close
Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!
Zjistit více

Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!

Změna struktury civilizace.

26. července 2016 v 5:43 | Petr |  Filosofování
Postřehne váš rodinný rozpočet změnu ceny brambor o 1% ? Změnu kursu koruny o 1% ? Proč tedy změna, která de facto ještě není - jako třeba Brexit - jejíž důsledky jsou ( zatím ) hluboko pod 1% změny jakéhokoliv reálného parametru vyvolala tak prudké otřesy na "finančních trzích" ? Proč městská zastupitelstva zakazují Uber a v poslední době dokonce AirBNB ? Proč vlády a na ně napojené "inteletuální elity" proti vůli voličstva blokují pořádání referend, které naopak "populističtí fašisti" tak vehementně požadují ?

Obávám se, že vstupujeme do obodbí neklidu které doprovází každou změnu základů civilizace - vzdálenou historickou paralelu můžeme spatřovat v otřesech feudálního systému, když chudí italští rolníci zvedali kotvy aby se v městských státech typu Benátek stali řemeslníky, nebo když o 300 let později chudí Angličani opouštěli venkov, aby pracovali v průmyslu. Pokusme se tedy probrat podrobněji co se děje pod slupkou každodnení mediální propagandy, islámské zaostalosti, neschopného euro-úřednictva a dalších projevů toho, že struktura civilizace je napjatá a začátek změn je už na obzoru.

Proberme tedy nejprve otázku "podnikání s pákou" - z ní vyplyne proč se struktura společnosti otřásá až do nejvyšších pater megakorporací a "finanční trhy" vyšilují i v době, kdy se neděje nic zásadně závažného. Není těžké si představít, že obchod probíhá na principu - koupím laciněji a prodám dráže. Co se však děje s cenovými rozdíly ve světě prošpikovaném konkurencí, spojeném rychlou kontejnerovou dopravou a dokonale informovaném díky Internetu. Cenové rozdíly, na kterých lze zbohatnout jsou minimální. Můžete koupit třeba milión EUR za 27,001 a prodat za 27.002 - tím však vašich 27 miliónů korun kapitálu přinese jen 1000 korun výnosu, což je zoufale málo ( v představách šéfů megakoporací ). Proto se dnes "obchoduje s pákou". vezmete vlastních 10 000, které mají pokrýt případnou ztrátu a zbytek do 27 000 000 vám půjčí banka - koupíte Eura za 27.001, prodáte za 27.002. Půjčenou částku vrátíte bance - i s nepatrným úrokem a zbytek je váš zisk. Přitom vám místo 27 miliónů stačilo jen 10 000 z vlastních peněz, které vám přinesly 10% výnos ( mínus úrok ). Každá páka má ovšem dva konce - pokud je situace stabilní - páka násobí vaše zisky, ale představte si že uprostřed tohoto obchodu se kurs zhoupne opačným směrem třeba na 26,999, nebo dokonce na 26,800 - v to je pro obchodníka obrovský průser, protože nepatrné změny kursu způsobí obrovské změny jeho zisku / ztráty, nemluvě o riziku, že přijdete i o část peněz, které máte půjčené.

Tedy shrňme - obchodování dneska není o velbloudech, kteří 2 roky z Bagdádu vezou perly a koření, které obchodník prodá za 50 násobek kupní ceny. Obchodování dneska je milisekundové využívání nepatrných "kvantových flutkuací" cen čehokoliv. Pod pojmem "čehokoliv" myslím opravdu "čehokoliv" - "sekuritizované sub-prime hypotéky" které zahájily krizi v roce 2007 budíž toho příkladem. Bezcenné nesplácené hypotéky se vloží do "investičních fondů" jejichž podílové listy mají stejný "brownův pohyb" cen jako jakékoliv jiné cenné papíry a tudíž jsou stejným zdrojem zisku "tří cifry za desetinnou tečkou". Jsou zdrojem zisku, dokud někdo nezjistí, že "král je nahý - akcie jsou bezcenné". Pak zafungují "finanční páky" a malé avšak trvalé zisky se promění v jednorázovou drtivou ztrátu.

