close
Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!
Zjistit více

Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!

Červenec 2016

Účinnost střelných zbraní

28. července 2016 v 5:38 | Petr |  Příroda
Pokud o světě uvažujete v číslech - velice často dojdete k překvapivým výsledkům. Příklad: trebucheta - středověký obléhací stroj, který váhou několika tun šutrů vrhal jeden šutr až 300 metrů daleko za hradby hradu - byla podrobena zkoumání dnešními strojními inženýry, kteří došli k překvapivému závěru, že její účinnost byla přes 80%. Tedy že 80% energie, které byly uloženy v tom jak obléhači vytáhli bednu s šutry do výše - se proměnilo v energii vrhnutého balvanu.

Touto znalostí opatřen jsem si myslel, že zjistit energetickou účinnost moderních střelných zbraní bude hračka. Opak je pravdou - střelci jsou natolik zavzatí do svých "grainů" váhy prachu i kulky a do jiných obskurních imperiálních jednotek, že dozvědět se jednoduché zjištění že XX% energie prachu se promění v kinetickou energii kulky je prakticky nemožné. Proto jsem se na nebezpečnou a používáním obskurních jednotek úmorně otravnou výpravu vydal sám.

1. Energie střelného prachu - jako obvykle jsou energie neboli "spalná tepla" exotičtějších substancí, jako je střelný prach prakticky nezjistitelné - energie černého střelného prachu je přibližně 3MJ/kg. Energii bezdýmného střelného prachu se mi vůbec nepodařilo zjistit, tak jsem vycházel ze složení nejběžnějšího "dvousložkového" bezdýmného prachu, které obvykle bývá 60% nitroglycerin a 40 nitrocelulóza. Nitroglycerin má spalné teplo 6,7 MJ/kg nitrocelulóza 11 MJ/kg. "Vážený průměr" této směsi tedy vychází na 8,5 MJ/kg. Pokud jste četli pojednání o svíčce - pravděpodobně jste teď v šoku - jak je možné, že tak nevinná věc, která se pálí o vánocích jako je parafin má spalné teplo 45 MJ/kg zatímco "nebezpečný" střelný prach má spalné teplo téměř 10x nižší. Nevznikne nabitím svíčky do pušky "superzbraň" ?

Kuzlo je v tom, že parafin - je čisté palivo a vzhledem k "moleklulární struktuře" dlouhých uhlovodíkových řetězců relativně velice koncentrované - okysličovadlo přichází ze vzduchu - proudění kyslíku do místa spalování omezuje rychlost hoření a zaručuje, že v běžné 20% kyslíkové atmosféře za normálního tlaku svíčka nebouchne. Pokud vám někdy v životě "Alláh nařídil" vyrobit výbušnou směs typu DAP - "dusičnan a palivo" - je vám jasné, že na 9 dílů dusičnanu, který funguje jako okysličovadlo potřebujete 1 díl paliva - parafínu ( vazelíny, nafty atd. ) Odtud energetický výnos střelných prachů. Jediný rozdíl je, že nitroglycerin a nitrocelulóza si své NO2 - dusičnanové okysličovadlo - nese přímo v molekule. To je daň za schopnost hořet vlastním okysličovadlem, extrémně rychle, v uzavřeném prostoru, bez přístupu vzduchu a tím vyhnat kulku z hlavně.

2 Váha prachové navážky - vycházel jsem z oficiálních údajů SAAMI - a jejich příšerné navážky prachu v "grainech" jsem převedl na gramy - hluboce se omlouvám veřejnosti, ale zkoumat detaily jednotlivých typů bezdýmných prachů, které navíc ani nejsou zveřejněny a jsou popisovány vágně jako rychlé nebo pomalé prachy - bylo nad mé síly - místo toho jsem použíl svůj odhad energetické hodnoty prachu 8500 Joule/Gram.


3. Úsťová energie střely a účinnost - jak vidíte v tabulce - účinnost střelných zbraní je překvapivě stejná a nezávislá na ráži od malinkatých kulek do malorážky po kulomet Browning M2 s "patronami jako hrom" a pohybuje se kolem 10%. Mimochodem úsťová energie kulek pochází taky od SAAMI a podivuhodná shoda bez ohledu na typ zbraně naznačuje, že ignorováním typů prachů jsem se nedopustil veliké chyby. Jediný zdroj hrubé chyby by mohl být můj odhad energetické hodnoty bezdýmného střelného prachu. Pokud někde najdete lepší hodnotu než můj odhad - je dětsky snadné tabulku přenásobit.

Je překvapivé, že mezi střelci se traduje, že účinnost pušek je stejná jako účinnost spalovacího motoru - kolem 30%. Je otázka jestli tato informace nepochází ještě z dob černého střelného prachu - protože je jasné, že čím jsou tlaky v hlavni a rychlost hoření prachu větší - tím větší patrně budou ztráty chemické energie v podobě tření, deformace kulky, nespáleného prachu a výšlehu plynů z hlavně. Tím by relativně pomalu hořící černý střelný prach mohl vést k vyššímu předání energie do střely než moderní bezdýmné prachy ??

Touto optikou vzato - nejrůznejší pokusy s RailGuny a GaussGuny - neboli urychlením projektilu elektromagentickou silou - se kterou experimentuje americké námořnictvo ( aby nemuselo na lodích vozit nebezpečné prachové náplně do děl ) které vycházejí svou účinností pod 3% - zase nevypadají tak špatně. V každém případě berte dnešní článek spíše jako chemicko / matematické cvičení - až budete střelbou bránit rodinu - bude vám energetická účinnost pušky stejně ukradená.

Poznámka při druhém čtení - spalné teplo střelného prachu mi nedá spát. Myšlenkově mě sledujte : spalné teplo sacharidů je 20 MJ/kg tomu by odpovídalo spalné teplo polysacharidu - celulózy - 17 MJ/kg. Tomu by odpovídalo že nitrací celulózy se nějaká energie ztratí a nitrocelulóza má opravdu 11 MJ/kg. I nitroglycerin má dle tabulek spalné teplo 1,529 MJ/mol což při molární hmotnosti 227 g/mol odpovídá spalnému teplu 6,736 MJ/kg. V tom případě, ale ať mi někdo vysvětlí proč TNT má podle oficiálních tabulek spalné teplo jenom 4,2 MJ/kg. Výbušniny mě štvou - ty nejobávanější jsou energeticky chudé jako čajíček - není divu, že politiky občasná exploze mohamedána vůbec nevzrušuje ;-))

Změna struktury civilizace.

26. července 2016 v 5:43 | Petr |  Filosofování
Postřehne váš rodinný rozpočet změnu ceny brambor o 1% ? Změnu kursu koruny o 1% ? Proč tedy změna, která de facto ještě není - jako třeba Brexit - jejíž důsledky jsou ( zatím ) hluboko pod 1% změny jakéhokoliv reálného parametru vyvolala tak prudké otřesy na "finančních trzích" ? Proč městská zastupitelstva zakazují Uber a v poslední době dokonce AirBNB ? Proč vlády a na ně napojené "inteletuální elity" proti vůli voličstva blokují pořádání referend, které naopak "populističtí fašisti" tak vehementně požadují ?

