close
Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!
Zjistit více

Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!

Únor 2020

Svícení výkonovými LED diodami

25. února 2020 v 5:04 | Petr |  Elektro
Nějakým omylem se stále traduje, že "před LEDku" se zapojuje odpor 330 ohmů a nic se nepočítá. To platilo snad v dobách mého mládí, kdy jediné napájecí napětí pro číslicové obvody bylo 5V a jediné (ne)sehnatelné LEDky byly červené, které mají úbytek napětí v propustném směru okolo 2V. Za těchto okolností byl proud LEDkou kolem 10mA, což byla polovina tehdy obvyklého maxima 20mA, na které byla většina LEDek stavěna.

Dnes, pokud potřebujeme blikat ( svítit ) LEDkou a nestačí nám LEDka na "pinu 13" Arduina je třeba předřadný odpor spočítat, protože se pohybujeme v širokém pásmu jak napájecích napětí, tak úbytků napětí na LED různých barev.

ERGO Vzorec :
R = (U - Uled ) / I

Kde R je předřadný odpor , U je napájecí napětí ( nejčastěji 5 nebo 3,3V), I je požadovaný proud LEDkou ( pro malé LED je to stále přibližně 10mA ).
Uled je úbytek napětí na LEDce. Čím LED svítí na kratších vlnových délkách ( Bílá, Modrá, UV) tím mají fotony z ní vycházející vyšší energii tím musí elektrony na PN přechodu LED překonat větší energetický spád, tím je úbytek napětí na LED větší. Detaily ZDE, včetně tabulky, kterou částečně přepisuju.

Barva LED
Uled (V)
Infračervená
1.0 - 1,9
Červená / Rudá
1,6 - 2,1
Oranžová
2,0 - 2,2
Žlutá
2,1 - 2.3
Zelená
1,9 - 4,0
Modrá
2,5 - 3,6
Fialová
2,8 - 4,0
Ultrafialová
3,1 - 4,4
Bílá ( = modrá svítící do luminoforu )
3,0 - 3,6

Nepatrná poznámka k některým ( např. zeleným ) diodám. Povšimněte si že mají úbytek v propustném směru 2-4V tedy "od Šumavy k Tatrám". To je protože podle konkrétního odstínu světla se používají dramaticky rozdílné polovodiče. Některé chemickou strukturou ( a Uled ) podobnější žlutým a červeným diodám a některé zase podobnější modrým.
Výkonovou ztrátu ( a tedy ohřívání ) předřadného odporu spočteme dle vzorce

P = I2 * R

A z tohoto vzorce celkem jednoznačně vyplývá, že moderní (bílé, tedy modré ) LED s výkonem od 1 Wattu výše nelze jenom tak zapojit s předřadným odporem. Pro 1 Wattovou bílou LED a napájecí napětí 5V totiž vychází předřadný odpor 4,7 ohmu, na kterém je výkonová ztráta 0,6W což je na hranici i těch nejkvalitnějších "obyčejných" odporů zapichovaných do kontaktního pole, které mívají povolenou výkonovou ztrátu buď 0,25 nebo 0,6W.

Pokud tedy chceme svítit 1W a silnější LED diodou musíme koupit výkonový předřadný odpor a nechat jej "topit". Jelikož proud 350 mA stejně nevydrží žádný PIN žádného mikrokontroléru stejně budeme potřebovat výkonový "spínací" tranzistor. Takže pro výkonové LED už není tak velký rozdíl jestli necháme odpor topit, nebo jestli místo odporu zapojíme tlumivku, diodu, a kondenzátor a postavíme jednoduchoučký spínaný měnič v Anglické literatuře označovaný jako:

"Floating BUCK"

Pojmem BUCK rozumí se spínaný měnič, který dělá z většího napětí menší. Konvenční BUCK měnič vypadá přibližně jako ten na následujícím obrázku :

Výhoda totoho typu měniče je, že zátěž je spojena se ( společnou ) zemí, jinak si "zdroj napětí" ani neumíme představit. Problém tohoto typu měničů je že "země" musí být nepřerušovaný vodič a spínání se proto musí odehrávat "na straně kladného napětí", na schématu označeno jako "control circuit" - to je v našem případě procesor, který je napájen 5 nebo dokonce jen 3,3 V a měl by se vyrovnat se spínáním tranzistoru který je připojen na napětí vyšší než je výstupní napětí měniče - tedy více než je napájení procesoru. Tato úloha není neřešitelná, ale znamená to součástky navíc, které nám při svícení LEDkou k ničemu nejsou.

