close
Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!
Zjistit více

Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!

Březen 2019

Kolektivní tresty a soumrak Internetu.

26. března 2019 v 5:40 | Petr |  Internet
Na gymplu v roce 1987 se stala tato věc : Několik ženských z mé třídy uteklo z psaní na stroji. Průšvih se rozmázl. Ředitel obratem udělil 6 ředitelských důtek. Budoucí sekretářky si v příští hodině svojí důtku samy napsaly. Jenomže pak se to řediteli nějak rozleželo a prohlásil, že : " v socialistické společnosti - kolektivní provinění trestáme kolektivními tresty". A tak nám zakázal možnost dělat autoškolu, kde žádná z uprchlých slepic nebyla přihlášena. Čas a peníze udělat autoškolu jsem znovu měl až ve 31 letech. Znalci říkají, že tito "pozdní řidiči" se už už nenaučí řídit bez stresu za volantem, což je i můj případ.

Po revoluci přišel Havel a komunistický princip "kolektivní viny" a "kolektivního trestu" odmítl zejména ve vztahu k Sudeťákům, kteří velice pásli po restitucích svého majetku zanechaného v Česku po odsunu. Navzdory Havlovi je však praxe úplně jiná. Náš drahý stát přijal téměř jako princip, že NIKDY se nezabývá zlo páchajícími gaunery, ale VŽDY se vozí po všech ostatních zákona-bojných občanech, kteři níc neudělali. Příklady : Kolkování alkoholu a cigaret. Zákon o veřejných zakázkách, který princip "kvalita za rozumnou cenu" vyměnil za princip "( nejnižší ) cena je jediné kritérium". Přesto se krade, jenom kvalita provedení zakázek ( například silnic ) se dostala, tam kde ji všichni vidíme.

Nejabsurdnější příklad tohoto principu je EET - kolik živnostníků podvádělo ve výkaznictví? 30 tisíc ? Kolik živností muselo zavést EET "aby se Babiš nažral"? 3 milióny ? Přitom třeba Německo připouští že až 15% jeho HDP vzniká v šedé ekonomice a nemá v úmyslu žádné buzerační opatření tohoto typu zavádět. Kouzlo šedé ekonomiky je totiž v tom, že paradoxně je daleko poctivější než oficiální byznys - platí se hotově z vlastních peněz, žádné dotace, granty, ( podvržená ) výběrová řízení, opulentní komise atd. Ale to jsme poněkud odbočili. Z hlediska elektro-vidláků má EET tu pozoruhodnou vlastnost, že to je "kolektivní vina internetové doby". Někteří živnostníci občas podvádějí - proto budou naše počítače vždy sledovat všechny.

Přesně toto je princip, který má potenciál zničit značnou část užitku, který civilizace získává z digitálních technologií. Příklad : Zcela nepatrné množství pedofilů komentovalo videa dětí na YouTube a nějakým jen jim srozumitelným slangem koordinovali svou činnost. Reakce Google / Youtube - zablokování miliard komentářů pod desítkami miliónů videí na kterých googlovská umělá inteligence rozezná dítě. Hrůza takového opatření je v tom, že je velmi snadné. Zatíží serverové farmy nepatrným procentem. Zavede se a za pár let zůstane zapomenuto, leč aktivní, protože počítače se neunaví ani nezapomínají.
Pak můžeme ( pesimisitickou ) budoucnost vidět takto. Díky snadnosti "automatické filtrace" internetového obsahu se začnou zákazy tohoto typu množit. A navíc lze odhadnout, že (ne)poměr mezi množstvím gaunerů a množstvím nevinně postižených se bude prudce zvětšovat. Neblahá představa reality za 20 let. Budete známému psát nadšený mail o zpěvu ptáků, a on nedojde, protože : "pták - víte co tím slovem někteří myslí ?!?" Tak napíšete další mail - o šumění vody : "voda - víte kolik lidí se loni utopilo !!" A tak dále a tak podobně. Techno - šum internetové infrastruktury půjde sítí dále, ale čím bude váš obsah promyšlenější a hodnotnější - tím větší pravděpodobnost že bude blokován kvůli tomu, že ...... si nikdo ani nepamatuje proč, protože původnímu žadateli o cenzuru je kdoví kde konec....... Ale určitě tam důvod byl a slevit nelze !!! To jediné cenzor ví na 100%.

