close
Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!
Zjistit více

Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!

Říjen 2013

Vidlákovo elektro 58. Tranzistorová násobilka 1.

31. října 2013 v 5:16 | Petr |  Vidlákovo Elektro
Od začátku vidláků se pořád vracíme k otázce tranzistorových zesilovačů a taky se vracíme k otázce stavění velkých obvodů z malých bloků, takže dneska nás čeká - v podstatě hravá lekce - kdy budeme tranzistorový zesilovač upravovat jako rovnici v 5. třídě ve stylu
3X = Y ..... X = Y/3.
Takže bereme nejjdednodušší zesilovač, který má všechny představitelné nevýhody. Vstupní odpor je 0, výstupní odpor je R1, nemá přesně definovanou stejnosměrnou úroveň na výstupu ATD. Takže jej chceme zlepšit - alespoň v tom, že k němu dáme emitorový sledovač aby měl výstupní odpor - kolem 50 ohm.
Prásk - a máme to tady - zesilovač je zcela stejný, akorát má jeden stupeň navíc. Staří radioamatéři tomu říkali Push-Pull stupeň jakože PNP tlačí a NPN táhne - ale my víme, že tohle jsou de facto dva emitorové sledovače jeden typu PNP a druhý NPN pracující proti sobě. samozřejmě, že zpětnou vazbu je lepší zapojit az z výstupu.
Pokud střídavý signál na vstupu takového zesilovače prochází 0 jsou oba tranzistory na výstupu zavřené, protože oba potřebují pro otevření alespoň 0.7 V. Pokud nevede žádný z nich na signálu se udělá nepěkný zub, kterému klasičtí elektronici říkali "překřížení" což byl asi otrocký překlad anglického crossover distortion. Abychom tomu zabránili musíme něco udělat - takže zatím jsme si zesilovač jenom překreslili (je to zcela stejný zesilovač jako obr. 2.
To nám umožní dokreslit tam nejjednodušší způsob jak bojovat proti crossover distortion - do zesilovacího řetězce se dají dvě diody, a ty zajistí napětí na bázích "na hranici otevření" pokud by rozdíl napětí mezi bázemi obou tranzistorů byl ještě větší oba by se začaly otevírat a tekl by jimi "příčný proud" který by v určitém okamžiku mohl dosáhnout takových hodnot až by nám tranzistory spálil, proto konstruktéři audio-zesilovačů místo dvou diod používají někdy až monstrozní obvody, které "regulují" příčný proud. To nám v robotech k ničemu není - my se "prostorovým zvukem" milence chlubit nebudeme.
Zásadní nevýhoda tohoto zesilovače je v tom, že stejnosměrné napětí na výstupu , které by mělo být vždy v polovině napájení (kvůli maximálnímu prostoru pro rozkmit signálu) je definováno jenom proudem přes odpor R2 a proudovým zesílením tranzistoru - které se kus od kusu mění. Abychom napětí na výstupu stabilizovali uděláme z odporů R2 a R3 dělič. Spočteme jej tak aby v bodě spojení R2 a R3 bylo napětí 0.7V právě když je na výstupu polovnina napájení. Jistě tušíte proč - při 0.7 se tranzistor Q1 začne otvírat a tím nám jeho úbytek napětí base - emitor - pohlídá napětí na výstupu - si jako v těch primitivních napěťových zdrojích, co jsme probírali. Pokud chceme tranzistor ještě více linearizovat provedeme "emitorovou degeneraci" a do emitoru zapojíme malý odpor R4, který zavede do obvodu proudovou zpětnou vazbu a dále stabilizuje tranzistor - pak samozřejmě musíme dělič R3/R2 přepočítat podle toho.

Příklad: :dejme tomu, že R4 je 1K, R1 je 10K na výstupu potřebujeme 6V. aby na výstupu bylo 6V musí na bázi Q3 být 6.7 V to znamená, že přes R4 a R1 teče proud 6.7 / 10000 = 670 uA - to znamená, že na "horním konci" R4 je 0.67V to znamená, že na bázi Q1 musí být přibližně 1.4V. To znamená, že dělič muusí toto napětí dodat - takže dáme si R2 jako 33Kohm na jeho horním konci je 6V na dolním konci 1.4V to zanamená, že jím teče proud (6-1.4) / 33000 = 149 uA - to znamená, že aby na dolním konci bylo 1.4 V musí R3 být 1.4V / 140 uA = 10 Kohm.

Na kterém řádku jste se ztratili ? No - myslel jsem si, že to bude v lehkém duchu, ale nějak se to komplikuje, takže pro dnešek končíme - jenom si dáme radu paní Kubáčové novomanželkám - těžko mužíčka přesvědčíte, že se o něj umíte postarat, pokud se neumíte postarat sama o sebe - takže pokud doma chodíte jakoby vás zapoměli v pračce na 90 - přemýšlejte o tom.

Dopplerovský tachometr.

29. října 2013 v 5:17 | Petr |  Roboti
Opakovaně tvrdím, že využití dopplerova jevu je doposud nevytěžený zlatý důl konstrukce robotických čidel. Dnes bych si dovolil zmínit jedno čidlo na jehož konstrukci se chystám už léta a to je dopplerovský tachometr.

Představte si farmáře v americe jak nejakým svinstvem stříká pole - u nás má "jezeďák" jednu ruku na volantu, druhou ruku na ventilu s postřikem a nohu na plynu. V Americe je běžné, že traktory mají počítačové řízení v tom smyslu, že mezi tachometrem a průtokoměrem dávkované chemikálie je spojení udělané tak, že čím jede traktor pomaleji tím stříká méně, aby dávka na ujetou dráhu byla konstantní. To je sice úžasné, když máte lán Americké velikosti - to jest ráno vyjedete v poledne otočíte a večer dojedete zase zpátky, kde už čeká manželka, ale přesto si američani stěžují na jistý problém.
Když traktoru v blátě proklouznou kola - automatika na to reaguje tak, že otevře ventil naplno a z traktoru chrstne příslušná chemikálie úplně zbytečně. Proto se v Americe rozšířily na komerční bázi dopplerovské tachometry. Ty sledují rychlost pohybu traktoru bez ohledu na prokluz kol.

Na obrázku je schéma, které věc zcela objasňuje - ultrazvukový (nebo mikrovllnný) vysílač vysílá paprsek pod úhlem 45 stupňů směrem k zemi. Druhý mikrofon (anténa) snímá odraz, zesiluje jej a v mixéru jej mixuje s původní vysílací frekvencí. Vzniká nám signál na frekvenci F1+F2, který nás nezajíma a pak signál na frekvenci F1-F2, který nás zajímá velmi, protože to je dopplerovský posuv vyslaného signálu, který je přímo úměrný rychlosti traktoru.