Navíc kouzlo "plovoucího" spínaného měniče pro LED je v tom, že je výhodné LED napojit na napětí odvozené od napětí baterie ( 12V nebo 7,4 V u dvojité LiION baterie ) a nezatěžovat proudem LEDky ( 350 mA ) stabilizátor pro procesor.


Floating BUCK - Floating = "plovoucí" vidíte na schématu. Nevýhoda je že "společná zem" je přerušena tlumivkou a tranzistorem Q1, proto ani jedna elektroda LED diody není spojena se zemí. Výhoda je v tom, že pokud váš procesor má dostatek napětí k otevírání tranzistoru Q1 "proti zemi" ( stačí i 3,3V ) a pokud Q1 i D1 vydrží napětí baterie ( zde vybrány součástky až na 40V ) nemusí vás napětí baterie příliš zajímat, kromě výpočtů hodnot součástek.

Zbývá drobnost a to naučit se takový měnič "spočítat". Princip je v tom, že procesor signálem zde označeným jako PWM spíná tranzistor. Je-li tranzistor otevřený jde proud přes LED, tlumivku L1 a Q1 do země. Pokud se tranzistor zavře magnetická energie v tlumivce tlačí proud přes Diodu D1 a LED.

Nejprve je tedy vhodné určit na jaké frekvenci bude PWM pracovat. Kvůli blikání LED, které musí být okem neviditelné a kvůli případnému "pískání" tlumivky je výhodné volit frekvenci PWM nad akustickým pásmem. Zde jsem pokusně zvolil 8 bitové PWM u 16MHz procesoru tedy 16MHz / 256 = 62500 Hz.

Druhý parametr, který musíme spočítat je "maximální plnění PWM" tedy jak dlouho bude Q1 otevřen. Což je více než jednoduché

D = Uled / U

V našem případě je to D = 3,3 V / 5V = 66%
Náš signál PWM budeme tedy moci pouštět maximálně 66% doby což například u 8 bitového PWM napojeného na "Timer2" procesoru Atmel AVR znamená, že maximální hodnotu, kterou můžeme zadat do registru "Output Compare 2" = OCR2, který řídí plnění PWM je 0,66* 256 = 168.


Pak je potřeba spočíst velikost tlumivky L1 dle vzorce.

L = U*(1-D)*D / ( F * I * 1,73 )

L je indukčnost tlumivky. U je palubní napětí ( v našem případě 5V) , D je plnění PWM ( u nás 66% ) F je frekvence PWM ( U nás 62,5kHz) podivné číslo 1,73 je odmocnina ze 3 což je přepočet požadovaného proudu z "trojúhelníkového" průběhu proudu tlumivkou na virtuální "stejnosměrný" proud. Proud LED bude totiž pulsní, a proto jeho špičková hodnota bude 1,73* vyšší než ideální stejnosměrná hodnota. Není se čeho bát většina 1W LED je v pulsním režimu stavěná až na proudy 700mA.
Tedy počítáme :
L = (5 * 0,66 * 0,33 ) / ( 62500 * 0,35 * 1,73 ) = 28.7 uH

Použijeme nejbližší větší hodnotu tedy 33uH. Pochopitelně, že tlumivka musí být stavěná na proud 350 mA, nebo více, stejně jako tranzistor Q1 a dioda D1.
Pak už je to jednoduché, nastavíme si PWM na frekvenci 62,5Khz a plnění PWM na 66% a pustíme tento signál přes odpor R1 do Tranzistoru Q1. Daní za jednoduchost tohoto obvodu je, že nemá měření skutečného proudu, ale to se při pečlivém počítání a použití správné hodnoty tlumivky od skutečnosti moc neliší. Obecně lze říci, že chceme -li proud LEDkou o něco menší volíme tlumivku o něco větší a naopak.