Povšimněte si, že jsem zatím nepoužil dva pojmy - "politická cenzura" a "státní správa" - až tito dva hráči plně pochopí sílu "digitální kolektivní viny" - Gott mit uns, nebo spíše "Internet mit ihnen".

Rostliny nás jednou zabijí.

19. března 2019 v 5:32 | Petr |  Příroda
Původně jsem chtěl psát o tom nejzajímavějším okamžiku v historii ZeměKoule, který je poučný i pro dnešní ( oteplovací ) dobu a to je velké vymírání na přelomu prvohor a druhohor, ale když jsem přemýšlel o vhodném úvodu, došlo mi, že problém je daleko obecnější, než drobný incident vedoucí jen k vyhynutí 96% veškerého života.

Tedy - na ZeměKouli se kdysi dávno ( neznámo přesně jak ) nastartoval život a s ním se nastartovala i evoluce. Zvířátka a rostlinky se náhodně mění a 99.99999% těchto změn je k horšímu a mutované zvířátko jen tak chřadne až se stane obětí krutých podmínek ( které jsou kruté vždy ). Přesto v 0,000001% případů je změna k lepšímu a i když to "zlepšení" je někdy více než malé i 1% zvýšení přežívání vašeho potomstva znamená, že během doby, která je z geologického hlediska okamžikem ovládne váš živočišný druh celý prostor, o který se pere s ostatními živočišnými druhy ( Třeba mohamedáni v Evropě ;-) ).

Jenom nepatrná poznámka - kytičky sice neběhají po louce a nervou jiné kytičky na cucky ( jako zvířátka ), ale to neznamená, že rostliny nejsou stejně agresivní jako živočichové. Proč Kávovník produkuje kofein ? Protože v koncentraci, ve které jej produkuje je pro ostatní rostliny toxický. Proč borovice produkují opojně vonící smůlu - protože ta je taky vysoce toxická pro ostatní rostliny, takže v borových lesích pod stromy roste leda mech . A tak dále a tak podobně. Ba dokonce prales si můžeme představit jako bojiště - velký strom uhnije a vyvrátí se a tím tisíce a tisíce rostlinek, které chřadly pod ním, dostanou příležitost "poprat se o místo na slunci".

Pak je tady taková situace : Změn o 1% a méně se nahromadí tolik, že do sebe "zapadnou" a vznikne zvířátko ( rostlinka ) která je oproti okolí zvýhodněna výrazně. Co si myslíte, že nastane po takové změně. Pesimisti jistě tuší, že ekologická katastrofa. Je to tak - po každém velkém evolučním "vynálezu" nastala dříve, nebo později ekologická katastrofa tímto vynálezem způsobená. Jak způsobená ? Tak, že organismus s "vynálezem" měl oproti ostatním takovou výhodu, že se prudce rozmnožil, až zhroutil ekosystém. Čím převratnější vynález, tím větší destabilizace a průser, až třeba k 96% vymření všeho živého.

OK tedy začneme něco jako seznam. Co odstavec to průser :

Původní ZěmeKoule byla smradlavá planeta s atmosférou z CO2, čpavku, methanu, vodních par a "chuťovek" jako je sirovodík zvaný : "H2S smrdí jako pes". Pak vznikly patrně sopečnou činností a taky katalýzou UV světlem ( žádný kylík = žádný ochranný ozón ) nebo údery blesku organické molekuly. Pak vznikly ( neznámo jak ) první baktérie, kterým "zárodečná polévka" ze smradlavých molekul rozpuštěných v moři stačila celé 2 miliardy let. Pak začala být zárodečná polévka až příliš chudá až nakonec došlo k tomu, že jistá část pra-baktérií začala "požírat světlo" tedy využívat světelnou energii k produkci energie chemické ( místo potravy z moře ). Tento proces je notoricky známý jako "fotosyntéza", jenomže jeho produktem je, pro tehdejší život vysoce toxický kyslík. Kyslík se nejprve vázal na horniny které mají schopnost nechat se zoxidovat. Například železné rudy. Celá planteta tedy několik stovek miliónů let "rezavěla". Až se celá zemská kůra skládala ze samých oxidů. Pak se začal kyslík uvolňovat do atmosféry a když ho bylo kolem 3,5% způsobila jeho toxicicita obrovské vymírání, které je poeticky označováno jako "velká oxidační událost" a méně pojeticky jako "kyslíková katastrofa". Aby toho nebylo málo kyslík vytlačoval z atmosféry CO2 a Methan, které jsou daleko účinnější skleníkové plyny, takže bezprostředně po "oxidační události" následovala "Huronská doba ledová" - ukrutné ochlazení, kdy světový oceán promrzl od hladiny ke dnu, od pólu k rovníku a jelikož sníh a led odráží tepelné paprsky, zdálo se, že matička ZeměKoule už to nerozchodí a zůstane zmrzlá navěky - jako Mars. První a největší doba ledová podle některých zdrojů trvala až 300 miliónů let. Legrace co dovedou sinice ne ?

