojitý zápor : "nemám nic", a další věci. Taky Amerika má své "panské slouhy", kteří se tomuto jazyku posmívají a považují jej za primitivní a gramaticky nesprávný, přestože jeho historie je složitější a krvavější, než si myslíme.

Teď jenom to vysvětlení - v česku na vás soudružka učitelka tak dlouho řve - "zápor s druhým pádem" !!!! Což je v ruštině, až se začnete stydět a přestanete ( se pokoušet ) cizím jazykem mluvit. Takže máme v česku milióny a milióny lidí, kteří se vysilujícím studiem cizího jazyka dopracovali do stadia "gramaticky zcela bezchybného mlčení"....

Přitom z hlediska funkcí mozku není větší nesmysl, než se učit nějakou gramatiku. Kdo vysvětluje černouškovi z ghetta stáří 15 měsíců anglickou "souslednost časovou" ? Jazyk se přece učí tak, že začnete tichem, pak jsou hrubé chyby, pak jsou komické chyby "kravičátko" a pak mluvíte plynně. Nikdo by v žádném jazyce neměl během věty, v duchu, skloňovat a časovat. Stejně jako máme v mozku desítky tisíc předem nacvičených pohybových automatismů, tolik až vzniká iluze svobodného pohybu. Stejně tak i s jazykem - vybírám z desítek tisíc frází ( politici z méně ) až vzniká iluze svobodného vyjadřování. Ne že taháte holku Anglicky do postele a druhou polovinou mozku si v duchu opakujete "If I had a hammer, I would hammer in the morning", abyste, proboha, ten podmiňovací způsob "neřekli špatně" !! Přesně takto jsme dospěli do stavu, že jsme národ, který se i vlastním jazykem stydí mluvit - "jak komu zobák narost".

Ještě jedna drobná paralela - když v roce 1433 císař Sejong Veliký zavedl v Koreji nové ( dnešní ) písmo, které bylo tak jednoduché a účelně spjaté s jazykem, že negramotný dospělý rolník se naučil psát za týden - taky se na něj sesypali "panští slouhové", že tím "jemné umění vědění" může spolu s gramotností proniknout do nesprávných ( vidláckých ) rukou.

Ergo - zapomeňte na gramatiku, naučte se spoustu slovíček a frází a až budeje jezdit "cugem do roboty", čtěte si v cizím jazyce, nebo poslouchejte cizojazyčné filmy a muziku. Pokud vás někdo bude opravovat - v jakémkoliv jazyce - rovnou mu dejte přes hubu. Je to škodič, kterých kdybychom my, na prochlastaném východě měli více - nedomluvil by se nikdo s nikým. A to si představte třeba, zmiňovaný, starý Řím, nebo středověkou Evropu.

Poznámka při druhém čtení - musím dodat obvyklý disclaimer. Rozhoně nejsem odpůrce "učebnicových jazyků" - pokud to považujete za nutné - zokonalujte svoji vlastní (!!) gramatiku, až na molekulární úroveň. Rozhodně však nelze akceptovat současný stav, kdy menšina pronážející jazykově vycizelované nesmysly, uřve zbytek populace. Nebo ještě z jiné strany - až bude drtivá většina lidí v česku plynule a bez ostychu přecházet v diskusi mezi 3-5 cizími jazyky, jak jsem zažil u Holanďanů, kde to bylo včetně lámané ruštiny - pak budu s kýmkoliv diskutovat o nutnosti buzerovat obyvatelstvo, kvůli dodržování gramatiky kteréhokoliv jazyka.