Obchodní neúspěch v době výroby a obchodování s reálnými komoditami měl podobu skladu neprodaného zboží - jehož hodnota při postupném rozprodávání pod cenou částečně umořila dluh. Takový způsob podnikání je pro megakorporace málo efektivní, proto se výroba a obchod s reálnými věcmi přesunul do ( zatím ) chudé Asie. Ti jsou "za vodou" - v případě zakolísání civilizace jim zůstanou oděvy, boty, elektronika, rýže, brambory i technologie jak tyto věci vyrábět. My ve státech kde sídlí "vedení" megakorporací jsme v průseru - v případě zakolísání civilizace - s vakuem obchoduješ - vakuum ti zbyde + obrovské dluhy z "pákování", které si megakorporace zvykly "socializovat" - tedy přes zkorumpované vlády jimi zatížit daňového poplatníka, kterému před tím přesunem výroby do Asie vzaly slušnou obživu.

Jak je s tímto způsobem podnikání kompatibilní společnost, kde daňový poplatník, kterému zaměstnání uteklo do Pákistánu - hlasuje v referendu ? Divite se, že jej vůbec nezajímá z čeho platí frikulín z Londýnské City splátky na vilu ? Ba dokonce si myslím, že spousta lidí hlasovala pro Brexit jenom proto, aby svou sociální nejistotu dala pocítit i bohatým špičkám společnosti. Lze tedy říci, že pokud jste finančně závislý na "obchodováním s ničím" - je vaše nervozita ze "změn ničeho" - oprávněná. Máme tedy cyklus pozitivní zpětné vazby zvaný též "bludný kruh" : společenská nejistota znemožňuje megakorporacím dosahovat zisků na které si před krizí v roce 2007 zvykly, to brzdí jejich podnikání a vede k ( relativní ) hopodářské stagnaci ( neboli snížení růstu růstu ), což má vliv na platy a nezaměstnanost široké veřejnosti, což prohlubuje společenskou nejistotu, což činí ponikání megakorporací ještě rizikovějším atd. - pes jitrničku sežral.....


Přesto je třeba si uvědomit, že do nedávna byla společnost stabilní a zavedená. Parlamentní zastupitelská demokracie držela lidi daleko od rozhodovacích procesů, média držela lidi daleko od informací, myšlení a též od mluvení. "Veřená diskuse" byli intelektuálové ze slonovinové věže, kteří si vzájemně notovali : "tohle jsme už před válkou probírali s naším panem okresním hejtmanem"..... Najednou jakoby se svět změnil - máme tu populisty, neklid, "xenofóbní fašisty", migraci, atentáty, referenda, podvržené volby, free hate, zakázaný Uber a AirBNB !!

Nejprve tedy proberme to jednodušší - a to jsou ty Ubery a AirBNB. Ne že by na těchto firmách / internetových projektech stál svět, ale jejich růst ( a možný pád ) naznačuje mechanismy současného společenského neklidu. Od středověku totiž vznikala nájemná veřejná doprava a pohostinství, které jsou tradiční součástí společnosti včetně všech daní a státních regulací. Přitom je nutno upozornit, že tradiční služby jsou plně kompatibiilní s tradiční před-internetovou společností a s její "informační asymetrií" kdy zákazníci mají daleko méně informací než taxikáří / hoteliéři - nemají jak zjistit kdo v místě by je odvezl / ubytoval, proto jsou nuceni vyhledat služby oficiální ( státem regulované a zdaněné ) taxislužby / hotelu. To se okamžikem rozšíření internetu a okamžikem zrušení informační asymetrie radikálně změnilo a najednou vás mohou uspokojit amatéři, kteří se registrovali na Internetu "paralelně" k dosavadním zavedeným a státem regulovaným službám. Není divu, že provozovatelé tradičních služeb se snaží ještě nějakou dobu udržet současný status quo tím, že hledají proti této ( z jejich pohledu nekalé ) konkurenci ochranu u "státního regulátora".