Jenože matička příroda to i tak nějak rozchodila, "ledová koule" roztála a jelo se dále. Dále jela i evoluce, která pracovala vstkutku podivnými metodami. Objevily se výrazně dokonalejší jednobuněčné organismy tzv. Eukaryonti - což jsou buňky prakticky shodné konstrukce, ze kterých jsme tvořeni dodnes. Tyto buňky byly dravé a živily se bakteriemi a sinicemi, až došlo k podivné věci tzv. "endosymbióze" to jest budoucí rostlinné ( eukaryontntí ) buňky navázaly spolupráci se sinicemi, které požíraly a tyto sinice unitř buněk se dnes nazývají "chloroplasty" podle chloros = zelený. U živočišných buněk se zase požrané leč neusmrcené spolupracující prabaktérie nazývaji "mitochondrie" a vskutku se ( uvnitř buněk ) jako baktérie chovají - to jest mají svou vlastní DNA a množí se ( téměř ) nezávisle na mateřské buňce. Ba dokonce mitochondriální DNA se dědí jenom po matce, tak ji milují různí paleo-genetici, kteří zkoumají kde má které zvíře ( nebo člověk ) maminu.

Jistě tušíte, že spolupráce "baktérií" s eukaryontními buňkami způsobila další průser - ano a né jeden. Fotosyntéza eukaryontních rostlin byla tak účinná, že výsledkem byla Sturtovská doba ledová, kdy Zeměkoule opět promrzla až na dno oceánu a zase až k rovníku - tentokrát jen na 60 miliónů let ! Nuda ne !! Poté co rozmrzla došlo ke "kambrijské explozi" - prudkému rozvoji živočišného života. Jenomže eukaryontní rostliny způsobily ještě jeden průser úplně stejného typu o 200 miliónů let později a to "Ordovické vymírání", kdy nejprve zkonzumovaly veškéré CO2, pak začaly vymírat "hladem", až jejich hnijící zbytky způsobily uvolnění metanu do atmosféry a toto zhoupnutí skleníkového efektu a tím teplot typu horko - mráz - horko nepřežilo kolem 50% veškerého života na ZeměKouli.

Pak začalo být v oceánu opravdu těsno a rostliny vystartovaly na souš. Přírodopis ve 4. třídě mluví o "mechu a lišejníku" - ano to jsou rostliny, které jako první kolonizovaly do té doby nehostinnou suchou pláň, ale průser jako obvykle vznikl až s evolučním "vynálezem" a to byly rostlinné cévy. Tedy strom má v dřevě v kmeni cévy vedoucí vodu a živiny z kořenů do listů a v lýku pod kůrou má cévy, které vedou fotosyntézou vyrobené cukry zase do kořenů. To umožňuje růst rostlin do výšky a to umožňuje rostlinám nabývat stromových forem, což umožňovalo v prvohorách růst "přesliček a plavuní" obrovských mega-stromových rozměrů. Tyto rostliny během prvohor jednak ( zase ) spotřebovaly prakticky veškerý C02 z atmosféry ( koncentrace CO2 "před katastrofou" byla stejně nízká jako dnes ) a navíc zemská atmosféra v té době obsahovala až 40% kyslíku. Už ke konci prvohor se kvůli toho značně ochladilo a obrovské pralesy, které byly celo-planetární, začaly chřadnout. Pak pravděpodobně někde na Sibiři vybuchla sopka, která způsobila celo-planetární lesní požár ( ve 40% kyslíku to hořelo! ) Tím došlo k tomu, že během 60 000 let klesl obsah kyslíku v atmosféře ze 40% na 10 % a navíc celou planetu na tisíce let zahalil kouř a prach což vedlo k prudkým výkyvům - pár tisíc let chladno a led, pár tisíc let horko a pouště, ale nedostatek vody byl tak i tak. To je to "permské vymírání", kdy ukrutná nestabilita klimatu zabila 96% veškerého života. Na konci vymírání byl obsah kyslíku v atmosféře tak nízký, že nad vyspělým ( a na kyslík hladovým ) metabolismem budoucích savců převládl úsporný metabolismus budoucích dinosaurů, kteří pak na 150 miliónů let ovládli celé druhohory.
OK takže to jsou planetární katastrofy, které mají na svědomí rostliny. Pak tady jsou ještě tři katastrofy, které mají na svědomí sopky a dopady meteoritů.
 • Devonské vymírání - ještě před permským vymíráním zasáhl zemi meteorit, nebo spíše více velkých meteoritů z nějaké rozpadlé planetky a vyhubil zase téměř polovinu všeho živého.
 • Triasové vymírání - bylo pomalé vymírání patrně z nestability klimatu způsobené sopkami.
 • Jurské vymírání - ano to je poslední velké vymírání. Notoricky omílaný meteorit, který před 65 milióny let spadl do Mexika a vyhubil dinosaury, jinak bychom my savci zůstali nočními všežravci max. velikosti kuny.
Ptáte se, kterou celo-planetární katastrofu způsobili živočichové ? Žádnou !! A potom že rostlinky si jen tak klidně a mírumilovně rostou "v souladu s prostředím"! Žejo ?

