close
Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!
Zjistit více

Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!

ČSKB

Volby do ČSKB 3. - NASKL

4. března 2014 v 5:30 | Petr
Včera byly rozeslány kandidátky pro 2 kolo voleb do ČSKB a světe div se JSEM TAM. Velevážení kolegové z naší branže se mezitím baví tím, že posílají řetězové SMS - kdo z minulých vedení "chce být zvolen znovu" a koho volit , protože to je jenom "neškodný trotl", který "nebude překážet". Osobně jsem se k situaci vyjádříl dostatečně jasně, takže pokračujeme v historicko-právní exkurzi po "zvyšování kvality" a "odklánění peněz" v našich zdravotnických laboratořích.

O ČIA se píše snadno - neb je to krystalicky čisté, koncentrované, tituly MBA bohatě impregnované zlo. NASKL je spíše něco jako estráda. Původní zakladatel NASKL jej založil v době finanční nouze související s rozvodem. Původní idea byla, že tato organizace bude poskytovat AKREDITACE a taky původní zkratka NASKL znamenala Národni AKREDITAČNÍ Středisko pro Klinické Laboratoře. Dokonce v rámci falešného pocitu omnipotence coby předseda ČSKB vyvolal několik jednání se zdravotními pojišťovami, na téma, že "jeho firma" je jediná která dohlíží nad kvalitou biochemických laboratoří ve zdravotnictví - což pojišťovny okamžitě využily a zapracovaly NASKL do Úhradových vyhlášek v naději, že "někdo audit neudělá" a oni mu kvůli "nekvality" nebudou platit za již vykonanou práci.
Jestli za to dostal od pojišťoven nějakou odměnu - nevím, ale od členů ČSKB za to dostal odměnu v podobě nezvolení pro další funkční období, čímž se z něj stal nejkrátčeji působící předseda Společnosti klinické biochemie v její historii.

Ovšem v Praze je mnoho vlků, kteří z dálky cítí peníze. Ti už měli své kšefty domluvené s ČIA, o které prohlašovali, že ona je tou jedinou "opravdovou akreditační autoritou". Proto se na ubohé otce zakladatele NASKL zle vrhli a šermovali paragrafy tak dlouho až tito museli ustoupit a NASKL přejmenovat na Národní AUTORIZAČNÍ Středisko pro Klinické Laboratoře. Prča ne ?


Takže se vlastně nemusíme dále bavit, protože o žádné obludné AKREDITACE vlastně nejde, ale až vám bude zmatená mladá laborantka tvrdit, že věc, kterou zvládne i uklízečka zmotala, protože "ve směrnici to nebylo" bude vám jedno jestli je to směrnice sepsaná pro AKREDITAČNÍ nebo AUTORIZAČNÍ "autoritu".

Když byl NASKL v době svého vzniku a přejmenování ohrožen tím, že jej právníci ČIA roztrhají na kusy - stalo se, že jeden význačný biochemik, (který se za to bude smažit v pekle), který byl tehdy i členem předsednictva České Lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně přesvědčil tuto ctihodnou lékařskou společnost, aby jej vzala pod svá křídla. Přesto o NASKLu platí totéž co o ČIA - ve zdravotnictví funguje ilegálně, protože jeho působení ve zdravotnictví není nikde na úrovni zákona, nebo vyhlášky ze zákona vycházející - výslovně povoleno. POZOR je přece zřízen ČESKOU LÉKAŘSKOU SPOLEČNOSTÍ ? Tak jaká ilegalita ? Problém tohoto právního výkladu je v tom, že Ústavní soud - jako konečná autorita pro výklad práva v ČR - vidí věc jinak.

Byla jednou porodní bába Königsmarková, která dle výkladu soudu (ne)-připravila o život novorozence - za což dostala v první instanci flastr jako hrom. Paní Königsmarková se obrátila na Ústavní soud s tím, že zásady správného vedení porodu jak je doporučuje Česká gynekologická společnost jsou jenom subjektivním názorem České gynekologické společnosti a - světe div se - Ústaví soud jí dal za pravdu když na straně 6 rozsudku konstatoval :

Česká lékařská společnosti Jana Evangelisty Purkyně, už z definice nemůže ukládat povinnosti jiným osobám, než svým členům.