Teď výpočty - představte si že rychlost zvuku je 340 m/s a že frekvence, kterou používáme je 40 KHz - kolik bude dopplerovský posuv při rychlosti 1 m/s - 40 000 / 340 = 117 Hz - to není moc, ale pracovat se s tím dá. Dokonce bychom si dopplerovský tachometr mohli představit jako enkodér, který má 117 pulsů na metr, protože ano - prostým sčítámím (alias integrací) sinusovek dostaneme ujetou dráhu.

OK proč tahle čidla neprodává Pololu ? Jak je mým dobrým zvykem má to jisté "ďáblíky v detailech" především tedy jednoho. Jedná se o klasický příklad "mixování na nulovou mezifrekvenci" a při té je problém s tím, že F1 - F2 = F2 - F1 - tedy nepoznáte jestli dopadající signál má frekvenci vyšší, nebo nižší než vyslaný signál a tudíž nepoznáte jestli jedete dopředu nebo dozadu !!!

Americkému traktoristovi to příliš nevadí, protože tam směr vyplývá z kontextu, ale u robotů to vadí a dosti. Aby to nebylo tak jednoduché, tak pokud vám robot vibruje tam a zpět na nějaké frekvenci - třeba 20 Hz - 20 Hz rozdílová modulace se dostane do výstupního signálu a pro procesor to působí dojmem, že robot jede, přestože se jenom třese na místě.

Jistě jste pochopili, že bych nepsal o čidle, které je nepoužitelné (já takové jenom stavím ). Kluci Japonci zde publikovali článek o tom jak se s tímto problémem vyrovnat. Protože Google při vyhledávání toho článku trochu blbne a ani ten odkaz není na 100% - zde je název toho článku : "Ultrasonic Doppler Sensor for Measuring Vehicle Speed in Forward and Reverse Motions Including Low Speed Motions"

Jako obvykle drobný náhled pro non angličtináře. Princip je v tom, že nemixujete na "nulovou mezifrekvenci" ale z vysokých systémových hodin generujete dva kmitočty - 40 KHz a řekněme 36 KHz. Generovat je z jedněch hodin je nezbytné, aby byly oba signály přesně synchronní to jest aby na 10 period 40 KHZ připadalo přesně 9 period 36 KHz. Pak 40 KHZ signál použijete pro generování ultrazvuku a 36 KHz signál pro mixování odraženého signálu.

V tom případě celá věc funguje tak - pokud se k vám "podlaha" přibližuje - to jest jedete dopředu rychlostí 1 m/s máte na výstupu frekvenci 4000 + 117Hz = 4117Hz a pokud jedete dozadu máte na výstupu 4000 - 117Hz = 3883 Hz. Pokud robot vibruje - vyšší a nižší frekvence se periodicky střídají, takže pokud "integrujete sinusovky" celkový součet je 0.

Celý systém je natolik snadné postavit a já už o něm vím tak dlouho, že kdyby mě neustále nezdržovala moje mladá manželka už bych měl rozkreslený plošňák. Takhle nezbývá, než abych celý princip svěřil vám, svým čtenářům a vy jste pak na fungující čidlo sbalili nějakou babu. Nebo si alespoň vysloužili pochvalu od nerudného dědka.

Pro dnešek už zbývá jenom rada pro brunety - pokud najdete v miláčkově robotické skříni obrovské množství odbarovovače na vlasy - nepoléhejte panice - patrně nechce abyste "šla na blond" a asi nemá ani blonďatou milenku - to se jenom chystá na zkákaz prodeje peroxidu vodíku, který na nás chystá naše drahá Evropská unie.

Stát žvanivých intelektuálů ?

27. října 2013 v 4:38 | Petr |  Filosofování
Masaryk prohlásil, že státy se udržují těmi idejemi, kterými vznikly. Měl naprostou pravdu, protože po "sametu" Československá federativní republika vznikla na ideji nechuti ke komunismu. Federace ale moc dlouho nevydržela, protože 1.1.1993 vznikla samostatná Česká republika spolu se Slovenskem na troskách původní federace na ideji, že "vexlácko-STBácko-bolševická" klika kolem Klause a Mečiara potřebovala "mít klid ke kradení".

Tedy už 20 let žijeme ve státě založeném zloději pro zloděje, a možná se teskně díváme do minulosti, kdy jsme byli silní a slavní. Což v našem případě je první republika, která byla nejbohatší nástupnický stát bývalého Rakouska-Uherska a 7 nejbohatší stát na světě před Německem a Francií.

Vtip je v tom, že za 95 let, které uběhly od vzniku První republiky poněkud zamlžilo realitu a tak zejména dnešní "generace Y" a její "intelektuální elita" - tito mnohočetní religionisti, sociologové a aktivisti mají naivní představu, že první repbulika byla ještě více "cool" než současná repulika. Masaryk chodil každý pátek k Čapkům, kde v podkroví jejich vily popíjel kávičku paní Olgy Scheinpflugové a přitom neškodně plkali o "nápravě věcí obecných" - krom toho, že tehdy nebyl iPhone ani Facebook - úplně živě vidím, jak si dneska nejrůznější žvaniví intelektuálové představují, že jsou téměř stejní jako tehdejší "pátečníci".


Jelikož jsem měl už za bolševika to štěstí dostat se k pár - tehdy zakázaným - knížkám o politickém zřízení první republiky - vydaných přímo za první republiky - rád bych tu představu bohatého, COOL státu, plného moudroprdných intelektuálů, poněkud rozbil.

Masaryk : Dovolím si poznamenat, že tento člověk vysoko ční nad kýmkoliv, kdo si dnes osobuje právo mluvit do společenského dění. Řekl bych, že Masaryk svou vnitřní integritou překonává Havla i "katolickou buznu" rozdílem několika řádů. Proč mám důvod si toto myslet. Masaryk se velmi lišil od dnešních intelektuálů v tom, že neříkal "co se říkat má". Neváhal vzbudit proti sobě zuřivý odpor celé společnosti, když rozbil "zlaté tele" naší historie - padělky Rukopisu Zelenohorského a Královedvorského strhal a označil jako padělky. Neváhal hájit žida Hilsnera proti celé republice v připadu údajné rituální vraždy Anny Hrůzové v roce 1899. Neváhal použít vojsko a krvavým způsobem potlačit komunistickou Maďarskou a Slovenskou republiku rad. Tedy žádný stařík co u Čapků neškodně blábolí obehrané morality, ale člověk, který má předem jasně vyřešené kudy mají vést jaké hranice, nejen geografické a neváhá udeřit, aby tudy skutečně vedly.

Demokracie : možná máme naivní přestavu o idyle prvorepbulikové politiky. Dovolil bych si jenom připomenout malý poznatek - kandidátí na poslance, v okamžiku své nominace na kandidátní listinu automaticky odevzdávali předsedovi strany svou, vlastnoručně podepsanou, rezignaci na poslanecký mandát - jenom bez vyplněného datumu. Pokud se poslanec stranickému sekretariátu znelíbíl - šéf strany doplnil datum a doručil rezignaci předsedovi sněmovny. Myslím že Vít Bárta se svými obálkami je naivní amatér. Tento postup vypadá značně nechutně, ale dnešní "přeběhlíci", poslanec Tluchoř, Šnajdr a ten třetí, nebo bývalá strana "Lidem" vypadají snad chutněji ?