Nicméně, asi se k něčemu schyluje, protože my jsme nositeli velkého evolučního "vynálezu" a to je mozek. Mozek přinesl civilizaci, civilizace přinesla přelidnění, přelidnění přinese války, války přinesou vymírání.

Jenom prosím ne GLOBÁLNÍ OTEPLOVÁNÍ !! To nás rozhodně nezabije. Dovedete si představit v jakém poměru je zákaz aut v Evropské unii, kvůli CO2, oproti celoplanetárnímu lesnímu požáru trvajícímu desítky tisíc let, při kterém klesne hladina kyslíku o 3/4 ?! Když už máme způsobit ekologickou katastrofu - bude to tak, že nevědomky vyhubíme nějaký důležitý organismus ( třeba nějaký hmyz, nebo nějakou důležitou baktérii o které to zatím nevíme ). Celo-planetární metabolismu se bez tohoto ogranismu neobejde a zhroutí se a my budeme vyhubený organismus ( s odstupem stovek let ) následovat.

Poznámka při druhém čtení : povšimněte si, že před permským vymíráním bylo CO2 stejně málo jako dnes, avšak kyslíku v atmosféře bylo 40% zatímco dnes je kyslíku jen 20%. To znamená, že nějaký uhlík ze kterého by rostliny vyrobily "biomasu" a tím uvolníly kyslík za tu dobu z oběhu vypadl. Kde vypadl ? Po prvohorách zbylo uhlí, ropa a celou dobu od permu rostou masivy hornin z vápence ( uhličitanu vápenatého ) - tak tam.
A ještě jedna poznámka : ekologisti mají hysterák z toho, že ve vzduchu je "" 0.04% CO2, avšak dnešní rostliny nejlépe rostou při 0.12% a při dnešních hladinách spíše hladoví.
Nad dopisy čtenářů : V 5.30 vyjde článek a v 8.00 přijde maíl "Je vidět, že jste úplný vůl : jak se mohl lesní požár rožšířit z Ruska až do Ameriky ?!?" - takže důvod je ten, že všechny kontinenty byly spojené a jmenovaly se Pangea.

Rada vzájemné hospodářské pomoci.

12. března 2019 v 5:26 | Petr |  Filosofování
Po komunistickém převratu v roce 1948 byla situace v Evropě následující : Byl tady blok západních států - budoucí EHS, pak tady byl blok relativně vyspělých států v zóně sovětského vlivu - Polsko, Československo, Maďarsko, které pošilhávaly po svém předválečném postavení : po směnitelné měně, mezinárodním obchodu ( i se západem ) a po Marshlallovu plánu. Poslení byl blok států "kterým není pomoci", to jest Sovětský svaz a země pod jeho extrémním vlivem : Bulharsko, (tehdy ještě) Albánie, Rumunsko.

Je jasné že "sovětští poradci" na území podrobených států pracovali proti jakékoliv spolupráci se západem, a taky že Československo nakonec Marshallův plán odmítlo. Je paradoxní, že Stalin - krvavý vrah vlastního obyvatelstva - rád navenek ukazoval "přátelskou tvář", proto jako socialistická alternativa poválečné pomoci ze západu vznikla "Rada vzájemné hospodářské pomoci" neboli RVHP - anglicky "Council for Mutual Economic Assistance" neboli COMECON.

