close
Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!
Zjistit více

Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!

Kadíme dle normy ISO

27. listopadu 2012 v 5:57 | Petr |  Svět okolo
Název normy: EN ISO 00 - Postup vylučování řitním otvorem.

Seznam souvisejících dokumentů:
EN ISO 00 - 01 Seznam Akreditovaných poradců.
EN ISO 00 - 02 Požadavky na stavebně technické vlastnosti hajzlíku
EN ISO 00 - 03 Požadavky na technické vlastnosti mísy
EN ISO 00 - 04 Požadavky na technické vlastnosti papíru
EN ISO 00 - 04B Požadavky na štětku
EN ISO 00 - 04B1 Schematický nákres štětky

EN ISO 00 - 06 Postup utírání zadku
EN ISO 00 - 06A - Schema utržení
EN ISO 00 - 06B - Schema předkloněni
EN ISO 00 - 06C - Schema zapažení
EN ISO 00 - 06D - Postup tření

EN ISO 00 - 07 Postup práce se štětkou
EN ISO 00 - 07B Splachování
EN ISO 00 - 08 Hygiena a desinfekce rukou

EN ISO 00 - 09 Seznam doplnňujících dokumentů a literatury.

Princip a účel normy: Není nic slastnějšího než si ráno sednout "na keramiku" a potvrdit Freudovu hypotézu, že defekace je mužský ekvivalent porodu. je však třeba si uvědomit, že kadění s sebou nese řadu problémů a rizik a proto v rámci minimalizace těchto rizik byla Evropskou Unií vyxdána závazná norma EN ISO 00, která upravuje pravidla kadění, tak aby byla zajištěna maximální efektivita, bezpečnost, hygiena a komfort.

Postup:

1. Úvodní ustanovení : V seznamu akreditovanýc poradců En ISO 00 - 01 najdeme experta nejbližšího našemu trvalému bydlišti, se kterým uzavřeme "Smlouvu o dohledu nad defekací". Přílohout této smlouvy je rozpočet, který vyhází ze standardních cen, které jsou v příloze C na straně 17.

2. Detekce potřeby: Smluvní expert prohmátne podbřišek a stanoví písemný "Plán defekací" Pro upřesnění tohoto plánu má expert povolena až 3 vyšetření řitního kanálu, samozřejmě v gumových rukavicích. Po stanovení plánu defekací se tento vyvěsí na vnější povrch dveří WC, druhou kopii nosí subjekt u sebe aby se mohl vykázat při kontrole.

3. Detekce potřeby mimo plán: V některých případech (fazole na večeři) je nutné defekovat mimo expertem stanovený plán. Potřeba takové defekace se určí dle tlaku v břiše, nutností zatnou svěrače. Správný okamžik defekace je tehdy, kdy při zatnutí svěrače subjekt cítí znatelný tlak zezadu na oba oční bulby. Defekace mimo stanovený plán se poznamená na zadní stranu plánu pro potřeby příštích kontrol a úprav plánu.

4. Příchod k WC: K Wc Přicházíme se zaťatými svěrači pomalým krokem s koleny u sebe. Zkontrolujeme zda 10 cm nad klikou visí "Evidenční štítek účinnosti WC" tento štítek je opatřen datem exspirace, pokud štítek není aktuální na WC v žádném případě nevstupujeme. Detaily viz EN ISO 00 - 02 a EN ISO 00 - 03.
5. Kontrola a sklopení desky: Po vstoupení do místnosti WC zkontrolujeme desku WC, kterou přeměříme zda odpovídá normou požadovaným rozměrům. Zkontrolujeme povrch desky, zejména zdali je hladký, rovný, bez kapek a přischlého materiálu. Pokud deska neodpovídá - voláme na nouzové telefonní číslo uvedené na "Evidenčním štítku WC" , který je umístěn nad mísou , 25 cm vlevo od sředu; 1, 2 metrů nad podlahou.m Pokud deska opovdá normě - opatrně ji sklopíme na porcelánovou část mísy.

6. Kontrola Toaletního papíru. Toaletní papír se dodává v rolích , na vnitřní straně role je datum výroby, datum exspirace, identifikační číslo výrobce a CE značka. Pokud kterýkoliv z těchto identifikátorů chybí nebo je papír expirovaný, voláme na číslo z "Evidenčního štítku WC". Detailní postup je popsán v EN ISO 00 - 04.

7. Usednutí na mísu: Tato operace je nejnáročnější částí částí celé operace, pro kterou je stanoven následující detailní postup:
7A. S koleny stále u sebe postavíme tak aby osa našeho nosu splývala se střední rovinou mísy.
7B. Otočíme se na místě o 180 stupňů, což se pozná tak, že nyní vidíme zadní stranu dveří.
7C. Rozepneme kalhoty a stáhneme je ke kolenům.
7D. Mírně se rozkročíme, čímž kalhoty spadnou ke kotníkům, mezi stehny vznikme mezera.
7E. Předkloníme se abychom mezerou mezi stehny viděli hlubinu mísy.
7F. Korigujeme případnou úhlovou nepřesnost zaměření na střed mísy.
7G. Za stálé kontroly zrakem - mezerou mezi nohama - pomalu usedáme, tak aby podélná osa trupu splynula se svislou osou mísy.
7H. Po dosažení maximálního kontaktu s deskou dáme ruce na břicho , předkloníme se pod úhlem 45 stupňů, a začneme vydechovat proti uzavřeným hlasivkám - tzv. Valslalvův manévr podrobně popsaný v EN ISO 00 - 05, kterou jsme si předem nastudovali.

8. Zvedání se z mísy: Ruce z břicha položíme dlaněmi na kolena a usilovným tlakem rukou za pomoci napínání svalů nohou se dostaneme do pozice, kdy záda svírají s vodorovnou rovinou 45 st. a pánev je asi 30 cm nad rovinou záchodové desky. V této pozici vytrváme a nastudujeme EN ISO 00 - 06, která popisuje další postup.

9. Hyginea po aktu: je řešena normami EN ISO 00 - 06AEN ISO 00 - 08Q.

Závěr: O celé akci provedeme záznam do "knihy defekací", kde zaznamenáme, velikost, tvar, konzistenci, barvu, zápach, teplotu vzduchu, teplotu vody, rosný bod, výskyt hlenu, pěny, krve, parazitů lezoucích, parazitů nelezoucích a další okolnosti, které považujeme za důležité. Záznam opatřníme datem hodinou a vlastnoručním podpisem. Všechny záznamy necháme zkontrolovat a podepsat smluvnímu expertovi při nejbližší pravidelné kontrole.

A jestli jste se přitom posrali ? Váš problém - máte dodržovat postup !!!
 

7 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 Saša Saša | Web | 27. listopadu 2012 v 21:34

Budeš mne mít na svědomí :-)))))))

2 PavelH PavelH | 10. května 2015 v 10:02

Super :-))
Ještě bych doplnil stanovení indikátorů kvality "procesu defekace" a jejich pravidelné hodnocení ))))

3 Josef Josef | 25. března 2016 v 10:47

Kdyby se tento materiál dostal k vhodnému poslanci EÚ ... . :-)

Komentáře jsou uzavřeny.


Aktuální články

Reklama