Zbývá jenom otázka jakou hodnotu by měl mít odpor R1 a kondenzátor C1.
Odpor R1 musí zajistit otevření tranzistoru "do saturace", ale vzhledem k vyšší frekvenci PWM je vhodné to se saturací Q1nepřehánět. Určující je proudový zesilovací činitel tranzistoru a napětí PWM. Pokud použijeme BC337-40 který má proudový zesilovací činitel 400 je nutný proud do báze 350mA / 400 = 0,87 mA a tak při 5V stačí odpor 3,3 kiloOhm. Pokud bychom měli tranzistor BC337-16 s proudovým zesilovacím činitelem 160 potřebovali bychom 350 mA / 160 = 2,2mA. V takovém případě by bylo výhodnější změnit R1 na 1,8Kohm nebo ještě méně.

Samostatnou kapitolou je použití MOSFET tranzistorů v místě Q1, ale to bychom nechali až do "tanečních pro pokročilé".

Zbývá otázka hodnoty kondenzátoru C1. Kondenzátor C1 snižuje kolísání napětí v místě označeném šipečkou D2-Cathode a tím snižuje elektromagnetické rušení, které obvod produkuje. Na toto místo bychom měli dát minimálně jeden kondenzátor typu NPO největší kapacity jakou seženem ( tedy 1nF ). Skutečná kapacita kondenzátoru závisí na "zvlnění" které chceme v tomto bodě mít. Pokud bychom se spokojili se zvlněním 0,5V tedy 10% napájecího napětí prostě jen dosadíme do rovnice.

C = U * D * (1-D ) / (8*F2 * L * Vz)

Kde C je kapacita kondenzátoru U je napájecí napětí, D plnění PWM, F frekvence PWM, L je indukčnosti cívky Vz je "zvlnění napětí". V našem případě vychází 2,2uF. Pro dokonalé odrušení je třeba tuto kapacitu poskládat z více kondenzátorů ve stylu "svaté trojice" ( tj. NPO + keramika + elektrolyt / tantal ) zapojených paralelně . A pak je též třeba počítat, že kondenzátor této velikost způsobí v obvodu jisté ztráty proudu, který by jinak prošel LEDkou ( 20-30mA ).


To je tedy téměř vše. Pokud potřebujete LEDkou blikat je třeba nastavit PWM na 0 na delší dobu - okem postřehnutelnou. Pokud nastavíte PWM na méně než maximálně povolených 66% je možné LEDku plynule stmívat. Vzhledem k pracovní frekvenci 62.5 kHz se LEDka bude jevit jako rovnoměrně svítící. Jediné dvě součástky, která se mohou v obvodu "mírně" zahřát je samotná LED, kterou je třeba dát na chladič bez ohledu jakým měničem ji napájíme. Druhá součástka, která může být mírně teplá je D1, pokud by byla příliš horká je možné ji ( za cenu mírného zhoršení vlastností obvodu ) vyměnit za ultra-rychlou diodu například typu UF4007 ( nikoliv však 1N4007, což je obyčejná pomalá usměrňovací dioda ).

Jakou teplotu si nastavíme ?

18. února 2020 v 5:15 | Petr |  Příroda
Předem mého dopisu bych si dovolil upozornit soudruhy ze serverů "Pravý Prostor. CZ", "Svobodný-svět.EU", "Pravdivě.EU" a dalších, že jsem jim NIKDY NEDAL SOUHLAS ke kradení mého obsahu.... Používání cizích článků na serveru v euro-doméně ".EU", o kterou není zájem, a proto je registrace výrazně lacinější než v české doméně ".CZ" - svědčí o tom, jací "národovci za všechny prachy" to jsou! Naopak - jediný kdo můj souhlas přebírat články je spřátelený server Robodoupě.CZ ( kdyby byli Robodoupě.EU taky bych váhal ) - takže po dočtení mého dnešního výtvoru - HRRR na Robodupě, studovat co lepší než já napsali o amatérské robotice.