Teoreticky samozřejmě všechno vypadalo ideálně. Socialistické státy se zbaví chaosu konkurence a volného trhu a v pravidelných pětiletých plánech, vzájemně koordinovaných přes RVHP poletí jejich ekonomika vpřed. Problém této ideje se jmenoval lhaní, neboli jak na tomto blogu politicky korektně píšeme : "rozvolnění záporných zpětných vazeb". Tedy každý plánovač v každé fabrice v celém RVHP plánoval 120% minulého plánu, "nahoru hlásil" 140% splnění tohoto plánu, ačkoliv realita byla jen 80% výroby ( zboží o které často nebyl zájem ). To vedlo k velice komplexním a pro dnešní dobu mimořádně poučným hospodářským důsledkům. Dělnictvo dostávalo výplatu i za neprodané ( dokonce i za vůbec nevyrobené = vylhané ) výrobky. Tím se do oběhu dostávaly penize za kterné nebylo možno koupit žádné zboží. V tržním prostředí by to vedlo k inflaci a růstu cen, ale i ceny byly "plánované" a fixní a tudíž "nadbytečné" peníze byly de-facto nekryté. Tento rozpor se komunistické vlády snažily vyřešit sérií měnových reforem, která proletěla státy RVHP jako lavina v první polovině 50 let ( u nás 1953 ). Princip měnových reforem byl ve směně "nových peněz" za staré peníze v jiném kursu než byl kurs, kterým se přepočítávaly ceny takže místo pomalé inflace o procento - dvě ročně tu bylo brutální zabavení starých peněz výměnou za nové v kursu 1:5 -1:200 podle množství směňovaných peněz. ( Opatření mající ožebračit bohaté ).

V Sovětském svazu měnová reforma neproběhla, protože sovětští bolševici předvedli něco ještě parádnějšího - "krach pětiletky". Tedy plán na léta 1956 - 1960 byl natolik prolhaný a šílený, že množství neexistujícího zboží nešlo utajit ani bolševickou cenzurou, proto byl ukončen už v roce 1958 jako nesplnitelný. Po něm následovaly ekonomické otřesy a po něm "sedmiletka" 1959 - 1965, která měla vše napravit, leč nenapravila. Slibovaný mezinárodní obchod stagnoval. Měny komunistických států nebyly vzájemně směnitelné, veškerá výroba byla zároveň zdaněná i dotovaná, takže ani nešlo určit za jakou cenu se komu má co prodat. Často se z nouze obchodovalo za "světové ceny" z kapitalistického světa, ale to neodpovídalo realitě komunistických ekonomik, nebo "barterovým způsobem" ve stylu prvobytně pospolné směny tří slepic za motyku bez použití peněz. Mezinárodní obchody bylyl politicky vynucené a často skončily pocitem nespravedlnosti na obou stranách. Starý komunistický vtip říkal : "Maďaři vyvezou třetinu své pšenice do Česka, Česko vyveze třetinu traktorů do Polska, Polsko pošle třetinu svých hnojiv do Sovětského svazu, Sovětský svaz pošle třetinu pěveckého souboru Alexandrovci zazpívat do Maďarska".

RVHP bylo oficiálně koncipováno jako velmi liberální spolek. Každý stát měl ( teoreticky ) v každém rozhodnutí právo veta. Někdy začátkem 60. let však Sovětský svaz začal RVHP používat jako záchranný člun své potopené ekonomiky. V rámci RVHP bylo státům nařizováno "předávat výrobu" jiným státům. Na Slovensku se rozebrala zbrojovka a celá odvezla do Rumunska. Od toho okamžiku z Rumunska nevyšel ani šroubek. Po dlouhých letech se nějaká vojenská technika přece jenom objevila - nebezpečnější pro vlastní vojsko než pro nepřítele - až nakonec fabrika ( konečně ) zarostla travou a pásly se v ní ovce. Slováci si mezitím postavili novou zbrojovku. Nebo legendární vagony pražského metra, které jsme museli koupit ze SSSR ačkoliv jsme už měli vyrobené vlastní prototypy - daleko modernější. Spotřební zboží nuceně končilo v SSSR aniž by výrobci dostávali odpovídající protihodnotu. Proti tomuto postupu se členské státy začaly bránit svým právem veta ( strachu ze sovětských bolševiků navzory ), takže RVHP mělo období kdy "každý vetoval všechno". Aby se tomuto jevu zabránilo - zavedl se v 70. letech ještě druhý princip, kdy každý stát si mohl vybrat jestli se té - které "kolektivní akce" RVHP bude sám účastnit, nebo ne - aniž by akci musel vetovat i pro ostatní.

