close
Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!
Zjistit více

Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!

Svět okolo

5 typů společenské smlouvy.

20. března 2018 v 5:23 | Petr
Pokud máte elementární přehleded o historii není těžké si všimnout "oscilací" historických period. Mně osobně zaujalo třeba periodické "utahování a povolování" šroubů - jakože prostopášné Římské impérium za Nerona se postupně změnilo v sešněrované byrokratické peklo, kde Římané vítali germánkou okupaci, jelikož konečně zruší "federální" daně a volný germánský styl nakonec přešel v "křtění pohanů ohněm a mečem" což zase přešlo v "Karolinskou renesanci" což zase přešlo v bigotnost vrcholného středověku, což zase přešlo v prostopášnosti italské renesance, což přešlo v sešněrovanost baroka atd....

Tyhle věci se vyplatí mít trochu nastudované a promyšlené, ne z hlediska "humanitních intelektuálů", kteří v tom hledají podporu pro své pomatené ideologie, ale z hlediska biologických a společenských sil, které skutečně těmto mechanismům vládnou. Proto mě velice potěšil článek Vlastimila Podrackého, který nepřímo vysvětluje mechanismy těchto oscilací a mnohých dalších společenských jevů.

Tedy dle Podrackého existuje celkem 5 různých typů "společenské smlouvy"
 1. Společnosti založená na sdíleném náboženství / duchovních hodnotách
 2. Společnost založená na společných občanských svobodách
 3. Společnost založená na společném sobectví / idividualismu
 4. Společnost založená na moci korporací
 5. Anarchie - tedy společenská ne-smlouva
Takto napsáno to vypadá, že konzervativní dědek touží po "starých zašlých" ( duchovních ) časech, ale není tomu tak protože každý stupeň má své jasné výhody i nevýhody. Společnost dle bodu 1. například má zvykovým právem vyřešenu drtivou většinu situaci, které mohou nastat, ale na druhou stranu i dnes v ní funguje až mikroskopická kontrola jednotlivce - evangeliční Holanďani, kteří nemají záclony, aby sousedi mohli nahlédnout, nebo katoličtí Prajzáci, které od nedělní návštěvy kostela neomlouvá ani vlastní smrt by mohli vykládat. A to se vůbec nebavíme o mohamedánských "popravách odpadlíků"

Od bodu 2 se společnosti začíná rozvolňovat. "Občanská práva" ve skutečnosti znamenají "je mi jedno jaké jsou tvé názory a život, pokud neutlačují mé názory a život" V bodě 3. už je těžké dát dohromady armádu, protože obecný názor je - "ONI" nás mají ochránit, zatímco my jsme pyšní, že neumíme ani dračí smyčku, provozujeme "gaučing" a vedeme "pokrokové" ( pacifistické ) řečičky. V bodě 4. už jsou státy tak oslabeny, že mega-korporace jsou jediným nositelem ( opravdové ) moci. A anarchie - to je dokonalá svoboda žít jak chci a v nepříznivém případě zemřít rukou někoho, kdo považuje za omezení své svobody nechat mě nadále naživu ( model Somálsko a další státy ).
Kde se v současnosti nacházíme my ? Tipoval bych že jsme v bodě 3 s určitým přesahem do bodu 2 kdy staromilci se stále odvolávají na "vládu práva", zároveň však nepanuje shoda ani nad obecnými pojmy. Antifa, feministky, a další aktivisti například mají teorii "verbální agrese" - jakože považují za své právo rozbít vám hubu, kterou pronášíte jim nepohodlné názory, které byste podle bodu 2. měli plné právo říkat. Je nejasno i v otázkách nejzákladnějších : Je squatting zločin ? Je korupce ve vládnoucích třídách zločin ? Zmatky v "pojmech", "právech", "nárocích" a oslabení států z nepotrestatelné kriminality "nové šlechty" nahrávají vládě korporací dle bodu 4., která je na obzoru a v mnoha státech ( Německo, USA, Rusko ) už je tady - maskovaná jenom ( zatím existujícími ) vládami a parlamenty složenými z korporacemi placených politiků.

Je jasné, že každý další stupeň je více "renesance" - tedy svobodnější, zároveň zmatenější a nebezpečnější režim a každý předchozí stupeň je více "baroko" - sešněrovanější a tvrdší režim. Tím je taky jasno jak je to s oscilacemi ve společnosti. Lidi mají jistou míru toho v jak volné / zmatené / nebezpečné / pravidly svázané / sešněrované společnosti by chtěli žít a celá "regulační smyčka" poněkud osciluje kolem této hodnoty, která se ale dlouhodobým vývojem pomaličku posouvá směrem k větší volnosti. Pozoruhodné je, že když kyvadlo vykývne daleko od "rovnovážné polohy" je síla společnosti ke korekci v opačném směru obrovská - někdy až škodlivá. Příklad : Zkostnatělost monarchií 19. století skončila I. světovou válkou, Ruské samoděžaví překmitlo do anarchie buržoazní a bolševické revoluce a svobody NEP systému, který překmitl až k teroru Stalinismu. Nebo zmatky Něměcké Výmarské republiky, které skončily zvolením Hitlera - ve zcela demokratických a férových volbách.

Z tohoto hlediska je zajímavé odhadovat co znamená volba Trumpa, Merkelové, Orbána nebo Babiše. A pak taky je zajímavé si pohrávat s myšlenkou -jak bude vypadat střet společnosti ve stadiu 1. ( migrující mohamedáni ) s majoritou společnosti ve stadiu 3. ( nutit migranty respektovat NAŠE zákony je porušení JEJICH "lidských práv" ). Osobně to odhaduju na vítězství bigotní společnosti následované rychlým utažením šroubů a stejně rychlým pádem do zaostalosti "zbožného" středověku ( model Iránská revoluce ).

Tolik tedy k vývoji společnosti. Ona možná ta sociolóógie, kdyby se učila jako volitelný předmět plný integrálů někde na Mat-Fyzu - třeba by nakonec k něčemu byla.....

Poznámka k aktuálnímu dění : Americké tajné služby opravdu umí - vyhrát Putinovi volby nejvyšším u něj dosud zaznamenaným výsledkem. Dívíte se, ale je to tak ! Co více polechtá sebevědomí Rusáka v zapadlé sibiřské díře ? Když vidí, jak Amerika šílí z "ruského vlivu" ? To nepochybně znamená, že Putin umí ( i kdyby nedělal nic ), a proto je dobré jej volit. Možná by si i ostatní politicí - Maduro z Venezuely, Korejští dědiční vůdcové, Čínani nebo Drahoš mohli u amerických "sil dobra" objednat taky tak úžasnou volební kampaň NE ?

Máme povinnost přijmout 40 000 afrických uprchlíků.

13. března 2018 v 5:15 | Petr
V dobách vysokého tlaku na Českou republiku, aby přijala nějaké migranty, jsem si dělal legraci, že bychom měli Evropské unii navrhnout, že přijmeme převážnou většinu z 8 000 francouzských Židů, kteří tehdy prchali před etnickými násilím ze strany "Francouzů afrického původu". Legrace je legrace - jelikož tito Židé jsou občanstvím Francouzi - nejsem si jist, že by se to v Bruselu počítalo stejně jako těch 16 osob bez dokladů, které přijali Slováci.

Mezitím nám ale uzrála šance přijmout až 40 000 lidí, kteří jsou prokazatelnou obětí rasového násilí. Dokonce ( zatím ještě ) mají pasy a dle těchto pasů jsou to 100% Afričani. Jedná se totiž o farmáře z Jihoafrické republiky, kteří pomalu a nezadržitelně následují své kolegy ze Zimbabwe.

Když tedy jsme u Zimbabwe - udělejme tu historickou odbočku a věnujme jí jeden odstavec. Severně od brity ovládnutého Transvaalu byla ještě nějaká nekolonizovaná území, která byla na podnět Cecila Rhodese kolonizována Britskou Jihoafrickou společností a na jeho počest nazvána Rhodesie. Díky sousedství búrského Transvaalu a díky britským kolonistům byla Rhodesie kolonie s nejvyšším podílem bílých kolonistů v Africe a taky po hospodářských a všech ostatních stránkách připomínala více dnešní Evropu s pár no-go zónami, než tehdejší Afriku. Od II. světové války se britské koloniální impérium začalo postupně rozpouštět. Britská vláda měla na "osvobozování" kolonií systém. Aby bílí koloniální úředníci neoprávněně neuchvátili moc - obsadili nejprve vedení koloniální správy místním obyvatelstvem a pak je nechali vyhlásit samostatnost. Ve Rhodesii tento proces neproběhl, neb bílá koloniální správa vytušila svůj osud a od roku 1965 se postupně oddělovala od "koruny jejího veličenstva", až v roce 1969 vyhlásila svobodnou Republiku Rhodesii. Z koloniální správy a bílé menšiny kolem ní vznikla vláda se systémem podobným někdejšímu Jihoafrickému apartheidu.
V roce 1972 vypukla občanská válka "bílých proti černým", která začala vlažnou mezinárodní podporou "bílých", kterou se inteznivním úsilím OSN, bývalých kolonií a komunistického bloku podařilo postupně otočit na "všeobecnou mezinárodní podporu černých" a tak taky válka dopadla - vítězstvím černošské většiny, přejmenováním státu na Zimbabwe a instalací miláčka bolševiků Roberta Mugabeho do funkce premiéra / prezidenta. Další osud Zimbabwe není žádným tajemstvím : Masová emigrace věšiny bělochů zpět do Británie. Zůstali prakticky jen majitelé půdy, kteří udrželi Zimbabwe jako zemědělskou velmoc, hlavního afrického exportéra potravin. Mimo agrární sektor hospodářská situace odpovídala schopnostem "černého komunisty". Ekonomický děs běs, který se Mugabe rozhodl vyřešit vyvlastněním farmářů a rozdělením jejich majetku černým zemědělcům, kteří ( pokud vůbec pracovali ) zdaleka nedosahovali "bílé" produktivity, takže od 2000 let probíhá v zemi násilí, hyperinflace a hlad.
Historie Jihoafrické republiky je zrcadlovým obrazem historie Rhodesie / Zimbabwe. V roce 1910 vznikla "Jihoafrická unie" - "něco mezi" britskou kolonií a samostatným státem, který v roce 1961 vyhlásil samostatnost pod bílou vládou, která mohla svoji kontinuitu vysledovat až k někdejšímu koloniálnímu úřednictvu. Jedinou metodou, jak udržet bílou menšinu u moci pod tlakem obrovské černé většiny byl Apartheid - režim rasové segregace a omezených občanských práv černé většiny.
Jihoafričtí černí aktivisti pod vedením Nelsona Mandely - byli patrně poučení historií Zimbabwe / Rhodesie, takže když se režim apartheidu stal, kvůli mezinárodnímu tlaku neudržitelným - jasně deklarovali, že chtějí rasový smír a přátelské soužití všech obyvatel. Jenomže jako u mnoha de-facto komunistických "projektů" nabrala realita poněkud jiný směr. Bílá vláda dobrovolně zlikvidovala atomové zbraně ( naštěstí ) a pak mírumilovně a nekrvavě předala moc Africkému národnímu kongresu. Mezi jeho politiky však vznikla vrstva profesionálních funkcionářů s mentalitou typu : "nebojoval jsem 30 let proti bělochům, abych teď ještě musel pracovat". Nynější Jihoafrická republika tedy poněkud připomíná "normalizované" komunistické státy - na každou vysoce kvalifikovanou práci se najde hluboce nekvalifikovaný "zasloužilý funkcionář".