Obávám se, že vstupujeme do obodbí neklidu které doprovází každou změnu základů civilizace - vzdálenou historickou paralelu můžeme spatřovat v otřesech feudálního systému, když chudí italští rolníci zvedali kotvy aby se v městských státech typu Benátek stali řemeslníky, nebo když o 300 let později chudí Angličani opouštěli venkov, aby pracovali v průmyslu. Pokusme se tedy probrat podrobněji co se děje pod slupkou každodnení mediální propagandy, islámské zaostalosti, neschopného euro-úřednictva a dalších projevů toho, že struktura civilizace je napjatá a začátek změn je už na obzoru.

Proberme tedy nejprve otázku "podnikání s pákou" - z ní vyplyne proč se struktura společnosti otřásá až do nejvyšších pater megakorporací a "finanční trhy" vyšilují i v době, kdy se neděje nic zásadně závažného. Není těžké si představít, že obchod probíhá na principu - koupím laciněji a prodám dráže. Co se však děje s cenovými rozdíly ve světě prošpikovaném konkurencí, spojeném rychlou kontejnerovou dopravou a dokonale informovaném díky Internetu. Cenové rozdíly, na kterých lze zbohatnout jsou minimální. Můžete koupit třeba milión EUR za 27,001 a prodat za 27.002 - tím však vašich 27 miliónů korun kapitálu přinese jen 1000 korun výnosu, což je zoufale málo ( v představách šéfů megakoporací ). Proto se dnes "obchoduje s pákou". vezmete vlastních 10 000, které mají pokrýt případnou ztrátu a zbytek do 27 000 000 vám půjčí banka - koupíte Eura za 27.001, prodáte za 27.002. Půjčenou částku vrátíte bance - i s nepatrným úrokem a zbytek je váš zisk. Přitom vám místo 27 miliónů stačilo jen 10 000 z vlastních peněz, které vám přinesly 10% výnos ( mínus úrok ). Každá páka má ovšem dva konce - pokud je situace stabilní - páka násobí vaše zisky, ale představte si že uprostřed tohoto obchodu se kurs zhoupne opačným směrem třeba na 26,999, nebo dokonce na 26,800 - v to je pro obchodníka obrovský průser, protože nepatrné změny kursu způsobí obrovské změny jeho zisku / ztráty, nemluvě o riziku, že přijdete i o část peněz, které máte půjčené.

Tedy shrňme - obchodování dneska není o velbloudech, kteří 2 roky z Bagdádu vezou perly a koření, které obchodník prodá za 50 násobek kupní ceny. Obchodování dneska je milisekundové využívání nepatrných "kvantových flutkuací" cen čehokoliv. Pod pojmem "čehokoliv" myslím opravdu "čehokoliv" - "sekuritizované sub-prime hypotéky" které zahájily krizi v roce 2007 budíž toho příkladem. Bezcenné nesplácené hypotéky se vloží do "investičních fondů" jejichž podílové listy mají stejný "brownův pohyb" cen jako jakékoliv jiné cenné papíry a tudíž jsou stejným zdrojem zisku "tří cifry za desetinnou tečkou". Jsou zdrojem zisku, dokud někdo nezjistí, že "král je nahý - akcie jsou bezcenné". Pak zafungují "finanční páky" a malé avšak trvalé zisky se promění v jednorázovou drtivou ztrátu.

Obchodní neúspěch v době výroby a obchodování s reálnými komoditami měl podobu skladu neprodaného zboží - jehož hodnota při postupném rozprodávání pod cenou částečně umořila dluh. Takový způsob podnikání je pro megakorporace málo efektivní, proto se výroba a obchod s reálnými věcmi přesunul do ( zatím ) chudé Asie. Ti jsou "za vodou" - v případě zakolísání civilizace jim zůstanou oděvy, boty, elektronika, rýže, brambory i technologie jak tyto věci vyrábět. My ve státech kde sídlí "vedení" megakorporací jsme v průseru - v případě zakolísání civilizace - s vakuem obchoduješ - vakuum ti zbyde + obrovské dluhy z "pákování", které si megakorporace zvykly "socializovat" - tedy přes zkorumpované vlády jimi zatížit daňového poplatníka, kterému před tím přesunem výroby do Asie vzaly slušnou obživu.

Jak je s tímto způsobem podnikání kompatibilní společnost, kde daňový poplatník, kterému zaměstnání uteklo do Pákistánu - hlasuje v referendu ? Divite se, že jej vůbec nezajímá z čeho platí frikulín z Londýnské City splátky na vilu ? Ba dokonce si myslím, že spousta lidí hlasovala pro Brexit jenom proto, aby svou sociální nejistotu dala pocítit i bohatým špičkám společnosti. Lze tedy říci, že pokud jste finančně závislý na "obchodováním s ničím" - je vaše nervozita ze "změn ničeho" - oprávněná. Máme tedy cyklus pozitivní zpětné vazby zvaný též "bludný kruh" : společenská nejistota znemožňuje megakorporacím dosahovat zisků na které si před krizí v roce 2007 zvykly, to brzdí jejich podnikání a vede k ( relativní ) hopodářské stagnaci ( neboli snížení růstu růstu ), což má vliv na platy a nezaměstnanost široké veřejnosti, což prohlubuje společenskou nejistotu, což činí ponikání megakorporací ještě rizikovějším atd. - pes jitrničku sežral.....


Přesto je třeba si uvědomit, že do nedávna byla společnost stabilní a zavedená. Parlamentní zastupitelská demokracie držela lidi daleko od rozhodovacích procesů, média držela lidi daleko od informací, myšlení a též od mluvení. "Veřená diskuse" byli intelektuálové ze slonovinové věže, kteří si vzájemně notovali : "tohle jsme už před válkou probírali s naším panem okresním hejtmanem"..... Najednou jakoby se svět změnil - máme tu populisty, neklid, "xenofóbní fašisty", migraci, atentáty, referenda, podvržené volby, free hate, zakázaný Uber a AirBNB !!

Nejprve tedy proberme to jednodušší - a to jsou ty Ubery a AirBNB. Ne že by na těchto firmách / internetových projektech stál svět, ale jejich růst ( a možný pád ) naznačuje mechanismy současného společenského neklidu. Od středověku totiž vznikala nájemná veřejná doprava a pohostinství, které jsou tradiční součástí společnosti včetně všech daní a státních regulací. Přitom je nutno upozornit, že tradiční služby jsou plně kompatibiilní s tradiční před-internetovou společností a s její "informační asymetrií" kdy zákazníci mají daleko méně informací než taxikáří / hoteliéři - nemají jak zjistit kdo v místě by je odvezl / ubytoval, proto jsou nuceni vyhledat služby oficiální ( státem regulované a zdaněné ) taxislužby / hotelu. To se okamžikem rozšíření internetu a okamžikem zrušení informační asymetrie radikálně změnilo a najednou vás mohou uspokojit amatéři, kteří se registrovali na Internetu "paralelně" k dosavadním zavedeným a státem regulovaným službám. Není divu, že provozovatelé tradičních služeb se snaží ještě nějakou dobu udržet současný status quo tím, že hledají proti této ( z jejich pohledu nekalé ) konkurenci ochranu u "státního regulátora".

