close
Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!
Zjistit více

Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!

Jak gauneři počítají uhlíkovou stopu.

8. října 2019 v 5:44 | Petr |  Příroda
Dnes, v dobách laciné kosmické dopravy firmou SpaceX, stojí doprava 1 kilogramu nákladu na oběžnou dráhu ZeměKule kolem 1000 dolarů, ale bývaly doby kdy tato cena byla téměř 100 000 dolarů, tudíž mě, už jako "jinocha sotva patnáctiletého", zajímalo kolik a čeho potřebují kosmonauti ve vesmíru, aby prežili. Tedy k pohodlnému přežití na Mezinárodní kosmické stanici je třeba 300 kilo kyslíku 650 kilo dehydrované potravy a 300 kilo vody na rok. ( voda jen doplňuje ztráty v recyklačním systému ISS ). Proto mě poněkud šokovalo že za nejúčinnější "opatření proti CO2" je považováno "nemít děti", a to protože dítě ( úúúdajně ?!? ) vyprodukuje 58.6 tun CO2 za rok. Dokonce to píše WikiPedie. Dítě spotřebuje méně než dospělý kosmonaut, navíc bez dopravy raketami, proto je opravdu těžké si představit, jak je možné z 650 kilo potravy a 300 kilo kyslíku vyprodukovat 60 tun CO2....

Proto jsem pátral a spočetl vlastní ( neúplnou ) produkci CO2, která mi po velikém trápení a odhadování vyšla na 5,3 tuny CO2 - bez CO2 z výroby mnou koupeného zboží, které jsem spočítat neuměl :
 1. Potrava : 12 Mega-Joule denně = 540 kilo suché hmoty potravin za rok = přibližně 900 kilo CO2
 2. Doprava : 7 000 km při spotřebě 8 litrů = 6,4 kilogramu benzínu na 100 km = 1700 kilo CO2.
 3. Elektřina : 1MWh za rok v uhelné elektrárně s účinnosti 35% = 1300 kilo CO2 za rok.
 4. Teplo : 10 GigaJoule ročně při 80% účinnosti teplárny = 1400 kg CO2 ročně.
Dohromady 5,3 tuny, bez koupeného zboží. Oficiální statistika za Českou republiku uvádí 9,2 tuny CO2 na osobu a rok. Zdá se že statistika i mé výpočty si docela odpovídají.

Tím se dostáváme k hezkému srovnání. Lidé ve středověku, celý život na pokraji hladu, umírající ve 40 letech ( prý ) ročně vyprodukovali 1,2 tuny CO2. Současný průměr včetně chudého rozvojového světa je 4,9 tuny/rok. Ještě zajímavější je, že "klimatické konference" ( se tím na veřejnosti nechlubí, ale ) předpokládají, že "lidi donutí ke skromnosti" na úrovni 2,1 tuny CO2 ročně v roce 2050, což odpovídá státům jako Albánie, Peru nebo Urugay.

CO2, které vypouštíte do atmosféry si musíte nejprve koupit v podobě potravin, energií nebo zboží. Lze tedy řící že existuje přibližná úměra CO2 = peníze. Takže - vynucený pokles produkce CO2 z 9,2 na 2,1 tuny ( tedy o 3/4 ) v praxi znamená - "vezmi šrajtofli, vyhoď z ní 3/4 peněz do kanálu a ze zbytku se snaž nějak přežít! " Takže "uhlíkově šetrná" společnost bude navíc sakramentsky "finančně šetrná". Něktěří xenofobové, fašisti a rasisti by se nebáli použít výraz : "bída ( skoro ) jako ve středověku". ( Bude se 2,1 tunový limit týkat i "klimatických funkcionářů" ? )

OK takže 140 kilový dospělý chlap vyprodukuje 9,2 tuny ročně, zatímco naše dcera - váha 14 kilo ( tedy 1/10 ) by měla vyprodukovat 6x tolik tedy 58,6 tuny. Pro srovnání spočtu ještě svoji celoživotní produkci - při dožití 80 let - to je 736 tun CO2.
Takže jak "vědci" počítali produkci CO2 u dětí - cituji doslova :
For the action 'have one fewer child,' we relied on a study which quantified future emissions of descendants based on historical rates, based on heredity (Murtaugh and Schlax 2009). In this approach, half of a child's emissions are assigned to each parent, as well as one quarter of that child's offspring (the grandchildren) and so forth. This is consistent with our use of research employing the fullest possible life cycle approach in order to capture the magnitude of emissions decisions.

Přibližný překlad výše uvedeného :
Pro akci "mějte o jedno dítě méně" jsme vycházeli ze studie, která kvantifikuje budoucí emise potomků založené na historických datech o dědičnosti. (Murtaugh a Schlax 2009). Při tomto přístupu se polovina emisí dítěte počítá každému rodiči, stejně jako čtvrtina produkce potomstva tohoto dítěte ( vnoučat ) a tak dále. To je v souladu s naším využitím tohoto výzkumu zahrnujícího plný rozsah životního cyklu s cílem zachytit celý dopad rozhodnutí na emise.