Navzdory tomu bylo samotné RVHP přebyrokratizované, plné zbytečných komisí, lhaní ( = falešného výkaznictví ). Navíc stálo na nepružných a pomalu se hroutících plánovaných ekonomikách. Tím se jeho úloha stávala stále formálnější a formálnější. Nakonec došlo k tomu, že mnohé komunistické státy místo "mezinárodní spolupráce" se úplně izolovaly od ostatních komunistických států. Celníci na hranicích nehlídali pašování dovnitř, ale vývoz domácho zboží ven z daného státu. Poláci zabavovali polské pneumatiky. Češi svlíkali lidem boty "Svit Gottwaldov" a z NDR nešlo legálně vyvézt prakticky nic. Zmiňovaní Maďaři neměli vlastní automobilku, tak dováželi z NDR Trabanty. Náhradní díly jim ale "soudruzi z NDR" odmítli prodat tak je maďarský stát byl nucen polo-legálně dovážet reexportem přes Kubu, Nikaraguu a další státy jižní Ameriky kam se NDR pokoušelo vyvážet.

Nakonec nastala série krachů komunistických režimů, která odstartovala to, co označuju za "nejzajímavější období RVHP". V roce 1990 a začátkem roku 1991 totiž vznikl "kapitální rozštěp" činnosti RVHP, kdy členské státy otevíraly burzy, a privatizovaly státní podniky, ale RVHP sepisovalo těmto ( už neexistujícím ) podnikům plány na další pětiletku 1990 - 1995. Nakonec to byl náš tehdejší ministr financí Václav Klaus starší, který sepsal rezoluci jejímž přijetím na posledním zasedání 28. června 1991 v Budapešti RVHP konečně zaniklo.
Co je tedy cílem dnešní pohádky ? Nemohu se ubránit jednomu z mnoha svých dejá-vu, když srovnám RVHP a Evropskou unii :
 • Stagnující ekonomika nejpomalejší na ZeměKouli - splněno
 • Tisk nekrytých peněz a život na dluh - splněno
 • Lhaní o ( své ) hospodářské situaci - splněno
 • Podivné a nebezpečné finanční operace vlád a centrálních bank - splněno
 • Rozštěp mezi (ne)výrobou zboží a hodnotou peněz - splněno díky Euru, jehož kurs je tentýž pro 19 výrazně rozdílných států.
 • Technologické zaostávání vůči zámoří ( už i východnímu ) - splněno
 • Vyhazování peněz na zbytečné a nenávratné projekty - splněno
 • Iracionální činnosti vynucované politickým nátlakem větších států - splněno
 • Chaos, nedůvěra, pocit nespravedlnosti mezi státy - splněno
Ale protože se máme ješté lépe než dříve - jsou tady věci, které se plánovačům z RVHP ani nesnily
 • Dovoz ilegálních migrantů do Evropy
 • Narušování osvědčených struktur společnosti jako je školství, rodina, mužské a ženské pohlaví atd.
 • Vědomá a záměrná likvidace celých, doposud fungujících, vysoce ziskových, odvětví ( energetika, výroba automobilů )
 • Nesmyslné regulace a zákazy ( žárovky, vysavače, dieselové motory, rum, pomazánkové máslo a mnoho daších )
 • Likvidace občanských svobod - u RVHP zajišťovala Varšavská smlouva
 • Rušení principu vzájemné domluvy a práva veta - zajišťuje Lisabonská smouva
Pokud by RVHP nestálo na základech komunistického plánovaného hospodářství, ale na základech dnešních ( rádoby ) tržních ekonomik - patrně by skočilo tam, kde skončilo původně. Drželo by se svých výlučně ekonomických bludů teorií, až by z něj byla 333. zbytečná a ignorovaná mezinárodní organizace.
Pokud by Evropská Unie stála na základech komunistického pětiletého plánování - mnozí soudruzi z Bruselu by byli nadšením bez sebe - jak detailně mohou "regulovat" veškerou realitu kolem sebe. Výsledkem by byl pád komunistického bloku do ekonomické katastrofy o 20 let dříve, možná s hladomorem a ( nedej Bože jadernou ) válkou.

