close
Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!
Zjistit více

Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!

Září 2011

Profesní etika verze 2.0 ?

27. září 2011 v 4:29 | Petr |  Svět okolo
Pořád mám takovou naivní představu o minulosti, že ševci šili boty poctivé, kupci (většinou) nešidili a tak. Už Karel Čapek za první republiky poněku žehral na upadající staré zlaté časy ovšem dnes probereme fenomén moderní doby a to je profesní etika verze 2.0

Principem moderního zaměstannce je racionalizace, a specializace, takže každý umí a dělá to nač je školen a zač je placen - nic méně ale také nic více. Pokud je k práci potřeba určitého množství ohleduplnosti a poctivosti - je tato "vestavena do systému" popsána formou směrnic a nařízení. Zaměstnanec, který porušuje instrukce je potrestán, přemýšlení o instrukcích je prvním krokem k jejich porušení a proto ani to není vítáno. Lidská psychologie je ovšem potvora, pokud nelze věci změnit k lepšímu ani k horšímu začně se člověk nudit a v tom případě má tendenci na vrátnici továrny vypnout mozek a držet jej vypnutý celou směnu.
Nevěříte že je to tak? Nevíděli jste tisíce a tisíce - "oživlých mrtvol" něco dělajícíh s výrazem že je jim to úplně fuk ?

Jen pár anekdotických historek:
Známý ve strojírenské firmě má podřízené, kteří při stěhování 8 skříní ulomili z nich 16 dvířek (to jest všechny). Pat a Mat řekneme si ale druhý můj známý a kolega prvního známého ze stejné firmy žehrá že mu v práci nefunguje software stažený z internetu - taky nic divného. Nicméně jejich firma vyrábí čidla hladiny žhavého železa - takže moje zjitřená fantazie si už už představuje tu hrabalovskou historku o cigánovi spadlém do tavby, co pak rodina pohřbila padesát kilo strusky ;-))
Samozřejmě že mě vůbec nepřekvapí, že když týden opravují před domem chodník - tak týden nechodí pošta. Pošťačka přece nebude riskovat pracovní úraz. Zatímco úraz na cestě do práce pracovní není - takže mně oranisko před domem neomlouvá - chytré ne?
Chodník opravují tak dlouho protože ten chudák co pracuje tak úplně nestíhá - ještě že ti další čytři co se nad ním opírají o lopaty mu aspoň dělají stín ....
Nefungoval mi internet takže po 3x10 minutách poslechu klasického jazzu na lince TECHNICKÉ podpory firmy Riomedia, jsem konečně přišel na spásnou myšlenku a zavola na OBCHODNÍ linku - kde jsem byl příjemným hlasem (živé) slečny ihned poslán do .... Prosté není nad "ohleduplnost a poctivost vestavěnou do systému"

Abych si zametl před vlastním prahem - pokud mi v neděli 03.00 přivezli do špitálu babku, protože jí už 14 dní je "tak nějak divně" - taky jsem byl poněkud nerudný - což bylo záměrné, aby příště lépe zvážila intenzitu toho "tak nějak" a proboha přišla, když funguje aspoň rentgen a sono atd...
Ale ve své profesi č. 2 to jest v biochemii nyní paralyzované blbismem šéfů oboru začínám povolovat tlaku okolí a sám se děsím ze své proměny v mrtvolu pracující jen v rámcí instrukcí.
Co jiného chcete dělat ve společnosti, kde i myšlení je zdrojem nežádoucích odchylek od nastavení procesu ? Ostatní už zjevně pochopili, tak proč být poslení "nepřizpůsobený" ?

Prabulhaři, Bulhaři. Maďaři, Židé, Cikáni

19. září 2011 v 4:17 | Petr |  Svět okolo
Zdráhám se používat slovo Rom od doby co mi v "Sherwoodském lesíku" před Hlavním nádražím v praze jeden Rom vysvětloval, že "Cikáni jsou ti co pracují a nekradou a Rómové jsou všichni ostatní". Tak Nevím ....
Dnes se pokusíme dojít k tomu, že Romové se chovají tak jak se chovají, protože kdyby se chovali jinak už dávno by tu nebyli.

Příklad 1: Na území dnešního Bulharska se v ranném středověku dostal středoasijský kmen kočovných Bulharů, které pro odlišení od dnešních Bulharů nazýváme Prabulhaři. Prabulhaři se usadili na břehu Černého moře a navázali čilé kontakty s místním Slovanským obyvatelstvem. Výsledkem je že za pár století s místními slovany zcela splynuli a nezbylo po nich nic krom názvu Bulhar a některých zvláštností v gramatice Bulharštiny (jediný slovanský nesklonný jazyk).