A je vymalováno - tedy NASKL může buzerovat mně jako osobu, neb jsem členem ČLS JEP, ale mé pracoviště není členem a tudíž na něj nemá moc. Proto platí totéž co minule. Vedoucí laboratoří tahají na pracoviště třetí osobu - zcela na vlastní zodpovědnost - a platí jí prachy - též na vlastní zodpovědnost. Přitom je pozoruhodné, že NASKL neposkytuje akreditace - proto se nedá použít formulace s ISO15189 - a proto se o něm v legendární ÚHRADOVÉ VYHLÁŠCE. na straně 7204 explicitně hovoří.

Ještě než skončíme : Zde je útržkovitý výčet odkazů dokumentujcíích jak Šéfové ČSKB jednají v náš neprospěch Omlouvám se za zmatenost textu - odazy jsou přímo fragmenty ze zápisů. Osobně jsem zvědavý jak dlouho ty odkazy budou fungovat, poté co vyjde tento blog.

Zápisy z jednání Rady pro Akreditaci - NASKL:
Zápisy z jednání výboru ČSKB
Za celý měsíc, co jsem četl zápisy a vyhlášky a zákony - došel jsem k závěru, že vedoucí "odborných společností" typu ČSKB a členové různých dalšich "učených komisí" jsou v dnešní době dvojího typu :
Typ 1 - jsou vzdělanci a intelektuálové, kteří sy myslí, že sepisováním doporučení a stanovisek opravdu něco zlepší, protože pokud systém zaskřípe s 3000 stránkami papírů - s 5000 stránkami pojede jako po másle ...
Typ 2 - jsou vzdělanci a intelektuálové, kteří si nic nemyslí, neb vědí, že "co je doma to se počítá"...

V každém případě bývalí funkcionáři biochemické společnosti, za to že nás vydali všanc nelítostným byrokratům - se budou smažit v pekle. A podle článků, které někteří z nich píšou, bych řekl, že se jim pekelná brána už zjevuje ... ;-))

Volby do ČSKB 2. - ČIA

18. února 2014 v 6:00 | Petr
Mému bratrovi právě šediví první vlasy, ale celý dnešní přispěvěk bude o mém nesprávném a zavádějícím chápání legislativy v ČR. V minulém blogu na téma "bordel v biochemii" jsem hrubě odhadl, že akreditující firma ČIA odsála ze zdravotnictví 47 miliónů kč. Jelikož průměrné výdaje VZP na jednoho pojištěnce jsou přibližně 3700 korum ročně - prošustrovali jsme tímto náklady na léčbu 12 700 lidí na jeden rok. Tyto náklady jsou jenom přímé platby firmě ČIA, nepřímé náklady, které jimi vnucená obludná byrokracie stojí - jsou nejméně ještě jednou tak vysoké, nemluvě o tom, že kontakt s firmou ČIA se neomezuje na jeden - nejdražší - audit, ale firma vám poskytne pestré (a drahé) spektrum dalších služeb jako jsou pre-audity a dozorové návštěvy, konzultace a další - jak jen je ctěná libost.

Ja paradoxem zdravotnictví a zejména laboratoří, že i velmi zkušení chemici nemohou ve zdravotnictví působit, pokud nemají "statut zdravotnického pracovníka", který se získává absolvováním "akreditovaného studijního oboru". Akreditovaného ve smyslu akreditace ministerstva zdravotnictví.

Poněvadž v česku quod licet Iovi non licet bovi - ČIA díky honosnému názvu Český institut pro akreditaci - působí ve zdravotnictví, aniž by k tomu bylo státní správou vydáno jakékoliv dohledatelné povolení. Schválně si přečtěte co má jako předmět činnosti v rejstříku obecně (ne)prospěšných společností.
Jediné od čeho bychom mohli odvozovat legitimitu jejího působení je to, že součástní našich státních norem se stalo ISO 15189 a že ČIA má zřizujícím Ministerstvem průmyslu a obchodu napsáno ve svém statutu, že je jedinou státní akreditační autoritou která má právo akreditovat dle v česku platných norem (tedy i ISO15189).