Samotný Uber, když se nad ním zamyslíte klade daleko více otázek : Jaké jsou vlastně požadavky veřejnosti na dopravu ? Nestala by se důsledná "Uberizace" společnosti třeba konkurentem nejen pro taxi, ale i pro veřejnou hromadnou dopravu nebo soukromá vozidla ? Tyto příklady ukazují, že Internet, mobily, počítače, GPS a další gadgety mění společnost až do bodu, kdy nechtěně a bez zlého úmyslu destabilizují její staletími vzniklou strukturu tak mocně, až se otřásají i nejvyšší patra megakorporací.

Nevím jestli chudáci, co v Kauflandu kupují zlevněný euro-blivajs neznámého původu si uvědomují, a dovedou formulovat princip "informační asymetrie". Pravděpodobně ne. Nicméně její postupný zánik - je s námi ať o tom umíme diskutovat nebo ne. Noviny - se prakticky neprodávají - a tudíž šéfredaktoři s "číslem na premiéra" v mobilu si ještě mohou připadat jako "opinion makeři" ale fakticky už nejsou. Televize - totéž. Lidi už považují za naprosto přirozené, že za článkem na internetu je diskuse, kde to autorům "nandají". Naopak - kde se diskutuje "za Otázkami Václava Moravce" ? ( Ani uvnitř tomto pořadu není svobodná diskuse !!) Odtud - ze zániku "informační asymetrie" pramení i tlak na referenda. Proč volit poslance, který má v mobilu "číslo na krajského mafiána", když se mohu, chci a umím vyjádřit k problému rovnou ?? Navíc dostupnost informací na internetu odhalila, že poslanci nejsou "hlavy pomazané", ale jsou ve většině témat z reálného světa stejní amatéři jako jejich voliči !

Co nás tedy čeká - Bludný kruh se zisky megakorporací může vést k dlouhodobé hopodářské krizi a společenské nestabilitě. Ještě před pár lety by vlády propagandou zavřely veřejnosti hubu jakože "tohle je vedlejší účinek globalizace, která je nutná, prospěšná a nic s ní nejde dělat". Vzhledem k obrovským přesunům peněz ze státních bank do finančního sektoru po roce 2007 má o "nic se nedá dělat" pochybnosti i bába z venkova. Proto lidi navzdory propagandě volají po "nějaké akci" ze strany vlád. Přitom síla jejich volání s odumíráním zastupitelské a nástupem přímé demokracie roste. To může vést až k ochranářským opatřením a omezení globálního obchodu tak jak jej známe dnes. Což konec konců není tak špatné, protože situaci kdy klíčové komponenty pro chod civilizace - ať už se jedná o bavlněné ponožky nebo mikropocesory vyrábí jen pět fabrik na světě - rukama novodobých otroků - zatímco vyspělý svět se fláká na vypůjčených a nesplatitelných sociálních dávkách - si stejně nemůžeme dlouhodobě dovolit. Ochranářská opatření a snížení globálního obchodu mohou zasadit další ránu megakoporacím, které mohou vyprovokovat opravdu hlubokou krizi - až na hranici rozpadu současného globalizovaného světa se všemi důsledky, které takový rozpad provázejí - záník Západořímské říše v roce 476 budiž příkladem.

Součástí společenské nestability budou i změny postavení celých skupin lidí. Už dnes vidíme, že muslimský svět neumí nabídnout evropskou životní úroveň za arabskou produktivitu práce. Proto tamější lídři odvádějí pozornost veřejnosti k náboženské bigotnosti a terorismu. Ani Západ nedovede sladit ideologii svých vůdců s realitou a s požadavky veřejnosti. Výsledkem jsou nesmysly, které denně zažíváme. Lze očekávat agresivní reakce dosavadních držitelů moci a agresivní reakce dosavadních "držitelů pravdy". Vzhledem k citlivosti globalizovaného světa i na malinkaté otřesy budeme asi muset projít obdobím jistého primitivismu ve stylu "obligace jsou obligace, ale brambory jsou brambory". Nakonec - koncem 21. století - se začne rýsovat jiná společnost, jejíž fungování si dnes nedovedeme tak úplně představit.