Příklad 2: Maďaři mají osud téměř stejný s Bulhary - přijeli na koních z Asie v roce 895, usadili se v Panonské nížině a de facto splynuli s místním Slovanským obyvatelstvem - dokonce v Bulharsku se na obyvatelstvu dá vystopovat více genetických stop po Prabulharech než v Maďarsku po "Pramaďarech" - rozdíl je v tom, že Maďaři si zachovali původní turkický jazyk - proč asi ?
Patrně na rozdíl od Prabulharů lpěli na jeho používání a lpí dodnes - viz záchvaty Maďarizace a hypertrofická (nacionalismem zavánějící) národní (jazyková) identita.

Příklad 3. Židé - obrovská relativně rozprášená skupina lidí, kteří ač je jejich společný původ sporný (Aškenázové, Sephardové, Mizrahové a další nebyli ve větším kontaktu od biblických dob). Ztratili společný jazyk (Moderní Hebrejština je více-méně rekosntruovaný jazyk Starého zákona) - mají společnou a velmi silnou národní identitu - vyplývající právě ze společného náboženství.

Prozatímní závěr : Aby určitý národ (etnikum ) nesplynulo s okolními musí mít nějaký výrazný odlišující znak, který přijímají všichni členové a na základě kterého se příslušníci toho národa poznají - žení se mezi sebou a žijí společenský život. Ztratí - li skupina rozlišující znak - zanikne - viz Prabulhaři.

Rómové : Jelikož ani za tisíc let neasimilovali s okolním obyvatelstvem je patrné, že také mají nějaký výrazný rozlišující znak. Kdybych se pouštěl do rozboru co by to mohlo být myslím, že bych se brzy dostal za hranu rasismu, takže je to na vás. Nicméně ať je to cokoliv - Romové nemohou tyto znaky opustit - jinak splynou s většinovou populací.

Z toho důvodu křiklouni, kteří žádají aby Romové "konečně pochopili" a přizpůsobili se vlastně (nevědomě?) volají po jejich zániku, a ze stejného důvodu to Romové neudělají. Úkolem státu je pak nastavit pravidla tak, aby nedocházelo ke konfliktům národností s různě nastavenými "národními pravidly"
Jinými slovy - složitě jsem dovodil, co řekl Masaryk úplně jednoduše - národy se udržují ideami, kterými vznikly - tak jenom aby to v případě nás "spravedlivých Čechů" nebyla idea plného břicha za málo práce a za mírného kradení.

Darwinismus, parohy a smysl Quality managementu.

12. září 2011 v 5:31 | Petr |  Svět okolo
Zavádění norem typu ISO9000 do tak složité oblasti jako je zdravotnictví samomřejmě vede ke dvěma věcem. Plýtvání penězi a nenápadný ale nebezpečný přesun těžiště zdravotnictví od vzdělání a osobní zodpovědnosti k bezmyšlenkovitému plnění instrukcí "co na ně bylo školení".
Mimo těchto smutných, jsou i veselé aspekty. Například Vám ISO může vydělat na milenku, nebo připravit zábavné dopoledne.
Smyslem ISO 9000 je však zvýšit kvalitu procesů, samotné IS0 normy tvrdí, že toho dosahují vyloučením nahodilostí z "Výrobního procesu", což je omyl, abychom zjistili jak normy IS09000 zvyšují kvalitu musíme se vrátit zpět k samotnému Charlesi Darwinovi.

Princip darvinismu spočívá v nadprodukci potomstva, ve kterém každý jedinec se poněkud liší od sourozenců (proto máme dědičnost a pohlavní rozmnožování). Druhou částí evoluce je soutěž mezi organismy a přežití (zplození potomstva) těmi nejlépe přizpůsobenými.
Probííhá-li evoluce tímto způsobem dosáhne po jisté době lokálního optima a všichni další jedinci daného druhu se svými vlastnostmi pohybují kolem tohoto optima. Co v takovém případě slouží jako kritérium přirozenéh výběru ? Často se stane že u téměř optimálních živočichů se stane rozhodujícím znakem něco souvisejícího s pohlavním rozmnožováním a výběrem partnera. Sami to známe - vlasy, prsa, zadky, nohy - úchvatné že? U některých živočišných druhů se kritériem pohalvního výběru stanou znaky bizardní - ocasy u pávů, parohy u jelenů. Zdatný paroháč svou ozdobou laňce říká " vem si mne, protože jsem tak zdravý a silný, že i s touto blbostí na hlavě jsem schopen přežít v lese"....