Nicméně bych si dovolil upozornit na drobný problém - Vztah občana a státní zprávy k zákonům je principiálně opačný - pro občana platí, že "je dovoleno co není zákonem výslovně zakázáno". Naopak státní správa a samospráva musí dodržovat opačný princip - "je zakázáno co není zákonem výslovně povoleno". Důvod pro tento rozdíl je v tom, že vynálezci moderní demokracie v USA chtěli zabránit tomu aby stát svévolně buzeroval své občany. Proto řezník může jít dělat do skladu v Kauflandu, ale velitel policie nemůže policajty poslat hasit požáry nebo operovat ve špitále slepá střeva. Ani na prahu vašeho bydliště, nebo pracoviště se nemůže objevit jen tak "kdejaký hejhula" a tvrdit, že vás jde "zkontrolovat" neb pracuje na "Národním výboře".

Jak řeší ČIA problém, že její činnost ve zdravotnictví není "výslovně povolena" ? Prohlásila o sobě, že "účinností zákona 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky již není součástí státní správy". Tedy rekapituluju - obecně "prospěšná" společnost založená vládou České republiky za účelem výkonu státního dozoru nad zkušebnictvím ve výrobě a obchodu o sobě prohlašuje že NENÍ součástí státní správy - tudíž není v roli policajta, který nemůže dělat hasiče, ale v roli soukromníka, který se může živit jak chce. Od toho odvozuje, že může působit ve zdravotnictví, ve kterém bez patřičné "bumážky" nemůže pracovat nikdo "nepovolaný". Divné že ?

OK - když budu dostatečně tvrdý a začnu šermovat paragrafy, aby byrokrati v ČIA znejistěli - začnou se hájit - že každé "akreditované" pracoviště přece o akreditaci "dobrovolně" požádalo. Právě zde začíná genialita Orwellovského gaunerismu v ČR.
Pokud by Ministerstvo zdravotnictví mělo ČIA pustit do zdravotnictví oficiálně - patrně by to vyžadovalo - minimálně nepatrnou zmínku někde v zákoně a to by asi parlamentem neprošlo jen tak snadno, protože by se na to slétly, ze všech stran, všemožné lobby a třeba by někoho napadlo, že to je jen zástěrka, jak draze financovat bezpracný život několika gaunerům. Proto Ministerstvo zdravotnictví - se o ČIA vůbec nezmiňuje místo toho se pouze v tzv. Úhradové vyhlášce o platbách ve zdravotnictví - zmiňuje o tom, že ti kdo předloží "osvědčení o akreditaci" dle normy 15189 dostanou příplatek k hodnotě bodu. Konkétní text je zde na straně 7204. Takže celá akreditace je "věc dobrovolnosti", každý může obětovat "svobodu za peníze". Samozřejmě, že jsme v Česku, takže platby bez "akreditačního příplatku" jsou žebračenka a ve zmlsaných fakultních špitálech by nestačily ani na chemikálie a provozní režii. A kdo jiný než "jediná akreditační autorita" vám poskytne "kýžený certifikát" - a nechá si jej královsky zaplatit ?

U soukromých laboratoří OK ať si dělají, co chtějí, Ale máme tady řadu veřejnoprávních špitálů a laboratoří, stejně jako řadu špitálů, které mají formu akciové společnosti a ty všechny mají podle občanského a obchodního zákonníku povinost "spravovat majetek s péčí řádného hospodáře" tudíž, když je někde za něco příplatek - nebo na něco sleva - oni jej nemůžou jenom tak "ignorovat kvůli ideálům". Takže jejich "dobrovolnost" je velmi pochybná - i kdyby byli bohatí dosti na to, aby se mohli na celou byrokratickou prudu vykašlat.

Pak je tady otázka "zodpovědnosti" a "dobrého hospodáře" z druhého pohledu - tedy kdo zpodpovídá za činnost neautorizované organizace na půdě špitálu ? A kdo zodpovídá za to že s "péčí řádného hospodáře" vydá 250 000,- za papír od jakési firmičky, která není zmíněna jinde než jedním řádkem v "Úhradové vyhlášce" - a vlastně ani tam se o ní výslovně nehovoří ? Co když dojde na lámání chleba a policajti budou říkat - proč jste požádali o ISO 15189 firmu která nemá pro zdravotnictví žádné oprávnění ? Vy odpovíte - protože "zákonem zmocněná" firma neexistuje. Policajti a právníci - s logikou sobě vlastní odpoví - to přece nikoho nezajímá.