Výsledkem je ekonomická stagnace, nezaměstnanost ( černých i bílých ) dosahuje hodnot nevídaných od koloniálních dob. Chudoba a neochota "reformované" policie řešit incidenty "černých bratří" s sebou nese obrovskou explozi kriminality, která vede k exodu bílého městského obyvatelstva do celého anglicky mluvícího světa. Stranou zůstávají afrikánští ( búrští ) farmáři, kteří jsou stovky let samostatnou, před světem ( poněkud ) uzavřenou komunitou svázanou se zemědělskou půdou ve vnitrozemí. Žijí stranou pozornosti, ve smyslu, že neutíkají z jižní Afriky, ale jinak v posledních letech přitáhli mezinárodní zájem neuvěřitelnou kriminalitou, která je na nich páchána, která přesahuje ukazatele běžné kdekoliv na ZeměKouli - mimo vraždění civilistů ve válce.

Doposud byl obvyklý následující scénář - zlodějská banda oblehla farmu, kde ozbrojený farmář, věren búrské tradici, nějakou dobu vzdoroval. Pak byl přemožen, mučen, aby vyzradil úkryt rodinných cenností a pak okraden a s celou rodinou zabit, aby nebyli svědci. Nyní se však chystá něco nového. Jihoafrický parlament bude měnit ústavu, aby bylo možné búrské farmy vyvlastnit. Oficiálně mají farmy bez náhrady přejít do rukou státu, který je "pronajme vhodným nájemcům". Teoreticky tedy třeba původním majitelům, kteří ( zatím ) zajišťují, že v Jižní Africe není hlad ?

Obávám se, že i tato čát plánu ( de-facto ) komunistické vlády Jižní Afriky bude mít problémeček. Na farmy už čekají peněz lační funkcionáří Afrického národního kongresu, ti původní majitele vyženou, pokud je náhodou "mladí členové strany" rovnou nezabijí. Je tedy zřejmé, že v Africe se skrývá 40 000 potenciálních uprchlíků, kteří nezahazují doklady a jsou ( doopravdy ) ohrožení rasovým násilím a genocidou - čímž by měli uspokojit EU i politické neziskovky a navíc to jsou zbožní křesťani - čímž by měli uspokojit hlasatele dobra typu pátera Halíka. Kromě toho těchto 40 000 lidí mělo schopnost nakrmit svou prací 55 miliónovou Jihoafrickou republiku - problémy s nepracovitostí, kriminalitou a závislostí na sociálních dávkách jsou tedy u nich nepravděpodobné - čímž by měli uspokojit zbylou českou veřejnost....
Zbývá úplně poslední poznámka - být naší vládou, opravdu bych neváhal, xenofobní voliči Donalda Trumpa už v Americe organizují petici pro přijetí těchto lidí do USA - a to Američanům ani nehrozí Euro-sankce za nepřijímání migrantů.... V osobě Donalda Trumpa je možná ta příčina hrobového mlčení českých médií o událostech v Jižní Africe. Naši intelektuálové si totiž nejsou jisti, jestli by si zmínkami o této ohrožené menšině ideologicky neuškodili, protože by museli připustit, že je dalekosáhlý rozdíl mezi "tou jejich propagandistickou" a mezi skutečnou genocidou, vražděním a rasismem !

Proč je ekonomicky výhodné vystoupit z Evropské unie.

16. ledna 2018 v 5:35 | Petr
Aniž bych se cítil paranoikem, považuji za zjevné, že žijeme v "Matrixu", což je : "falešný svět, který máš před očima abys neviděl pravdu". Takže pokud na ČT24 urputně řeší SeveroKorejský jaderný program - znamená to, že problémy Česka leží jinde. Jedním z těchto problémů je "Euroskepticismus". Lidi zatím nezahodili rozum ani komunismem nacvičené čtení mezi řádky, takže vědí, že s Matrixem Evropské unie je něco v nepořádku. Musím připustit, že jeden z význačných čtenářů tohoto blogu vyprovokoval následující příspěvek tím, že mi poslal článek psaný Bakalovými redaktory, že jako vystoupení z Evropské unie ožebračí v Česku statisíce lidí. Dokonce prý ještě více lidí než stihl ožebračit samotný Bakala. Už jsem četl spoustu takových článků, které věští naprostou katastrofu od nezaměstnanosti, nemocí, hladu až po globální termonukleární válku, pokud někdo naruší chatrnou stavbu "Euro-Sajuzu".

Přemýšlel jsem, přemýšlel a došel jsem k závěru, že opak bude pravdou - je ekonomicky výhodné vystoupit z EU co nejrychleji. Včera bylo pozdě - a využít takto vzniklé asymetrie mezi námi a Evropskou unií jako finančné výnosnou úlevu od Euro-buzerace a zdroj zisku pro globální korporace, ze kterého bychom mohli částečně profitovat také. Neboli jinými slovy : Megakorporace dovedou velice výhodně využít lokální rozdíly v legislativě a podnikatelském prostředí ve svůj prospěch - viz "daňové ráje" nebo výroba v Číně. Z takového stavu vždy nejvíce těží příslušná megakorporace. Menší avšak signifikatní zisk z takové situace má příslušný "zámořský stát" a tratí na tom zákazníci megakorporace v Evropě, kteří chtějí zboží, ašak nemají výplaty z práce na jeho výrobě. Proto musí "vyspělé státy" koupěschopnost obyvatel ( a tím zisky megakorporace ) uměle dotovat "pobídkami" - jako jsou sociální dávky a zbytečná zaměstnanost - to všechno na dluh, který se stává nesplatitelným, protože daně megakorporací končí v daňových rájích.

Ještě jinými slovy - doporučuju toto : Vystupme z toho vlaku rychle. Staňme se kombinací daňového ráje a továrny na výrobky, které se kvůli Euro-regulacím nedají ( se ziskem ) v EU vyrábět. Využijme toho, že EU kolem nás ještě pár let setrvačností poběží. Tím se stane, že nesplatitelné dluhy unavené Belgie, Francie a dalších začnou přes podnikání zahraničních i našich firem financovat naši prosperitu. Vystupme z EU, zrušme Euro-buzeraci a staňme se Singapurem hodinu jízdy od Mnichova !!
Jenom lehce proberu Brexit : Překvapivý výsledek referenda odmítl EU. V Londýně jsou desítky tisíc velmi bohatých a velmi mocných lidí, kterým pramálo záleží na "dolních 60 miliónech Britů". Tito lidé se velmi polekali a svými obchodními zásahy ( nechtěnými, nebo úmyslnými ?! ) rozkolísali londýnskou burzu, aby dali najevo, že "katastrofa už přišla". Pak se titíž lidé uklidnili, protože zjistili, že i Brexit půjde zpeněžit. Nyní je Británie ve stadiu "pokusů" o vyjednání pravidel vztahu k EU po odchodu. Tyto pokusy nepovedou nikam, protože Bruselská "vláda" jsou pletichařící pomstychtiví papaláši, mentálně na úrovni zákazu žárovek, vysavačů, ošizených kečupů, křivých banánů a okurek - nikoliv státníci s rozhledem, schopní uspořádat biliónové finanční toky mezi Británií a EU. ( Viz též "kvalita" zástupců Česka v EU ! ) Takže dva roky vyjednávání uplynou jak voda a Británie vypadne z EU bez písmenka schválené mezinárodní smlouvy, což bude dobře, protože si potom dohodne vztahy sama s každým státem extra. Lze však očekávat, že do toho bude zejména menším státům Brusel kafrat, protože - o co méně dohodli sami, o to zřetelněji budou vědět, co by (ne)měli do smluv s Británií napsat třeba Portugalci.