Nyní k samotnému článku : až budete v Jižních Čechách - doporučuji "transformující zážitek" příjemného typu, a to je návštěva zámku Hluboká - notoricky známého z televizních pohádek - trasa B "knížecí apartmá". Budete procházet super-luxusním bytem z dob před druhou a první světovou válkou, ktetrý má své základy až někde v barokních časech. Zároveň si uvědomíte trpký osud šlechty v průmyslové revoluci. Kdo včas nepřeskočil z feudalismu na nějaké modernější podnikání zůstal bohatý - zděděnými penězi a s dostatečným přííjmem na luxusní život, avšak zavřený v nemovitosti podobné spíše muzeu "památek po předcích", kterých se nelze zbavit, stranou společenského dění : "Proč má náš král tolikero stráží ? Aby nám nebyl ukradenej!" - říká filmová pohádka naprosto přesně.

Představte si následující situaci : Čínští, Japonští, Korejští a mnozí další asijští úřednící jsou schopni vysledovat nepřetržitou kontinuitu svého úřadu od prehistorických dob mnoho stovek let před Kristem až po revoluční zvraty 20. století. Muslimští Imáni školící terorisy jsou schoni doložit kontinuitu svého "úřadu" až někde k bratrancům a švagrům Proroka Mohameda. Každy i zaostalý kmen na úrovni doby kamenné se chlubí tisíciletými tradicemi. Tzv. Západní civilizace - to jest my v Evropě + Američani jsme jediná oblast na světě, kde se "něco děje". Bosý hodinářský učeň Edison, bosé švícko Baťa ( poctivec Andrej Babiš ;-))) dřou jak Bulhaři a dostanou se na vchol společenské pyramidy, zatímco bohatí Schwarzenbergové z Hluboké skončí jako "zbyteční advokáti" zavření mezi 200 let starými loveckými trofejemi uprostřed pulsující, moderní ( a demokratické ) První republiky.

Toto nebezpečí si vládnoucí třída dlouho neuvědomovala. Šlechta pohrdala umaštěnými podnikateli průmyslové revoluce - až jim tito začali půjčovat a pak je faktickým vlivem ve společnosti ( a směnkami za dluhy ) vyhodili ze sedla. Dnešní "šlechta" je však poučenější, proto se snaží zabránit ztrátě svého postavení = zablokovat "sociální mobilitu" všemi prostředky. Jak zablokujete sociální mobilitu ? Nejprve je třeba "sociálním státem" a jeho dávkami zlikvidovat motivaci lidí, pracovat na svém postavení. Pak je třeba zajistit aby "lid" přijal svůj osud. Vše musí být samorozpadávací a neopravitelné, aby někoho nenapalo přemýšlet nad troskami spotřebičů. Oblbující elektronice se dá přídomek "smart". Propaganda zaměřená na děti = Televize Déčko + matematika, fyzika, chemie, biologie bez počítání a bez vzorečků + dějepis a jazyky bez memorovnání + ekonomie bez kupeckých počtů = "antropologie komixu" a další "doktoráty z dojení koz". Ani tato opatřední nezajistí likvidaci osob jako je Page, Zuckerberg a další géniové, kteří pod tlakem svého autismu pracují "společenské objednávce" navzdory. Takové jedince je třeba uzemnit chudobou a drtivou regulací každého samostatného konání. ( V Evropě se to dokonale daří - poslední evropský globální vynález byla MP3 muzika patentovaná před 27 lety!! ) ERGO odtud - "boj proti globálnímu oteplování", který je geniální v tom, že z nejběžnější molekuly "oběhu uhlíku v přírodě" učinil politické kladivo na každého, kdo ohrožuje postavení aristokracie dneška.
OK tedy představme si, že chceme umět ovlivňovat klima na ZeměKouli ? Co je k tomu potřeba ?
 1. Rozumět mechanismu problému. Příklad : středovědký boj proti moru nemohl uspět bez znalosti morového bacilu a tím celé mikrobiologie.
 2. Mít vhodné "sociálně - ekonomické" podmínky Příklad: Herón Alexandrijský kolem roku 30 postavil parní stroj velice blízký "atmosférickým parním strojům Newcomenova typu" stavěných po roce 1712 !! Proč se parní stroj v Antice nechytil ? Protože neskýtal dostatečnou výhodu oproti práci otroků.
 3. Mít vhodné technologie Příklad : První automobil, který překonal rychlost 100 kilometrů v hodině byl ELEKTROMOBIL (!!!) a to už v roce 1899. ( Mimochodem rychlost 120 a dokonce 130 km/h překonal parní automobil !) Navzdory 120 letému vývoji, parovozy ani elektromobily nejsou schopny vytlačit ze silnic auta se spalovacím motorem. Lžeme si do kapsy, že elektromobily jsou "na špici pokroku", ale realita to vidí jinak.
Posuďte sami jestli v případě globálního oteplování platí 1, 2, i 3, ale pro náš experiment předpokládejme, že platí. Pokud bychom tedy měli možnost "hlasováním OSN" určit jaké má být na planetě klima - jaké bychom si nastavili ? To současné ? Klima před "parním strojem Newcomenova typu" ? Nebo "malou dobu ledovou". Nebo "středovědké teplotní optimum", nebo dokonce "prvohorní pralesy s přesličkami a plavuněmi" ?