Uvědomím-li si že hranice trestného činu je od škody ve výši 5000 kč - že šéfové laboratoří musí na vlastní zodpovědnost rozhodnout jestli je horší "porucha" principu "péče řádného hospodáře"- neucházet se o pojišťovenský "bonus", nebo vpuštění neautorizované třetí strany do laboratoře - bez opory kdekoliv v legislativě ? A ještě vyplacení tomuto subjektu průměrně 50 násobek limitu za který se "chodí sedět" ? Opět vím proč jsem seknul s primářováním a přeji bývalým kolegům - pevné zdraví v oblasti žaludku, až budou podepisovat faktury.

Vezměmě to ještě ze strany státu - kdyby náhodou někdo vletěl na Ministerstvo zdravotnictví, a křičel, proč pouští do zdravotnictví organizaci, která nemá žádný zdravotnický statut - ministerští úředníci se budou tvářit ustaraně a tvrdit "my za nic nemůžeme o úhradové vyhlášce rozhoduje dohodovací řízení ministerstva pojištoven a špitálů". A dokonce mohou spustit bandurskou "ukažte nám kde tam je ČIA zmíněna" (de facto není).

Podobná situace tu už byla - například s lidovými milicemi za bolševika. Organizace s tisíci ozbrojených členů KSČ - fungovala na základě "nikdo neví čeho" - protože po pádu komunismu se o ní v bolševické legislativně nenašlo jediné písmenko.

Mimochodem Český institut pro akreditaci bude patrně firmična s firemní kulturou ČEZu, Sazky, nebo Lesů české republiky. Kolega měl o praktikách firmy ČIA přednášku příznačně nazvanou - 4P - Peníze - Papíry - až Potom - Pacient a byl rád že unikl žalobě pro urážku na cti - takže jsem zvědavý co bude až "denní zpravodajská svodka" přinese "klukům z ČIA" na stůl tento příspěvek.

Ale proč se vlastně rozčiluju kvůli 50 - 100 miliónům, když "péče řádného hospodáře" má v Česku podobu OpenCard, tunelu Blanka, iZIP, a mnoha jiných do kterých zasvištělo mnohem více než náklady na roční léčbu menšího okresního města.
Dnes jsem příliš unaven a to i na oblíbenou radu pro blondýny, proto končím a příště probereme pikantní historii "obecně prospěšné" společnosti NASKL.

Poznámka při druhém čtení - Pokud byste se nedohodli s "Jeho Magnificencí auditorem ČIA" možná existuje cesta ven. Pokud jste odvážný majitel soukromé laboratoře - předložte pojišťovnám Certifikát na ISO 15189 od zahraniční akreditační autority. Pokud pozvete třeba Švédy, nebo Holanďany - vůbec bych se nedivil, kdyby audit měl zcela jiný průběh než duchamorná papírová psychóza made in czech republic.

Volby do ČSKB 1.

11. února 2014 v 5:48 | Petr
Než se dostaneme k meritu věci jedna super-aktuální zpráva - ministr zdravotnictví včera odvolal (a možná nechá zavřít) šéfa Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Já jsem to tušil už v říjnu - a mám z toho upřímnou radost, ale nechci rušit původní smysl příspěvku - tak se pohodlně usaďte vydechněte, a slyšte co jsem měl na srdci:

Moji čtenářové, čtoucí pravidelně tento blog, jistě vědí, že nejsem přítelem příliš horlivého "proaktivního" zlepšování věcí, protože existuje "zákon klesajícího marginálního užitku" který způsbí, že každé zlepšování pokud trvá příliš dlouho nakonec skončí tím, že věci se začnou opět zhoršovat. V personalistice existuje dokonce tzv. "Peterův pricnip" který říká "každý člověk je povyšován tak dlouho dokud se nedostane na pozici na kterou nestačí". Pokud byste si chtěli přečíst něco z mého pera o těchto fenomenech zde je k tomu odkaz.

Na druhé straně, existuje v mém blogu rubrika "příroda", kde z hlediska toho, že medicína je aplikovaná přirodní věda zveřejňuju, jak guruové našeho zdravotníctví bezuzdně kradou. Že kradou zdravotničtí experti na všech úrovních je blbé, ale co se dá dělat. Co mě opravdu hněte, je že jistí lidé v mém oboru - klinické biochemii - před lety - z kombinace blbosti a chamtivosti zatáhli biochemii do byrokratického absurdistánu ISO norem.