Z ekonomického hlediska se nebude dít nic dramatického, protože Británie je mateřská země mnoha megakorporací a význačný zákazník všech ostatních. Dovolil bych si spekulovat, že vzhledem k postavení Česka by "Czexit" byl ještě hladší a ještě výhodnější. I v Praze žijí desítky tisíc bohatých a mocných lidí, kteří žíjí z peněz EU a je jim fuk co dělají nezaměstnaní v Bruntále. Jejich moc a bohatství je však jen zlomkem britské verze - otřesy z potenciální ztáty snadného živobytí těchto osob budou tedy mnohem menší. Na rozdíl od Británie nebudeme první, kteří vykřiknou "král je nahý" - snaha mstít se malému Česku za tento opakovaný výrok by totiž vyzněla spíše trapně. I přesto dvouleté období vystupování z EU dopadne stejně jako v Británii - bez jediného písmenka schválených dohod, i s námi totiž budou vyjednávat nelítostní bojovníci proti "tuzemskému rumu" a "pomazánkovému máslu". Snaha všech států dohodnout se s námi bez kurately EU nebude menší než u Británie. Navíc všechny vlády už budou mít zkušenosti a připravené "vzorové smlouvy" z Brexitu. Oproti Británii máme dokonce jednu výhodu - můžeme těžit z pověsti "slušného státu", který se rozešel se Slováky, vzájeně výhodně a daleko přátelštěji než se Euro-papaláši rozdcházejí s Angličany. Naše postavení montovny pro Německý autoprůmysl nám dokonce může situaci výrazně usnadnit tím, že předsedové představenstev něměckých Megakorporací budou lobbovat v náš ( svůj ) prospěch. Ba dokonce by mohl Czexit naše postavení montovny poněkud zmírnit až bychom zavedli technologie, které EU nerada vídí na svém území.

Samozřejmě je nutné zvážit rizika. Obávám se, že většina z nich by pocházela od nás samotných. Řada lidí od "Euro-poradců" s BMW a laptopem po oligarchy v čele s Babišem už neumí provozovat ziskový byznys bez Euro-dotací. Státní správa je nesamostatná a neschopná vymyslet vlastní řešení problémů. Příliš dlouho jsme veškerou legislativu dostávali přeloženou Google-překladačem rovnou z Bruselu. Ba dokonce mám lehkou obavu zdali by vyjednávání s EU nebylo ve stylu "bojovníci proti varným konvicím" jednají s "bojovníky za třetí pohlaví" a všichni tito idioti se snaží dohodnout nová pravidla mezinárodního obchodu.... A pak mám taky obavu zdali náš státní aparát není už tak rozbujelý, že by pokračoval v Euro-buzeraci i po opuštění EU. Nezanedbatelné riziko by byla i "privatizace státu" do rukou mafiánů typu bývalých kmotrů ODS + ČSSD. Doufám, že tragickému průběhu v této oblasti by zabránil fakt, že lidi už jsou dosti sebevědomí ( viz několikery poslední volby ), veškerý majetek v Česku má už svého majitele, a že "dotace k rozkradení" by stát musel platit z vlastního rozpočtu schvalovaného lidmi voleným parlamentem. Pak je ještě další riziko a to, že pokud bychom chtěli být továrnou na EU nepopulární technologie - museli bychom tomu sami na vlastní zodpovědnost dát nějaké hranice. Nemám třeba nic proti "jaderné elektrárně v každém okrese" ( stejně si je vynutí elektromobily ) a vývozu přebytku energie do zahraničí. Bylo by však vhodné, aby to nebyly zlevněné reaktory firmy "Hungo-Mungo heavy industries". Úplatky za "ústupky" tohto typu by pro státní správu byly jistě vítanou náhradou za zmizlé Euro-rozkrádačky.

Všechna tato rizika bych shrnul do rizika jediného a to nutnosti opětovného nabytí zodpovědnosti za vlastní osud. To by možná nebylo tak zlé, protože opravdu fungující zpětné vazby zvyšují pocit zodpovědnosti a to na všech úrovních. Představte si, že by prudká změna složení parlamentu po volbách - místo řečiček "o extremismu" - znamenala opravdový obrat směřování státu ? Patrně by pak lidi chodili k volbám a opravdu přemýšleli, která strana co nabízí. Nebo že by za nějakou kolosální kravinu nemohl Brusel nebo "výmluva na Brusel", ale opravdový Karel Novák - ministr - předkladatel a hlavní konstruktér návrhu zákona ?? Potřební samostatní a zodpovědní lidi tu jistě jsou, jen se obávám, že nyní jsou "v disentu" protože kdykoliv, kdokoliv, rozumně, veřejně promluví - najdou se desítky "Bakalových / Babišových redaktorů", kteří na něj křičí ve jménu nerušeného pokračování Euro-dotovaných a Euro-regulovaných byznysů svých šéfů.

Představme si teď modelovou situaci, že Evropská unie zítra "zakolísá v neochvěném pokračování úspěšné integrace" - neboli krachne... Ve Francii, Belgii, Švédsku to bude poslední kapka spouštějící "horkou" občanskou válku. V Lucembursku - zánik většiny zahraničních přímů ekonomiky. V Německu - hluboká, ale zvládnutelná recese. V Bulharsku - zapomalení rekonstrukce silnic. V Srbsku ( není v EU ) - titulek na třetí straně novin a minutová zpráva v televizi.... Kam je bezpečnější patřit ( a proto už nyní směřovat ) až neodvratný rozpad Evropské unie jednou nastane ?

Hvězdné války 9: lesbické černošky bojují proti Donaldu Trumpovi

2. ledna 2018 v 4:56 | Petr
Pamětníci jistě znají "výchovná představení" za bolševika. Celá škola se sbalila a šlo se do kina na nějakou filmovou propagandu. Sovětský film, kde hrdinný komsomolec střílel Špaginem na německé tanky, které mu střelbu oplácely 80mm kanony, aniž by se hrdinovi hnul na hlavě vlásek. Když nad tím dnes přemýšlím tak mi tyto "výchovné" filmy splynuly do jedné masy, ze které vystupují občasné vzpomínky na filmy, kde té propagandy tak moc nebylo. Třeba ještě nedávno jsem z Novosibirského univerzitního warezu složitě stahoval "Otroki vo vselennoj".

Takže poučení pro filmaře - propaganda, pokud je nápadná - nefunguje. Problém je, že američtí filmaři nechodili na "výchovná představení" což má dva důsledky. Jednak hrdinný komsomolec, kterého nepocuchá ani atomovka se dneska jmenuje "superhrdina" - SuperMan, IronMan, Incredible Hulk, Thor, atd. Osobně jsem vyrostl na "Vzpouře mozků" takže americkým zfilmovaným komixům ve formě proudu zmatených akčních scén nemohu přijít na chuť.

Druhý problém amerických komixů a potažmo i jejich filmových podob, je, že "superhrdinové" ( i jejich autoři ) bojují za "sociální spravedlnost" - tedy de-facto za Euro-peklo sociálního státu, který vede civilizaci do krachu. Příklad : komixové vydavatelství Marvel začalo Američany "vychovávat" - Spider Man už není běloch Peter Parker, ale Miles Morales - černoch / hispánec, IronMan je teď nezletilá černoška, norský hromovládný bůh Thor je nyní žena a tak dále a tak podobně. A víte co se stalo ? Zpazgřené komixy se neprodávají ( kupodivu ) ?! Čert vem komixy. Stejný trend vidíte i v kinech. Režisér "rebootu" Krotitelů duchů obsadil do všech rolí ženy, když nad tím fanoušci kroutili hlavami napadl je v novinách, že jsou sexisti, rasisti, fašisti atd. Výsledek je, že film finančně propadl.
Tím se konečně dostáváme ke Hvězdným Válkám, které už desítky let jdou od desíti k pěti. Po dílech 4, 5, 6 tedy "originální sérii", která byla skvělá, přišly po roce 2000 "prequely" tedy díly 1, 2, 3, které ještě nejsou nápadně nasáklé politickou propagandou, ale jsou protě špatné jako filmy. Pak George Lucas prodal své filmové studio firmě Disney, která začala natáčet "pokračování", tedy Hvězdné války 7, a Rogue One a tady se už rostoucí stopy "výchovy" k multikulturní integraci začínají projevovat. Hrdinky jsou vždy ženy, černoši, asiati. Bílý ( heterosexuální ) muž je jedině v roli záporáka.

OK - pokud propaganda z fimu neční dá se to přežít stejně jako člověk přežil "pionýry" kteří letí na Shedar ve filmu "Otroki vo vselennoj". Problém je až s nejnovějším, tedy 8. dílem ságy Hvězdných válek. Ten je v paradoxním postavení, kdy kritika velebí "filmové dílo", ale diváci sepisují petici proti režisérovi a fanoušci prohlašují tento film za "nejhorší, který pohřbívá celou sérii".

Pod vlivem zpráv o kontroverzi jsem se vydal do kina a musím potvrdit - film je sračka a to nejenom multikulturní, genderově vyvážená, politicky korektní, ale i faktická sračka z hlediska elementární logiky. Už v úvodních titulcích běží věta : "republika se dověděla o existenci povstání...." Jaký je smysl povstání slabého tak, že vláda proti které je vedeno by o něm ani nevěděla ? O minutu později princezna Leia Organa ( v českém dabingu opakovaně jako LeiLa ) říká plechové tváři robota C3PO - "netvař se tak pesimisticky". Dělají si autoři srandu ? Lapsy podobného typu jsou téměr v každém záběru ( bomby, které padají ve stavu beztíže atd... )

Pak se na scéně objeví dvě postarší lesbicky vypadající můry, které se zestárlou Leiou vypadají jakoby všecny tři žily v registrovaném polyamorickém svazku. Pak jedna z těch neznámých - hubená stařenka ve fialové paruce převezme velení povstalců, což po dvě hodiny trvajících peripetiích vede k tomu, že všechny doposud známé postavy jsou zabity, Přežije jen osádka Millenium Falconu sestávájící z černocha, smrtelně zraněné asiatky, "Žvejkala" a rodinky zvířátek, které bude Disney prodávat jako hračky. Tito se poplácávají po ramenou, že "teprve teď, když zbyli jen 4, je povstání na prahu vítězství" a za těchto slov odlétají neznámo kam.