Je pravděpodobné, že každému by vyhovovalal poněkud jiná "teplota", která by se proto stala předmětem politického boje asi jako cla, daně nebo sociální dávky. Tím by se její výše stala předmětem utajování a manipulace a tím by se určení optimálního klimatu stalo nemožným. Jedovatě bych si zaspekuloval, že stejní lidé, kteří jsou dnes na vrcholu hnutí : "plánujeme, jak lidem zkážeme všechno, kvůli CO2", by byli i na vrcholu hnutí : "pletichaříme s globální teplotou"! Lišil by se tedy výsledek našeho "myšlenkového experimentu" výrazně od dnešní reality ?

Je tedy zjevné, že pokud chceme ovlivnit globální klima - zatím nemá v posvátné hrůze mačkat ten nejmenší čudlík na panelu "planetárního" stroje, kterému de-facto moc nerozumíme. Naopak má smysl odblokovat a hnát kupředu vývoj "velkých technologií" které přinesou prosperitu a ekonomicky porazí technologie současné - přitom s daleko menší produkcí odpadního CO2. Problém je v tom, že "účinné řešení" současné energetické situace učiní z každého, kdo se jenom dotkne jeho základů "novou aristokracii" a z dosavadní elity vyrobí zděděnými penězi bohaté - leč zbytečné "manažéry odcházejících korporací".

Proto - úmyslně neúčinný - "boj proti globálnímu oteplováni", který má západní veřejnost - od Antiky krmenou příběhy o "vědě" a "technickém pokroku" - dostat zpátky do pozice ( asijského ) poddaného lidu, který je Konfuciem naučen, že Císař má pravdu už z definice a navíc odteď až navěky se už nic nebude něnit, zejména ne k lepšímu , protože by to ( asi ) mohlo zvýšit produkci CO2, což by ( asi ) mohlo zvýšit globální teploty v roce 2050..

Od knihtisku k válce, k Internetu a nové válce.

11. února 2020 v 5:07 | Petr |  Filosofování
Mojí chorobou je neustálé dejá-vu. Pocit historie, která se opakuje v současnosti. Slyšíte třeba dnešní oficiální propagandu, boj proti "fake news", "rozdělenou společnost" a do toho čtete o výstavbě mariánského sloupu v Praze, který pro jedny je symbolem "obrany Prahy před Švédy" a pro druhé ( včetně mně ) je symbolem vítěžství katolické menšiny nad protestantkou většinou - na našem území, a znamení násilné katolizace a germanizace, která následovala.