Pořádek : Předseda vlády Karel Kramář tak tak přežil atentát v roce 1919. Ministr financí Alois Rašín v roce 1923 takové štěstí neměl (zastřelil ho komunista Josef Šoupal a pak že bolševici jsou jen neškodní dědci). Zbraně s hlavní delší než 180 milimetrů byly volně ke koupi.
Politická i společenská sféra byla plná skandálů. Nicméně byli jsme právní stát - s vymahatelným právem. Policie i četnictvo mělo autoritu - pokud nějakému lumpovi zkřivili vlas na hlavě - byli za to pochváleni - ne vyhozeni ze služby, jako dneska.
Navíc platilo "jak si kdo ustele tak si lehne" a ostatní přísloví zdůrazňující zpětnou vazbu našeho konání. Tedy ne žádné "integrace menšin" kdy "sociální stát", místo lidí, produkuje nevychovaná, a nezvladatelná zvířátka a doufá že pumpováním dalších peněz do jejich kapes je třeba řádění přestane bavit....

Globálně - kdyby existoval stroj času tak naši předkové by asi na "hvězdy" současné společnosti koukali jako na UFOny a dorozumění s nimi by asi bylo nemožné, navzdory stejnému jazyku. Jen si to představte jak Klaus vysvětluje svoji teorii "špinavých peněz", Zeman vysvětluje vztah ke komunistům, nebo nedej bože kdokoliv vysvětluje princip vztahu (současného) státu k Romské národnostní menšině !!

Mazec ne ?

Je to silnější než já.

23. října 2013 v 18:07 | Petr |  Svět okolo
Vím, že jsem tvrdil, že do voleb nebudou žádné blogy, ale jestli chcete vůbec v budoucnosti nějaké blogy číst, tak snesete to, že je dneska středa - tedy den kdy nic nevychází. Protože jestli nepopíšu své dnešní zážitky - tak mě trefí mrtvice a budete mit po čtení ....

Tedy před mnoha a mnoha lety jakožto biochemik - člověk, který má velmi blízko k detailům lidského metabolismu a jakožto osoba, která trávila (z idealistických pohnutek) vždy několik víkendových nocí v měsíci ve špitále, který je 200 metrů vzdušnou čarou od Stodolní ulice v Ostravě - vypracoval jsem se časem na experta samouka v řešení medicínských problémů s feťáky. Předávkování, absťáky, psychotické reakce - to bylo moje a fakt jsem v tom uměl chodit.

Před půl rokem jsem se oženil, a přestřihli mi občanku. Kdykoliv jsem šel kolem úřadu, bylo tam lidí jako kobylek, proto jsem začal novou občanku zařizovat až teď na podzim. Při té příležitosti jsem byl řešen "přestupkovou komisí" protože občanka se má zařízovat do (dodnes nevím jestli 8 nebo 15 dnů), ale půl roku je moc.

Na Magistrátě v Místku řeší přestupky "kancelář číslo 252." - stejná, která řeší ukradené / ztracené občanky. V tom je patrně ten problém, protože na lavicí před touto kaceláří seděla následující fronta - cigán - feťák - starší muž - cigán - Kubáč - feťák - starší muž atd .....
Vždy vedle zažloutlého hepatitidou C prolezlého feťáka byl starší, solidní džentlmen - což jak jsem se dozvěděl je "asistent pro sociální začleňování" který jej drží za ruku, do které si předtím píchal, aby si už nepíchal, a zařídil si ztracené doklady. Takový je náš stát charakter a lidumil.
Minule mně dokonce jeden z těch džentlmenů i s "klientem" předběhli se slovy "my musíme stihnout ještě pracák......"

Protože minule, když jsem o občanku žádal - bylo to těsně před koncem pracovní doby. Tak jsem se tam dneska vydal jako první - a opravdu minule to neproběhlo hladce, takže i dneska po mně chtěli, abych "si to šel vyřídit" do dvěří č. 252 - tak jsem seděl zase ve frontě, která měla skoro stejné složení, jako minule - 2 cigání 1 feťák, 1 ( cigán AND feťák ), 1 džentlmen-asistent , a já....
Pak jsem občanku konečně dostal, rychle jel autem do práce, a protože bylo pozdě, nesehnal jsem už parkování před špitálem na hlavním parkovišti, ale stál jsem na parkovišťátku před Dětským oddělením.
Nyní se dostáváme k jádru věci - když jsem se vracel odpoledne, sedl jsem do auta a když jem odemykal zpátečku zaujal mě ruch v sousední otlučené stříbrné Oktávce. Seděli v ní 3 cigání, 2 vpředu 1 vzadu, pak spolujezdec stiskl tlačítko a z autorádia vyjelo CD. Pak vzali CD a nasypali na něj takovou polo- sypkou - polo mazlavou bělavou hrudku. Pak začali hrudku kreditkou hňahňat až z ní udělali na CD 3 dvojité čáry - asi jako dvojitou hvězdu od Mercedesu. Pak velmi velmi dlouho licitovali - jeden krystalek hmoty z čáry 1A do čáry 3B - jeden krystalek hmoty z čáry 2A do 1B atd .....

Pak jistě tušíte co se stalo - vytáhli jakousi rourku a postupně všech 6 čar vyšňupali. Pak CD otřeli o mikinu a strčili zpátky do autorádia. Byli tím natolik zaujatí, že si nikdo z nich nevšíml, že je z vedlejšího auta asi 10 minut naprosto v šoku pozoruju. Já - s mými zkušenostmi s feťáky (a cigány) jsem tuhle scénu doposud znal jenom z filmů od Tarantina.
Na druhé straně jaký jsme to liberální stát kyž před Dětským oddělením Městské nemocnice Ostrava si potřební Rómové mohou dát svou dávku, aby netrpěli z poklesu hladiny drogy.
Byl jsem natolik v šoku, že jsme prostě odjel, SPZ jsem si nezapamatoval a ani jsem neprovozoval svůj oblíbený sport - nahlásit hajzlíky policajtům - MEA MAXIMA CULPA - neudávejte mě prosím za napomáhání - prostě mě nohy nenesly a ruce nesloužily.

Takže ještě jenou - hluboce se omlouvám za přerušení předvolebního mlčení. A hlavně nezapomeňtě volit KSČ, protože jedině ta má zkušenosti s revolučním terorem, který i takové jedince umí "vyřešit" daleko rázněji než současný režim.....

VOLTE KSČ !