Fanoušci Star Wars mají po tomto filmu asi těžkou hlavu, jak může děj pokračovat, ale mně je to jasné. Hvězdné války č. 9 začnou výbuchem poškozeného Millenium Falconu a tím se autorům uvolní ruce k pokračování dle momentálních potřeb propagandy - nejspíš tedy bojem pozitivně diskriminovaných, genderově diverzifikovaných černošek proti Donaldu Trumpovi - nebo ne ?

Za bolševika jsme o kino nezavadili s výjimkou západní - kapitalistické - zejména americké filmové produkce. Dnes nevím o kinematografii která by stála za shlédnutí pokud zrovna nejste příznivci "ušlechtilé nudy" artových filmů. Smutné je, že kino se zpožděním několika let dostává se do pozice televize - zbytečné na ně plýtvat časem a penězi. V případě ságy "Hvězdné války" to pro filmy natočené po roce 1983 platí na 100%.

Poznámka při druhém čtení - možná by můj odsudek nebyl tak příkrý, kdybych viděl originální, nedabovanou, anglickou verzi. Ta se ale promítá tak málo a vždy pozdě večer, že pro mně a manželku jakožto rodiče malého dítěte byla neshlédnutelná.

Nejasnosti kolem dobročinnosti

5. prosince 2017 v 5:12 | Petr

Otázka skutečného příjemce peněz

Před špitálem se pravidelně pohybuje paní, ověšená legitimacemi nějaké neziskovky zatavenými ve fólii : "Přispějte na hendikepované děti !" Přitom nabízí cetky za 2-3 koruny, které od ní můžete koupit za 20-50 korun a tím "přispět". Je zlá doba a zlá doba budí zlé myšlenky. Paní nese zřetelné známky nadměrného pití, takže navzdory legitimaci zatavené v igelitu jsem ještě nepřispěl, protože i za 50 korun si pijící člověk může uškodit. A navíc proč bych komplikoval práci kolegům na 30 metrů vzdálené interní ambulanci, kam jsou všichni ostravští alkoholici hromadně sváženi, když na tom začnou být špatně ?

Otázka smysluplnosti pomoci

Sestra bývalé manželky dělala učitelku v dětském domově v Trenčíně. Trenčín, podobně jako na české straně Prostějov, nebo Zlín je hogo-fogo město plné bohatých podnikatelů, kteří potřebujou projevit "corporate social responsibility". Veřejnost má představu, že dětské domovy jsou chudé organizace s dlouhými chladnými chodbami. Nic není realitě vzádlenější. Děti, které se ocitly v děcáku kvůli hajzlovitým rodičům ( a nesou jejich geny ) dostávají od sponzorů tolik značkového zboží, o kterém si dítě z fungující rodiny může nechat jenom zdát. Mládež vyrazí do města na nových horských kolech a vrátí se bez nich. Kdo by šlapal na kole do kopce, když sponzor koupí další ? Ba dokoce místní Rómové ne zcela pochopili princip dětského domova a stojí před vraty ve velkých skupinách. Matka táhne za ruku chlapečka :"Páni učitelka, zoberte Ferka do děcáku. On by tiež chcel horský bicykel, telefón a topánky Adidas !"
Hajzlovitost dětí přitom nelze nijak regulovat, protože v mulikulturní společnosti může mladý sígr bít učitelku, ale ona jej může jenom chválit. A taky to tak dopadlo. "Hodné děti" shodily ex-švagrovou v 8. měsíci těhotenství ze schodů a válely ji směrem dolů několik pater. "Hodné děti" by totiž potřebovaly pořádně přes hubu od řádného, nejlépe biologického otce. Místo toho dostávají nové iPhony od firmy místního mafiána, který potřebuje "foto při dobročinnosti" na předvolební plakát ...

Otázka bezpečnosti

Přispějete-li na "velkou charitu" neodvratně tím sponzorujete celý "průmysl dobročinných neziskovek". Lidé, kteří se vyškolili při obstarávání vozíků invalidním dětem, začnou za půl roku shánět peníze na "inkluzivní školství", které zničí šanci vašich dětí na dobré vzdělání a za pár let "kariérního růstu" v neziskovém sektoru budou vypravovat lodě pro ilegální migranty ! Připadá vám to jako nesmysl ? "Člověk v tísni", který začínal distribucí humanitární pomoci do míst přírodních katastrof byl vyhozen z ukrajinských "vzbouřeneckých provincií". OK to je oblast ovládaná lidmi na pomezí zločinců a tajných agentů. Daleko pozoruhodnější je, že "Lékaři bez hranic", kteří začínali zdravotní pomocí v Africe nyní čelí obvinění italské prokuratury z pašování lidí. Dokonce i tak nevinná organizace jako jsou naše zkrachovalé a znovu oživené "Klokánky" byly vyšetřovány pro ilegální adopce. Přispíváte tedy na co ? Na platy lidí, kteří svoji představu "humanitární pomoci" staví nad zákon a (ne)činnost stání správy je utvrzuje v tom, že jednají správně ?

Otázka uměřenosti

I já sám jsem na tomto blogu psal, že dodávat do Afriky léky na AIDS je nesmysl, že za peníze na léčení jednoho HIV pozitivního je možno koupit sítě proti moskytům a zachránit desítky tisíc lidi před smrtní na malárii. Neziskový sektor je plný řečí o každém jediném životě, který je neocenitelný, byť by se na jeho záchranu promrhaly prachy k záchraně tisíců jiných. V tomto případě se však distribuce moskytiér chytli ajťáci jako Jeff Bezos a Bill Gates. Byli opravdu inženýrsky důkladní a úspěšní. Rozvojový svět je sítěmi proti moskytům zaplaven. Tak zaplaven, že domorodci šijí ze sítí kabelky, které přes e-shopy prodávají zpět v Evropě a USA...

Otázka zpětných vazeb

Můžeme začít v post-koloniální Africe a skončit na "Jižním křídle Evropské unie" v čele s Řeckem ( též Euro-korupce u nás ). Pokud společnost od někoho dostává peníze "zadarmo" naruší to zpětné vazby, které by eventuelně vedly ke zlepšení, nebo alespoň udržení situace v dané společnosti. V afrických společnostech poznamenaných populační explozí začnete děti, které kvůli chudobě nemají šanci dožít se dospělosti, krmit, šatit, očkovat předvádět na dojemných plakátech v Evropě. Co se stane ? V další generaci se rozpor mezi ekonomickými možnostmi států, pracovitostí a počtem obyvatelstva ještě zhorší. Nemluvě o známých fenoménech "africké rozvojové pomoci" jako je stěhování se venkovanů do měst s letištěm kde "přistávají letadla s potravinovou pomocí", které prohlubuje pustnutí venkova a zhoršuje schopnost afrických společenstev uživit se vlastní rukou.

Nevím tedy, jestli jsem skeptik, realista, nebo nelida. Letos jsem přispěl na psí útulek. Nejhorší osud, který by mohly tyto peníze mít je, že prodlouží utrpení zanedbaného psa ve špinavém kotci, ale rozhodně se neobrátí proti mně, protože psi z útulku na lidi téměř neútočí. Na lidskou charitu jsem nepřispěl už mnoho let. Moje důvěra v systém "profesionální dobročinnosti" je narušena navzdory všudypřítomnému slzopudnému marketingu : "otevřete svá srdce" a peněženky. Stačí, že moje peníze zaplacené na daních pracují proti mně v rukou státu, považuji za krajně nerozumné přilévat do systému další peníze, které budou sofistikovaněji a nebezpečněji pracovat proti mně v rukou neziskového sektoru.

Lídři politických stran a fenomén škaredé Miss.

31. října 2017 v 5:26 | Petr
Možná probírám elementární, obecně známé věci, ale nemohu si pomoci. Dnes, když tento článek píšu není jasné zda Babiš sežene nějakého koaličního partnera, jak bude vypadat vláda, nebo jestli budeme dva roky bez vlády jako Belgie v roce 2010. V každém případě se však množí články typu Strana XXXX ( např. ODS ) nechce s Babišem do vlády, to kdyby ve straně šéfovala osoba YYYYY ( např. Václav Klaus junior ) to by byl jiný fičák.

Tím se dostáváme k otáze, ne proč nikdo nechce s Babišem do vlády, ale k otázce proč tak mnoho šéfů politických stran je nemastných - neslaných, nenápadných úředníků, "vůdců národa" v šedivém obleku. Příklad Bohuslav Sobotka a jeho pohrobci v ČSSD. Petr Fiala - což je Sobotka verze 2.0 v podání ODS, ten člověk, který šéfuje KDU-ČSL, nebo STAN ( ani mi neutkvěla jména ). Proti nim jsou výrazné osobnosti Babiš, Okamura, Kalousek, ten s dredama od Pirátů. Rozdělíme li si strany podle šéfa na výrazné / nevýrazné zjistíme, že "tajnou volbou na sjezdu" se dostávají na šéfovskou židli kandidáti nevýrazní zatímco kandidáti výrazní se dostávají do čela jinak.
Posuďte sami :
 • Babiš je šéf z definice : podle hesla ANO / Agrofert jsem já. Nebo méně optimisticky : "sám sobě jsem svým kmotrem".
 • Okamura - totéž co Babiš, jen za 1000x menší prachy. V minulém parlamentě odešel ze strany Úsvit přímé demokracie a kde je jí dnes konec ?
 • Kalousek - vymyslel si vlastní stranu, která jej opakovaně volí předsedou, až odstoupí kvůli volebnímu propadu je s TOP 09 taky konec.
 • Bartoš ( tak se pirátský kapitán jmenuje ) byl zvolen demokratickou volbou, ale po internetu všemi členy strany - nikoliv tajnou volbou na nějaké schůzi.
Mechanismus je samozřejmě jasný - nejméně 50% "nevýraznosti" politických lídrů má na svědomí "střetnutí různých křídel" politických stran a zejména mafií, které za nimi stojí. Smysl této nevýraznosti je totiž v tom, že šéf politické strany by "kmotrům do toho neměl příliš mluvit". přesto je tady otázka zdali se na volbě nevýrazných politiků nepodíli i mechanismus, který není zločinného typu.