Jenom takové poznámky :
 1. Nejedná se o snahu poctivě spočítat produkci CO2 u dětí. Příkaz "mějte o jedno dítě méně", což pro většinu žen v Evropě znamená : "němějte děti vůbec" je předem dán a autoři jen "natahují" realitu na teno "objev".
 2. Nepočítá se produkce CO2 tady a teď ( = produkce za rok ), ale v rámci "dědičného hříchu", se do produkce CO2 u dítěte počítá z palce vycucaná produkce veškerého jeho budoucího potomstva až po konec časů, bez ohledu na to, jak se tyto generace potomků budou chovat a kolik jich vůbec bude. "Vědci" totiž úmyslně ignorují ( nic netuší ? ) o učivu prvouky 4 třídy, kapitola : "koloběh látek v přírodě", kam patří i CO2.
 3. I přes veškerou podvodnou snahu jim vycházení viditelné nesmysly. Jsou totiž celkem 3 přístupy jak k produkci CO2 u dítěte přičíst i produkci u jeho potomků :
  A. počítáme že dítě bude mít dvě děti, 4 vnoučata, 8 pravnoučat a tak dále až do nekonečna. Zároveň však počítáme že do bilance CO2 jde 1/2 ze 2 dětí, 1/4 ze 4 vnoučat, 1/8 z 8 pravnoučat. Tedy v každé generaci přičítáme jednoho člověka - součet této "nekonečné číselné řady" je taky nekonečno = nekonečná produkce CO2 - což je logické, protože pokud jdeme opravdu daleko do minulosti - nakonec zjistíme že každý je vzdáleně příbuzný s každým a v rámci koloběhu uhlíku každý jeden atom uhlíku na ZeměKouli alespoň jednou prošel metabolismem některého našeho vzdáleného předka a stejně tak, dříve nebo později, projde metabolismem některého našeho vzdáleného potomka.
  B. Počítáme 1/2 z jednoho dítěte, 1/4 z jednoho vnoučete, 1/8 z jednoho pravnoučete atd. až do nekonečna. Tato číselná řada ač nekonečná má konečný součet a to je 2 měl by nám vyjít dvojnásobek roční produkce CO2 u dospělého což je 18,4 tuny v česku nebo 9,8 tuny, pokud bereme celosvětový průměr. Tato suma se klimatickým podvodníkům zdála malá takže zvolili 3 možnost :
  C. Počítáte jako v bodě A. ale nikoliv do nekonečna - ale do nějakého limitu - nejbližší klimatické konference ? Narození vašich vlastních dětí ? Nebo čehokoliv. Takový výpočet ale má ještě menší oporu v realitě než počítat "dědičnou produkci CO2 navěky". Znamená to že po X generacích přestanou lidi dýchat ? Nebo se oblíkat ? Nebo si doma topit ? ( Podle plánů ekologistů určtě ano ! ) Přesně tímto způsobem vznikla hodnota 58,6 tuny na dítě a rok, ale mohlo vzniknout jakékoliv jiné číslo - záleží jestli přičtete číslo bot, telefon na milenku, včerejší datum, nebo cokoliv.
 4. Je pozoruhodné, že "zbavit se psa" dle autorů nevede k úsporám CO2. Asi si neuvědomili, že i pes je savec, který žere, dýchá a mívá štěňata dokonce ve větším počtu a častěji než lidi mají děti. Proto se mělo i u něj lhát, stejně jako u dětí, aby rozdíl nebyl tak nápadný.
 5. Autoři se rozčilují, že doporučení "nemít děti", ač nejúčinnéjší - není zahrnuto v žádné středoškolské učebnici "boje proti klimatu" v Kanadě....
Je pozoruhodné, jak klimatologie vrací do společnosti feudální prvky : skromnost na hranici bídy, vynucená bezdětnost, dědičná vina .... Už chybí jenom bičování hříšníků, nevolnictví a předčasná smrt v horečkách a bude středověk zase komplet. Nemohu ( znovu ) nepoložit Kubáčovu jedovatu otázku: Bude bezdětný, polo-hladový režim platit i pro globální miliardáře ? Politiky ? Manažery mega-korporací ? Intelektuální elitu ? Číňany a Indy ? Mohamedány se čtyřmi maželkami ?

Za normálních okolností bych ignoroval matematickou negramotnost, která je nyní zcela běžná. Tento případ ale pronikl až do médií, na univerzity a "klimatické konference". Začínám se obávat, jestli celou problematiku klimatu dokonale nevystihuje starý vtip : "Když vidím jací my jsme inženýři, bojím se zajít k doktorovi". Jinými slovy "když vidím jaká etika a kvalita práce vládne v oblasti klimatologie" začínám se obávat, jestli příští vládní proti-oteplovací opatření typu : "zákaz prodeje automobilů" nebo "povinná sterilizace žen" bude výsledkem :
 1. Výpočtu
 2. Chybného výpočtu
 3. Úmyslného podvodu
 4. Marketingové strategie pávě se hodící do krámu
Nebo nějaké úchylné kombinace těchto i jiných faktorů.
 

54 lidí ohodnotilo tento článek.

Aktuální články

Reklama