17. října 2013 v 0:01 | Petr |  Svět okolo
Naštěstí jsem neměl věk na Husákovské, bolševické, prudo-volby, kdy KSČ vždy zvítězila na 99,7%, a pokud jste k nim nešli tak vás navštívila soudružka slepice se "Sboru pro občanské záležitosti" a pokud jse se před ní netvářili dosti pokorně, tak vás vyhodili z práce děcka ze škol atd ... Stejně tak - naštěstí - jsem dosáhl 18 let už při prvních opravdových demokratických volbách v roce 1990. Jestli chcete vědět koho jsem kdy volil a kterých voleb jsem se vůbec neúčastnil tak místo celého seznamu vám budou stačit dvě informace.
1. Nikdy jsem nevolil levici
2. Nikdy jsem nezvolil stranu, která nakonec vyhrála.

Nicméně nyní máme zcela zvláštní situaci, proto s plným vědomím toho, co to znamená doporučuji volit komunisty !!
Příklad 1. Německý stát vybavil krvavého vraha Lenina obrovským množstvím peněz a pak jej v zapečetěném vagonu vyslali v roce 1917 do Ruska s jediným úkolem - ukončit Ruské válečné aktivity proti Německu v I. světové válce, což Lenin udělal okamžitě jakmile uchopil moc. Když už moc držel zavedl postupně "revoluční teror" který vyvrcholil za jeho nástupce krvavého vraha Stalina neuvěřitelnými zvěrstvy - vyhubením inteligence, včetně velení armády, díky jeho systému "kolektivizace zemědělství" vypukl hladomor, při kterém běžně docházelo ke kanibalismu. Tím chtěl vyhubit málo spolupracující Ukrajince, kteří pak v roce 1941 vítali SS a Wermacht jako své osvoboditele. Dodnes se dochoval dopis Chruščova (původem Ukrajinec) Stalinovi, kde popisuje jak ukrajinský rolník porcuje nožem dítě a jeho manželka to komentuje slovy - "Mášeňku už jsme snědli a teď jíme i Váněčku". Proto taky Chruščov, když se dostal na Stalinovo místo - neváhal jeho činy veřejně odsoudit a jeho hrůzovládu označit jako "kult osobnosti".

Příklad 2. Krvavý vrah Mao Ce-tung se ujal vlády v roce 1949, ale až do roku 1958 Čínská republika svázaná konfucianismem a mandarínskými tradicemi relativně stagnovala (lépe řečeno ať Mao nařizoval co chtěl, vesničani si dělali své, jako předtím tisíc let za císaře). Proto v roce 1958 odstartoval "Kulturní revoluci" což byl čistokrevný výplod chorého mozku, inteligenci vysídloval na venkov, venkovany do měst, vrabci se měli vyhubit aby nezobali zrní pak se přemnožil hmyz, který sežral úrodu, výsledkem všech těchto akcí byl hladomor, který měl 50 miliónů obětí, což je více než měla II. světová válka na celé zeměkouli !!

Příklad 3. Krvavý vrah Pol Pot a Rudí Khmérové v Kambodži stihli za 5 let své vlády vyvraždit 1/3 vlastního národa to jest 3 miliony lidí. Zabili každého kdo nebyl negramotný, bosý venkovský zemědělec. Vyhubili všechny, o kterých zjistili, že umí číst a psát. Postříleli všechny lidi, kteří noslil brejle, neboť se báli, že je nosí kvůli čtení. Zabili veškeré obyvatelstvo měst. Protože Pol Pot byl opravdu úchylák a krvavý šílenec - mělo vraždění tento průběh: Každého "budoucího mrtvého" vyfotili z profilu a z anfasu a sepsali podrobně jeho životopis, aby měli informace o "vítězství své revoluce" pro budoucí generace - pak chudáka odvedli do pralesa, kde si sám vykopal hrob a pak byl ranou do týla zastřelen, aby do hrobu spadl vlastní vahou. Když tohle šílenství ukončila invaze Vietnamských komunistů - našli obrovské hromadné hroby a archivy milionů fotek lidí zabitých protože měli brejle, boty, nebo bydleli ve městě. Jejich řádění bylo natolik šílené, že i jejich kamarádíčci bolševici ze zbytku světa se od nich odvrátili. (I ti naši).

Co tedy z příkladů vyplývá ? Pokud chcete aby z dosavadní struktury společnosti nezůstal kámen na kameni musí se komunisti dostat k moci. Je otázka proč je u nás nutné aby z dosavadní společenské struktury nezůstal kámen na kameni ? Tato otázka je identická s otázkou proč potřebujeme přerušit předivo kmotrovkých vazeb a korupce, která zcela prorostla naši společnost ? Nemá smysl volit ČSSD nebo jinou umírněnou stranu. Uvědomte si, že Kmotři ODS, kmotři ČSSD spolu s "privatizačními velkopodnikateli" ( = zloději ) chodí na golf, jezdí na jachtu do Toskánska, zadávají sledovačky vojenské kontrašpionáži, podvádějí při vojenských zakázkách, atd.... Jsou to lidi, kteří jenom hrají divadlo že se "politicky neshodnou" ve skutečnosti se levice i pravice dokonale shodne a to zejména na výroku "peníze nesmrdí". Proto je naprosto nezbytné volit komunisty, přesto (nebo proto) že geny šílených krvavých řezníků neštítících ničeho v nich stále dřímají. Naše velepřejemnělá - politicky korektní - společnost, kde už se nesmí říkat ani "pouliční zlodějina" ale prý se místo toho má říkat "rozvolnění standardů mezilidského soužití" je totiž nutně potřebuje.

Proto je důležité aby naši komunisti pokud možno vyhráli ve volbách, aby měli 35% aby vláda bez nich byla zhola nemožná. Že to jsou jen neschopní dědci a báby - typu "hurá na slevu do Kauflandu" ? Nepleťte se - Grebeníčkův táta mlátil v Břeclavi zadržené ve vazbě a jeho syn je na něj náležitě hrdý.

Smutné, ale ponořili jsme se do marasmu tak hluboko, že ven nám pomůže jedině oheň a stromy praskající vahou oběšenců. A než vláda KSČ zase jednou skončí, máme čas na dlouhou meditaci na téma "co se v demográácii stalo špatně"....

Abyste pochopili, že situace ve společnosti je opravdu vážná a měli na dlouhou meditaci o stavu společnosi čas už nyní - nebudou až do voleb žádné další blogy.....

Umírání, které zvedá žaludek.

15. října 2013 v 4:28 | Petr |  Příroda
Letos na svatební cestě jsem navštívil papežský palác v Avignonu - až monstrozní gotická pevnost, kde tři největší místnosti jsou - jídelna, účtárna a pokladna. To vypovídá o katolické církvi mnoho - a vzhledem k jejímu konzervativismu platí dodnes, že mají lepší vztah k prachům než k Bohu a věřícím. Proto dávat za příklad katolíky - zejnéna v našem ateisticko / katolickém státě je velmi ošemetné. Nicméně ateisti v převážné většině nejsou srovnaní s vlastní smrtelností a legrace je, že si to často ani neuvědomují. My se pak ve zdravotnictví nestačíme divit když příbutní dovezou do špitálu, zatím ještě dýchající, "tělesné ostatky" 99 leté babičky a křičí "dělejte něco, vždyť ona umře".