Zakladatel soutěže Miss České republiky - Miloš Zapletal - v dávném rozhovoru popisoval následující fenomén : Při testech hlasovacího softwaru na generálkách soutěže Miss měl každý porotce ( cvičně ) zvolit tři nejkrásnější dívky. Poté co se sečetla bodová hodnocení porotců, téměř vždy vyhrála ne nejkrásnější, ale nenápadná "docela hezká" uchazečka, kterou měl každý porotce na 2-3 místě. Problém je totiž v tom, že každý porotce má výraznou a od ostatních porotců odlišnou představu co je "nejkrásnější". Každý proto volil výrazně jinou kandidátku č. 1 Teprve až porotcům, idividuální atributy "největší krásy" došly - zvolili "docela hezké" dívky na 2 a 3 místo a tam se (ne)překvapivě shodli, takže 1-2 dívčiny na pozici 2. nasbíraly více bodů než 6 různých dívčin na pozici 1. Proto Zapletal nutil porotoce, aby nejprve diskutovali o tom co je to ženská krása a která uchazečka ji naplňje nejvíce a teprve potom aby hlasovali.

Kromě soubojů "mafiánských klik" funguje ve vnitrostranické demokracii pravděpodobně i "fenomén škaredé Miss" Výrazné osobonosti mají 50% nadšených příznivců a 50% nesmiřitelných odpůrců. Fiala, nebo Sobotka, kteří "docela ujdou" mají 80% vlažných příznivců "ze slušnosti" a proto vyhrají hlasování na sjezdu své strany. Slabí lídři problémy nepojmenovávají, pak je ani neřeší, protože to by znamenalo ztratit oněch 30% vlažných příznivců ve vlastní straně. Proto s celou Evropskou politikou zametají ( a teprve budou zametat ) skupiny, kde tvrdí vůdci usedají na trůn úplně jiným mechanismem.

Proto pochybuju o účelnosti "vnitrostranické demokracie", kde různá křídla kandidátů stranického sjezdu "tajnou volbou" volí předsedu. Z takové volby nemůže dobrý šéf vzejít a je jenom otázkou - do jaké míry je to mechanismus vzestupu "šedých myši" do čela politiky a do jaké míry je to pláštík pro rejdění mafiánů. Podle mého názoru jsou dvě možnosti jak se s tímto fenoménem vypořádat :
 • Veřejná volba předsedy strany - ať každý kandidát sjezdu vstane a otevřeně řekne : "Za předsedu chci Frantu Vopršálka proto a proto !"
 • U kandidátů do voleb by možná pomohly veřejné primárky v Americkém stylu "Zaregistruj se jako podporovatel, zaplať socialistům kilo a pak si sestav svoji kandidátku ČSSD" - konečná kandidátka pak bude průměrem těchto veřejných kandidátek. ( Členové ČSSD by za kilo mohli udělat to samé - ačkoliv se to nezdá - jsou to taky lidi. )

Spousta poznámek při druhém čtení :
 1. nesmysl "vnitrostranické demokracie" neznamená že nesmyslem je demokracie jako taková. Naopak demokracii pomůže výběr z politiků s jasným názorem - nikoliv "střídání améb" na postu premiéra.
 2. Úplně jsem zapomněl na "císařovnu" beztvarých politiků - "Hillary Clintonovou"....
 3. Není vyloučeno, že fenomén "nepřijít o 30% vlažných příznivců" ovliňuje i parlamentní volby. Přesněji "marketing" politických stran - tedy cílem je aby se "všichni politici tak nějak podobali všem ostatním" ? V takovém případě by možná pomohlo cíleně "volit extrémisty" - jak doporučuje Petr Hampl, jenomže extrémisti neradi dělají kompromisy, které jsou v politice nutné takže Buď se objeví jasně mluvící demokrat-státník alá Masaryk, nebo jsme ztraceni.
 4. Zlovolná myšlenka mě napadá - jestlipak by se na Masaryka dnes nevrhly neziskovky a neoznačily jej za fašistu, rasistu, xenofoba a kdoví co ještě. Ale on by to určitě vydržel, protože když hájil Žida Hilsnera nebo zabíjel "zlaté tele Rukopisů" - taky jsme s ním nejednali v rukavičkách.

Volby v kmenové společnosti.

17. října 2017 v 5:15 | Petr
Opice žijí v tlupách. Opice druhu homo sapiens tlupám vznešeně říkají "kmenová společnost" - jakože slušně se chováme a pomáháme si uvnitř tlupy, vně tlupy ceníme zuby a vetřelce "od nich" neváháme v krajním případě i zabít. Tím ovšem nejsme výrazně horší než "oni" z jiné tlupy, kteří mají přesně stejná pravidla proti nám : no-go zóny v západní Evropě by mohly vyprávět....

Jedinkrát v lidské historii byl tento princip porušen a to na dvou místech ( téměř ) zároveň : V Anglii v roce 1215 byla přijata "Magna charta libertatum" - zárodek moderních ústav, která obsahovala první stopy principu : "stát se chová ke všem stejně - padni komu padni". Současně s tím Italské městské státy a jejich první banky zavedly pravidlo "obchodujeme se všemi stejně - padni komu padni". Oba tyto principy, každý sám o sobě, posunuly společnost vpřed a daly příslušnému státu výhodu proti okolnímu "nevolnickému středověku". Největšího rozvoje však dosáhly státy, které dovedly oba principy kombinovat - renesanční Holandsko, USA "otců zakladatelů", Británie během průmyslové revoluce atd. ( Poznámka pro bojovníky za sociální spravedlnost : tím není řečeno že v daných státech zavládla selanka s granty EU a sociálními dávkami. Naopak, když přestaneš makat - jdeš do úpadku i s Euro-dávkami. Vizte Francii, ( jižní ) Itálii, Španělsko, Řecko, a další členy "tvrdého jádra EU". )

Je zjevné, že pokud platí princip "rovnosti před zákonem" a princip "rovnosti v podnikání" - kmenová společnost tím dostává ránu, protože ti obchodníci a řemeslníci, kteří ještě respektují "hranice kmene" jsou v konkurenční nevýhodě vůči těm, kteří už přijali pravidlo "padni komu padni". To je tedy ta obrovská historická výjimka které jsme nyní svědky, kdy žijeme v "občanské společnosti". Je nutno zopakovat : OBROVSKÁ VÝJIMKA !!! 90% času a 90% společností totiž bylo, je a bude organizováno na kmenovém principu. Příklady efektivity občanské společnosti jsou jasné - můžeme argumentovat technologickým pokrokem, vědou, výrobou zboží .... až po příklady zdánlivě extrémní - jakože 100 miliónů kmenově organizovaných Arabů se už desítky let neúspěšně snaží zlikvidovat občansky organizovaný osmimiliónový stát Izrael.

Občanské a kmenové společnosti mají ještě další pozoruhodné rozdíly. V občanské společnosti je talentovaným jedincům umožněno vystoupat vysoko na společenském žebříčku, bez ohledu na rodový původ. Sedlák může mít pravdu ( a není za ni trestán ). Král se může mýlit ( a sedlák není trestán když na to upozorní ). Mimo to - "vůdci" v občanské společnosti většinou po konci své funkce odcházejí do důchodu ověnčeni poctami a z důchodu udílejí ( neužitečné ) rady svým nástupcům. Nic z toho v kmenové společnosti není. Sedláci mlčí ze strachu z trestu. Odstoupivší vůdce uteče do vyhnanství, aby nebyl zabit - roztrhán na kusy adepty na uprázdněnou pozici "vlka - alfa", atd.

Je tedy jasné, že princip "padni komu padni" alias "občanská společnost" je z kolektivního hlediska výhodný, bohužel ne-tak výhodný je z hlediska jedinců, zejména těch blízko "vůdce kmene" a navíc míří proti milióny let fixované biologické podstatě opic druhu homo sapiens. No řekněte - kdo by nechtěl alespoň "táákhle malou" protekci ? Kdo by nechtěl na základě Euro-Směrnice alespoň "táákhle malou" regulaci, která zlikviduje jeho konkurenty ? Kdo by nechtěl "aspoň trošku zavřít hubu" těm protivným kritikům, kteří možná mají pravdu, ale rozhodně "se mnou nestudovali" na stejné prestižní univerzitě ! Procesy tohoto typu nahlodávají občanskou společnost a vrhají nás zpátky do kmenového zřízení, které je krátkodobě a pro některé jedince výhodnější, ale dlouhodobě vede k zaostalosti. Fakt postupného úpadku občanské společnosti a návratu před renesanční italské městské státy je dnes maskován pojmy jako "nutnost regulace", "korporativismus" nebo méně lichotivé "oligarchie", "socialismus" nebo dokonce "fašismus" - ten pravý - ne nálepka pro lidi, co na mizející svobodu upozorňují.
Souboj občanské a kmenové společnosti ( pokud lze současnou situaci nazvat soubojem ) vede k tomu, že zákonem definovaná a oficiálně deklarovaná občanská společnost se stává jen tenkou slupkou nad opět sílícím kmenovým zřízením. Příklad : Lze-li v občanské společnosti odejít z vůdcovské pozice do důchodu ( ne do vyhnanství, nebo do hrobu) a zároveň je dovoleno, aby se "král mýlil". Pak by mělo být normální, že vůdce předstoupí před lid a řekne : "Omlouvám se - tyto mé činy byly omyl, budu to dělat jinak." Syšeli jste někdy takový výrok od politika ? Proč ne ? Protože kolem něj sedí slintající "kandidáti na pozici vlka - alfa", kteří by jej roztrhali ?