Samotný Uber, když se nad ním zamyslíte klade daleko více otázek : Jaké jsou vlastně požadavky veřejnosti na dopravu ? Nestala by se důsledná "Uberizace" společnosti třeba konkurentem nejen pro taxi, ale i pro veřejnou hromadnou dopravu nebo soukromá vozidla ? Tyto příklady ukazují, že Internet, mobily, počítače, GPS a další gadgety mění společnost až do bodu, kdy nechtěně a bez zlého úmyslu destabilizují její staletími vzniklou strukturu tak mocně, až se otřásají i nejvyšší patra megakorporací.

Nevím jestli chudáci, co v Kauflandu kupují zlevněný euro-blivajs neznámého původu si uvědomují, a dovedou formulovat princip "informační asymetrie". Pravděpodobně ne. Nicméně její postupný zánik - je s námi ať o tom umíme diskutovat nebo ne. Noviny - se prakticky neprodávají - a tudíž šéfredaktoři s "číslem na premiéra" v mobilu si ještě mohou připadat jako "opinion makeři" ale fakticky už nejsou. Televize - totéž. Lidi už považují za naprosto přirozené, že za článkem na internetu je diskuse, kde to autorům "nandají". Naopak - kde se diskutuje "za Otázkami Václava Moravce" ? ( Ani uvnitř tomto pořadu není svobodná diskuse !!) Odtud - ze zániku "informační asymetrie" pramení i tlak na referenda. Proč volit poslance, který má v mobilu "číslo na krajského mafiána", když se mohu, chci a umím vyjádřit k problému rovnou ?? Navíc dostupnost informací na internetu odhalila, že poslanci nejsou "hlavy pomazané", ale jsou ve většině témat z reálného světa stejní amatéři jako jejich voliči !

Co nás tedy čeká - Bludný kruh se zisky megakorporací může vést k dlouhodobé hopodářské krizi a společenské nestabilitě. Ještě před pár lety by vlády propagandou zavřely veřejnosti hubu jakože "tohle je vedlejší účinek globalizace, která je nutná, prospěšná a nic s ní nejde dělat". Vzhledem k obrovským přesunům peněz ze státních bank do finančního sektoru po roce 2007 má o "nic se nedá dělat" pochybnosti i bába z venkova. Proto lidi navzdory propagandě volají po "nějaké akci" ze strany vlád. Přitom síla jejich volání s odumíráním zastupitelské a nástupem přímé demokracie roste. To může vést až k ochranářským opatřením a omezení globálního obchodu tak jak jej známe dnes. Což konec konců není tak špatné, protože situaci kdy klíčové komponenty pro chod civilizace - ať už se jedná o bavlněné ponožky nebo mikropocesory vyrábí jen pět fabrik na světě - rukama novodobých otroků - zatímco vyspělý svět se fláká na vypůjčených a nesplatitelných sociálních dávkách - si stejně nemůžeme dlouhodobě dovolit. Ochranářská opatření a snížení globálního obchodu mohou zasadit další ránu megakoporacím, které mohou vyprovokovat opravdu hlubokou krizi - až na hranici rozpadu současného globalizovaného světa se všemi důsledky, které takový rozpad provázejí - záník Západořímské říše v roce 476 budiž příkladem.

Součástí společenské nestability budou i změny postavení celých skupin lidí. Už dnes vidíme, že muslimský svět neumí nabídnout evropskou životní úroveň za arabskou produktivitu práce. Proto tamější lídři odvádějí pozornost veřejnosti k náboženské bigotnosti a terorismu. Ani Západ nedovede sladit ideologii svých vůdců s realitou a s požadavky veřejnosti. Výsledkem jsou nesmysly, které denně zažíváme. Lze očekávat agresivní reakce dosavadních držitelů moci a agresivní reakce dosavadních "držitelů pravdy". Vzhledem k citlivosti globalizovaného světa i na malinkaté otřesy budeme asi muset projít obdobím jistého primitivismu ve stylu "obligace jsou obligace, ale brambory jsou brambory". Nakonec - koncem 21. století - se začne rýsovat jiná společnost, jejíž fungování si dnes nedovedeme tak úplně představit.

Už dnes se rozhoduje o budoucnosti. Válka s islámským světem - mezistátní nebo občanská - bude - to je 100% jisté, ale jak bude budoucnost vypadat a kdy se společnost zase ustálí mohou naši lídři ovlivnit už dnes. Pokud si uvědomí co se děje - půjde vše rychleji, snáze a ( možná ) nekrvavě, pokud k tomu budou přistupovat dnes oblíbenou metodou "cementového mozku" - pak je vývoj smete a při jejich pádu se může stát cokoliv. V každém případě si ale nepředstavujte, že v roce 2100 budou vaše pra-vnoučata nepracující miliardáři rozhodující klikáním na Internetu "přímou demokracií" o osudu galaxie. Takhle to rozhodně vypadat nebude....

Zdraví a zdravotnictví jsou dvě rozdílné věci !

21. července 2016 v 5:31 | Petr |  Příroda
V současné době všeobecného lhaní v celku i v detailech často slýcháme - je nutno přidat peněz do zdravotnictví. Netvrdím, že ne - zejména když celé velké oblasti společnosti skýtají daleko vyšší platy za mnohem méně práce, myšlení a zodpovědnosti. Na druhé straně slýcháváme argument - jestli nepřidáte, budou lidé umírat. Tento argument je z 99% "bullshit" - manipulace veřejností na hranici lži.

Příklad z Anglie raného 19. století ( 1830 ) - prodej železných postelí s pérovými matracemi a ( relativně ) laciného průmyslově vyráběného mýdla způsobilo pokles novorozenecké úmrtnosti 10x a pokles počtu úmrtí na "horečku omladnic" - tedy na hnisavý zánět dělohy po porodu skoro ve stejném poměru. Cože - mýdlo a železná postel dokázala více než si tehdejší felčaři vůbec dovedli představit ?

Příklad 2 - se kterým jsem se setkal za studií - na předměstí Sao Paula vyrostla v 70. letech na skládce chemického odpadu chudinská čtvrť čítající 200 000 duší - po 20 letech na začátku 90 let se na místo vrhly čety badatelů z WHO, aby zjistily katastrofální vliv chemikálií na zdraví obyvatelstva.... Výsledek : příčiny úmrtnosti 1. Civilizační choroby 2. Infekční choroby ( kvůli nulové komunální hygieně ) 3. Kouření alkohol drogy 4. Násilnosti a střelná poranění - vliv jakékoliv chemické zátěže na hranici statistické chyby.