Tato nesrovnanost se smrtí nahrává součastné technokraticko - cynické medicíně, která většinou "bojuje o život do poslední kapky (pacientovy) krve" = do poslední koruny jeho zdravotního pojištění, ať to má z lidského hlediska smysl, nebo ne. Pod vlivem tohoto fenoménu napsal jsem loni článeček - Léčba horší než smrt. Velice doporučuju článeček přečíst včetně komentáře, který mi otevřel oči a vyrazil dech zároveň.

Čtenářka jenom naznačuje - zemřela jí pubertální dcera na chemorezistentní kostní nádor. Nicméně z jejího naznačování jsem usoudil - jak to chodí v Motole. Totiž patrně zcela stejně tak jak to chodí u nás - v oblasti mohutně zamořené jehovisty, kteří odmítají krevní transfuze a to i pro své děti.

Naše legislativa totiž upředňostňuje "zájem dítěte". Což v soukolí zdravotnického absurdistánu znamená, že pokud rodiče odmítnou nějaký zdravotnický zákrok (u jehovistů transfuzi), který lékař považuje za "život zachraňující" - doktoři se v takovém případě rodičů na nic neptají, zahájí léčbu a spolu s tím informují soud a "orgány sociálné právní ochrany dítěte", které rovnou "zahájí kroky k odejmutí" dítěte nespolupracujícím rodičům.
Divíte se ? Přece tady byly připady odejmutí dětí pro mnohem méně závažné "prohřešky". Náboženští pomatenci nechtěli děti pouštět do školy, nebo matka seřezala dítě na holou. Tak proč ne "v případě života a smrti" ? Nikdo nezkoumá motivaci rodičů ani dětí. Je důvodem odmítnutí péče pomatený výklad jehovistické bible ? Nebo je to něco závažnějšího - kdy rodiče, kteří dítě znají od narození lépe než "pan docent" cítí, že konec je už blízko ?

Takže na základě zkušeností jak to funguje v 90% procentech zdravotnictví dovolím si zafantazírovat jak to funguje v onkologických "továrnách na smrt". Takže velko-špitál má několk sekretářek, které mají na nástěnce všecha telefonní čísla - na soud, na sociálku, do "dětského centa Klokánek" - všechny formuláře ve Wordu mají už předem nachystané.
"Pan docent", když narazí na odpor rodičů vůči léčbě - nejprve vysvětluje, pak vyhrožuje, a pak prostě "zvedne telefon a nahlásí úřednici rodné číslo". Tím se celá mašinerie rozjede a dítě skončí "ve vlastním zájmu" bez rodičů a naopak. Reálně však stačí stresovaným rodčům jen pohrozit a ti jsou pak svolní s čímkoliv.

A motivace "pana docenta" ? I jako ateista se modlím, aby to byl čistě jenom zaslepený zájem "léčit až do smrti smrťoucí". Realita mě ovšem naučila, že ve velkém kolektivu nemocnice je minimálně pár osob, které si mnou ruce nad "případem do publikace", nebo "vylepšením statistiky", nebo (nedej Bože) nad enormními "odběry" drahých medikamentů a prebendami od farmaceutických firem z toho vyplývajícími.

Podtrženo sečtěno - přece jste si nemysleli, že v moderní společnosti, kde nikdo nikdy nikde nezodpovídá za nic a to na jakékoliv úrovni - bude rodičům dána do rukou (reálná) zodpovědnost za vlastní děti.
A jestli máte dětátko prolezlé nevyléčitelnou chorobou - připravte se na názornou ukázku, co bylo myšleno citátem "tělo má jit do hrobu zhuntované"...

Poznámka při druhém čtení - že lámu hůl nad odcizeností "akademické medicíny" neznamená že jakkoliv podporuju léčítele, biotroniky, psychotroniky, alchymisty, astrology a všechny ostatní podvodníky. Lékař onkolog alespoň tuší před jakým protivníkem stojí - tihleti "alternativní gauneři" - jsou příliš blbí a příliš chamtiví na to, aby se neštítili slibovat nešťastné rodině cokoliv, hlavně když jsou prachy nablízku ....

Černá magie a fobie z cívek 2.

13. října 2013 v 5:34 | Petr |  Elektro
Čínští bolševici nešli těm ruským tak úplně na ruku takže v době RVHP byla Čína podle sovětských soudruhů - země, která sešla z pravé cesty. Tudíž za bolševika potkat v "táboře socialismu a míru" čínské zboží - bylo stejně těžké, jako dnes se mu vyhnout.
Nícméně už tehdy Čínani oddělovali politiku a byznys a patrně "tábor míru" technologicky předehnali, protože v 80 letech se v česku prodávaly čínské televizory "Beijing". V "Amáru" se na ně objevila recenze, kde bylo jasně napsáno - tento televizor nedosahuje kvalit obvodového návrhu televizorů sovětských, ale zato obsahuje keramické filtry !!!
Jinými slovy řečeno - Rusáci neuměli keramické filtry vyrobit a tak se smolili s cívkami (to byl ten "sofistikovaný obvodový návrh"). Jinými slovy Číňani poznali, že motání cívek "kazí byznys" a vydali se směrem od cívek pryč.
Takže opět jsme svědkem toho, že konstrukce "eliptického filtru" se stala z projevů nejvyšší ctnosti - projevem konstrukční zastaraloti ( a pak že jsem sám, co má fóbii z cívek).
Kdybych tedy měl dnešní článek popsat Zemanovským bonmotem bylo by to něco jako "historie elektroniky je historií útěku od cívek"

Takže máme spoustu obvodů s cívkami, které se dají nahradit obvody bez cívek. Jádrem těchto náhrad bylo využítí piezo - rezonančních vlastností křemene v krystalech, nebo piezo rezonančních vlastností keramických kondenzátorů.
Křemenný krystal, se totiž dá použít jako zdroj přesného kmitočtu a na tomto kmitočtu se chová jako LC obvod, který má vysoký "faktor Q" - to jest jakoby byl tvořen obrovskou cívkou a malinkatým kondnezátorem.
Křemenné krystaly byly kdysi drahé a špatně dostupné. Bolševik totiž nechtěl aby mezi "lidem" kolovaly prostředky pro výrobu vysílačů, kterými by se dalo komunikovat s "nepřátelskými kapitalisty" takže kdysi se krystaly kupovaly "na povolení".
Nicméně i bolševik měl na paměti, že musí zajistit "chléb a hry" takže v 80. letech už byly běžně dostupné krystaly pro dálkové ovládání RC modelů, které pracovaly na třetí harmonické na frekvenci 27 MHz a tudíž něly "fundamentální rezonanci" někde kolem 9 MHz. Toho se chytli radioamatéři a začali extrémně úzkopásmové krystalové fitlry montovat do svých rádií. Dokonce využili toho, že krystalů s frekvencí těsně kolem 9 MHz bylo více s různými frekvencemi, čehož se dá využít k syntéze a demodulaci USB a LSB modulace.