Koho čipy pájíš - toho píseň zpívej.

5. března 2019 v 5:33 | Petr |  Elektro
Jsem trochu ve stavu podobném Zemanovi, když tvrdil že článek "Hitler je gentleman" určitě existuje, protože si pamatuje, že na stránkách časopisu Přítomnost byl vpravo dole. Nicméně není žádné tajemství, že Sýrie, po celou dobu vlády Assadovské dynastie, je považována za "říši zla". Jsou proti ní přijímány sankce atd. Na druhou stranu my se na Syřany povyšujeme, protože kdejaký negramotný nefachčenko, který za nakradené prachy připlaval na Lesbos se prohlašuje za "Syřana", ale co bychom třeba v takových 80. letech dali za to, kdybychom měli takový přístup na západní univerzity a k západním technologiím jako měli tehdy Syřani.

ERGO Syřani na přelomu 21. století poptávali protiletecké radary, které jim nikdo nechtěl dodat. ERGO se naštvali a rozhodli se, že si radary vyrobí sami. A jelikož na ně byly sankce - nikdo jim neprodal ani čipy a komponenty, které Raytheon montuje do skutečných radarů. Tudíž museli nakoupit vyspělé, ale nenápadně se tvářící čipy na světovém trhu tzv. off-the shelf tedy asi tak jako když pražský elektrovidlák jde nakupovat "Na Karlák" do GESu nebo "do Karlína" do GM. Mimochodem není to vzrůšo - koupit součástky jak do kroužku elektroniky a postavit z toho radar ?

Samozřejmě, že to vzrůšo bylo a Assad mladší měl určitě erekci, z toho jak všichni "bojovníci za světový mír" v EU i jinde protestovali proti jeho nové protiletecké obraně. Když zvládl radary - proč se nepustit do něčeho většího. Tak začal na území Sýrie budovat něco, co Izraelcům silně připomínalo jaderný reaktor k výrobě plutonia. Takže reagovali stejně jako vždy - stíhačky vystartovaly v několika vlnách a "podezřelý objekt" rozbombardovaly. Pozoruhodné bylo, že VŽDY v době letu stíhaček měly syrské off-the-shelf radary poruchu. Ne že by je Izrael staromódně rušil, ale vždy se stalo "něco" a syrským radarovým stanicím naskočila "modrá obrazovka smrti" dokud stíhačky zase bezpečně nepřistály. A od té doby se "výpadky" Syrských radarů staly pravidlem, čím dál častějším, až k nepoužitelnosti.

Tehdy - tedy v říjnu 2007 jsem o tom četl spoustu článků dokonce i na českém internetu. Spekulovalo se, že některé zejména vyspělé DSP procesory - ač vyráběné v USA a Číně - byly částečně vyvinuty v Izraeli. Ba dokonce se spekulovalo že každý polovodičový design, který opouští Izrael - jako součástka, nebo i jen jako licence na výrobu má "ze zákona" vestavěno 512 bitové heslo, které otevírá zadní vrátka, která jej umožňují dálkově ovládat, nebo alespoň vypnout. Pokud si myslíte, že šílím ZDE je nejpodrobnější článek, který jsem o dané věci ( ještě dnes ) našel.

Pak tady máme rok 2010 a virus Stuxnet, který byl ultrasložitý, využíval několik do té doby neznámých zranitelností systému WINDOWS, aby napadl firmou Siemens vyrobené průmyslové počítače, které si koupil Irán aby jimi řídil odstředivky pro obohacování Uranu. Dodnes se spekuluje, že tento virus byl natolik složitý a cíl jeho ataku tak neobvyklý, že za ním musel stát "nějaký stát". Zlé jazyky by řekly : něměl "nějaký stát" tak dobré vztahy s "jiným státem" a jeho tajnými službami, že měl přístup až třeba ke zdrojovému kódu Windows, nebo tak něco ?