Příklad 3 - bohužel už nemám odkaz, ale četl jsem vliv jednotlivých opatření na prodloužení života po pádu bolševika v česku - o více než 30% prodloužení života se zaloužilo dramatické snížení obsahu cholesterolu v potravě v souvislosti se zavedením rostlinných tuků a zdražením živočišných tuků po roce 1989. Vliv zdravotnictví byl odhadován "pod 1%". Pokud byste se ptali co je "největší zabiják" dneška - je to kouření, obezita, nedostatek pohybu - každý jeden tento vliv je silnější než celé zdravotnictví se všemi směrnicemi, úředníky a miliardami.
Ergo - zdravotnictví má na zdraví nepatrný vliv, jedině snad pokud by se objevila nějaká převratná technologie ve stylu antibiotik po II. světové válce. Pokud by k tomu došlo - dočtete se o tom všude včetně "nedělního Blesku pro důchodce" - článek ovšem nebude nadepsán "Brněnští vědci objevili převratný lék" - takto jsou nadepsány články o věcech jdoucích do ztracena. Článek bude nadepsán nějak jako : "Pan prezident se podrobil nové léčebné metodě". Pokud takový článek nenajdete - pak pokud odhadujete zdravotní stav jakéhokoliv člověka - je třeba se ptát né "kdo ho léčí" ale "Jak žije", kde bydlí, co jí, co pije ( jestli chlastá a kolik ), kouří, má práci, má ženu, má děti, má dluhy, má už teď nějaké chronické choroby, má uspokojivý smysl života atd. I zdánlivě ezoterické otázky po "smyslu bytí" mají větší vliv na zdraví, než jak je vybavený špitál ve městě.

Naopak - pokud vláda přidá do zdravotnictví 10 miliard - kde ty peníze skončí ? Rozkradou se ? Mohu zodpovědně prohlásit, že většina nikoliv. Dle mých dosavadních zkušeností jakýkoliv "přídavek" peněz sežraly "systémové deficity" našeho zdravotnictví, které ( přes 90% ) nejsou zlodějina. Drtivá většina skončí na péči o seniory, nezaměstnané, nezaměstnatelné, hendikepované menšiny a další lidi u kterých zdravotnictví neúčinně supluje řádně fungující sociální stát ( sociální v pravém slova smyslu - né úchylné experimenty na školách a výkrmna nemakačenků ).

Zbytek takových peněz pak většinou spolknou "vysoce specializovaná pracoviště" - kde se stovky miliónů korun mění za týdny nekvalitního života pacientů, kterým příroda extrémně nepřeje. Příklady : "onkologická centra" zejména dětská, neonatologie, angiologie, vysoce specializované chirurgické obory všeho druhu atd. Tato pracoviště jsou tak trochu jako parohy na jelenovi - tedy zdravotnictví nefunguje DÍKY ale NAVZDORY těmto high-tech klinikám. Otázkou je zdali taková technicistní medicína za nestoudné prachy má smysl. Ovšem zde se dostáváme blízko Wolkerovského "smrt je jen kus života těžkého" a odtud je kousek k mému oblíbenému : "účinné řešení je politicky nepředstavitelné".

Příště tedy mějte na paměti že zdravotnictví má jistý vliv na život jednotlivce, na život celé společnosti mají daleko větší vliv komunální služby, ekonomická prosperita, fungující ( obyvatelstvo nedusící ) stát a podobně.... Mimochodem proto se vás doktoři, ptají : "kouříte" ale neptají se : "máte na okrese anigolinku" žejo ?

Krvavé francouzské dejá vu

19. července 2016 v 5:50 | Petr |  Svět okolo
Dejá vu je mylný pocit, že událost, kterou prožíváme právě nyní už jsme jednou prožili. Obraz, který vidíme už jsme jednou viděli. Věty, které pronášíme už jsme jednou pronesli. Rád bych tento fenomén pojal v "Neurovědách" jako chybu datového procesingu v mozku, třeba k tomu jednou "v klidné době" dojde.

Tedy v mém osobním případě není dejá vu porucha datového procesingu v mozku - myslím, že jsem se zmiňoval o tom, že kamkoliv jsem cestoval - za pár měsíců tam byl průser : Krym před odtržením od Ukrajíny, Řecko těsně před krizí. Maďarsko - spaní pod širákem jižně od Szegedu v Rozske, v místě kde za rok byl tábor ilegálních migrantů.


V roce 2013 jsme jeli s novomanželkou - paní Kubáčovou na svatební cestu - velký poznávací zájezd po Provence. Po celonoční dopravě autobusem jsme ráno vystoupili na Anglické promenádě v Nice. Vybatolili jsme se z autobusu a chtěli jsme využít zatím prázdné pláže, tak jsme kolem modrých kovových laviček sestoupili po schodech na kamenitou pláž, kde se paní Kubáčová ihned začalá máchat v móři.


Paní Kubáčové se nelíbilo, že kameny dost píchají a žádala "okamžitou" záměnu kamenů za písek. Na to jsem reagoval, že pro písek je třeba dojet kousek jižněji do Cannes, kde je téměř stejná promenáda, jenom ošklivé festivalové kino u starého přístavu je tam navíc.


Po třech letech změnilo se mnohé, ale minulý týden v pátek měl jsem opět dejá vu jako hrom. Ráno rozkliknu "ministerstvo propagandy" a na titulní stránce - povědomá fotka. "Promenade des Anglais" v Nice - s modrými lavičkami a schody na pláž - schválně porovnějte obrázky č. 1 a 3. Osobně jsem při focení snímku č. 1 stál asi tam kde na snímku č. 3 stojí ten telefonující černoch. Kolem binec - mrtvoly pod plachetkou zoufalci sedící na zemi s hlavou v dlaních. Dokonalý obraz zmaru. Jakýsi 31 letý zapráskaný machometán z Tuniska - opakovaně ve Francii trestaný drobný zloděj - si pronajal náklaďák a v době oslav pádu Bastilly jím přejel 84 lidí a spoustu zranil tak těžce, že počty mrtvých budou ještě narůstat.

Nepříjemné otázky : drobný zloděj s Tuniským občanstvním - opakovaně ve Francii souzen. Nebyl vyhoštěn po prvním deliktu ? Po druhém deliktu ? Po třetím deliktu ? Vůbec nikdy ? Proč ?
Je ve Francii už občanská válka ? Když stanné právo tam je od listopadu 2015 nepřetržitě ? Je to vůbec stanné právo, když polovina Nice je po setmění venku - včetně snědých hajzlíků s bohatým trestním rejstříkem ?
Kde je nějaká činnost francouzských úřadů ? Kde jsou stovky vyhoštěných ? Jako známý rasista bych silně pracoval na zrušení víz a vyhoštění všech muslimů, kteří nemají francouzské občanství ? Proč ? Protože to zákon umožňuje ! Protože muslimové, kteří mají francouzské občanství by tento symbol pochopili daleko zřetelněji než fňukání euro-funkcionářů. Kde jsou plné vazební věznice a soud, který zasedá 24/7 a VEŠKERÉ prohřešky v ghettech odsuzuje k dlouholetým nuceným pracem na Ďábelských ostovech ?