Tím heroické články o motačích cívek z Amára zmizely, nicméně krystal není univerzální náhradou LC fitlru, protože z principu své funkce má velmi úzké pásmo propustnosti. Pro dekódování FM modulace u VKV rádií potřebujete pásmo propustnosti kolem 100 kHz a k tomuto účelu se objevily již zmíněné keramické filtry.
Principiálně keramický filtr je velmi podobné konstrukce jako keramický kondenzátor, na rozdíl od něj není z keramiky s malým piezo efektem ale naopak z keramiky s co největším piezo efektem a vybroušený tak aby rezonoval na přesně dané frekvenci.

Musím přiznat, že keramické filtry miluju, protože pokud je na něm napsáno 10,7 MHz tak to znamená, že funguje na 10,7 MHz a můžete na něj sahat, můžete mít blbě navržený plošňák, špatné vstupní a výstupní impedance obvodů kolem něj - stále funguje. Teprve příchod keramických filtrů znamenal, že jste mohli "za pár peněz" koupit, nebo postavit opravdu dobré - rozměrově malé - rádio. Keramické filtry znamenaly pro radiotechniku mnoho a stejně tolik znamenaly i pro elektronický byznys, protože "se zapájely a ono to fungovalo"
Nicméně v poslední době keramické filtry mizí od dodavatelů a osobně jsem byl velice naštván proč. Samozřejmě, že to vím - keramický filtr je sice malá součástka, ale idea dnešní elektroniky je "jeden integrovaný obvod pod kapkou černého epoxidu" a do tohoto konceptu externí filtr nezapadá. Z tohoto důvodu veškerá dnešní radiotechinka se snaží vyjít pouze s RC filtry. Proto je dnes velmi moderní idea superhetu s velmí nízkým (až nulovým) mezifrekvenčním kmitočtem. To v principu znamená, že signál 100MHz mixujete se signálem místního oscilátoru 99,990 MHz a výslednou 10 KHz mezifrekvenci filtrujete RC filtry stejně jako audio. Druhý důvod pro tento design je schopnost demodulovat takový signál numericky - procesorem.

Takže z nitra rádií už byly cívky vytlačeny, nicméně u superhetů je problém "zrcadlového příjmu" který vyžaduje buď pro amatéry obtížně dostupné kvadraturní mixování signálu. Nebo LC filtr na vstupu rádia. je zvláštní ze ani radioamatéři už nemají cívky příliš v lásce, protože vymysleli rádia na principu "up-convertoru" - signál z antény v rozsahu 0-30MHz se mixuje na "velmi vysokou" první mezifrekvenci - třeba 90 Mhz. Tím se zrcadlový příjem, který v tomto případe jě o 2x mezifrekvenční kmitoščet posunutý - se vám posune o 180 MHz do pásma 180-210 MHz a to je tak daleko, že i nejobyčejnější neladěný LC filtr stačí potlačit zrcadlový příjem....

Když už jsme u toho - jediné místo , kde cívky budou kralovat stále více - jsou tlumivky pulsních zdrojů - tam ale nemusíte pracně ladit indukčnosti, protože tam platí "více je lépe" - nicméně i pulsní zdroje jsou plné "černé magie" zejména kvůli velkým proudům a ostrým hranám signálů - o této magii bych pojednal snad někdy jindy.

Takže jsme došli k tomu, že cívka je ta úplně nejvíce nenáviděná elektronická součástka - ale to nás menusí trápit, protože se z obvodů vytrácí - aby to blondýnám nebylo líto mám tady pro ně ještě tradiční radu : pokud budete střídat chlapy jako ponožky - ani havraní přeliv vám pověst nezlepší.

Vidlákovo elektro 57. Volba vhodné frekvence 3.

10. října 2013 v 4:46 | Petr |  Vidlákovo Elektro
Takže po dlouhé otravě s teoretickým úvodem je tady závěr a teoretický příklad.
Mějme signál, který má nostnou 1 MHz a na něm je namodulována informace, která má frekvencí 100 kHz. Poměr mezi "nosnou" a "daty" je zde jenom 1: 10 - což je "málo ale dost" pro jistý typ řešení.
Jak může takový signál vypadat ? 5 sinusovek na 1 MHZ jako "1" a pak stejnou dobu "0". Tak jednoduchý signál by se jistě dal demodulovat diodou a kondenzáorem jako v prvním díle. Problém je v tom, že výstupní signál by vypadal velmi uboze, proto jsem se snažil navrhnout jinou cestu.
Tedy první stupěň zpacování je mixování signálu na "nulovou mezifrekvenci" tedy mixujeme signál 1 MHZ a frekvenci hodin máme taky 1 MHz. Pokud použijeme něco jako dvojitě vyvážený mixér. (příklad diodové verze takového mixéru je na obrázku), bude výstupní signál vypadat asi takto :
Připadá vám to jako sinusovka "dvoucestně usměrněná" diodami - máte pravdu - toto je ale signál z dvojitě vyváženého mixéru - tedy jakobychom nevěřili diodám a přepínali je externím signálem. Zajímavostí tohoto signálu je že jeho základní frekvence už není 1 MHZ ale 2 MHz - máme totiž dvakrát tolik špiček směrem nahoru i 2x tolik špiček smerem dolů. To je přesně v souladu s funkcí vyvážených mixéru, které do signálu nepustí původní nenamixovaný signál a taky to hezky demonstruje jak se nám žádoucí a nežádoucí signály "frekvenčně rozestoupí" jak jsem psal minule.
Nakonec se výstupní signál musí ještě "vyhladit". Volba "cut off" frekvence výstupního filtru je zde poněkud zvláštní. Data, která potřebujeme získat mají frekvenci 100 KHz - protože se jedná o "de facto" pravoúhý signál měli bychom mít frekvenční pásmo alespoň 500 kHz.
Já jsem ale při návrhu postupoval jinak - protože se mi frekvence "nosné" mixováním přenesla až ke 2 MHz. tak jsem zlomovou frekvenci dolní propusti dal na 1 MHz a zelená křivka, kterou vidíte je výsledek filrace dvěma stupní dolní propusti 2 řádu s Cut off frekvencí 1 MHz. I přesto to není úplně "pravoúhlý" sígnál, ale ten okamžik kdy je dostatečně "ustálený" aby se dal digitalizovat procesrorem tam jistě vidíte.

Tolik tedy nepatrná poznámka ke složité oblasti filtrace různých frekvencí. Konkrétní zapojení se dozvíte až budu reportovat o obvodech, které právě dělám (a zatím jsou tajné). Místo toho tady máte radu paní Kubáčové novomanželkám - pokud zařizujete byt - jsou možné dvě varianty - "skromně přiměřeně rodinným příjmům" anebo "luxusně jako bez ohledu na peníze" - pak ale je riziko, že na nábytku se časem objeví žluté nálepky "exekučně zabaveno".