Takže začnete uvažovat takto : 1448 spustil Johanes Gutenberg svou první moderní tiskárnu. Do roku 1455 vydával jen drobné několika-stránkové tisky, ale 1455 vydal první tištěnou Bibli. Bible byla hlavní tiskovinou 15. a 16. století a je nejvydávanější knihou dodnes. Dříve nebo později se Bible ocitla v každé ( bohatší ) domácnosti, což nebylo v době ručně psaných "klášterních" biblí zvykem. Katolická církev halasně bila na poplach. Šíření ( náboženských ) informací mimo její dozor ( = "kacířství" ) - je třeba zasatvit a potrestat, protože to může "rozvrátit dosavadní svět".

Předpokládejme, že od určitého termínu měla každá gramotná rodina svou tištěnou Bibli, ve které si četli a nemohli si nevšimnout rozporů mezi - v Bibli popsanou "teorií" a mezi "praxí" provozovanou papežovými biskupy. Tento rozpor se dostal do lidového podvědomí většinové společnosti až nastal rok 1517 kdy Martin Luther tento rozpor zcela jasně "na plnou hubu" definoval a popsal ve svých 95 tezích, které se ( knihtiskem ) rozšířily po Evropě jako požár. Po roce 1517 člověk, který nechtěl plivnout na vlastní inteligenci musel dát za pravdu buď Papeži, nebo Lutherovi - třetí cesta už nebyla. Výsledkem byla vlna "exkomunikací kacířů" včetně samotného Luthera a vznik reformovaných / protestantských / Evangelických / Lutherských / Kalvínských církví.

Od roku 1517 protestantské náboženské hnutí rostlo a sílilo, včetně toho, že získalo vlastní šlechtu, inteligenci, kulturu, hospodářství ( výkonnější než katolické ), až situace došla k tomu, že pro obě větve křesťanského náboženství nebylo v Evropě fyzicky, mocensky a "byznysově" dosti místa. Výsledkem byla Třicetiletá Válka, která začala 1618 a skončila 1648. 1653 nechali Habsburkové na oslavu svého vítězství nad "kacíři z Česka" postavit Mariánský sloup, který v nadšení z osvobození od habsburské monarchie nechal strhnout pražský anarchista Franta Sauer v roce 1918 a lidi mu ochotně pomáhali. Dnes jiní lidi chtějí na stejném místě postavit jeho kopii, jakoby jsme se cizím vládcům a náboženstvím klaněli málo.

Nyní krátké matematické okénko : Od 1448 do 1517 = 68 let od knihtisku k reformaci. 2 * 68 = 136. A "shodou okolností" od 1517 do 1653 tedy od reformace po "oslavy konce" války = taky 136 let ?!? Tohle neberte jako šermování s čísly ve stylu "konspirační teorie", ale jako svéráznou rovnici, kterou budeme ještě potřebovat : ERGO - od změny technologie ke společenskému rozporu X let.... Od společenského rozporu k jeho krvavému vyústění 2 * X let - JASNÉ ?
Tedy máme dnešek. Kdy se rozšířil Internet - jako nové sdělovací médium ? Od roku 1998 ? Teď jsme v době, kdy bývalí monopolní "vykladači pravdy" křičí, že šíření informací mimo jejich dozor ( = "fake news" ) je třeba zastavit a potrestat, jinak dojde k "rozvratu dosavadního světa". Lidi si čtou na Internetu, cokoliv najdou, přemýšlejí o čem chtějí, bez regulace a státní kontroly. O rozporu mezi "mediální realitou" a pravdou si cvrlikají už i vrabci na střeše.

