close
Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!
Zjistit více

Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!

Nejasnosti kolem obnovitelnosti.

4. července 2017 v 5:48 | Petr
Sluníčko je typická "hvězda hlavní posloupnosti", která je klidná, stabilní a miliardy let termojadernými reakcemi "spaluje" vodík na helium. Helium je těžší ( hustší ) než vodík, proto klesá do středu Slunce, kde postupně roste hustota i teplota hmoty, až se v určitém okamžiku helium "zapálí" a začne se přeměňovat na uhlík, který klesá do středu, kde roste teplota až se uhlík s heliem začne spalovat na kyslík, který klesá do středu, kde roste teplota , až se kyslík spaluje na křemík, který klesá do středu, až se křemík začne spalovat na hliník a dalšími vedlejšími reakcemi na všechny chemické prvky až po železo. Kouzlo je v tom, že první fáze z vodíku na helium trvá několik miliard let, ale spalování těžších prvků za vysokých teplot je postupně rychlejší a rychlejší, tepelný výkon Slunce ke konci jeho existence exponenciálně roste, tím roste velikost jeho atmosféry, až "červený obr" spálí blízké planety včetně matičky ZeměKoule. Poslední křečí termojaderných reakcí těžkých prvků Slunce odhodí tuto obrovskou atmosféru a uvnitř zbyde super hustý, super zářivý, avšak chladnoucí bílý trpaslík, který vyčerpal termojaderné palivo.

Touto logikou vzato i Slunci jednou "dojde šťáva", proto žádné "obnovitelné zdroje" energie neexistují. Na druhé straně máme před sebou ještě několik miliard let "poklidného Slunce" takže vlastně není třeba se tak úplně strachovat, že jakékoliv naše potomstvo žijící v dohledné době by mělo problémy s nestabilitou energetické produkce ze Slunce. Tím vznikl ekologický koncept "obnovitelných zdrojů" energie - tedy situace, kdy energie je v souvislosti s lidským měřítkem tak mnoho, že se takový zdroj zdá "nekonečný" a může se využívat neustále.

Jenomže tahle idea má své mouchy. Příklad : "přílivové elektrárny" - vím, že existují zatím spíše teoreticky, ale využívání energie přílivu a odlivu je vlastně přeměna rotační energie ZeměKoule na elektřinu. Pokud by se takové elektrárny rozšířily, mohla by se časem rotace Zěmě a celá "dynamika" soustavy Slunce - Zěmě - Měsíc stát nestabilní. Myslíte sí, že mi hrablo a vidím trávu růst ? Otázka poruch rotace Země je svým principem stejná jako otázka zdali baron Rothschild, když po roce 1830 otvíral ostravské černouhelné doly, tušil o produkci oxidu uhličítého a o "globálním oteplování" ?

Zdá se tedy, že některé obnovitelné zdroje energie nejsou tak úplně obnovitelné. Pak tady máme další příklad a to je geotermální energie. Island je chválen za své - sopečnou činností hnané - elektrárny. Jaký je jejich mechanismus : voda se tlakem pumpuje do hloubi zemské kůry, kde je teplem roztaveného magmatu ohřívána tak, že pak stoupá zpět jako horký geotermální pramen. Kde se bere teplo ? Stoupá ze zemského pláště. Co ohřívá zemský plášť ? Rozpad radioaktivních prvků zejména Thoria, Uranu a v menší míře Draslíku.

Počkat Rozpad Thoria a Uranu, který žene geotermální elektrárny na Islandu je "obnovitelný zdroj", zatímco rozpad Thoria a Uranu v jaderných reaktorech je "neobnovitelný zdroj" energie ? Proč tomu tak je ? Protože Brusel řekl !? Protože parní gejzíry v ledové krajině vypadají estetičtěji než pára stoupající z chladicích věží, po kterých lezou feťáci z ekologické neziskovky ? Jinými slovy : pokud radioaktivita zemského jádra a pláště udržela uvnitř zeměkoule vysoké teploty celé 4 miliardy let, pravděpodobně je radioaktivních materiálů dosti i pro prakticky neomezeně dlouhé provozování dnešní konvenční jaderné energetiky.
Ano je to tak - "obnovitelné zdroje" energie je politicky motivovaná mlhavá kategorie bez zakotvení v realitě jako jakákoliv jiná definice prosazovaná dnešní politickou třídou. Odtržení Kosova je OK, odtržení Krymu a Sudet je BAK BAK .... Islandské geotermální Thorium je OK. Indické Thorium v pokusném reaktoru je BAK BAK, atd.....