Mimochodem - ty "projevy hluboké lítosti" z úst papalášů - ještě před nějakou dobou zněly docela upřímně, ale jak se nám vraždění a další delikty neustále opakují stále více mi "účast s obětmi" nebo "pevné odhodlání hájit demokracii" zní jen jako "ušlechtilý" způsob jak veřejnost poslat sluníčkově do prdele ! Francouzský velvyslanec v česku ihned po vraždění prohlásil "nenecháme se zatrašit a nezměníme svůj životní styl". Pravda bagety a Pastis si klidně nechte, je však otázka jak dlouho se vaše veřejnost nechá zabíjet než vyhodí žvanící "demokraty" ze sedla a vytvoří "Výbor veřejného blaha verze 2.0" ?

Tušil jsem, že Francie dospěje do stadia zhrouceného státu - jako Belgie. Německo bude následovat. Bylo to jasné, ale i tak mě překvapilo, jak brzy to přišlo. Taky je jasné, že tito hlavní hráči v EU budou vlastní nezvládnutý chaos exportovat k nám - budou směrnice , budou kvóty - bude obviňování z rasismu a xenofobie ! Nechtěl by třeba nějaký francouzský expert - ekvivalent našeho Dienstbiera - přijet a udílet nám knížecí rady o "multikulturní integraci menšin" ? Třeba by mohl vystoupit v estrádě TV Nova místo Pepy Náhlovského ?

Slyšeli jste dobře. Očekávám průser v Něměcku. Těšte se - do roka a do dne bude ještě veseleji než je dnes. A česko ? Morózní důchodci tvrdí jak jsme od Jakeše a Bilaka upadli - protože v lékárně se doplácí za léky ( které jsou bez úplatku k sehnání a opravdu fungují ). Ale realita už je jinde - až vypráskáme sračkovité zbabělce z vlády - nebudeme mít daleko k nejlepšímu státu v Evropě ( bohužel ) .

Taktické trenky !

14. července 2016 v 5:51 | Petr |  Svět okolo
Můj život probíhá v záchvatech - nedávno jsem překonal "kalkulačkový záchvat" - máme kalkulačky opravdu všude a velikou zásobu, než tyhle užitečné věcičky zahubí přiblblé "smartfouny". Od jara mám "baterkový" záchvat - už jsem koupil 4 baterky - tedy jako LED svítilny a dokonce si pohrávám s myšlenkou nějaké LED světlo postavit vlastní rukou. Při té příležítosti jsem narazil na fenomén "taktické baterky" a jelikož Google a jeho reklamní systémy dovedou být pěkně otravné tak kromě "taktických" baterek jsem zjistil, že existuje "taktické všechno".

Tedy příklad - z Asie a Filipín přichází "taktický obranný prostředek" jménem "kubotan" neboli česky "taktický kolík". Což je kus kovu, dnes většinou duralu velikosti velké průpisky s nepříliš ostrým hrotem na konci. ( Prý ) se používá tak, že hrotem se nezraníte když jej máte v kapse ( není ostry ani jako hřebík ) , ale když plnou silou máchnete a udeříte hrot proráží kůži, láme kosti, trhá šlachy, způsobuje bodnutému velikou bolest, zcela neúměrnou síle úderu a o to jde.

OK máme kolík velikostí průpisky - což takhle hrot provrtat a strčit do něj průpiskovou náplň ? Stalo se a výsledkem je "taktické pero". Tedy můžete jej nosit v náprsní kapsičce a psát si s ním poznámky, ale když dojde na lámání chleba - můžete hrotem mlátit a mlátit. Sice tím píšící hrot zcela jistě zničíte ale co z toho.
Přesně takto vznikly i "taktické svítilny". Osobně jsem si dlouho myslel, že "taktická svítilna" je marketingové hogo-fogo, které znamená "předražené baterky prodané za státní prachy do armády". Nebo smířlivěji - baterky, co se dají namontovat na pistoli. Obojí je do jisté míry pravda, ale v tom problém netkví. Opravdová "taktická svítilna" je LED baterka co nevětšího výkonu, ovšem relativně malého rozměru, vyrobená z kovu ( hliníku ), která má "korunku" - tedy okraj reflektoru není hladký ale má typické výstupky - až hroty směřující dopředu. Taktická baterka pro "opravdové chlapy" má dokonce tuto korunku ocelovou, šroubovací záměnnou za několik variant s hroty takové délky a takové "agresivity" jaké vám psychika dovolí nosit. Myslím, že obrázek nahoře to ukazuje docela pěkně.

Princip použití je následující - normálně si svítíte jakoby nic. Pak má nějaký lump tendenci vás napadnout. Tak přejdete do "nouzového režimu" - svíte borci do očí a pak se oslněnému gaunerovi snažíte utéci, pokud vás dohání - mlátíte jej "korunkou" baterky a to tak že uděláte pěknou dírku do lebky, případně mácháním hroty "krájíte" dlouhé pruhy kůže a svalstva z kterékoliv části lumpova těla, kterou máte na dosah. Moje zkušenosti jsou, že hroty, které v kapse vypadají naprosto nevinně dovedou udělat stejnou ( nebo větší ) paseku než taktické pero.

Tím se dostáváme k otázce poslední a nejsmutnější. Je jasné, že "taktické baterky" byly vymyšleny s ohledem na možnost obrany "předmětem denní potřeby" - to ovšem nevysvětluje celý humbuk kolem "taktického vybavení" často velmi exotického typu - jako je třeba "taktický fix" - ano černý nesmazatelný fix s kovovým pouzdrem a hrotem. Žijeme totiž v době kdy "mravy upadají" a to i ve státech, kde se můžete legálně bránit zbraní jako jsou USA. Odtud totiž celé "hnutí" kolem "taktické" výbavy pochází. Příčina je totiž v tom, že z důvodů, jejichž rozbor by byl rasistický, jsou největším pachatelem kriminality černoši. Díky pozitivní diskriminaci je však většina soudců též černých - ERGO se můžete dosat do situace kdy vás někdo napadne - statisticky je asi 60% pravděpodobnost že bude černý, vy se budete bránit, ubráníte se a pak budete každý svůj pohyb a myšlenku vysvětlovat u soudu, souzen černým soudcem a černou porotou. To je situace, kdy v USA mohou u soudu padat argumenty podobné české "nepřiměřené obraně".