Poznámka při druhém čtení : Dovolím si upozornit na rozdíl mezi : "Omlouvám se za chybu, zkusím to udělat jinak." A mezi "Sakra, tahle pleticha nevyšla, musím vymyslet jinou." Přestože obě tyto věty bývají formulovány, aby vyzněly stejně - jistě chápete, že to není totéž...... V souvislosti s Milošem Zemanem je nutno zmínit i třetí variantu : "Řekl jsem na plnou hubu jak se věci mají a oni teď křičí abych se za to omluvil".

OK - to bychom měli teoretický úvod. Prakticky však za 3 dny máme volby. Co je tedy úkolem voliče z hlediska občanské a kmenové společnosti ? Pokud patříte k 99% "menšině" společnosti, která není zakouslá do soukolí toku moci a peněz, pak je rozhodně výhodné nezavřít sobě ani svým blízkým možnost společenského vzestupu tím, že hlasováním podpořím kmenové zřízení, navíc takové, kterému šéfujou lidi z kmene mně nepřátelského. Pokud hlasování "pro občanskou společnost" není možné, protože ji žádný kandidát ( činy nikoliv řečmi ) nehájí, pak je zásadně důležité být si vědom existence kmenů a nehlasovat ( omylem ) proti svým zájmům.

Proto jsem sám pro sebe vymyslel "Kubáčův bodovací systém" kterým hodnotím kandidáty na poslance:
 1. O kandidátovi je známo, že se veřejně omluvil za své činy : +20 bodů, a poté konal jinak : dalších 20 bodů.
 2. Kandidát je v politice nový : +10 bodů. ( V situaci, kdy politici nedovedou změnit směr svého konání dle bodu 1 totiž nemá smysl volit "staré psy" a doufat že budou dělat "nové kousky" )
 3. Kandidát je blízký skupině, kterou mohu považovat za "svůj kmen" : +20 bodů. Např.: Je zbytečné volit Babiše, stačí že nedobrovolně platíme jeho byzbys s "biosložkami" v palivech. Je zbytečné volit Kalouska - pokud nejedete v nějakém Euro-byznysu, nebo ČSSD - "dělnickou stranu", která rodinám dělníků nabízí boj o třetí pohlaví homosexuálů a jejich dětem "OSPOD" jedoucí dle směrnic "Barnevernetu" a "multikulturní integrací" zničené školství. Smysl a voličská základna většiny stran je nejasný, vysvětlitelný jedině tím, že voliči špatně odhadují své postavení ve společnosti a pak omylem / manipulací hlasují proti svým zájmům.
 4. Kandidát navrhuje řešení, kterým mi pomůže +10 bodů - a jiné nepoškodí - dalších 10 bodů
 5. Kandidát navrhuje řešení, které jiným pomůže, aniž mně poškodí : +10 bodů
 6. Kandidát se nedopustil zásadních prohřešků proti občanské společnosti : +10 bodů. Pozor na strany s "kmotry", "oligarchy" a "kontroverzními podnikateli" v pozadí i v čele.
 7. Kandidát se nedopustil zásadních prohřešků proti zdravému rozumu : +10 bodů. Pozor na strany prosazující polotechnologie nebo řešící blbosti, jako je globální oteplování v přírodě i v sexu.
Takže stačí přidělit body jednotlivým stranám a jejich kandidátům a hned je jasněji, nebo spíše zoufaleji, protože většina dnešní politické scény se pohybuje v pásmu 0-10 bodů bez jednoznačného favorita. Státotvorný blog" by měl čtenáře vyzvat : "I přesto jděte k volbám !!!" Já nejsem státotvorný blog, proto používám jiný argument : Sledovat koňský dostih je poloviční legrace, pokud nemáte vsazeno na žádného koně. Volby jsou jako sázka na favorita a nový parlament - to bude čtyři roky trvající napínavý dostih, kde ani nemusíte platit sázkovné, protože to vám už dávno sebrali daněmi. Dokonce i těm, kteří se chystají volby ignorovat !

Už můžeme rozsvítit, Vašku ?

3. října 2017 v 5:29 | Petr
Okamura - pičo ?!?

Náš prochlastaný východ je "experty na politiku" považován za hnízdo nevzdělaných, sociálně frustrovaných ubožáků, kteří nejsou náležitě poučeni jak hlasovat ve volbách, a proto volí populistické, fašistické a xenofobní strany. A vskutku, sice nejsem komentátor na ČT24, zato přesně vím jaké budou na Ostravsku volební výsledky:
 1. S velkým náskokem Andrej Babiš
 2. Strana Tomia Okamury - ať už se letos jmenuje jakkoliv
 3. KSČ(m)
Navzdory tomu u nás lísteček předvolební agitace neuvidíte - kromě zoufalých plakátů ČSSD, které několik týdnů visí všude a od deště už chytají plíseň.

Minulou středu jsem byl v služebně v Praze a pohyboval jsem se po trase Hlavní nádraží, VFN alias "nemocnice na Karláku", firma Binox v Karlíně ( firma na ho*** - letos už po druhé mi odmítli prodat zboží, které měli skladem. Prodavač letargicky seděl za PC a vysvětloval, že "ten sklad vlastně není ten sklad, ale jiný" !!! ) Pak pěkně procházkou podlél Vltavy k Rudolfinu a zpět na nádraží - vše z tréningových důvodů pěšky. Šok byl v tom, že jsem všude potkával tolik lidí s plackou : "Volím Tomia Okamuru" ( ať se jeho strana letos jmenuje jakkoliv ), kolik jsem na Ostravsku neviděl za celý poslední rok. Takže Pražáci pozor! My jsme hlupáci co volí "populisty". Vy jste státními dotacemi vykrmení Euro-intelektuálové a máte Kalouska, mladého Stropnického a toho s dredama. Tihle tři vám musí stačit ! Okamuru nechte vidlákům !!!

Mimochodem po této zkušenosti jsem ještě zvědavější, jak volby dopadnou. O tom však dnešní příspěvek není.
Když tak člověk jezdí služebně po republice, sedí hodiny ve vlaku a pak se baví s kolegy - nevyhnutelně musí nad situací přemýšlet. V minulém příspěvku jsem popisoval jak jsme ve zdravotnictví zrušili oficálně jmenované lékaře - "odborníky", kteří hlídali každou lékařskou odbornost - skutečný stav - nikoliv "papírovou" fikci - okres po okrese, špitál po špitále, bez velkého otravování, lacino a účinně. Místo nich jsme zavedli, registrace, akreditace, kredity, komise. Takže vás nehlídá uznávaný kolega "primář Sova", u kterého jste jako elév dělali praxi, a který se na vás nenápadně ptá jiných kolegů. Místo toho přijede jednou za rok osoba, o které jste nikdy neslyšeli, neb na vlastním pracovišti, na druhém konci republiky je páté kolo u vozu, proto si zvedá sebevědomí funkcí "Auditora ČIA". Přijde, tváří se komisně, kontroluje papírové "směrnice" na sub-atomární úrovni, nutí vás zavádět nesmysly a zase odejde. V nejlepším případě jej už nikdy neuvidíte....

Výsledkem je, že Ministerstvo Zdravotnictví má o realitě vně své budovy jen skromné informace "z formálního výkaznictví". Ale i kdyby bylo dokonale informováno, jeho prostředky jak věci změnit jsou ještě skromnější. Nic z toho však státu nebrání velkohubě deklarovat "garanci zdravotní péče" nejlépe všem všecho, zadarmo a v Ústavě. Takže jsem seděl ve vlaku a přemýšlel jak k tomu došlo ? A hlavně jak k tomu došlo v celé společnosti - nejenom ve zdravotnictví ?

Historickým pohledem - Od pradávných dob přemyslovského království až do roku 1989 docházelo občas ke změně politického režimu. Občas ty změny byly docela prudké, ale vždy byla zachována kontinuita právního režimu a taky kontinuita státní správy, které se vyvíjely daleko pomaleji. Jejich reformy měly daleko hlubší a racionálnější pozadí než "defenestrace" neoblíbeného politického režimu. Příklad za všechny - v roce 1918 jsme zrušili císařství a zavedli republiku, ale Rakouský občanský zákoník z roku 1811 platil nadále a to až do 50. let ( v Rakousku platí dodnes ). Takhle to šlo vždycky - po Bílé hoře byly České stavy svrženy ale "zemské desky" platily nadále. Bratři Němci nastolili u nás Protektorát Böhmen und Mähren, ale týž občanský zákoník z roku 1811 platil pořád.

To vše se přerušilo v roce 1989. "Sametová" revoluce totiž proběhla právě naopak. Mocenská kontinuita nebyla narušena. Komunistický parlament zvolil Václava Havla prezidentem. Místo komunistů - stalinisů byli zvoleni jejich bývalí kolegové - reformní komunisti vyhození z KSČ(m) po roce 1968, známí pod názvem disidenti - a jelo se dál. Jestli si myslíte opak - povšimněte si jak nový režim vytěsnil opravdové antikomunisty, jako byl třeba Karel Kryl nebo Petr Cibulka. Zato třeba autor komunistické federální ústavy z roku 1968 Zdeněk Jičínský je dodnes slovutný právník, poslanec, senátor - dokonce nikoliv za KSČ(m).
OK - to že "revoluce" byla až příliš sametová - to může být ze systémového hlediska jedno. Horší je, že že navzdory opačným proklamacím došlo k přerušení právní kontinuity a zejména k přerušení kontinuity systému státní správy. Po revoluci najednou vše bylo "nedemokratické" a "komunistické". Neo-komunisti v parlamentu po roce 1989 zcela rozvrátili systém státní správy po "Paleo-komunistech". Můžeme být rádi že ( s výhradami ) nechali alespoň základy - poštovní směrovací čísla, rodná čísla, poznávací značky, řidičáky, pasy.....