Na závěr poslední "obnovitelná" pozoruhodnost. Lithium je jediný prvek, který kvůli malému a lichému počtu protonů nevziká termojadenými reakcemi ve hvězdách ve větším než stopovém množství. Lithium stejně jako prvky těžší než železo ( třeba Uran ) vznikají téměř výlučně při výbuších supernov. Proto je Lithia v zemské kůře nepatrné množství kolem 17 miliontin - PPM - part per milion. Uranu jsou 3 miliontiny a Thoria 7 miliontin. Proč to srovnávám ? Přestavte si rok 2100 - v Česku aktivně jezdí ( odhadem ) milion elektromobilů ( což je 20% z dnešních 5 milionů "oficiálně registrovaných" aut ). Každý elektromobil potřebuje do svých baterií kolem 50 kg lithia. To je 50 000 000 kg neboli 50 000 tun lithia. Pokud předpokládáme 10% obnovu vozového parku - je to 5 000 tun lithia každý rok. Hrubým odhadem roční spotřeba ( všech včetně tepelných ) energií v ČR je 1,8 * 1018 Joule pokud by CELÁ tato potřeba byla kryta jadernou energetikou znamenalo by to spotřebu 760 tun uranu. Poměr 5 000 tun lithia : 760 tunám uranu téměř přesně odpovídá poměru výskytu těchto prvků v zemské kůře. "Obnovitelné" lithium je tedy stejně vzácné jako "neobnovitelný" Uran. ( A to jsem počítal Uran "na všechno", ale lithiové baterky jenom pro automobilismus )

Nechci šířit žádné paranoidní teorie. Jenom znovu připomínám rozdíl mezi skutečnými technologiemi, které ( radikálně ) mění svět kolem nás a polo-technologiemi, které obaleny "vědeckou hantýrkou", Euro-úředníky a Euro-dotacemi udržují, nebo dokonce zhoršují současný "status quo"..... Proto si nemohu odpoustit poslední příklad : Čína je největší výrobce neodymových magnetů na světě. Kdyby se čínské Thorium, které je odpadem při těžbě Neodymu spálilo v jaderných elektrárnách, pokrylo by VEŠKEROU energetickou spotřebu ZeměKoule. Pápá spalování ropy, pápá ropou placení terorističtí mohamedání, pápá báťuška Putin, pápá ten komunistický blázen ve Venezuele, pápá ropou placené Norské Fondy. Pápá produkce CO2, Pápá "Pařížská smlouvo", pápá ekologické dotace, pápá ekologické neziskovky - proto to nikdy nebude. Proto Čínani vylívají Thoriové soli do řek a my ostatní se třeseme, aby "obnovitelná" ( solární, větrná ) energetika nepřivedla ( dotacemi ) ekonomiku na buben nebo neudělala "blackout" přes polovinu Evropy.

Poznámka při druhém čtení : "Čínské thorium" sice existuje, ale je to "příklad". Neznamená, že "pokrok" vyžaduje, aby Karel Alzheimer Schwarzenberg, nebo jiný bafuňář, vstoupil do Komunistické strany Číny, jinak jsme potmě. Největší ložiska Thoria jsou ve "slušných státech" - v Indii, Austrálii, USA a Kanadě, každé jedno z nich se zásobami pokrývajcímí celosvětovou spotřebu na stovky let, nemluvě o tom, že každá žula kdekoliv na světě obsahuje tolik Thoria, že dlažební kostky od vás z Dupy nad Labem - "spálené v jaderné elektrárně" dají více energie než uhlí o stejné váze.

Poznámka při třetím čtení : jak je možné, že Uranu, kterého jsou v zemské kůře 3 PPM je "málo" zatímco Thoria, kterého je 7 PPM je "nespotřebovatelně mnoho" ? Pricnip je v "nešíření jaderných zbraní" tedy místo abychom z uranu 238 kterého je 99,3% vyrobili Plutonium 239 a to spalovali v jaderných elektrárnách - spalujeme jenom 0,7% Uranu 235 a těch 99,3 % zatím skladujeme jako odpad. ( Američani z něj alespoň dělají protitankové střely ). U Thoria žádných 0,7% spalitelného Thoria není - tam je jediná možnost přeměnit v "plodivém" reaktoru Thorium 232 na Uran 233 a ten pak spálit. ERGO shrnuto díky politickým tlakům využíváme ze 3 PPM přírodního Uranu jen 0,7% a místo toho každý muž žena i dítě platí ze svých daní 2618,50 kč ročně na "energetické polotechnologie".

Jasné ?
 

12 lidí ohodnotilo tento článek.

Aktuální články

Reklama