Múj otec říká: "ani vrána nekálí do vlastního hnizda" - ale šéfové naší odborné společnosti - od roku 2002 dodnes - jsou horší než vrány, neboť jim nebylo a není za těžko - být zároveň ve firmách, které si zřídili, proto aby na zdravotnickém ISO rýžovali prachy, zároveň ve Výboru České společnosti klinické biochemie, který má proti takovým zásahům náš obor hájit a zároveň radit zdravotním pojišťovnám jak "zatočit" s těmi kteří nejsou z ISO akreditací "dostatečně nadšení" a tudíž jim "kazí byznys". Jestli opět máte zájem - ZDE a ZDE jsem napsal dva smutně naštvané články na toto téma. Výsedkem je že už i v biochemii je to jako za bolševika - všichni mlčí, aby na sebe nepřivolali "hněv pana profesora". Jméno "pana profesora" se mění, konflikt zájmů však zůstává a celková atmosféra se spíše zhoršuje.

Jelikož ulevovat si jenom tak na stránkách vlastního blogu zavání, mnou pohrdanou, "neškodnou onanií", zveřejnil jsem daleko mírnější článek o nesmyslnosti "neustálého zlepšování" i v našem biochemickém čtvrtletníku FONS. Než jsem článek napsal ( v září 2013 ), než vyšel ( v prosinci 2013 ), nastala ta ( pro mně ) neočekávaná událost - a to jsou volby nového vedení České společnosti klinické biochemie, o jejichž termínu jsem opravdu netušil, protože sledovat co dělají naši šéfové v Praze je už mnoho let naprosto neproduktivní.

Díky náhodné časové koincidenci, se však stalo to, že lidé, o kterých všechny mé dosavadní články jsou - považovali tuto náhodu za projev mého "špatného charakteru", "demagogie", "agresitivty", "podlé předvolební kampaně" , "snahy uchvátit moc" atd ......... neboli "podle sebe soudím tebe".


Biochemická veřejnost to patrně vidí jinak - volby do naší společnosti totiž probíhají tak, že v prvním kole automaticky kandidují všichni členové. Z těch co dostali nejvíce hlasů se vybere 14 do druhého kola. Postup výběru je takový, že oslovují postupně kandidáty s nejvíce hlasy každého jestli chce nebo nechce kandidovat do 2 kola. I přesto že dávno nejsem mezi biochemiky nijak vidět - skončil jsem "těsně pod čarou", protože minulý týden v pondělí odpoledne mi volal kolega, že jsem nepostoupil, ale v úterý ráno jsem měl ve schránce mail, že jsem postoupil a jestli chci do 2. kola. To znamená že někdo nade mnou se rozhodl nekandidovat - tomu se nelze divit - sám jsem byl ve stejné situaci v roce 2006 kdy jsem z "pana profesora a jeho kamarádíčků" měl takový strach, že jsem tehdy taky nekandidoval.

Takže jsem postoupil a byl jsem tázán zda budu ve volebním kolotoči pokračovat - když už jsem ten nemorální - agresivní - demagog - uchvatitel moci - tak jsem samozřejmě nadšeně souhlasil. Jako každý posupující musím biochemickou veřejnost seznámit se svým "volebním programem". Protože od roku 2006 se mnohé změnilo a mnoho z toho, co jsem tehdy mohl ztratit - už jsem ztratil - tak jsem na to šel z ostra. A sepsal těchto 7 bodů.

  1. Vykázat Český institut pro akreditaci (ČIA) ze zdravotnictví !
  2. Zrušit Národní autorizační středisko pro klinické laboratoře (NASKL) !
  3. Vyčíslit náklady, které činnost těchto organizací ve zdravotnictví způsobila .
  4. Pohnat k zodpovědnosti funkcionáře minulých vedení ČSKB, za to, že takové plýtvání připustili a dokonce podporovali !
  5. Prosazovat spravedlivé financování všech laboratoří bez ohledu na právní formu, geografickou lokalizaci, stav akreditace a dosavadní (mafiánské) praktiky !
  6. Tupé roboty jednající dle ISO 15189 vzdělat zpátky v inteligentní, samostatně myslící a samostatně konající laboratorní pracovníky !
  7. Vrátit se k "salus aegroti suprema lex esto" !
Jenom pro informaci nezainteresovaných - ČIA je státem - přesněji Ministerstvem průmyslu a obchodu založená "obecně prospěšná společnost". Zatím jsem nenašel sebemenší zmínku o tom že by měla jakékoliv oficiální oprávnění působit ve zdravotnictví - i přesto, dle své výroční zprávy do roku 2012 "akreditovala" 186 zdravotnických laboratoří. To při průměrné ceně 250 000 za jeden audit je 47 miliónů korun, které vyletěly komínem.
NASKL - je to samé v bledě modrém - dokonce ještě horší, neboť tato organizace ani neni založena státem. Původně to byl projekt pár lidí "jak si přivydělat", který visel v úplném právním vakuu, proto pod vlivem blábolů o "zvyšování kvality" jej vzala pod svá křídla Česká Lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně.
Jen pro doplnění - poslední bod - "salus aegroti suprema lex esto" - je latinský citát, který znamená "prospěch nemocného je nejvyšším zákonem". ( hahahahahaha !! )