Vše ostatní ať to mělo základ za bolševika, První republiky, starého Rakouska, vše šlo pryč a uprostřed tohoto ničení státní správy intelektuály kolem Václava Havla ještě Václav Klaus prohásil dvě věty ( které dnes popírá ) - že peníze nesmrdí, a že "zhasneme", aby v nastalé tmě mohla proběhnout privatizace.

Takže privatizace, do rukou hochštaplerů, proběhla, pak nastalo rozkradení privatizovaných fabrik, pak překupování, přeprodávání do rukou dalších spekulatnů až fabriku "zachránil" zahraniční investor, takže dnes pláčeme, že platy jsou zde udržovány na 1/3 Německa, zisky a kapitál pro další rozvoj průmyslu odtékají pryč. Opět - smutné, ale není to to nejhorší. Po privatizaci totiž nastal okamžik, kdy bylo potřeba zase "rozsvítit" - jenomže tehdejší majitelé průmyslu, tehdejší politici a dokonce i tehdejší státní správa si náramně libovala ve tmě. Mezitím došlo ke generační obměně státních úředníků a dnes je stát v situaci, že pro správu věcí veřejných má POUZE NEÚČINNÉ NÁSTROJE.

Nástroje výkonu státní správy, které byly osvědčené a účinné by totiž narušovaly Klausem nařízenou a Havlovými poslanci schválenou "tmu". Dnes jsme tedy v situaci, kdy na všechno jsou řídící mechanismy typu "registr pracovníků" a "akreditace" které jsou pracné a neúčinné, založené na formálním vedení a formálních kontrolách papírové dokumentace, která nemá ( a pro řádnou funkci firmy ani nemůže ) mít s realitou příliš styčných bodů, protože je nutné, aby "směrnice" a "realita" si nestály v cestě. Tento principiální problém řeší státní správa "zpřísňováním" systému až na hranici jeho zhroucení. A naopak pokusy o opravdové reformy - jako třeba zoufalou situací vynucené zjednodušení vzdělávání zdravotních sester - je sledováno s obavami, že situace, která už se vymkla z ruky se "bez registrací a kreditních bodů" zhorší ještě více ???

Pokud byste diskutovali se státními úředníky otázku : "pojďme to dělat jinak" - zjistíte, že to nelze. Nikdo si totiž nepamatuje "starou a účinnou státní správu". Nikdo se totiž neumí vrátit k - demokratizované verzi - systému zděděného po komunistech, který přes První republiku a Rakousko-Uhersko měl nejhlubší kořeny až v královských výnosech vrcholného středověku.

Nemáme-li v autě volant, spojku ani brzdy - vždy lze ještě otevřít okénko, mávat kapesníkem do větru a namlouvat veřejnosti, že tohle je účinné řízení směru jízdy..... Tak vidím situaci Českého státu právě nyní. A to jsme ani neprobrali "boj za sociální spravedlnost", "multikulturní integraci", "Euro-Tmu" a další procesy, které z naší "státní tmy" profitují ještě více než privatizátoři 90. let.

Zbývá tedy poslední otázka : Vašku Havle a Vašku Klausi : "Už můžeme konečně rozsvítit ???".
Podle článků v novinách ještě ne - tedy rozhodně ne se souhlasem "státním rozpočtem vykrmených Euro-intelektuálů" z kavárny na rohu Karlínského náměstí ....

Poznámka při druhém čtení : Přes víkend se i Ostrava zahalila do volebních plakátů. Ve Frýdku však stále jenom provlhlé plakáty ČSSD a osobu s plackou "volím Okamuru" jsem nepotkal ani v Ostravě ani v okolí.

Sudety očima východňára

19. září 2017 v 5:36 | Petr
Již je tomu rok, co mě šokovala Slapská přehrada a okolí a opět nastala doba naší "dovolené" která se už třetí rok shoduje s "Klubovou výstavou Klubu chovatelů švýcarských honičů". Jelikož tvrdé jádro klubu pochází z oblastí od Prahy na západ - musíme my východňári přejet naši drahou matičku někam do Chržína, nebo do Vysočan u Chomutova.

Pokud vidláci z východu opustí domovinu a dostanou se západně od Humpolce je to pro ně šok. Nejinak tomu bylo letos, kdy jsem jel tak daleko západně, že tak daleko jsem uvnitř Česka ještě nebyl, pokud nepočítáme občasnou služební cestu do Karlových Var. Tedy jedete přes Hradec-Králové do Prahy. ( Na cestu po D1 už nemám odvahu ) projedete kolem Letňanského výstaviště, kde starší pes chytne hysterický záchvat, protože si myslí, že výstava se bude konat tam. Pak projedete kolem Letňanského shopping parku, kde chytne hysterický záchvat paní Kubáčová, protože si vzpomene, že za dob zoufalé bezdětnosti jste ji slíbíli ( a nesplnili ) návštěvu obchodu Babiez, pak už odbočíte táhlou pravou zatáčkou na Ústí nad Labem a na sjezdu č. 18 se vydáte směr Slaný - Chomutov.

První šok nastane ještě na území Středočeského kraje - je krásné směrovat kamionovou dopravu přes Slaný, ale to by v centru - pod hradbami nesměl být kruhový objezd tak zanedbatelného průměru, že kamión s návěsem zablokuje dopravu ve všech 4 směrech současně. Alespoň jste poučení proč rádio hlásí tak často "kolony ve Slaném asi na 50 minut".

Pak vjedete do Ústeckého kraje a po několika desítkách metrů si uvědomíte, že celá řada politiků z tohoto kraje dlí ve vyšetřovací vazbě a bude dlít i v kriminále in sha Allah. Ve skutečnosti ale spíše ne. V čem je to porozření po desítkách metrů ? Středočeská rozbitá silníce s plevelem co roste v prasklinách totiž ostrou čarou končí a začíná 2x tak široká zcela nová silnice z asfaltu tak černého a tak hladkého, že pochopíte, co znamená krajské heslo ROP SeveroZápad "Vize přestane být snem....."

Dojem "sociální vyloučenosti" regionu je neodvratný. Vysočany u Chomutova sestávají celkem ze 4 budov : krematoria, kostela a 2 budov hotelu, kteréžto budovy jsou 20 kilometrů od centra Chomutova. Ptáte se recepční jak se hotel uprostřed ničeho uživí. Dostanete odpověd :"Jsme nejoblíbenější hotel v Chomutově, protože jsme dostatečně daleko od problémových oblastí. Stejně jsme si ale pořídili kamerový systém ....."

Samotný Chomutov je výstavní, místy až příliš. Německé vily hutních a strojírenských podnikatelů ze starého Rakouska prostě udeří do oka a dávají důvod k hlubokému zamyšlení. Místní, zejména starousedlíci z dob před osdunem Sudetáků, mluví o minulosti s hrdostí a směrem k dnešku jsou zamlklejší a zamlklejší. Obecně vzato dostaly Západní Čechy celkem tři rány. První byl odsun Němců neodvratně spojený s příchodem pochybného obyvatelstva České národnosti. Druhý bylo zahájení těžby hnědého uhlí v povrchových dolech. Kdo nebyl dosti schopný na hlubinnou těžbu na Ostravsku - stále ještě byl dosti schopný na povrchovou těžbu zde. A poslední rána byla dodnes trvající migrace východoslovenských Rómů, které zde na západě zadržela německá hranice.
A vskutku, kolem vil bohatých a odsunutých Němců dojdete až k předimenzovanému "městskému stadionu a akvaparku" postavenému z peněz "Regionálního operačního programu SeveroZápad - Vize přestávají být snem". Za ním se už na svahu rýsuje Jirkov se sídlištěm, kde na každém okně visí tři satelitní talíře, což je neklamná známka "vyloučené lokality".

Tedy shrnuji : vyhnali jsme z republiky milión Němců a místo toho jsme Sudety zalidnili 300 000 zlatokopy a 300 000 Rómy. Pokud nepočítáme vily postavené z "odkloněných" pěněz "ROP SeveroZápad" jejichž výskyt bych čekal spíše v Ústí nad Labem - nevznikla po odsunu Němců jediná vila za peníze alespoň vzdáleně poctivého původu. Nelze se tedy divit frakci pražských intelektuálů, kteří tvrdí, že odsun poškodil především Česko. Na druhé staně si stačí poslechnout některý z projevů budoucího německého premiéra Martina Schulze a člověk je zase rád, že minulost se už změnit nedá, a že bychom možná měli zkusit změnit alespoň přítomnost a tím snad i budoucnost.....

Poznámky politické

29. srpna 2017 v 5:08 | Petr
Je překvapivé jak často jsem tázán na "současný politický vývoj" přestože každému, kdo mě zná je předem jasné jakou odpověď dostane. Přesto jsem se rozhodl, pro úsporu času, udělat výjimku a sepsat své politické poznámky formou blogového příspěvku. Přestože vím, že 90% čtenářů to nezajímá, mějte prosím strpení se zbylými 10% kteří se mě opakovaně tážou a od psaní rozumného obsahu mě tím zdržují.

Kauza Čapí hnízdo.

Američtí důstojíci mají heslo "buď jsi součástí řešení, nebo jsi součástí problému". Andrej Babiš namlouvá veřejnosti ( ačkoliv tomu sám nevěří ), že je součástí řešení. Ve skutečnosti však on - agent - privatizátor - oligarcha s temnou minulostí a nejasným finančním pozadím je součástí probému této společnosti. ERGO co s ním : "politicky zlikvidovat" ??

Takže v České republice, která je 30x menší než USA vidíte i 30x menší verzi anti-Trumpovského hnutí - to jest anti-Babišovské hnutí. Cokoliv se hodí : Morálně problematický byznys, morálně problematické vztahy s novináři, morálně problematický vztah k demokracii atd.... Vykřičíme to do naší bubliny pražských mediálních intelektuálů, až z toho všechny uvnitř bubliny bude hlava brnět a hrozba Babiš se tím rozplyne! Ne ?