Proč bych nekrad, když důchodci platěj ?

8. října 2013 v 5:33 | Petr |  Příroda
Představte si, že by náš milovaný stát, který se o nás tolik stará, vyhlásil, "chleba je strategické zboží, proto budeme jeho cenu regulovat - maximální cena chleba nesmí, pod obrovskou pokutou, přesáhnout 50 korun !!!".
Co by se stalo v dalších dnech ? Média by se zaplnila články, ve kterých by různí "analytici" a "komentátoři" diskutovali jaký to má společenský, finanční, ekologický, náboženský a kdovíjaký jiný dopad. Mezitím by se objevovaly nenápadné článečky typu - velkostatek XY potřebuje nový kombajn... pekárna AB potřebuje novou pec.... Cena chleba by v té vřavě začala nenápadně stoupat, až by se všude, bez výjimky, ustálila přesně na na hodnotě 50,00 korun. Pochybujete o tom ?

Protože léky jsou ještě strategičtější než chleba - a na rozdíl od chleba - se musí užívat každý den ;-)) - náš laskavý stát cenu léků reguluje a to pozoruhodným způsobem, kdy díky regulaci, mají všichni, krom nemocných vysoké zisky. Marodi nějakou "nevyvážeností systému" však mají jenom vysoké náklady. Divné že ?

Příklad - do roku 2006 měly lékárny stanovenu "maximální marži" na 29% to znamená, že celý řetězec - velkodistributor - lékárna - si mohl přirazit k ceně maximálně tento obnos. Ministerstvo se zapřísahalo, že to je MAXIMÁLNÍ marže - a že je na vůli lékáren aby si marži "dobrovolně" snížily.
Nyní nastává kontrolní otázka soudruzi : Kdo myslíte že tak učinil ?

Můj otec - obchodník s nerezovou ocelí - prohlásil, že v jejich branži - jak je marže nějakého obchodu nad 5% tak se o nej zajímá ruská mafie, a proto by 29% ani nechtěl, protože by byl určitě zastřelen. Stejně to viděl i nynější prominentní vězeň a dřívější ministr zdravotnicví David Rath a proto chtěl marži snížit z 29 na 24%.

Strhl se křik obrovský a výsledkem je následující kompromis :

Pásmo
Základ od (v Kč)
Základ do (v Kč)
Sazba
Nápočet (v Kč)
1
0,00
150,00
37 %
0,00
2
150,01
300,00
33 %
6,00
3
300,01
500,00
24 %
33,00
4
500,01
1 000,00
20 %
53,00
5
1 000,01
2 500,00
17 %
83,00
6
2 500,01
5 000,00
14 %
158,00
7
5 000,01
10 000,00
6 %
558,00
8
10 000,01
9 999 999,00
4 %
758,00

Nedává vám to smysl ? - místo jedné sazby, která byla jasná a průhledná se zavelo 8 pásem obchodních přirážek. Optimista by řekl marže klesla (pro léky nad 300 korun za balení). Pesimista by řekl marže stoupla (u nejlevnějších léků, kterých je největší spotřeba). A my realisti - víme že by nám náš stát neublížil. Jenom nám vrtá hlavou jestli tento systém pomocí různých manipulací typu: velké balení na 3 měsíce zaměníme za 3x balení na 1 měsíc neumožňuje s maržemi pěkně a nekontrolovatelně podvádět.
Opět kontrolní otázka soudruzi: Která lékárna si tyto maximální marže dobrovolně snížila ?

Když už jsme u těch lékáren - o tom, že v tomto podnikání "něco smrdí" svědčí to, že v menších městech, kde za bolševika byly 3 trafiky a 1 lékárna (otevřená do 18,00) je dnes 1 trafika a 5 lékáren (otevřených do 11,30). Takže pokud vám večer na pohotovosti napíšou recept - jedete si pro léky třeba z Bílovce do Ostravy, o víkendu ani nemluvím. Proč by taky "paní magistra" v některé z těch 5 lékáren pracovala po večerech a o víkendech, když - díky státem regulované marži - "na vilu a bavoráka" stačí mít otevřeno ve všední dny dopoledne ?
Druhý podezřelý příznak - "investiční skupiny" typu PPF, AGEL, PENTA vytvářejí řetězce lékáren a mydlí se "konkurenčně" hlava nehlava. Jenom si nejsem jist, jestli bojují taky ve snižování "dobrovolné maximální" marže.
Příklad 2 - lékárny si strhávají svoji marži, ale co farmaceutičtí výrobci ? Ti tvoří tzv. "Základní cenu" kterou pro všechny léky krom volně prodejných reguluje Komise pro cenu léků Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Tato komise je velice tajemná organizace. V minulosti o ní prosáklo, že se dopustila drobných chybek - jakože opomněla do ceny léků promítnout změny kursu světových měn atd ... Shodou okolností byly všechny tyto chybky v neprospěch marodů - zvláštní ne ?

Abych nešířil spiklenecké teorie - uzavřel bych pojednání o cenové komisi svou spekulací : "nevím kdo jsou její členové, ale vím jistě, že jsou to samí milionáři" Tušíte proč '?
Samozřejmě i základní ceny jsou MAXIMÁLNÍ a výrobce si může cenu DOBROVOLNĚ snížit. A do třetice kontrolní otázka soudruzi : Kdo si myslíte že tak činí ?

No z historického hlediska - již za starého Říma císař Tiberius stanovoval maximální ceny pšenice z Egypta - až vypukl hlad. Nebo Američani bojují proti drogám tak, že kdysi byla průměrná policií zadržená dávka drog v gramech od dealera a dnes je v tunách, v kontejnerovém přístavu....

Poslední odstavec před koncem - jistě jste pochopili, že daný systém poškozuje nejenom marody, kteří platí neúměrné doplatky za léky, ale i jejich zdravotní pojišťovny, které platí ten zbytek. Proč ty nevystoupí a silou svých miliard neprosadí pořádek ?
Představenstvo (pojišťovny) vyjednává s představenstvem (farmaceutické firmy) nebo s ministerskými úředníky nebo s poslanci ? "Kluci z Prahy", kteří o sobě "vědí všechno" by se měli rozkmotřit ? Kvůli takové banality, jako jsou peníze veřejnosti - za zdravotní pojistné - které lidi stejně MUSÍ platit ze zákona ? A stát, který platí za "státní pojištěnce" = děti, socky a důchodce ? Státní úředníci mají bořit (pro sebe) výnosný systém , který - sami vytvořili a udržují ?
V každém případě pojišťovny bezpečně vědí, že pokud nechtějí "regulovat" systém tam kde by to rychle přineslo razantní výsledky, stále ještě je mozno odlákat pozornost veřejnosti "proaktivně" prováděnou neškodnou onanií v oblasti, kde to nepoškodí "zavedené finanční toky".