Svoji kandidaturu už jsem odeslal - a jak předpokládám tak teď pražští "hoši co spolu mluví", intenzivně přemýšlejí, jak mě vhodným způsobem "zpacifikovat" dříve, než se kandidátky s volebním provoláním budou rozesílat. Patrně teď na kolenou klečí před těmi členy ČSKB, kteří mají v 1. kole více hlasů než já, aby svou staženou kandidaturu zase vrátili do hry, aby jim "demagog a populista" příští 4 roky nekazil byznys.

Kdybych náhodou byl zvolen - tak by to byla opravdu velká "nepravidelnost v toku síly" a pravděpodobně i v "toku peněz" ;-)) . Dnes totiž se zákonem o svobodném přístupu k informacím a se současným protikorupčním etosem (viz SUKL v úvodu) - i mravenec může zhroutit skálu. Samozřejmě se ptáte jestli nedělám teď veliké bububu a pak dostanu buď strach, nebo "něco jiného" a budu tiše jako pěna. Jelikož jsem kvůli ISO15189 a podivným čachrům se smlouvami opustil už v roce 2009 teplé primářské místo a šel raději dělat řadového internistu - velice pochybuju, že existuje prostředek jak mě umlčet.

Co budu dělat - nebudu-li zvolen ? Tato možnost je málo pravděpodobná - spíše kolegové "nade mnou" dostanou od "hochů z Prahy" nějakou prebendu, aby mi své místo na kandidátce nepřepouštěli. Pokud přece jenom proniknu do 2. kola a přesto nebudu zvolen - budu to brát jako čestnou porážku svého názoru, že zdravotnictví má zaměstnávat inteligentní a poctivé lidi. Takže se zase pustím do robotů, paní Kubáčová si oddechne, a kolegům, kteří si budou stěžovat na byrokratickou šikanu budu říkat: Koho jste si zvolili - toho máte.

Místo tradiční a oblíbené rady pro blondýny dnes jenom oznamuju - právě intenzivně surfuju po všech dokumentech o legislativě ČR a chystám druhý díl - o tom jak chamtivým byrokratům - převlečeným za biochemiky - zatnout tipec.
Jenom bych ctěné čtenáře prosil, aby nečekali "zázraky do tří dnů", protože osamocený člověk, který žije jenom z platu - stojí proti mašinerii, která "odklání" ze zdravotnických pěněz desítky milionů korun ročně - a podle toho bude vypadat způsob jakým se mnou budou zacházet.

Na úplný závěr věta, kterou pořád opakuju - čekáte na zdravotnický zákrok, na který "nejsou peníze" ? Dnes jste se opět dověděli střípek informace - "kam zmizely".

Poznámka při druhém čtení - Představte si tento nádherný konflikt zájmů : "Jeho Magnificence Rektor Karlovy Univerzity","Spectabilis bývalý Děkan 1. Lékařské Fakulty", "Honorabilis Proděkan 1. Lékařské Fakulty", "Přednosta Ústavu klinické biochemie Všeobecné Fakultní Nemocnice" , "Předseda České společnosti klinické biochemie" - v roli auditora ČIA - v "Nemocnici v Horní Dolní s.r.o." leze v labině po čtyřech, aby si opsal výrobní čísla biochemického analyzátoru, aby zjistil jestli se laborantky náhodou nespletly při "sepisování dokumentace". Ale co - malé prachy - taky prachy.
 
 

Reklama