Přesně pro tyto případy rozumní ( cyničtí ) Američani doporučují - nenoste s sebou pistoli, noste s sebou ( taktickou ) baterku - potom se alespoň můžete tvářit jako nevinné telátko a tvrdit - "nic jiného jsem u sebe neměl, tak jsem se bránil baterkou" . No a řekněte co je nevinnější než "zdroj světla" v kapse. Za domácí úkol - koupit "taktickou baterku" s hroty a párkrát si do něčeho prašit, abyste si obranu nacvičili. A spěchejte, situace přitujuje, Angličani mají zakázané kapesní nože, Dánové pepřové spreje - je jen otázka času než tuhle fintu objeví nějací "bojovníci za bezpečnost" z EU a baterky zakážou.

Integrace lopatou

12. července 2016 v 5:52 | Petr
Asi budu ten alarmista šířící "blbou náladu", na kterého bude pamatovat příští novelizace trestního zákoníku z dílny našeho laskavého "Ministerstva Nespravedlnosti", ale určitě žiju v jiném světě než zbytek republiky. Policajti, Pelikán, i ostatní "orgány" se poplácávají po zádech, že - kriminalita klesá, - "objasněnost" ( trestných činů ) stoupá, - narkomanů ubývá, ale já jdu z práce ( ve všední den v 15:30 ) a před špitálem smrtelně vystrašená babina : "Pane nemůžete mně dovést na tramvaj" - koukám jestli jí nehrabe, ale nakonec skutečně. Na náměstí před špitálem - na jedněch lavičkách jsou ( patrně heroinem ) zfetovaní černí, naproti jsou jsou ( patrně pervitinem ) zfetovaní strašlivě vyhublí bílí a mezi tím nějací frikulíni s dredama zcela ve svém světě tančí hadovíté tance, které odhaduju někde na pomezí konopí, LSD a lysohlávek. Nedávno jsem dokonce se psem zaháněl potetovaného, žlutého feťáka, který nepříčetně útočil na naše psisko, protože toto se přiběhlo podívat, proč "tamten páneček" bezhlavě rozbíjí plastovou popelnici....

Třeba to všechno je tím, že jednou z metod jak kriminalitu snížit je - se na její potírání vykašlat. Lid to po určité době frustrace pochopí a přestane se namáhat státní "orgány" o objasnění čehokoliv žádat - a z toho pak plynou ty úžasně zlepšené statistiky. Je to tak, nebo ze mně zase mluví fašismus, rasismus a xenofobie ? V každém případě pokud máte psa, který je schopen uběhnout rychostí 50 km/hod mnoho kilometrů - jste nuceni dělat procházky úplně všude, abyste se nezbláznili z chození v kruhu po stejné trase - ergo naše venčící trasy vedou přes všechny lesíky, parčíky, divoké skládky, ghetta a další "vyloučené lokality" a že jich tu na prochlastaném východě máme.
Když se blížíte k "vyloučené lokalitě" nejprve zmizí posekaný trávník a začne růst křídlatka okroulolistá a černý bez - obě rostliny typické pro kontaminované a zanedbané půdy. Pak narazíte na igelitové tašky z Kauflandu, rozbité CRT ( skleněné ) televize a rozervaný otoman s plesnivou matrací - zdroje té půdní kontaminace. Pak rostlinsvo mizí a máte už jenom několik desítek metrů rozblácené hlíny s odpadky na povrchu na jejímž konci se tyčí domy - někdy ještě s okny jindy už "zasklené" OSB deskami.

Chce se vám krčit rameny "a co jako" ? Pokud se pohybujete pravidelně kolem takových vyloučených lokalit - jistě jste si už zvykli, ale řešení kupodivu existuje. Nedávno se mi do ordinace hlásily asi 2-3 romské klany v počtu asi 60 osob že chtějí "preventivní prohlídku do zaměstnání". Město Frýdek-Místek se totiž naštvalo a chtělo "provětrat" seznam pobíračů dávek v hmotné "nouzi". Takže si je pozvali na úřad a vysvětlili jim to politicky - když nepůjdete dělat, na místa, která vám nabízíme - dávky pryč, doplatek na bydlení pryč dopatek na dopravu pryč, všechno pryč !!! A pak že stát nemá páku na obyvatele vyloučených lokalit.

Chybka je v tom, že takto nově vzniklí zahradníci - místo úklidu kolem ghetta - začali dělat další a další rádoby-ozdobné, ve skutečnosti ale zbytečné záhonky v městských parcích. Tuto chybku bych si dovolil ve své úvaze napravit. Prostě by bylo jasné pravidlo, že ty všechny dávky by se vyplácely jedině za veřejně prospěšné práce a z každého ghetta by veškeré plnoleté mužské obyvatelstvo chodilo pravidelně a každodenně uklízet krajinu kolem a to tak dlouho dokud by to kolem ghetta nevypadalo jako u Babišů v Průhonicích na zahradě vily. Ba dokonce si dovedu představit situaci, že "bordel v majetku jiného majitelele" - Českých drah, Povodí Odry zkrachovalé textilky Slezan - by stát nechal těmito pracovními silami uklidit na své náklady - a pak by žádal kompenzaci od nepořádného majitele, jak mu už dnes umožňuje občanský zákoník.

Připadá vám to jako fantazie ? Ano vím, je tu ten výrok našeho Ústavního soudu, že "práce porušuje lidská práva". Je s podivem, že v 80. letech chtěli v Austrálii podobným způsobem zaměstnat obyvatele ghett. I tam se na jejich obranu ozvali bojovníci za právo nedělat nic, ale výrok jejich Nejvyššího soudu byl přesně opačný - "je nemorální někomu poskytovat peníze daňových poplatníků bez odpovídající protihodnoty" - tak nevím - třeba je to závada australské demokracie způsobená tím, že je to bývalá trestanecká kolonie Britského Impéria ?

Ergo mi z toho vychází, že koruna investovaná do veřejně prospěšných prací tohoto typu se vrátí několikrát - za údržbu "veřejné zeleně", za sociální výdaje, za prevenci kriminality a to hned ze dvou důvodů jednak ubydou nepřehledné skrýše feťáků a temná křoviska násilníků a navíc obyvatel ghetta "po šichtě" už nemá energii zkoumat po nocích, která železná součástka se dá odšroubovat a "zkapalnit". Jste pobírač dávek mimo ghetto - myslíte si že tím by se na vás nedostalo ? Myslíte si snad, že celá republika od Hrčavy do Aše vypadá jako zahrádka u Babišů ?

Pokud by ghetta byla dokonale upravená a jejich obyvatelstvo zcela zjevně makající - patrně by to, co dnes bojovníci za právo na flákání nazývají "rasismem" značně oslabilo. Ergo mi z toho vychází, že řemesníci zahradníci, tesaři, nebo třeba zedníci - jako stálí vedoucí takovýchto pracovních čet by patrně byli lepší experti na "multikulturní integraci" nez současní absolventi některé humanitní rychlo-školy. Možná, pokud by současní začleňovači nebyli bez výjimky "manuálně negramotní", mohli by se rekvalifikovat do funkce vedoucího pro práci s lopatou a koštětem - prostě "dělání všechny smutky zahání"- hezká představa ne ?