Vzhledem k celkové situaci - musím prohlásit o lécích totéž co o sportu - každá tabletka - včetně lidí kolem výroby distribuce a "regulace" - nesmírně nesmírně nesmírně smrdí.....

Černá magie a fobie z cívek 1.

6. října 2013 v 5:50 | Petr |  Elektro
Ve vedlejším vlákně právě rozebírám otázku jak od sebe odfiltrovat dvě frekvence a to nejjednoduššími možnými prostředky. Pří té příležitosti jsem asi po 50 použil formulaci "fóbie z cívek" a tudíž nastal okamžik, kdy je nutno se s tímto tématem vyrovnat "na plnou hubu".
Už při listování zažloutlými "Amáry" ze 60 let. mně zarazily neustále se opakující větičky - typu : "Tato konstrukce je velmi jednoduchá ale pouštět se do ní mohou pouze konstruktéři, kteří mají zkušenosti s laděním mezifrekvenčních filtrů v superhetu". Nebo když chtěli nějakého radioamatéra, po smrti, vychválit do nebes - napsali - "navíjel a ladil vlastní eliptické filtry !!

Takže situace s cívkami v elektronice je ještě o něco horší než situace s matematikou. Lidí, kteří tomu opravdu rozumí je hrstka (já to nejsem). Pak je moře patlalů - matlalů, kteří vám o cívkách budou dalekosáhle a širokosáhle vyprávět, hlavně proto abyste získali pocit, že jste voli, co nesahají po paty svému guru. A pak je moře vidláků, kteří kdysi něco zkusili - ono to nefungovalo - nikdy nezjistili proč - a teď neví .....
Navíc v matematice je vždy možnost dělat věci "hard way" - těžkou cestou - to jest nakoupit veškerou literaturu a studovat dvojíté integrály, tau a epsilony a po letech dříny nakonec prozřít.... S cívkami to takhle není - například já mám doma celý sešitek popsaný vzorečky pro indukčnost cívky a kdykoliv jsem cokoliv podle jakéhokoliv vzorečku navinul - nikdy to nemělo indukčnost, kterou to mělo mít. Mimochodem jestli někdo máte vzoreček podle kterého se dají vinout cívky - sem s ním.

Pak tady máme ještě nezanedbatelné množství černé magie. V anglosasském světě se často dočtete že "most important is the hidden schematic" - neboli nejdůležitější je "skryté schéma". Neboli od určité frekvence nahoru a od určité síly signálů nahoru nebo dolů "je všechno jinak" - kondenzátory se chovají jako cívky, cívky jako kondenzátory, odpory se chovají jako RLC obvody - tranzistory se chovají jako diody a diody se chovají jako svině a o vlastnostech celého zapojení rozhoduje kudy vede cestička na plošném spoji.
Opět příklad - stavěl jsem na kontaktním poli oscilátor pro VKV rádio - a pořád nic nechtělo oscilovat nad 80 MHz. Celou dobu to vypadalo jakoby kapacita kondenzátoru v RC členu byla o 15-20 pF větší. Pak jsem náhodou zjístil že kontakty v kontaktním poli mají parazitní kapacitu mezi sebou kolem 5 pF. Když odbočím od cívek - tohle znamená, že když stavíte na kontaktním poli digitální obvody - a máte někde impedanci 1kohm díky parazitní kapacitě na ní vznikne zpoždění signálu 5 ns - zcela srovantelné se zpožděním CMOS hradel které bývá kolem 7 ns - tak jenom abyste se nedivili.
Právě jste asi dospěli k názoru, že "strejc vidlák" se bojí věcí, které sám neumí. Asi na tom bude mnoho pravdy, ale sáhněte si do svědomí a odpovězte sami sobě upřímně na otázku : Máte rádi cívky ? Patrně to nebude nijak divoké, protože v těch samých amárech, kde se psalo "umí naladit mezifrekvenci" vycházely články typu "Rádio na chatu bez cívek" nebo "VKV rádio s cívkami na plošném spoji" - to bylo obzvlášť chytré - prostě jste vyleptali plošňák, dle předlohy a pak jste již nadávali autorovi, ne sobě.

OK proč teda není "fóbie z kondenzátorů". Protože se dají koupit a mají jenom 3 rozhodující parametry - to jest kapacita - na které záleží - pak pracovní napětí, které se volí "nesmyslně vysoké", aby byl klid a pak materiál hmoty dielektrika - který určuje ostatní vlastnosti. Jenom znalci tuší, že keramické kondenzátory jsou feroelektrické, kapacita je nestabilní s teplotou, mění se s vibracemi (kondenzátor je "mikrofonický") - to jsou všechno nepříjemné věci, které snižují kvalitu obvodu ale rozhodně to nebude ve stylu - dvě noci jsem pájel a nic.... Navíc pokud jste naštvaní na kondenzátory, prostě do toho investujete prachy a všude dáte foliové a je vyřešeno.

Cívky se teoreticky taky dají koupit, ale jejich indukčnost je to poslední, co by bylo důležité. Protože pro určité indukčnosti byste potřebovali kilometry drátu - zvyšuje se indukčnost cívky tím, že dostane feromagnetické jádro.
Kmitáním proudu v cívce vznikají v cívce vířivé proudy - ty způsobují ztráty - tudíž se musí utlumit. To se dělá různýmí způsoby - klasické trafo je z izolovaných desek - právě kvůli toho. Cívky pro vyšší frekvence jsou z feromagnetických, ale špatně vodivých materiálů - feritové, železoprachové. Materiály jádra nejsou vhodné pro všechny frekvence. Jádro se může magneticky přesytit - čemuž se (někdy) brání konstrukcí cívky (tlumivka s mezerou v jádře). ATD, ATD - takže pokud zajdete do Ostravského GM a řeknete té prsaté paní, co má tu krásnou černovlasou dceru - "chci cívku 10 uH" ona vám donese krabici nejrůznějších cívek této kapacity a 90% z nich bude pro vaše potřeby k ničemu.

Pokud nepočítám tu variantu, že zahodíte roboty a budete se věnovat Justinu Bieberovi na Facebooku jsou z této situace 2 cesty ven.
1. Omezit vliv "černé magie" nebo "hidden schematic" na vaše obvody a to tím, že se pokusíte všehny "parazitní vlastnosti" všech součástek poznat.
2. Soustředit se na obvody, které obsahují minimum černé magie - viz opakovaně zmiňovaná "rádia bez cívek".

Protože sám jsem černou magií už poněkud vystrašen - dnes si dáme už jenom tradiční radu pro blondýny : pokud chcete být promiskuitní - čiňte tak ve velkých aglomeracích - na malém městě vás časem vaše pověst předběhne - a budete mít po sexu - neb se o vás bude povídat - je to coura - co si o ní slušný člověk kolo neopře.