Nyní čekáme na "nového Luthera", který tento rozpor zcela jednoznačně definuje tak, že bude plivnutím na vlastní inteligenci - snažit se akceptova jeden i druhý výklad reality zároveň. Otázka je je jestli toto zásadní prohlášení bude mít podobu nějakého filosofického traktátu. Což takhle migrační krize 2015 a nezpochybnitelné lhaní kolem ní - není tohle moderní alternativa lutherovských 95 tezí ? Co nastane potom - porostou "alternativní" společenské struktury "fašistická" a "populistická" = "kacířská" inteligence, kultura, politická hnutí, která se budou drát o moc - až prostor pro aktivity obou frakcí bude tak malý, že vypukne válka ?

Takže počítejete se mnou : Od 1998 do 2015 je 17 let 2 * 17 = 34 let - bude trvat do konce války o pohled na současnou realitu. Tedy tato skončí kolem roku 2015 + 34 = 2049.

Podivuhodné : Jednak můžeme říci ve stylu Švejka, že "lidi jsou 4x rozumnější" než v 16. století protože "od knihtisku k Lutherovi" to trvalo PŘESNĚ 4x déle než od "Internetu k migrantům" ( 68 = 4 * 17 ). Za druhé : K roku 2049 alias 2050 se vztahuje obrovská hromada "ekologických", "anti-oteplovacích" "průmysl-ničících", "lidi - zotročujících a zbídačujících" opatření současné vládnoucí šlechty, takže s tuhnoucím útlakem před rokem 2050 roste pravděpodobnost nějaké té sedlácké bouře ( = občanské války ).

HMMM - když vám taková čísla táhnou hlavou - říkáte si - jestli budu žít stejně dlouho jako všichni příbuzní, umřu až v roce 2062. Takže jestli se pletu, budu rád, když se mi budete 12 let vysmívat do xichtu, ale jestli mám pravdu - byť s velikou časovou chybou - Bůh nás potěš...

Dvě poznámky na závěr :
 1. Na obrázku je renesanční tisk portrétu Karla Bonaventury Buquoye.
 2. Píšu vynález Internetu ! Nepíšu Facebook, Google a další, kteří jsou jen hniloba této původně svobodné technologie.

CLINTEL píše OSN.

4. února 2020 v 5:32 | Petr |  Příroda
Moje máti nastoupila do lékařské praxe, v roce 1967, a jen co nabrala minimum zkušeností, přišla Sovětská okupace 1968. V různém časovém odstupu od ní postupně emigrovaly, nebo jako etnické Němky - Prajzačky se vystěhovaly do západních států téměř všechny její kolegyně z ročníku, takže jsme se ještě mnoho let starali o různé staré babiny - alias maminky těchto emigrovaných lékařek. Dodnes mi to připadá jako vzrušující legrace, když jsem tlačil ultra-těžký kočár s bratrem - kojencem, který byl navíc naložen taškami s nákupem pro "paní Lenglovovou" a za námi dva "pánové v šedivém baloňáku" a máti syčela mezi zuby : "Nedívej se na ně !!" Téma emigrace bylo u nás doma stejně běžné, jako nákupy, praní nebo luxování. Tudíž se mi emigrace v nějaké poloze honila hlavou a byla předmětem jednoho z mnoha školních průserů, když jsem hodinu "občanské nauky" o tom, jak "v kapitalismu dělníci hladoví", uzavřel ( z mého hlediska ) logickou otázkou : "A proč tam tolik lidí od nás uteklo ?" Jen pro úplnost dodám druhou otázku z občanské nauky, která skončila stejně velkým průserem a týkala se Gustáva Husáka : "Myslí si soudruh prezident opravdu to, co říká, nebo ho taky nutí říkat něco jiného ?"

Takže ten pocit "života v akváriu", kde uvnitř a venku jsou dvě reality ( a zprávy o těchto realitách ) o 180 stupňů obrácenné - jde celým mým životem od kočáru, co v něm moje máti ( kromě mně a později bratra ) vozila nákupy pro "rodiče emigrantů". Přesněji ten pocit byl na nějakou dobu - přibližně 1990 - 2014 přerušen, ale teď se ultra-silně a ultra-rychle vrací, protože se stále častěji stává ( a stále častěji o tom píšu na tomto blogu ), že naši novináří, Euro-novináři, převážná většina amerických novinářů prostě cenzurují realitu tím způsobem, až to těm, kteří komunismus zažili hýbe žlučí, a těm kteří jej nezažili ( paní Kubáčová ) to budí otázky ve stylu mých školních průserů.