Je svíčka zastaralá ?

7. července 2016 v 5:46 | Petr |  Elektro
Nedávno jsem potkal známého "co jsme spolu vysílali" - a ten si trpce stěžoval, že můj blog sice nečte, ale "od jiných slyšel" že se tu probírá už jenom to "prepperství" až se zhroutí civilizace. Nicméně některá témata, která se zhroucení civilizace okrajově dotýkají jsou prostě nepominutelná.

Příklad - předminulý týden jsem tady probíral, že bych asi měl postavit svéráznou "noční lampu" abych nezašlápnul psa, dceru ani manželku, když se tlačím do postele. Na to mi nějaký rozumbrada dal ohromnou radu : psa utratit, manželky i dcery se zbavit a nakoupit svíčky. To mi připomělo, že už v dávnější minulosti jsem řešil jestli jako světelný zdroj do domácnosti jsou lepší svíčky / lampa-petrolejka nebo baterka a "hafo baterií". V době kdy v baterkách byly žárovky a zinkouhlíkové baterie "Bateria Slaný" to vycházelo tak jednoznačně ve prospěch svíčky, že o baterce jako o zdroji světla ( na delší dobu ) mohl uvažovat jedině šílenec. Dnes je ta doba "lithium iontová" a "LEDková" proto je možná čas udělat ty výpočty znova a vyrovnat se s otázkou, jestli moderní baterie a zdroje světla už zvrátily vývoj, nebo ne.

1 - Energie
Získat někde v tabulách výhřevnost parafinu je prakticky nemožné, tak jsem se snažíl nějakou analogií dojít k nějaké hodnotě energie - PETROLEJ - tedy tekutý uhlovodík s řetězci o něco kratšími než má parafín má výhřevnost 43,1 MJ/Kg. POLYETHYLÉN - tedy uhlovodík s uhlíkovými řetězci výrazně delšími než parafín má výřevnost 46 MJ/Kg - odhadovat tedy výhřevnost parafinu na 45 MJ/Kg je podle mně velice rozumné. Ergo 45 MJ/Kg - znamená 45 000 J/g.

Sanyo Eneloop - tedy baterky co mám doma váží asi 25 gramů jedna a mají 2200 mAh při nominálním napětí 1,2 V ERGO 1,2 * 2,2 * 3600 = 9504 Joule v jedné baterce což je 380 joule/ gram,což je 118x menší denzita energie než parafin ve svíčce. Oficiální tabulky z Wikipedie - asi počítají nějak jinak, protože u NiMh uvádějí 288 J/g zato u Li-Ion uvádějí až 880 J/g, ale řádově to sedí, tak bych se v tom s dovolením nevrtal.

2 - Světelná účinnost
Maximální světelný tok, který lze získat u monochromatického světla je 640 lm/Watt, maximální intenzita záření absolutně černého tělesa je 251 lm/Watt, špičkové LEDky mají až 170 lm/Watt. Pokud jsem počítal energetickou spotřebu "taktických baterek" jako třeba Fenix LD41 nebo Thrunite Archer - i se ztrátami v měničích vychází účinost baterek překvapivě podobně kolem 80 lm/Watt. Oproti tomu je svíčka opravdový žabař, neboť dosahuje účinnosti 0,1-0,3 lm/watt - což je překvapivě daleko horší než klasické žárovky s účinností 10-15 lm/Watt.

Čím tedy svítit ?
Nebudu probírat všechny možné kombinace jako - špičková LED s mizernými baterkami kontra mizerná LED s Li-Ion kontra svíčka atd. Poměry účinností svíčky a LEDky se pohybují v rozsahu 1:270 - 1:1700. Poměry energetickýh hustot baterií a prafínu se pohybují v rozsahu 1:50 - 1:160 prostým vzájemným vynásobením extrémů zjistíme, že svíčka je podle konkrétní kombinace 2-35x méně účinná než moderní LED baterky hnané Li-Ion evetnuelně Ni-Mh akumulátory.

Inženýrským pohledem je to jasné - okamžikem příchodu svívých LED jdou svíčky na hřbitov dějin, před radikálním závěrem bych si jenom dovolil upozornit na "ďábly", kteří se skrývají v detailech.
  1. Infrastruktura nebo jak se dneska říká "ekosystém" kolem LED baterek - potřebujete akumulátory, nabíječky, zdroj energie pro nabíječku. U svíček stačí mít jak rozdělat oheň.
  2. Skladovatelnost - ano vím že Li-Ion "oficiálně" nemá žádné samovybíjení - měli byste však odvahu uložit nabité Li-ionky do sklepa, roky na ně nesáhnout a pak od nich očekávat rozumný výkon ?
  3. Robustnost - svíčka plave na hladině vody a po osušení nemá máčení jakkoliv doluhé žádný vliv na výkon. Moderní svítilny jsou dneska sice oficiálně vodotěsné, ale co akumulátory - co Li-Ionka vytažená z vody ? Otázka pro zkušenější - plavou Li-Ionky, Li-Polky ve vodě ? A mají namočené tendenci bouchnout ? Zmiňte se v diskusi jestli tušíte.
  4. Dostupnost / koupitelnost / hromaditelnost ve velkých kvantech ( aniž by vás navštívila URNA ) ?
  5. Doba svícení - plamen svíčky má "nominální" tepelný výkon 80W ERGO běžná svíčka hoří rychlostí 6,4g / hodinu - ergo svíčka, kterou vidíte na obrázku, která váží 322 gramů bude hořet 50 hodin.
Ergo závěr definitivní : dneska už to není jako před 15 lety, kdy svíčkami - v porovnání s žárovkovými baterkami - mohl pohrdat jedině nějaký techno-magor. Na druhou stranu už dnes lze vidět budoucnost - ve smyslu, že pár solárních panelů na střeše + Li-Ion akumulátor ve sklepě + LED osvětlení v baráku + nějaká ta "měničová bižuterie" zcela reálně může nouzovému svícení svíčkami učinit konec, zejména protože svíčka shoří a musí se někde sehnat nová, zatímco nabíjet Li-Ionky sluncem můžete zadramo každý den - dokud vám někdo nerozbije solární panely.

Země zítřka - Brazílie

5. července 2016 v 5:15 | Petr |  Svět okolo
Od roku 2007, kdy jsem podnikl první velkou cyklisitickou výpravu do Srbska a Bulharska, neustále říkám totéž - "navštívil jsem zemi zítřka" - ve smyslu "byl jsem tam, kde už dnes to vypadá, jak to u nás bude vypadat za pár let." Posuďtě sami : Řecko - 2 měsíce před propuknutím krize. Krym - rok před odtrhnutím. V Maďarsku jsme s kolegou spávali "pod širákem" v "Rőszke u kombajnu" - ano přesně tam, kde za dva roky "trpící Syřani" pálili spacáky a stany.