Už dnes se rozhoduje o budoucnosti. Válka s islámským světem - mezistátní nebo občanská - bude - to je 100% jisté, ale jak bude budoucnost vypadat a kdy se společnost zase ustálí mohou naši lídři ovlivnit už dnes. Pokud si uvědomí co se děje - půjde vše rychleji, snáze a ( možná ) nekrvavě, pokud k tomu budou přistupovat dnes oblíbenou metodou "cementového mozku" - pak je vývoj smete a při jejich pádu se může stát cokoliv. V každém případě si ale nepředstavujte, že v roce 2100 budou vaše pra-vnoučata nepracující miliardáři rozhodující klikáním na Internetu "přímou demokracií" o osudu galaxie. Takhle to rozhodně vypadat nebude....
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Richter Richter | 26. července 2016 v 8:12

Očekávat od politiků "Pokud si uvědomí co se děje" je, jak se generálové připravují na minulou válku, tak se politici připravují na minulé volby.
Nakonec výhrůžka předáka Sobotky k vytvoření unijní armády je právě "Lze očekávat agresivní reakce dosavadních držitelů moci".

Nejpravděpodobnější scénář je následující: megakorporace prostřednictvím větového četníka USA chtějí smlouvy se státy tipu TTIP. To by jim poskytlo další globalizační oddychový čas. Spodní vrstvy v součinnosti s terorizmem jim ale budou intenzivně bránit.  Té spodní vrstvy je hodně a roste. Souboj o zítřek tedy oserou ti z nejspodnější vrstvy společnosti jimž již předák Sobotka nenabídne sociální blahobyt. Nakonec kde nic není, ani předák Sobotka nebere.

2 Budibudi Budibudi | E-mail | 26. července 2016 v 10:46

Svět čekají zcela jistě změny. Bude záležet hodně na tom jak moc se lidé (ti na správných důležitých postech) poučili z chyb minulosti, jestli budoucnost bude krvavá či méně krvavá. Bude to bolet.
Petr B.

3 dotaz dotaz | 26. července 2016 v 11:00

Všechno hezký, až na malý detail - ti v těch nejhornějších patrech rozhodování přesně tohle všechno chtějí (už je načase si to konečně připustit). Tahají za oba konce a jsme opakovaně stavěni do situací, kdy - poněkud to zobecním - rozhodujeme "menší zlo - větší zlo". Na všechny výsledky takového rozhododvání jsou připraveni a vytrvale loď kormidlují k útesu (ke svým, mnohdy dost zvráceným, cílům).

Příklad třeba s tou unií: Zůstane? Fajn, "pokračujeme s islámskou léčbou". Rozpadne se? "Uzavřeme hranice států tak, že neproklouzne ani myška" (ostatně "to přeci chtěli", coby ochranu před uprchlíky), a bude po zboží, obchodech a bude další totalita (nebo občanská válka). Jediné co to ovlivňuje je to, že i ta mocenská centra mezi sebou válčí o moc a aktuální směr.

Sobotka chce unijní (čti "soukromou") armádu (ne jeho, ale jeho páníčků)? Oni ji nemají? UN je co? Nebo je libo "unijní" policii? Máme Eurogendfor (schválně si zjistěte co je to za útvar a jaké má pravomoci).

Co Zeman? Mluví hezky, lid ho následuje, ale neměli bychom zapomínat, že v Tel Avivu před jejich parlamentem v angličtině prohlásil, že "je také Žid". Proč proboha? Na kolik stran to hraje (jestli tedy něco hraje), a v čí prospěch? Nebo není to náhodou jenom hromosvod?

Příliš mnoho otazníků, že? Jenže pravdu se nikdy nedozvíme od politiků a mocnářů, to by je všechny položilo. Otazníky jim vyhovují, pravdu musíte hledat a šířit sami (a budou vám bránit - to je důkaz, že jste na správné cestě a je třeba vytrvat).