Problém je v tom, že důchodci ze Starých Hamer si to nemyslí, ba dokonce o rozhořčeném hluku z Prahy sotva slyšeli. Snad mezi reklamami ve zprávách o přestávce fotbalu na ČT-sport a to je veškerá pozornost kterou tomu věnovali. Protože když Jan Kraus a Bára Štěpánová na Václaváku sepisují novou protestní petici každý měsíc - nastane fenomén habituace a mozky lidí opakovanou informaci bez biologicky závažného následku přestanou vnímat.

I já, rádoby matematik, musím ke kauze "Čapí hnízdo" poznamenat, že "množina činů, které vyhovují zákonu" je výrazně větší než "množina činů, které vyhovují dobrým mravům". Z toho vyplývá i výsledek kauzy "Čapí hnízdo", kterým si výjimečně jsem 100% jist : Pohoršení pražských intelektuálů = obrovské. Zájem venkovských důchodců = žádný. Množství pravomocně odsouzených osob = NULA ( a tím jsem si naprosto jist až do Babišovy spokojené smrti sešlostí věkem ve 125 letech ).

Jak se jej tedy zbavit ? Nechat vyhnít a mezitím bránit zbytky demokracie ? Proč třeba "středová" (hahahaha) KDU-ČSL hlasovala pro EET, které "tisíce bratrů živnostníků" připravilo o živobytí ? Protože jinak by pád vlády připravil o živobytí "tři bratry ministry" ? K tomu gigantická politická prostituce ČSSD. K tomu Sobotka a OKD, Chovanec a "policejní reformy", prachy pro advokáta Altnera, a další příklady občanům, jak astronomicky vzdálené jsou vrcholy trojúhelníka právo - spravedlnost - slušnost. Výsledek "politické práce" soudruhů z vládní koalice se dostavil - z Babiše je ( a bude ) nejmocnější politik Česka !

Kauza U.S.A.

Nedávno jsem poprvé v životě ( včetně komunismu ) v televizi slyšel opravdovou, čistokrevnou, chladnokrevnou lež. Ne nějaké překrucování, mlžení, zamlčování, ale 100% lež jako věž. Zdroj většiny zpráv pro česká média - americká stanice CNN smrtelně vážně tvrdila, že španělskou policií zastřelení islamisti byli ve skutečnosti další oběti přejeté dodávkou v Barceloně. Tou dodávkou, kterou sami pronajali pro vražedný účel !? Situace v USA je velice nedobrá. Poslední, co novináře zajímá je pravda. Nikdo hlouběji nemyslí, nikdo s nikým nediskutuje, všichni bojovně naladění, stupňují své požadavky a čekají na jiskru, která zažehne Občanskou Válku verze 2.0. Dovolil bych si v bodech zaspekulovat o příčinách.
 1. Globalizace nahnala peníze megakorporacím a jimi koupeným politikům, kteří křičí "vše je skvělé jenom víc a větší kapky". Americká střední třída, jejíž spotřeba ( a práce ) hnala americkou ekonomiku je ve veliké finanční tísni a začíná křičet: "takhle to dál nejde".
 2. Megakorporace ( téměř ) neplatí daně, proto si federální vláda zvykla financovat USA dluhem. V tom má velikou výhodu, protože když chce naše vláda finacovat ekonomiku tisknutím peněz - za koruny, které k tomu použije si nakonec každý věřitel koupí dolary, tím si koruny vždy najdou "cestu domů", do trezoru státní banky a cestou způsobí růst inflace. Ne tak v Americe, kde FED vytiskne dolary za které koupí státní dluhopisy. Tím peníze předá vládě, která je rozdá nezaměstaným, kteří za ně koupí čínské zboží a Číňani si dolary schovají jako rezervy své státní banky - proto se nekryté dolary "domů nevracejí", proto je jejich inflační tlak na území USA daleko menší.
 3. Proto je snaha financovat sociální systém, federální vládu, vlády jednolivých států a vůbec cokoliv nekrytými penězi mnohem větší než v malých-chudých evropských státech. Proto udivujících 49% občanů USA dostává v nějaké formě sociální dávky navzdory nestátnímu penzijnímu systému i řečem o samostatnosti a "Americkém snu".
 4. Proto vzniká obrovský tlak na politický systém. Je známo, že 50% "oprávněných voličů" žije v pouhých 146 ( z 3142 ) volebních okrsků a všech 146 jsou "shodou okolností" chudinská ghetta ve velkých městech, hustě zalidněná pobírači dávek. Proto voliči mimo tato ghetta si uvědomili, že je jedna z posledních šancí, kdy mohou přes systém prezidentských volitelů něco ovlivnit a volili PROTI Hillary Clintonové, o které bylo předem známo, že nezmění NIC, jen chudinská ghetta nechá narůst do velikosti "volební neporazitelnosti". Což se ( bohužel ) stane i bez ní. Což se už stalo v Kalifornii, kde Republikáni nevyhráli volby od 60. let a Demokrati přivedli stát - mediální a technologickou velmoc - "vzdělanostní společnost" plnou "kreativní třídy" jak z vlhkých snů Bohuše Sobotky - do bankrotu.
 5. Zvolením Donalda Trumpa vznikla mezi bohatými / intelektuály značná frustrace z toho, jak je ještě stále silná "nepředělaná", ne-pokroková, bílá, pracující, heterosexuální a drze samostatně myslící frakce společnosti. Mezi chudými zase "vítězstvím voličů mimo ghetta" vznikla veliká nejistota, zdali bude dosavadní systém života na sociálních dávkách i mimo ně pokračovat. Napětí v americké společnosti je nyní obrovské, protože se najednou zřetelně ukázalo, že "polovině vlků zbývá k sežrání už jen polovina ovcí a pak se budou muset požírat navzájem."

Kauza Donald Trump.

Mechanismus jak se Donald Trump stal prezidentem si dovolím vysvětlit fiktivní historkou z fiktivního ministerstva, které vypisuje pravidelná výběrová řízení na pozici uklízečky :
1. sezóna několik soudně trestaných, jedna netrestaná všechny bez vzdělání - vyhraje ta netrestaná.
2. sezóna trestané vidí, že nemají šanci tak se přihlásí jen netrestané a jedna z nich dokončila základku - vítězka.
3. sezóna - základku dokončily všechny a jedna dokonce 2. leté učiliště "Kosmetička Podlahových Krytin" - vítězka.
4. sezóna 3. leté učiliště "Kosmetička Podlahových Krytin"
5. sezóna "Maturita z Podlahových Krytin"
6. sezóna "Bc. Podlahových Krytin"
7. sezóna "Mgr. Podlahových Krytin"
8. sezóna "Mgr. Podlahových Krytin Ph.D."
9. sezóna "Mgr. Podlahových Krytin Ph.D. M.B.A." .....
Za pár let "Prof. Bc.et Mgr. et Ing. Podlahových Krytin Dr.Sc. Ph.D. M.B.A." a tak dále a tak podobně.
Přesně jak psal ve svých komentářích Klaus - policajt potřebuje"vysokou školu právnického směru", aby mohl sedět v zamřížované vrátnici a bzučákem pouštět lidi na služebnu.

Přesně stejným mechanismem postupně zpřísňovaných pravidel, kdo je "pravý demokrat" se stalo, že všichni vrcholoví představitelé Demokratické strany v USA jsou LGBT ženy, magistry vědeckého feminismu, černošky indiánsko mexického původu, svobodné matky oplodněné anonymním dárcem / zbouchnuté drogovým dealerem, vyléčené narkomanky, HIV pozitivni vozíčkářky, korálkové bojovnice proti válce ve Vietnamu ze 60. let - a pokud něco z toho nejsou, tak se za to stydí.

Přesně stejným mechanismem postupného zpřísňování pravidel, kdo je "pravý republikán" se stalo že všichni vrcholoví představitelé Republikánské strany v USA jsou zastánci konspiračních teorií, členové silně podivných bratrstev a exotických bigotních církví, odpůrci potratů, zastánci kreacionismu, 4 000 let staré placaté, nebo dokonce duté ZeměKoule, kde Adam v Ráji pásl dinosaury, majitelé obrovských opevněných haciend s protiatomovým krytem a zbrojnicí se stovkami pušek a tunami patron, každým dnem očekávající "příchod posledního soudu" - a pokud něco z toho nejsou, tak se za to stydí.

Do toho vtrhl Donald Trump, realitní magnát a děvkař známý z reality show ( ale i před ní ). Můžeme si myslet cokoliv, ale Trump byl : "nejméně divný mezi těmi všemi" - a vyhrál. Jenomže krom svých voličů z "mlčící většiny" která i po volbách mlčí, pracuje a platí ( pro ostatní ) daně - nemá příliš jiného zastání, politických zkušeností ani ničeho dalšího. Kromě Demokratů, kteří jej svorně nenávídí ( přestože byl kdysi členem jejich strany ) i řada Republikánů má proti němu výhrady ( protože Trump pochybuje o Duto-Zemi, i stvoření dinosaurů v Ráji před 4000 roky ). Představte si "Jistě, pane premiére" kde není jeden, ale tisíce a tisíce "Sirů Humpreyů" a dalších, mnohem horších.

Poznámka při druhém čtení : Celou noc jsem přemýšlel nad počtem pravomocně odsouzených za Čapí Hnízdo a zjistil jsem, že jsem se unáhlil. Ta sekretářka z Agrofertu, co tam pracovala před 10 lety, 3 měsíce. Vařila kafe a tiskla lejstra z Wordu, než ji vyhodili, protože zjistili, že otěhotněla. Víte ta, co si ji nikdo nepamatuje jménem..... Ta dostane ( za smlouvy vytištěné z Wordu ) 8 let natvrdo za "napomáhání organizované skupině zločinců". Pelikán to bude komentovat slovy: "soudy jsou nezávislé a spravedlnost je slepá!" Pro výstrahu veřejnosti - lumpům spravedlivý trest - tak to má být, tak je to správné !!
 
 

Reklama