Pak tady máme další docela legrační věci. "Degenerálové" v Severní Korei mají takový strach ze špionáže, že pro státní úřady vyvinuli vlastní distribuci Linuxu zvanou "Red Star OS". Nebo Čínští soudruzi mají obavy ze zadních vrátek tak pracují na "státních procesorech" Loongson a na "národní linuxové distribuci Red flag Linux" ( POZOR - neplést s Red Star OS ). Ba dokonce "úhlavní přítel" našich televizních intelektuálů - Rusko - má taky "státní čip" zvaný Bajkal. Dokonce je zde cítit "jistá spřízněnost", protože Loongson i Bajkal jsou ukradené upravené americké procesory MIPS. A tak dále a tak podobně.... Skoro by se chtělo říci, že před 1. světovou válkou byla generálská poučka, že válka se nedá vyhrát bez vlastnictví fabriky na třaskaviny na vlastním území a dnes se k třaskavinám přidávají asi i čipy a software.

Pak tady máme další drobné nepříjemnosti. Ruské tajné služby velice nešetrně sdělily celému světu s čím vším komunikují Windows 10 aniž by se obtěžovaly uživatele informovat. A pak tady byla ta nepříjenost s Američany a Merkelovou. Od té doby mají Němečtí politici zakázáno vozit do USA smartfouny a Německo ty nejdůležitejší tajné dokumenty píše zase na psacích strojích. A o zdrojí čínského "technologického pokroku" se ani nebudeme bavit A tak dále a tak podobně.....

Asi se chechtáte, že jsem paranoidní, ale pokud čtete tento blog na PC mladším než 10 let - máte v Intelovském procesoru ještě jeden počítač, který má přes hardware přístup ke všemu, k paměti, k diskům, k síťovému rozhraní - a pěkně se baví s Intelem nebo s "muži v černém", kteří mají nárok na hesla k procesorům Intel - "ze zákona" a takto mohou slídit ve Vašich datech - heslo - neheslo. A kdyby to bylo málo - je tu Facebook a jeho skandály a Android a jeho skandály a "Appstores" s falešnými aplikacemi a jejich skandály a čí ještě fízlovací skandály jsem zapomněl ?
Takže abych to prozatím nějak shrnul
 1. Pokud žijete na horské samotě bez Internetu a máte telefon - pevnou linku, ledničku, pračku, mikrovlnku, rádio, televizor koupené za Jakeše a Bilaka a Ladu Nivu s karburátorem - pak je pravděpodobné, že počet Softwarových i hardwarových fízlů, kteří vás kontrolují může být menší než deset.
 2. Pokud máte doma Internet, staré PC s "free and open source" Linuxem, Nokiu 5110, router s OpenWrt a jste maximálně paranoidní - pak je možné, že počet elektronických fízlů ve vaší domácnosti je menší než 100
 3. Pokud lidi dle bodu 1 a 2 považujete za zaostalé blby a jste pyšní na svoji "Smart-domácnost" - pak počet kybernetických špionů ve vaši domácnosti klidně může dosahovat 1000
Čekáte na slovo Huawei, které prý se čte "chuafej" ? Jakou informaci byste ode mně chtěli ? Když Číňani vyrábi procesory, které "jsou čisté", nepochybně je to proto, že jiné procesory z jejich dílen "jsou nečisté", ale ten Číňan, co radí Zemanovi, říkal, že to jsou jenom lži. A taky naši špioni místo aby tajně konzultovali svá zjištění s vládou - vytroubili vše do světa a Česko bude mít asi průser, protože vytahovat se na nás je snazší než se vytahovat na Trumpa, kterému tajné služby ( neveřejně ) reportují totéž.

ERGO pár bodů na závěr
 • Nejlepší je obejít se bez digitální elektroniky
 • Nejde - li to alespoň bez elektroniky která je napojena na Internet
 • Pokud jste velký stát není špatné mít = vyrábět "čisté čipy" a na nich "čistý operační systém"
 • Pokud se vám to nevyplatí pak mít počítačové sítě záměrně složené z více vrstev komponent od dodavatelů z různých "civilizačních okruhů"
 • Alespoň teoreticky se připravit na kyber-útok na důležité počítače ( hackeři ve velínu Temelínu )
 • Alespoň teoreticky se připravit na "digitální blackout"
Jo a pokud by někdo tvrdil, že ten špehuje a jiný ne. Takový člověk se mýlí, nebo úmyslně lže. Nejabsurdnější argument od "analytiků" z ČT24 je : "oni nás nešpehují, neb to jsou naši spojenci." Svět je ( bohužel ) ve stavu "mexické plichty", kdy je bezpečnější předpokládat, že každý špehuje každého.