Proto dnes, jako mnohokrát, jsem surfoval po cizojazyčných Internetech a v angličtině narazil na informace, které jsem se v češtině nedočetl, protože se ( jako už 1000x před tím ) nehodily při poučování frustrovaných nevzdělanců "vytváření zpravodajského narativu". V tomto případě se jedná o holandské sdružení vědců CLINTEL, což znamená "Climate Intgelligence" , kteří poslali do OSN a později do Evropského parlamentu dopis, který podepsalo nejprve 400 a později celkem 700 "významných osobnosti". Nadpis tohoto dopisu je "There is NO climate emergency" - tedy přeloženo do češtiny "Nemáme stav klimatické nouze"

Sdružení CLINTEL do omrzení opakuje následující stručné body :
 • Globální oteplování způsobuje kombinace přírodních a lidských vlivů.
 • Oteplování je pomalejší než se očekávalo.
 • Politika v oblasti ochrany klimatu je založena na špatných klimatických modelech.
 • Oxid uhličitý ( CO2 ) je potrava rostlin - základ veškerého života na Zemi.
 • Globální oteplování nezvýšilo množství přírodních katastrof
 • Klimatická politika musí zohledňovat vědeckou a ekonomickou realitu.
Sám bych to lépe nenapsal a pozoruhodný je zejména bod o "klimatických modelech" - to je chronický problém klimatologie, že totiž když klimatické modely nakrmíte historickými daty - ony místo pokračování těchto dat ( které je známé ) předpoví prudké nárůsty teploty. Klimatickým modelů je od 90. let už několik generací, a místo aby se zpřesňovaly, jejich předpovědi ukazují stále vyšší a vyšší oteplování ( které v realitě nenastalo ). Velmi hrubě řečeno se současné průměrné teploty pohybují o necelý 1 stupeň nad teplotami 19. století, ale více než jeden stupeň pod přepověďmi "klimatických modelů" které oteplovací papaláši používají k rozvracení západního hospodářství. Nemohu o tom psát podrobněji, mimo jiné protože moje informace v této oblasti jsou více než skromné, protože nemám čas prokousávat se 99% politiky, lží a propagandy, abych vytěžil 1% fakt.


Sdružení CLINTEL je zajímavé i z jiného hlediska. Zdá se, že Informační válka opravdu přitvrzuje, takže o CLINTELU nenajdete jedinou slušnou informaci mimo jejich vlastní stránky. Americké zdroje - mlčí - protože je to holandská "neziskovka". Evropské zdroje nepíší nic, co by se blížilo ( kvalitní ) informaci. Maximálne tak plivají na zakladatele jakože "pracovali pro firmu Shell". České zdroje - alias "novinářská" obec intenzivně pracuje na výrobě fenomenu rybiček v ( českém ) akváriu odděleném jazykovou bariérou od zahraničních zpráv : Jediný ( slušnější ) článek je na stránkách "iUhlí.CZ", který je bohatě vyvážen články, které pouze plivají na sigantáře prohlášení zejména na jediného Čecha mezi nimi - Klause staršího ( a přitom plivají i na Klause mladšího ). Proto jsem považoval za svoji povinnost informovat alespoň úzký kroužek svých čtenářů.

Je mi jasné, že to nesouvísí s globálním oteplováním, ale doporučoval jsem kdysi - proti propagandě - koupit krátkovlnné rádio. Po zkušenostech od té doby se mi jako hlavní jeví potřeba mluvit a PRAVIDELNĚ !!! číst ( zprávy ) cizím jazykem. Kerýmkoliv. Ne-angličtina a ne-slovanské jazyky jsou nejcennější, ale pořád je lepší číst cokoliv ze zahraničí než spoléhat na "politické školení mužstva", které nám připravili "kluci ( a holky ) z pražských redakcí".