Takže jenom pro vrozené pesimisty - o kterých cestách do "zemí budoucnosti" jsem ještě nemluvil : cyklisitický útěk před slovenskými "hendikepovanýmí Róómy" z Medzilaborců - Laboreckým průsmykem do Polska a pak návrat Dukelským průsmykem zpět, vyjednávání s Ukrajinským pohraničníkem, zdali mi mým vlastním nožem rozřeže pneumatiky ( když nedám úplatek ), 2 x Něměcko, které probereme "až to tam praskne" - a potom Brazílie.

Ano slyšíte dobře v září 2008 se na mě usmálo štěstí a dostal jsem příležitost vyjet na mezinárodní biochemický kongres do Brazílie, kterou od té doby považuju za nejzajímavější "zemi budoucnosti" , kterou jsem kdy navštivil.

Jako obvykle poznámky a dojmy :
- na letiští v Sao Paulu vidíte nekonečnou frontu obézních lidí, kteří bosí procházejí kontrolním rámem, a každý druhý jde na "kontrolu tělesných dutin". Pak vám usměvavá slečna dá letáček ze kterého zjistíte o co jde : Brazilská vláda se v letáčku omlouvá americkým turistům, že ( téměř ) s celým světem má bezvízový styk, ale vzhledem k politice USA vůči Brazilcům - musí používat stejné metody vůči Američanům, "aby byla spravedlnost".
- země je to obrovská - nejdelší vnitrostátní letecká linka letí 6 hodin aniž by opustila území státu.
- rozhodně se hodí jakýkoliv románský jazyk, protože portugalsky mluvící Brazilci se jako "druhý jazyk" učí většinou španělštinu ?!? Pohovor s imigračním úředníkem : "blalblabla ... VIZITAR O BRAZIL ?" - je jasné že se ptá na důvod návštěvy - tak střelíte od boku : "Congress de biochimia clinica !" - iluze, že si rozumíte je dokonalá. Dokonce na menším letišti ve Fortaleze je třeba se naučit že váš let má číslo "tres tres duo sinco" ( 3325 ) - hlásí se totiž jen portugalsky. Opět díky za školní latinu....
- mimochodem Fortaleza - je dle tvrzení Brazilců "malé lázeňské letovisko na břehu Atlantiku jižně od rovníku, které čítá pouze 3,5 miliónu obyvatel...."
- ze stejného zdroje se dozvíte, že toto "městečko" je mimořádně bezpečné, protože mimo chudinské čtvrti se na ulicích nestřílí - teda né každý den.
- Brazilci jsou velmi fajn - nic není problém, s každým se dá pokecat pokud zvládnete komunikační metodu "fragmenty univerzálního románského jazyka + ruce a nohy"
- ženy - krásné - všech tvarů a barev - jsou nekonečně příjemné a mohou dávat "lekce z feminismu" našim zapšklým "genderovým specialistkám" - protože můžete být mačo jak chcete - stejně si každá pluje jako bitevní koráb a potopí vás - s líbezným úsměvem - jedinou větou.
- krásná molekulární genetička z Recife - s vámi nejprve kecá a pije exotické alkoholy, až se jazyková baréra rozpustí a vy začnete - plynně - mluvit podivným románským jazykem - ale pak - v rámcí hry - odmítne vaši nabídku k sňatku - formálně protože v Česku v zimě sněží ;-))) - Buenas noches Seňorita....
- Evropan mého typu pozná, co to znamená "být centrem pozornosti" - o dvě hlavy vyšší a jediný plešatý kamkoliv vstoupím - díky mé nenápadnosti zde v Evropě - trochu nepříjemné.
- Atlantik, pláže, hospody, trhy, cokoliv - festival životní energie - turistické brožurky výjimečně nelžou.
- cokoliv kupujete v obchodě je "made in Brazil" - narazit na něco "made in China" je stejně těžké jako v česku - se tomu vyhnout....
Bohužel pak se dostáváme k té smutnější stránce :
- kriminalita na místě je patrně nepředstavitelná, prototože všude vidíte kilometry a kilometry ostnatých drátů
- 30 patrový "panelák" má spodních 10 pater ( kvůli zlodějům šplhajícím od zěmě ) a horních 10 pater ( kvůli zlodějům spouštějícím se ze střechy ) omotaných ostnatým drátem.
- "činžáky pro lepší lidi" mají kolem dokola betonovu zeď obrovské výšky, zabetonované střepy, ostnaté dráty, desítky kamer a v každém rohu věžičky s úzkými střílnami, za kterými se rýsují uniformovaní borci s brokovnicemi - to jsou místní "placení vrátní"
- ptáte se místních - proč takové opevnění ? - Vůbec nechápou, ale po dlouhém vysvětlování se nakonec chytí za hlavu - vlastné áno - vy Evropani nevíte jak vypadá v Brazílii "domovní vykrádačka" .... Tak se dovíte že "vykrádačka" je když "chudina z favely" v počtu 30-100 chlapů s mačetami, samopaly a zápalnými láhvemi týden obléhá "dům určený k vykradení", ze kterého strážní s brokovnicemi celou dobu střílejí jako šílení.
- ze stejného důvodu se mezi "normálními lidmi" rodinné domky moc nenosí - vidíte buď domečky tak chudé, že nelákají k "vykrádačce" nebo opevněné haciendy opravdových boháčů.
- policajti v operetních uniformách a vyleštěných holínkách vás - jako zjevného cizínce - vždy z dálky nesmírně přátelsky zdraví - je radost zeptat se na cestu, nebo "jak jde život".
- na ulici za vámi běží špinavá, nahatá holčička a křičí "fome - fome" - je vám to jasné - portugalsky "fome" = latinsky "fame" = česky "hlad". Pak překročí neviditelnou čáru svého "rajónu" a vystartuje na ní chlap, který ji zatáhne do průchodu, jdete rychle dál, ale slyšíte její řvaní, ze kterého stydne krev....

Prostě a jednoduše - zlenivělá Evropa prohospodařila svůj kapitál a jde - rozvíjející se Brazílii naproti. Jenom lehká obava mě napadá - až doženeme Brazilce ve zločinnosti, korupci a spotřebě ostnatého drátu - jestli je zároveň doženeme i v životní energii a nevysvětlitelném optimismu.

Poznámka při druhém čtení : kdysi jsem pojem "státy budoucnosti" myslel lehce ironicky - ale čím více sleduji situací v Evropě tím více musím tuto kategorii rozdělit na "dobrou budoucnost" - jakože lidi na Balkáně jsou chudí, ale vždy se nějak uživili i ubránili - a pak "špatnou budoucnost" - jakože jsou státy, kde ani nesplatitelné státní dluhy za sociální divky nezabrání vlnám násilí valícím se z ghett.