Stejně tak ISO - jakákoliv výroba, nebo jiný proces v ekonomice probíhá dnes po 300 letech průmyslové revoluce, racionalizace a automatizace téměř optimálně (i bez ISO) - chlubení se normou ISO 9000 nám neříká "DÍKY ISO 9000 vyrábíme tak kvalitně" ale naopak "jsme tak dobří, že NAVZDORY ISO 9000 vůbec něco produkujeme". Samozřejmě že se stane, že některá firma je slabá a proces ISO akreditace jí položí - to je ta Darwinsitická oběť - jelen co se parohy zapletl do křoví - a to je skutečný mechanismus ISO.
Orámované certifikáty v kanceláři šéfa tedy jsou něco jako jelení parohy, nebo paví ocasy. Jen je trochu děsivé si představit další vývoj této "evoluce" - budou se parohy zvětšovat nade všechny meze, nebo budou muset v civilizovaném světě nastoupit procesy, které povedou k radikálním změnám, po kterých bude opravdu všechno jinak ?

Být či nebýt na Exotopedii ?

8. září 2011 v 18:36 | Petr |  Internet
Narazil jsem na neuvěřitelné stránky jménem Exotopedia - seznam Českých, Slovenských a mezinárocních internetových exotů. O Existenci některých jsem věděl, existence jiných mi byla záhadou Čistě pro pobvení uvádím logo Exotopedie.

Prostě božské od začátku do konce. Po celou dobu podrobného studia Exotopedie jsem lehce trnul ambivalentními pocity zda na Exotopedii náhodou nepatřím taky, a jestli se tam těším, nebo se toho bojím ?
Když napíšu že na rozdíl od exotů, kteří tam už jsou, nejsem konfliktní (snažím se nebýt internetový troll) a jsem si "své diagnózy" vědom - patrně budu vypadat jakože se Exotopedie bojím. Škoda - asi tam nebudu - jen s lehce divným borcem středních let si nikdo nebude dělat práci. V každém případe doporučuji prostudovat.

Modernismus - Postmodernismus - Idiotismus

1. září 2011 v 4:29 | Petr |  Filosofování
T.G. Masaryk, Werich s Voskovcem a můj bývalý šéf (ročník 1933) byli typičtí modernisti. Věřili v rozum, věřili v to, že rozum dá pravdu, o které se nehlasuje. Kolikrát se můj šéf rozčiloval nad blbismem současnosti slovy - můžeme vydat zákon o tom, že auto musí jezdit na vodu, ale bude skutečně jezdit ?
Koncept pravdy vzniklé měřením laboratoři, o které nemá smysl hlasovat, se podobal středověké pravdě dogmatické o které se nediskutovalo neb to byla pravda boží.
To se samozřejmě nelíbilo intelektuálům a tak si vymysleli postmodernismus, kde pravda je relativní, flexibilní, každý ji má kousek, každý má svou, pravda je socální konstrukt vzniká názorem většiny atd.

Problémem pravdy, kterou (oficiálně) mají ti kteří jezdí na benzín i ti, kteří jezdí na vodu (v postmodernismu určitě takoví jsou) je ten, že taková pravda neumožňuje experiment, neposkytuje zpětnou vazbu zda je, to pravda nebo není ...

Výsledky relativity pravdy vidíte všude kolem sebe - proč se učit matematiku, když 1+1 = 3 pokud se na tom shodne dostatek lidí. Proč se vůbec učit pochopit jak svět funguje. Stačí přece vědět, že v mobilu jsou trpajzlící co telefonují. Dokonce pravda je i nežádoucí a politicky nekorektní.

Relativní koncept pravdy se nepochybně odrazí na myšlení lidi, proto si dovolím poněkud extrapolovat do budoucnosti. Za pár let nebude problém kdo má pravdu a kdo ne, neb pravda a její ověřování zcela zmizí z myšlení lidí, tím samozřejmě zmizí myšlení jako takové, protože myšlení je nepochybně spojeno s hodnocením kvality myšlenek. Nebude pravda - nebude myšlenkový experiment - nebude myšlení. Postmodernismus bude vystřídán Idiotismem.

Ve 20 století bojovali ve jménu souboje modernismu a postmodernismu inteligenti s intelektuály. Ve 21 století budeme bojovat s idioty, kterých už teď je plno a tlačí se do čela společnosti.
Těšíte se ?