4 dotaz dotaz | 26. července 2016 v 11:14

Ještě bych dodal - a samozřejmě používají i psychologické triky, stačí se třeba podívat, co nám už přes 20 let většinově podsouvají a co do nás vkládají třeba hollywoodská studia: Postapo, postapo, válčení, postapo, androidi, války s roboty, boj o suroviny, jídlo vodu... postapo... Nebo dnešní tv "pohádky" pro děti (a že jich tam je): Vkládání strachu, různá podprahová sdělení - programují nás, připravují si lidi, aby dělali co chtějí (a také dělají - např. nálepkování "konspirační teorie" přímo od vašich kolegů v práci není nereálný, ale docela pravděpodobný výsledek při pokusu někomu něco vysvětlit). Bez znalosti psychologie a informací o tom, jak funguje lidské (tedy i to vaše) podvědomí se neobejdete.

5 petr-kubac petr-kubac | 26. července 2016 v 11:41

[3]: [4]: Konspirační bláboly - kolegům ve vaší práci se nedivím ....

Bohatí tohoto světa chtějí rozvrátit dosavadní globálný byznys, který jim přinesl od zániku feudalismu zatím neviděné majetky ?
Proto žebroní ( uplácejí ) v EU i v USA o další a další regulace ?
Proto žebroní u státních bank o dotace pro své ztrátové byznysy v podobě "kvantitativního uvolňování" ?
Proto nechávají stamiliony držet na sociálních dávkách jen aby byl ještě chvíli klid ?

Základní otázka je proč by to dělali ?

Naopak - loď jede na útes proti jejich vůli.

A ještě poznámka - nediskutujeme o  Zemanovi a Sobotkovi - řeč je o osobách od předsedy představenstva UBS výše
https://en.wikipedia.org/wiki/UBS

6 dotaz dotaz | 26. července 2016 v 12:19

O mé práci tu hovoříte pouze vy, já naštěstí tohle s kolegy z práce nemusím řešit.

(Hlavně zaatlantičtí) bohatí tohoto světa žijí odtržení od reality, vidí válku jako kšeft a zároveň jako východisko z nesplatitelných dluhů (vždycky přeci na válce v Evropě vydělali) a také věří, že jadernou válku lze přežít (zakopaný někde v luxusním bunkru - ostatně proto je přeci staví, i u nás v kotlině nějaké najdete). Ozbrojená a obrněná linie válečné techniky se v současnosti táhne z Pobaltí až na Balkán, v Polsku a Rumunsku jsou rakety systému AEGIS (velín té šaškárny je ve Staré Boleslavi), samé cvičení a provokace u hranic, po naší zemi se prohánějí (zase opět) cizí vojska. Přijde vám to normální? Ta všechna technika (a síť základen NATO kolem Ruska a Číny) je tu v Evropě proto, že globalisti chtějí mír? Aha...

Odpověď na všechny vaše otázky je "trigger". Počkejte do 8. listopadu, to jsou v Americe prezidentské volby, a pokud to vyhraje Clintonová, tak Pánbůh s námi (a kdybyste se ptal proč, tak třeba mj. proto - aniž bych teď řešil kdo je ten "hodný" a kdo "zlý" - že se k tomuto vyjádřilo už i Rusko, když to okomentovalo zhruba slovy, že "tahle volba by stála hodně krve").

Jen se divím, že když to pro vás jsou konspirační bláboly, že jste měl potřebu na ně reagovat (a zahrnul jste tam i vědu zvanou psychologie - zrovna od člověka vašeho ražení bych nečekal, že udělá z psychologie pavědu).

7 Budibudi Budibudi | E-mail | 26. července 2016 v 14:47

[dotaz] Jako čtu tady často a rád, ale o konspiracích se tu myslím článek ještě neobjevil. "Jinak svět se v prdel obrací." citace mého kamaráda.

8 dotaz dotaz | 26. července 2016 v 16:37

[7]: Hmm, a asi ani nebude, že? :-D Jejich věc, chtějí snít s růžovými brýlemi, tak ať sní. Jen je to takové zvláštní - je inteligentní, zná historii, ledaskde byl, má předpoklady sečíst si dvě a dvě - ne, prostě radši budem dál obelhávat sami sebe a řešit taktické baterky. A nebo za něj píše do diskusí někdo jinej :-D

Ale využiju tu větu vašeho kamaráda k drobnému, trochu filosofickému, myšlenkovému posunu: Svět se v prdel obrací, a nebo svět jenom je (byl tu před námi a bude i po nás) a obrací ho v prdel lidi? Je doba zlá, nebo doba jenom je, a lidi jsou zlí (naštěstí ne všichni)? Je to boj o (bez)moc, a vede skrze naše hlavy. I zkrze takováto klišé.

Jinak mocní jsou psychopati, to vám potvrdí každý psycholog, při boji o moc se nezastaví před ničím, ani před smrtí klidně celého světa. Neznají morálku, svědomí, necítí co je dobře a co špatně, řeší jen "prošlo mi to - neprošlo mi to". Když jim něco neprojde, zkusí to příště zase, až dokud nedosáhnou cíle - a ten bohužel nebývá témeř nikdy tvůrčí a konstruktivní, chtějí jenom ovládat. Nejde to změnit, takoví se narodí a takoví i umřou, ale lze nepustit je k moci (protože tam vzhledem ke své povaze nemají co dělat).

Velmi dobrý a poučný popis je zde: www.elyna.wz.cz

9 petr-kubac petr-kubac | 26. července 2016 v 21:26

Článek o konspiračních teoriích už byl
http://petr-kubac.blog.cz/1207/prometheus-a-unava-z-idiotu

Jenom zopakuju otázku z tohoto článku :
Představme si že všechny konspirativní teorie jsou pravda pravdoucí.
NO A CO ? Co z toho pro nás vyplývá ?
Chodit do práce, platit daně a tvářit se, jakoby nic ? To je důvod, proč jste zamořili Internet svými výplody ?

10 dotaz dotaz | 26. července 2016 v 23:10

[9]: Rád bych Vám to sdělil, ale tím bych spíš uškodil, protože byste to odmítl. Musíte hledat sám, protože jen ten kdo hledá, nakonec najde. Indicií je dost.

11 Alias Alias | E-mail | 27. července 2016 v 13:22

[8]: Když jsi mrtvý ani o tom nevíš, ale všichni okolo tebe to mají těžké. No a to samé platí když jsi debil.

12 dotaz dotaz | 27. července 2016 v 15:08

[11]: Aneb Aliasovo zrcadlo ;-)

13 Pepík Pepík | 27. července 2016 v 15:33

[12]: Jsi opravdu natvrdlý, cemente!

14 dotaz dotaz | 27. července 2016 v 23:08

Svou snahou se diskredituješ, dochází ti to?

15 petr-kubac petr-kubac | 28. července 2016 v 1:34

Než se v diskusi rozjede pořádný flame a vzájemné napadání - rád bych vysvětlil proč se na tomto blogu budu snažit konspirační teorie potírat jak jenom budu schopen.

Důvod 1: Spiklenecké teorie zřídka projdou Occamovou břitvou - pokud někdo zvoní na dveře - spíše to bude soused než Alžběta  II. neboli : nevysvětluj spiknutím, co lze vysvětlit blbostí a dalšími běžnými společenskými mechanismy

Důvod 2: Spiklenecké teorie mají přesně opačný účinek - než si jejich zastánci myslí - místo burcování veřejnosti vedou k odevzdanosti a smíření s osudem, který by bylo možno zvrátit, kdyby člověk zvedl prdel, což neudělá, protože "všechno stejně řídí USA, UFO, zednáři a Bilderberg..."
Naopak - vývoj ukazuje, že většina Slovutných institucí a jejich Slovutných  představitelů stojí na základech dostatečně nesolidních aby se dali vyvrátit z kořene, když se s nimi bude dostatečné množství lidi dostatečně dlouho viklat.

Proto se předem omlouvám, ale pokud hledáte někoho kdo souzní s vaší paranoidní představou světa - zde ho těžko najdete - a u mně osobně už vůbec.

Komentáře jsou uzavřeny.


Aktuální články

Reklama